ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Yasin ARSLANOĞLU

ARAŞTIRMACILAR

  • Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
  • Öğr.Grv.Dr. Argun T. GÖKÇEÖREN
  • Dr.Nihat ÖZCAN 
  • Y.Kimyager Orhan DESTANOĞLU 
  • Y.Kimyager Ekrem KAPLAN
Mevcut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
*  Gökçeören, A.T., Kaplan, E., Arslanoğlu, Y., 2014. Electrochemical and morphological analysis on novel phthalocyanine grafted conductive polymeric nanofibers. Journal of Electroanalytical Chemistry 729, 87-94. doi: 10.1016/j.jelechem.2014.07.018
*  Goethals, A., Mugadza, T., Arslanoğlu, Y., Zugle, R., Antunes, E., Hulle, S.W.H., Nyokong, T., Clerck, K., 2014. Polyamide nanofiber membranes functionalized with zinc phthalocyanines. Journal of Applied Polymer Science 131(13), 40486/1-40486/7. doi: 10.1002/app.40486
*  Uykun, N., Ergal, İ., Kurt, H., Gökçeören, A.T., Göçek, İ., Kayaoğlu, B.K., Akarsubaşı, A.T., Saraç, A.S., 2014. Electrospun antibacterial nanofibrous polyvinylpyrrolidone/cetyltrimethylammonium bromide membranes for biomedical applications. Journal of Bioactive and Compatible Polymers 29(4), 382-397. doi: 10.1177/0883911514535153
*  Idowu, M.A., Arslanoglu, Y., Nyokong, T., 2014. Spectral properties and photophysical behaviour of water soluble cationic Mg(II) and Al(III) phthalocyanines. Central European Journal of Chemistry 12(3), 403-415. doi: 10.2478/s11532-013-0388-z
*  Sürgün, S., Arslanoğlu, Y., Hamuryudan, E., 2014. Synthesis on non-peripherally and peripherally substituted zinc (II) phthalocyanines bearing pyrene groups via different routes and their photophysical properties. Dyes and Pigments 100, 32-40. doi: 10.1016/j.dyepig.2013.07.027
*  Arslanoğlu, Y., Hayran, E., Hamuryudan, E., 2013. Synthesis, electrochemical and photophysical studies of axially substituted quarternizable titanyl phthalocyanines. Dyes and Pigments 97(2), 340-346. doi: 10.1016/j.dyepig.2012.12.022
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ