ARA ÇALIŞMA GRUBU

 • İTÜ Afet ve Acil Durum Risk Yönetimi Çalışma Grubu - ARA bilgi birikimini, sürekli değişen bakış açısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde risk-odaklı afet yönetim biliminin gelişmesine katkı sağlayacak gerekli araştırma ve araştırmacı altyapısını oluşturmada, 
 • Bir afet ülkesi olan Türkiye ve bulunduğu bölge için "dayanıklı" toplum ve "güvenli" şehirler oluşturmada kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla tüm riskleri gözönüne alan ARGE-çalışmaları ile  desteklemede ve sürdürmede öncülük yapmaktır.

ARA - ÇALIŞMA KONULARI

Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerle her türlü acil durumda zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileşme evrelerine yönelik Türkiye’deki özel ve kamu kuruluşları ve halka yönelik “kapsamlı afet ve acil durum yönetimi” ile ilgili:

 • Kapsamlı Afet Risk Yönetimi İlkeleri
 • Tehlike Belirleme ve Risk Analizi
 • Sismik Risk Belirleme
 • Yapısal Güvenirlilik Analizi
 • Deprem Hasar Değerlendirme
 • Doğal Afet Kayıp Modelleri
 • Zarar Azaltma Planlaması
 • Afet Yönetiminde CBS Temelli Afet Veri Oluşturma Teknolojileri
 • Hasar ve İhtiyaçların Tespiti
 • Afet Acil Eylem Planlaması
 • Senaryo/Tatbikat Tasarımı
 • Bağış, Gönüllü, Kaynak ve Enkaz Yönetimi
 • Afetlere Dirençli Toplum Oluşturma
 • İşletmeler için Afet ve Acil Durum Risk Yönetimi
 • Yerel Yönetimler için Afet Risk Yönetimi

konularında bilimsel ve ARGE-çalışmaları sürdürmektedir.  

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Nilgün Okay
Prof.Dr. Azime Tezer
Doç.Dr. Nazan Akman Pek


 

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Nilgün Okay

Jeoloji Müh. Bölümü

 okayn@itu.edu.tr

Prof.Dr. Azime Tezer

Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tezera@itu.edu.tr 
Prof.Dr. Alper İlki  İnşaat Müh. Bölümü  ailki@itu.edu.tr 

Prof.Dr. Handan Türkoğlu 

Şehir ve Bölge Planlama 

turkoglu@itu.edu.tr 

Prof.Dr. Alper Ünlü

Mimarlık Fakültesi

unlu@itu.edu.tr 

Prof.Dr. Ferhan Gezici

Şehir ve Bölge Planlama

gezici@itu.edu.tr 

Prof.Dr. Gonca Çoşkun

Jeomatik Müh. Bölümü
coskun@itu.edu.tr

Doç.Dr. M.B. Can Ülker

 Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü

mbulker@itu.edu.tr

Doç.Dr. Fatih Terzi

Şehir ve Bölge Planlama

terzi@itu.edu.tr

Doç.Dr. Filiz Piroğlu

İnşaat Müh. Bölümü 

piroglu@itu.edu.tr

Doç.Dr. Beyza Taşkın

İnşaat Müh. Bölümü 

taskin@itu.edu.tr

Doç.Dr. Seda Kundak

Şehir ve Bölge Planlama 

kundak@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Pınar Ö. Çağlayan İnşaat Müh. Bölümü
ozdemir@itu.edu.tr
Doç.Dr. İ. Engin Bal Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü  iebal@itu.edu.tr
Doç.Dr. Ufuk Yazgan Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü
ufukyazgan@itu.edu.tr
Doç.Dr. Gülşen T. Kaya Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü
 tasging@itu.edu.tr
Doç.Dr. Eleni Smyrou İnşaat Müh. Bölümü
esmyrou@itu.edu.tr 
Doç.Dr. Ayşe Akalın İnsan Toplum Bilimleri akalina@itu.edu.tr
Doç.Dr. Nazan Akman Gemi İnşaat Fakültesi akman@itu.edu.tr
Dr. Reşat Oyguç Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü
oyguc@itu.edu.tr

Dr. Rahmi Eyüboğlu Maden Fakültesi eyuboglu@itu.edu.tr
Arş.Gör. Yücel Torun Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü ytorun@itu.edu.tr
Arş.Gör. Gökhan Şans Jeoloji Müh. Bölümü sans@itu.edu.tr
Arş.Gör. Evrim Güley İnşaat Müh.Bölümü guley@itu.edu.tr
Narin Fadıllıoğlu Deprem Müh. Afet Yönetimi Enstitüsü

Prof.Dr. Derin Ural MEF Üniversitesi ural@mef.edu.tr
Doç.Dr. Burçak Başbuğ Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Dr. Katalin Demeter  Dünya Bankası
 
Dr. James Earnest Curtin Üniversitesi  
Kay Goss ABD  Çalışma ve Projeler

Mekansal risklerin yönetiminde ekolojik planlama odaklı katılımcı planlama modelinin geliştirilmesi, Yürütücü A. Tezer ve N. Okay, F. Terzi. TÜBİTAK 115K475 (2015-2017).

Gaziosmanpaşa İlçesi Afet Risklerinin Belirlenmesi, Planlaması ve Yönetimi, Yürütücü M. Kadıoğlu ve N. Okay, A. Tezer, F. Terzi, N. Akman. Gaziosamanpaşa Belediyesi (2016).

Totall Türkiye Afet Risk Yönetimi Planlaması, Yürütücü N. Okay ve M. Kadıoğlu,  N. Akman (2015).

Tuzla İlçesi Afet Risklerinin Belirlenmesi, Planlaması ve Yönetimi, Yürütücü N. Okay ve M. Kadıoğlu, A. Tezer, F. Terzi, N. Akman, Y. Torun. Tuzla Belediyesi (2014).Proje Reports

Kadıoğlu M., Türkoğlu H., Okay N., Tezer A., and others, Risk Analysis of Küçükçekmece District and Disaster Management Planning Report, Küçükçekmece Munacipality (2010).

Okay N., Tezer A., Akman N., Terzi F.  Risk Analysis of Bayrampaşa District and Disaster management Traning and Plannig Project Report (2013).

Okay N., Tezer A., Terzi F.,  Akman N., Risk Analysis of Tuzla District and Disaster Management  Plannig  (2014).
Papers/Books/Chapters

Okay N., 2011. Seasurge. Disaster Relief Encylopedia (eds. K.B. Penuel and M. Statler), SAGE Publ., ISBN 9781412971010, p. 632-638.

Okay N., 2011. Volcanoes. Disaster Relief Encylopedia (eds. K.B. Penuel and M. Statler), SAGE Publ., ISBN 9781412971010, p. 761-765.


Okay N., Goss K.,
2012."Partnership of FEMA with Istanbul Technical University", IAEM Bulletin, Vol. 29, No. 9, 2012, s. 19-20, IAEM.

Okay N.,
2013.  Avalanches and Landslides. Encylopedia of Crisis Management (eds. K.B. Penuel, M. Statler, R. Hagen), SAGE Publ., ISBN 9781452226125, p. 22-25.

Okay N., 2015. Risk Azaltma. “Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş’de” Ed.:Kadıoğlu M., Atatürk Üniversitesi, ISBN:978-975-442-771-4 (Yayın No: 2060751).


Oyguc R
., 2015. “Seismic Performance of RC School Buildings after 2011 Van Earthquakes”, Bulletin of Earthquake Engineering, 14 (3), 821-847 (DOI: 10.1007/s10518-015-9857-4).

Sankaran S., Okay N., Chroust G., 2014. "Special issue" in Emergency Crisis Management", International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 7, No. 3, 12/2014.

Türkoğlu H., Kadıoğlu M., Okay N., Tezer A., Gezici F., Akman N., ve diğ., 2011. "Afetlere karşı risk azaltma yöntemleri: Küçükçekmece İlçesi.", Kentli, 12/2011, s. 64-71.

Yazgan U., Oyguc R., Celep Z., Erguven E., 2015. “Seismic Performance of Buildings During 2011 Van Earthquakes and Rebuilding Efforts”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration (accepted on October 17, 2015).

Yurdakul A., Piroğlu F., Okay N., "Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevcut Afet Planı Çerçevesinde Çalışanların Afete Hazırlığının Değerlendirilmesi", Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol. 2, No. 1, 02/2013, s. 75-85, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.


Abstracts

Okay N., Tezer A., Terzi F., Akman Pek N., A Mitigation Model for Disaster Risk sensitive Planning(Afet Risklerine duyarlı Planlama için Zarar Azaltma Modeli). 5. Kocaeli Earthquake Symposium (10-12 June 2015).

Okay N., Pek Akman N., Savaş Terzi N., Torun Y., Community Risk Assessment Tools in Disaster Management: A Case Study for Tuzla (Afet Yönetiminde Toplumsal Risk Değerlendirme Araçları: Tuzla Örneği). 5. Kocaeli Earthquake Symposium (10-12 June 2015).

Okay N., Ajas İlkkaracan İ., Akalın A., Fandoğlu N., Gender sensitive Disaster Management (Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi). 5. Kocaeli Earthquake Symposium (10-12 June 2015).

Okay N., Fandoğlu N., Ajas İlkkaracan İ., Akalın A., , Gender sensitive Disaster Management, Mainstreaming and Dissemination. GWS Gender Conference (9-11 Oct 2015).

Özaslan B., Karadoğan Ü., Seyedi M., Güley E., MassahFard M., Mokhberioskouei L., Erken A., 2016. "Dynamic Soil Behavior Around Tunnels Under Earthquake Excitation", Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS'16), Karabük, Turkey.

Yayın (SCI, diğer)

 • Bedirhanoglu, I., Ilki A., Kumbasar N., “Precast fiber reinforced cementitious composites for seismic retrofit of deficient rc joints - a pilot study,” Engineering Structures, (2013).
 • Tapan, M., Comert M., Demir C., Y. Sayan, K. Orakcal, İlki A., “Failures of Structures during the October 23, 2011 Tabanlı (Van) and November 9, 2011 Edremit (Van) Earthquakes in Turkey, Engineering Failure Analysis, (2013).
 • Inci, P., Goksu C., Ilki A.,  Kumbasar N., “Effects of Reinforcement Corrosion on the Performance of RC Frame Buildings Subjected to Seismic Actions,” ASCE J. Perf. Const. Facilities, (2013).
 • Koroglu, M.A., M. Ceylan, M.H. Arslan, Ilki A., “Estimation of Flexural Capacity of Quadrilateral FRP-Confined RC Columns using Combined Artifical Neural Network,” Engineering Structures, 42, 23-32, 2012.
 • Goksu, C., A. Polat, Ilki A.,  “An Attempt for Seismic Retrofit of Existing Sub-Standard RC Members under Reversed Cyclic Flexural Effects,” ASCE, Journal of Composites for Construction, 16(3), 286-299, 2012.
 • Ilki, A. and Z. Celep, “Earthquakes, Existing Buildings, and Seismic Design Codes in Turkey,” Arabian Journal of Science and Engineering, 37(2), 365-380, 2012.
 • Ozsayin, B., E. Yilmaz, M. Ispir, H. Ozkaynak, E. Yuksel, and A. Ilki,   “Characteristics of CFRP Retrofitted Hollow Brick Infill Walls of Reinforced Concrete Frames,” Construction and Building Materials, 25(10), 4017-4024, 2011.
 • Celep, Z., A. Erken, B. Taskin and A. Ilki, “Failures of masonry and concrete buildings during the March 8, 2010 Kovancilar and Palu (Elazig) Earthquakes in Turkey,” Engineering Failure Analysis, 18, 868-889. 2011.
 • Ilki, A., I. Bedirhanoglu and N. Kumbasar, “Behavior of FRP Retrofitted Joints Built with Plain Bars and Low-Strength Concrete,” ASCE J. Comp. Const., 15(3), 312-326, 2011.
 • Smyrou E., Sullivan T.J., Priestley M.J.N., Calvi G.M., "Sectional Response of T-shaped RC Walls", Bulletin of Earthquake Engineering, 2012.
 • Yurdakul A., Piroğlu F., Okay N., Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevcut Afet Planı Çerçevesinde Çalışanların Afete Hazırlığının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2): 75-85 (2013).
 • Spyrakos C.C., Maniatakis Ch.A., Smyrou E., Psycharis I.N., "FRP Strengthened Brick-Infilled RC Frames: An Approach for their Proper Consideration in Design", The Open Construction & Building Technology Journal, Vol. 6, No. S1-M1, 2012.
 • Smyrou E., Tasiopoulou P., Bal I.E., Gazetas G., "Ground Motions Versus Geotechnical and Structural Damage in the Christchurch February 2011 Earthquake", Seismological Research Letters, Vol. 82, No. 6, 2011.
 • Smyrou E., Priestley M.J.N., Carr A.J., "Modelling of Elastic Damping in Nonlinear Time-history Analyses of Cantilever RC Walls", Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 9, No. 5, 2011.
 • Smyrou E., Blandon-Uribe C., Antoniou S., Pinho R., Crisafulli F, "Implementation and Verification of a Masonry Panel Model for Nonlinear Dynamic Analysis of Infilled RC Frames", Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 9, No. 5, 2011.
 • Asteris P.G., Kakaletsis D.J., Chrysostomou C.Z., Smyrou E., "Failure Modes of Infilled Frames", Electronic Journal of Structural Engineering (EJSE), Vol. 11, 2011.
 • Ülker, M.B.C., “A semi-analytical solution to the dynamics of saturated layered porous media with the regions of applicability of formulations”, Int. J. Analy. Numer. Mthds in Geomech. (2013). 
 • Ülker, M.B.C., “Pore pressure, stress distributions and instantaneous liquefaction of two‐layer soil under waves”, ASCE J. Waterway, Port, Coastal, Ocean, Engg., Vol. 138, No. 6, pp. 435-450, 2012. 
 • Ülker, M.B.C., Rahman, M.S., Guddati, M.N., “Breaking wave-induced impact response of rubble mound and seabed around a caisson breakwater”, Int. J. Analy. Numer. Mthds in Geomech. Vol. 36, No. 3, pp. 362-390, 2012.
 • Ülker, M.B.C., Rahman, M.S., Guddati, M.N.,  “Wave-induced dynamic response and instability of seabed around a breakwater”, Ocean Engineering, Vol. 37, No. 17-18, pp. 1522-1545, 2010.
 • Yazgan, U.   Post-earthquake damage assessment using residual displacements,  Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 41, No. 8, s. 1257-1276, 2012.
 • Yazgan U., Dazio A., "The use of residual displacements as a seismic performance indicator in seismic assessment", Georisk, Vol. 5, No. 1, s. 59-76, 2011.

Ulusal

Uluslarası Kitap, (Bölüm),

Rapor

 • Okay N. “Sea-surges”, Disaster Relief Encylopedia’da, (editörler K.B. Penuel ve M. Statler), Sage Yayınları, ISBN 9781412971010, sayfa 632-638 (2011).

 • Okay N. “Volcanoes”, Disaster Relief Encylopedia’da, (editörler K.B. Penuel ve M. Statler), Sage Yayınları, ISBN 9781412971010, sayfa 761-765 (2011).

Ulusal Kitap, Bölüm

 • Kundak S., Kadıoğlu M. (2011), İlk 72 Saat, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Bakanlığı (AFAD).

Uluslarası Bildiri

 • Okay N. Coastal Hazards and Disaster Risk Reduction around Mediterranean Sea, CIESM 42nd Workshop, s.38-45, Lefkoşa (2-5 Şubat 2011).
 • Okay N. Geo-Hazards around the Mediterreanean Sea and Disaster Risk Reduction. Geophys. Res. Abstracts, Vol. 13, EGU2011-9318, EUG General Assembly, Viyana (4-8 Nisan 2011).
 • Okay N., Assessment and trends in disaster risk management in insurance sector, International Insurance Conference, Istanbul (4 Ekim 2012).
 • Kundak S. (2013), “Urban Safety and Security”, 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Yaşanabilir Kentler, s: 331-342, 27-31 Mart 2013, Bursa.
 • Kundak S., “Resilience: form Theory to Practice”, IDRC Davos Conference, Davos, Switzerland (2012).
 • Kundak S., Türkoğlu H., İlki A., “Social Capital in Risk Perception”, 21st SRA-Europe Meeting, 18-20 June 2012, Zurich, Switzerland (2012).
 • Kundak S., Special Session: “Challenges and Opprotunities in Building a Resilient City”, IDRC Davos Conference, Davos, Switzerland (Özel Oturum düzenleyicisi ve başkanı) 2012.
 • Türkoğlu, H., Kundak S., “Urban Transformation as a Tool for Disaster Mitigation”, 51st Congress of the European Regional Science Association, August 30 – September 3, 2011, Barcelona, Spain, 2011.
 • Kundak S., “Risk Perception as a Process of Mitigation”, 20th SRA-Europe Meeting, 5-8 June 2011, Stuttgart, Germany, 2011.
 • Kundak S., F. Atun, G. Minucci , “Socio-economic Factors affecting Physical Vulnerability”, 20th SRA-Europe Meeting, 5-8 June 2011, Stuttgart, Germany, 2011.
 • Delibaş M., Tezer A., Okay N., “Development versus Ecosystem Services” a dilemma of urban soils in the case of Istanbul (2013).

 • Okay N., Tezer A., Akman N., A mitigation model for disaster risk-based planning. EURAM 14 (2-7 Haz. 2014).

 • Kundak S., Türkoğlu H., İlki A. , “Afet Risklerinin Azaltılmasında Bireylerin Finansman Desteği Sağlama İsteği: Istanbul Örneği”, Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim 2011, ODTÜ, Ankara (2011).
 • Kundak, S.  Afetlere Karşı Kentsel Direncin Oluşturulması, Sağlıklı Kentleşme ve Kentsel Dayanıklılık Konferans Kitabı, Sağlıklı Kentler Birliği Trabzon Buluşması, s: 111-117 (2012).
 • Okay N. Kıyılardaki jeolojik tehlikelerin belirlenmesi ve afet risk yönetimine katkısı, TJK, MTA Ankara (Nisan 2012).
 • Okay N., Riske dayalı Afet Yönetiminde Verilerin Güvenirliliği, International Disaster Management Exhibition, Istanbul (23 Kasım 2012).
 • Okay N., Akman N., Tezer A., Riske dayalı Afet Planlaması, TJK, ODTU Ankara (Nisan 2013).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ