ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.

-        Stratejik öneme sahip olan Türk Boğazları başta olmak üzere dar suyollarının seyir emniyeti açısından gemi manevra zorluklarının bilimsel ve inovatif nitelikte temel araştırmalarının yapılarak risk haritalarının oluşturulması ve çıktıların bilimsel platformlarda paylaşılması,

-        Dar suyollarında, yoğunlaşan gemi trafiğinden kaynaklanan risk tahminlerinin yapılması ve deniz emniyetinin artırılması hedefli, gemi trafik yönetimine temel oluşturacak altyapılarının oluşturulması,

-        Liman yaklaşımlarında trafiğin düzenlenmesi hedefli trafik ayrım düzenlerinin (TAD) oluşturulmasına yönelik temel araştırmalar yapılması,

-        Liman revizyonlarının gemi kaynaklı risk değerlendirilmesinin yapılması ve uygun liman formunun oluşturulmasına yönelik tam donanımlı köprüüstü simülatör destekli modelleme çalışmalarının yapılması,

-        Deniz trafik teknolojileri konularında uluslararası gelişmeleri takip etmek ve talepte bulunan resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapılması,

-        Yukarda açıklanan konularda yapılan projeler ve akademik çalışmalar ile bilimsel literatüre katkı sağlanmasıdır.

 

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ