ALT BİRİMLERİ

Buzul Birimi
Paleoiklim Birimi
Kozmojenik İzotoplar Birimi
Jeomorfoloji Birimi

YÜRÜTÜCÜ

M. Akif Sarıkaya

ARAŞTIRMACILAR

Attila Çiner
Cengiz Yıldırım
M. Akif Sarıkaya
Sefa Şahin
Kevin McClain
Chris Barnt
Ayten Ece Koç
Gülgün Ertunç

Mecvut Laboratuvar İmkanları
Kozmo-Lab (Jeomorfoloji Araştırmaları ve Kozmojenik İzotoplar Laboratuvarı)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
TÜBİTAK Kariyer Proje No: 112Y087, “Ecemiş Fayı'nın Kuvaterner'deki Atım Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemiyle Belirlenmesi”

TÜBİTAK Proje No: 110Y300, “Orta ve Batı Toroslar'da kozmojenik Klor-36 yaş verileri ışığında Geç Kuvaterner buzullaşması ve paleoiklimsel yorumu”

TÜBİTAK Proje No: 112Y139, “Geyik Dağı (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner buzullaşması ve paleoiklim yorumu”

TÜBİTAK Proje No: 113Y436, “Knidos Fayı'nın deprem tekrarlanma aralığının ve kayma hızınınk klor-36 yüzey yaşlandırma yöntemi ile belirlenmesi”

TÜBİTAK Proje No: 107Y069, “Erciyes Volkanı Geç Pleyistosen-Erken Holosen buzullaşması: Kozmojenik 36Cl yaş verileri ışığında paleoiklim yorumu”

TÜBİTAK Proje No: 101Y00, “Magnitude of Quaternary glaciers and glaciations from low to high latitudes: Global or local dominant controlling factors?” TÜBİTAK - NSF (National Science Foundation - USA) ortaklık projesi
Yayınlar
Sarıkaya, M.A., Yıldırım, C., Çiner, A., 2015, Late Quaternary alluvial fans of Emli Valley in the Ecemiş Fault Zone, south central Turkey: Insights from cosmogenic nuclides. Geomorphology 228, 512–525.

Sarıkaya, M.A., Çiner, A. Haybat, H., Zreda, M., 2014. An early advance of glaciers on Mount Akdag, SW Turkey, before the global Last Glacial Maximum; insights from cosmogenic nuclides and glacier modeling, Quaternary Science Reviews 88, 96-109.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ