ALT BİRİMLERİ

Mikrodalga Devreleri
Mikrodalga Sistemleri
Anten Tasarımı ve Uygulamaları
Yapay Açıklıklı Radar Sistemleri
Gerçek Açıklıklı Radar Sistemleri
Uzaktan Algılama Sinyal İşleme Teknikleri

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Mesut Kartal
Prof.Dr. Selçuk Paker

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. Mesut Kartal
Prof.Dr. Selçuk Paker
Prof.Dr. Sedef Kent
Prof.Dr. Tayfun Günel
Doç.Dr. Cevdet Işık
Doç.Dr. Işın Erer 
Y.Doç.Dr. Serkan Şimşek
Öğr.Gör. Dr. Bülent Yağcı
Araş.Gör. Osman Ceylan
Öğr.Gör. Bora Döken

Mecvut Laboratuvar İmkanları
3 GHz Fonksiyon Jeneratörü (R&S)
8 GHz Spectrum ve Network Analiz Cihazı (R&S)
1.8 GHz Network, Spectrum, Empedans Analiz Cihazı (HP)
100 MHz Taşınabilir, FFT ve İşaret Üretici Özellikli 12 Bit Sayısal Osiloskop (Picoscop 4227)
6 GHz taşınabilir Spectrum Analiz Cihazı (Spectran)
3 GHz Tarama Jeneratörlü Spectrum Analiz Cihazı (Agilent)
400 MHz 3 Kanal 50ohm Osiloskop
13 GHz Vektör İşaret Analiz Cihazı
18 GHz'ye kadar Aktif Modüller (Kuvvetlendirici, Osilatör, VCO vb)
18 GHz'ye kadar Pasif Modüller (Süzgeç, Kuplör, Zayıflatıcı vb)
Çeşitli Frekanslarda Referans Antenler
13.5 GHz'e kadar Kalibrasyon Setleri (N ve SMA)
22 GHz'ye kadar kablo, konnektör, adaptör vb
2.4 GHz Radyo Modem Geliştirim Kitleri
GNU Radyo Geliştirim Seti
S ve X Bandı Network Analizörü
x-Bandı anten deney seti
X-Bandı Frekans Ölçerler
X-Bandı zayıflatıcılar

Başlıca Çalışmalar ve Projeler
*İTÜ Uydu-Yer İstasyonu Projesi (1995- ): Toplam 15 Milyon USD’lik projenin kabul ve işletme çalışmaları, RADARSAT ve SPOT uydularına ait veri alış ve görüntü işlemeye yönelik sertifika alınması ve projelere katılım
*SAR Ar-Ge  Projesi (01.07.2007-10.07.2010) : Savunma Sanayii Müsteşarlığının hava platformlu yapay açıklıklı radar geliştirme projesinde yüklenicilerden SDT Uzay & Savunma Teknolojileri Firmasına danışmanlık. Proje isterleri başarılı şekilde yerine getirilerek Temmuz-2010 da süresinde teslim edildi.
*Bina İçi Kablosuz İletişimde Amaca Uygun İşaret İletimini Sağlayan Yapısal Yüzey Malzemesi Tasarımı - TÜBİTAK-1001 Projesi (01.09.2010-01.09.2012).
*Uzaktan Algılama Uydularının Telemetri Alıcısının Demodülatör Tasarımı ve Prototip Gerçekleme - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi (İ.T.Ü.): Proje kabul edilmiş ve Mart 2011 de başlamıştır.
*San-Tez “DVB-S/DVB-S2 Demodülatör Kart Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Projesi”: Proje kabul edilmiş ve 1 Eylül 2011 de başlamıştır.
*Türksat-3USAT Küp Uydu Tasarımı (Türksat-İTÜ Projesi), Uydunun 2013 başında yörüngeye yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
*Türk Boğazları Gemi Geçiş Kontrol ve Bilgi Sistemi projesi  (Cevdet Işık, 1997-2003)
*Aselsan için Yürüyen Dalgalı Tüp Protip Üretimi Projesi  (Cevdet Işık, Serkan Şimşek, 2009-2012)

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Elektromanyetik Dalgaları Engelleyen Perde ( Cevdet Işık, 2012 Emcare Markalı Ticari Ürün)
Elektromanyetik Dalgaları Engelleyen Şal, Karın Bandı ( Cevdet Işık, 2012 Emcare Markalı Ticari Ürün)

Yayınlar, Patentler vb.
*O. Doğan, M. Kartal, "Time Domain SAR Raw Data Simulation of Distributed Targets", EURASIP Journal On Advances In Signal Processing , 1-12 pp., 2010
*S. Ahdi Rezaeieh, M. Kartal, , "Broadband CPW-FED circularly polarized square slot antenna with inverted-L strips for wireless applications", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 54, No. 6, June 2012
*S. Ahdi Rezaeieh, M. Kartal, "A new triple band circularly polarized square slot antenna design with crooked t and f-shape strips for wireless applications", Progress In Electromagnetics Research, Vol. 121, 1-18, 2011.
*O. Doğan, M. Kartal, “Efficient Strip Mode SAR Raw Data Simulation of Fixed and Moving Targets”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Volume: 8, Issue: 5, September 2011
*O. Doğan, M. Kartal, “Efficient Stripmap-Mode SAR Raw Data Simulation Including Platform Angular Deviations”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Volume: 8, Issue: 4, July 2011
*S. Kent, M. Kartal, "Genetic Algorithm Approach on Pyramidal Dielectric Absorbers", RFMiCAE - International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 286-294 pp., 2008
*S. Kent, M. Kartal, "Dielectric Absorber Design for Wide Band - Wide Oblique Incidence Angle Using Genetic Algorithm", AEÜ International Journal of Electronics and Communications, 398-404 pp., 2007
*I. Erer, M. Kartal, A.H. Kayran, "2-D Data Extrapolation for High Resolution Radar Imaging Using Autoregressive Lattice Modelling", IEE (IET) Proc. Radar, Sonar Navigation, 277-283 pp., 2001
*M. Kartal, B. Yazgan, O. K. Ersoy, "Multistage Parallel Algorithm for Diffraction Tomography", Applied Optics 1426-1431 pp., 1995
*D. Altın, M. Kartal, "Detection of Bridges in SAR Images", WSEAS Trans. On Systems, 2207-2211 pp., 2004
*I. Catalkaya, S. Kent, "Analysis of Multiple Wedges Electromagnetic Wave Absorbers", Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 26, 1-9, 2012
*O. Süle, S. Kent, "Analysis of Microwave Cavity Loaded Wıth Lossy Dıelectric Slab By Means Of Mode Matching Method And Optimizatıon Of Load Locatıon", PIER M 14, page 71-83, 2010 
*N.G. Kasapoglu, O.K. Ersoy and S. Kent, "Border feature detection and adaptation algorithm for consensual decisionmaking, International Journal of Remote Sensing", , Vol. 30, No. 7, pp. 18291852, Apr. 2009.
K. Buyukatak, O. N. Uçan, E. Göse, O. Osman,  S. Kent "Adaptive Wiener-Turbo System and Adaptive Wiener-Turbo Systems with Jpeg&Bit Plane Compressions", Journal of Electrical&Electronics, Vol.7, (1) 257-276, 2007 
*A.Demiroren, S.Kent, T. Gunel, "A Genetic Approach to the Optimization of Automatic Generation Control Parameters for Power Systems", European Transactions on Electrical Power - ETEP, Vol.12, No.4, pp.275-282, 2002.
*Elektromanyetik Dalgaları Engelleyen Perde ( Cevdet Işık, 2011 Patent) 
*Principles of Integrated Maritime Surveillance Systems ( Nejat İnce, Ercan Topuz, Erdal Panayırcı, Cevdet Işık, Kluwer Academic Publishers, 2000 )
*N.H. Kaplan, I. Erer, “Bilateral pyramid based pansharpening of multispectral satellite images”, Proceedings of IEEE IGARSS2012, 22-27 July 2012, Munich, Germany
*N. H. Kaplan, I. Erer, F. Elibol,  “Fusion of multispectral and panchromatic images by combining bilateral filter and IHS transform”, Proceedings of the Signal Processing Conference (EUSIPCO)2012, Page(s):2501-2505, 27-31 August  2012, Bucharest, Romania.
*S. Demirci, I. Erer, “Unsupervised classification of hyperspectral images using an adaptive vector tunnel classifier, SPIE Remote Sensing conference 2012, 24-27 september 2012, Edinburgh, England.
*E. Öztürk, A.V. Atlı, M.S. Mercan, A. Çalışkan, I. Erer,  “Clutter reduction methods in ultra wideband (UWB) radar and time/performance evaluation on ARM processors”, Proceedings of Signal Processing and Applications Conference (SIU2012)
*N.H. Kaplan, I. Erer,  “A new subband domain method for spatial frequency based image fusion”, Proceedings of 5rd Int. Conf. on Recent Advances in Space Technologies RAST 2011, 213-218, 9-11 June 2011, Istanbul, TURKEY.
*N. H. Kaplan, I. Erer, S. Kent, A. Doganlarlioglu, M. Kartal, Fusion of Multispectral and SAR images via Lattice filters-PCA hybrid model, EUSAR 2010 , 7-10 June 2010, Aachen, Almanya
*I.Erer, M. Kartal, S. Kent, "High resolution radar imaging from incomplete data", RadarCon 2008, pp.1690-1693. 26-30 May 2008, Roma, Italya
*I.Erer, M. Kartal, S. Kent, "SAR Image Segmentation Via Lattice Filters Based Subband Decomposition", EUSAR 2008, 2-5 June 2008, Friedrichshafen, Almanya

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ