ÇALIŞMA KONULARI

Veri madenciliği
Makine öğrenmesi

YÜRÜTÜCÜLER

Doç. Dr. Zehra Çataltepe
Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü

ARAŞTIRMACILAR

 • Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
 • Prof. Dr. Zehra Çataltepe
 • Doç. Dr. A. Şima Uyar
 • Yrd. Doç. Dr. Gülşen Eryiğit
 • Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yaslan
 • Yrd. Doç. Dr. Ömer Sinan Saraç
 • Prof. Dr. Eşref Adalı
 • Yük. Müh. Mahiye Uluyağmur
 • Yük. Müh. Hakan Gündüz
 • Yük. Müh. Nagehan İlhan
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar Müh. Bölümü, Araştırma Lab. II
5 Ad. kişisel bilgisayar
2 Ad. sunucu
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • Sosyal Paylaşım Siteleri için Anlamsal Öneri Sistemi (TÜBİTAK-110E027), 2010-2012, Bütçe: 128.066 TL
 • TRWEB: Daha Hızlı ve Doğru Web Öneri Sistemi, (TÜBİTAK 105E162), 2006-2008, Bütçe: 100.040 TL
 • CLARIN - Common language resources and technology infrastructure, Partner (EU 7th Framework Programme), 2010-2011, Bütçesiz
 • Çoğul Ilişkisel ve Çoğul Öznitelikli Kolektif Sınıflandırma, Öznitelik Seçimi ve Genelleme, (TÜBİTAK 109E052), 2009-2011,Bütçe: 74.560TL
 • Makine Öğrenme ve Sinyal Işleme Teknikleri ile Protein Fonksiyon Öngörüsü, (TÜBİTAK 105E164), 2006-2009, Bütçe: 211.200TL.
 • Yüksek Boyutlu Öznitelik Uzaylarında Birlikte Ögrenme, İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2009-2010, Bütçe: 8.465 TL.
 • Veri Madenciliği Çözümleri ile Satış Dağıtımı Öngörü Sistemi: (Santez 0484.STZ.2013-2), 2014-2015, Bütçe: 28.000 TL
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yöntemler
  • GA-TVRC-Het: Heterojen çizgeler için genetik algoritma tabanlı ilişkisel sınıflandırma yöntemi
  • GraSC: çizge tabanlı demetleme algoritması                     
  • Click-Stream Tree: Web sitesi kullanıcıları için sayfa önerme yöntemi                   
  • Doğa esinli sezgisel algoritmalar için paralelleştirme teknikleri                  
  • Türkçe Cümle (Bağlılık) Analizinin İşaretli Veriler Kullanılarak Öğrenilmesi                           
  • CRF tabanlı varlık ismi tanıma yöntemi                 
  • Rel-RAS: İlişkili Rastgele Öznitelik Alt Uzayı seçme Algoritması                 
  • Rel-RASCO: İlişkili Rastgele Öznitelik Alt Uzayı seçme Algoritması ile Birlikte Öğrenme
  Yayınlar, Patentler vb.
  • Hüseyin Kaya, Şule Gündüz-Öğüdücü,  "SAGA: A Novel Signal Alignment Method Based on Genetic Algorithm, Information Sciences, accepted for publication                              
  • Murat Göksedef, Şule Gündüz-Öğüdücü, "Combination of Web Page Recommender Systems", Expert Systems with Application, DOI 10.1016/j.eswa.2009.09.046, Elsevier, 2009.                    
  • Ainura Madylova, Şule Gündüz-Öğüdücü,  "Comparison of Similarity Measures for Clustering Turkish Documents", Intelligent Data Analysis, 13 (5):815-832, DOI 10.3233/IDA-2009-0394, IOS Press, 2009.                
  • G. Nildem Demir, A. Sima Uyar,Şule Gündüz-Öğüdücü, "Multiobjective evolutionary clustering of Web user sessions: a case study in Web page recommendation",  Soft Computing Journal, Vol. 14, No. 6, pp. 579-597, Springer, 2010.                       
  • Şule Gündüz-Öğüdücü, M. Tamer Özsu,"Incremental Click-Stream Tree Model: Learning From New Users for Web Page Prediction", International Journal on Distributed and Parallel Databases, 19 (1): 5-27, Jan. 2006.                 
  • Şule Gündüz-Öğüdücü, A. Sima Uyar, "A Graph Based Clustering Method using a Hybrid Evolutionary Algorithm", Transactions on Mathematics, Vol. 3, Issue 3, pp. 731-736, WSEAS Press, 2004.                      
  • Şule Gündüz-Öğüdücü, , "Web Page Recommendation Models: Theory and Algorithms", Morgan & Claypool, 2010.                   
  • Alper Özcan, Şule Gündüz-Öğüdücü, "A Recommendation Framework for Mobile Phones Based on Social Network Data", Studies in Computational Intelligence, pages 139-149, ISSN: 1860-949X, DOI 10.1007/978-3-642-13265-0, 2010.                 
  • Murat Göksedef ve Şule Gündüz-Öğüdücü, “Web kullanıcıları için melez bir Web öneri sistemi”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Vakfı (2006), 2, s. 43-52.                       
  • Yusuf Yaslan and Zehra Çataltepe, "Co-training with Relevant Random Subspaces", Neurocomputing, 73, 1652-1661, 2010                     
  • Jaakko Peltonen, Yusuf Yaslan and Samuel Kaski, "Relevant subtask learning by constrained mixture models", Intelligent Data Analysis, 14,6, 641-662, 2010                    
  • Yusuf Yaslan and Bilge Gunsel, "An Integrated On-line Audio Watermark Decoding Scheme for Broadcast Monitoring", Multimedia Tools and Applications, vol. 40, 1-21, 2008.                    
  • Zehra Cataltepe, Yusuf Yaslan and Abdullah Sönmez, "Music Genre Classification Using MIDI and Audio Features", Journal of Applied Signal Processing (ISSN: 1687-6172), vol. 2007 (January), Article ID 36409.                    
  • Serap Kirbiz, Bilge Gunsel, Y.Yaslan, "Robust Audio Watermarking for Copyright Protection", WSEAS Transactions on Circuits and Systems,Issue 10, vol.3, pp.2132-2138, 2004.                           
  • Bilge Gunsel, Sait Sener, Y.Yaslan,"An Adaptive Encoder for Audio Watermarking", WSEAS Transactions on Computers,Issue 4, vol.2, pp. 1044-1048, 2003.               
  • Ozlem Gemici Gunes, A. Sima Uyar, "Parallelization of an Ant-based Clustering Approach", Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics, Vol. 39, No. 4, pp. 656-677, Emerald Press, 2010.                         
  • Gülşen Eryiğit, Joakim Nivre, and Kemal Oflazer. Dependency Parsing of Turkish, Computational Linguistics, 34 no.3, 2008.                    
  • Joakim Nivre, Johan Hall, Jens Nilsson, Atanas Chanev, Gülşen Eryiğit, Sandra Kübler, Stetoslav Marinov, and Erwin Marsi. Maltparser: A language-independent system for data-driven dependency parsing. Natural Language Engineering Journal, 13 no. 2 pp. 95--35, 2007.                 
  • Gülşen Eryiğit, Joakim Nivre, and Kemal Oflazer . The incremental use of morphological information and lexicalization in data-driven dependency parsing. Computer Processing of Oriental Languages, Beyond the Orient: The Research Challenges Ahead, Springer LNAI 4285, pages 498--507, 2006.                  
  • Devrim Ünay, Zehra Çataltepe and Selim Aksoy, "Recognizing Patterns in Signals, Speech, Images and Videos", ICPR 2010 Contests, Istanbul, Turkey, August 23-26, 2010, Contest Reports Lecture Notes in Computer Science, Volume 6388, 2010, DOI: 10.1007/978-3-642-17711-8, 2010.                        
  • Zehra Çataltepe, Enis Çetin and Thomas Pearson, "Identification of Insect Damaged Wheat Kernels Using Transmittance Images" , Electronics Letters, vol 41, no 5, pp 23-24, 2005.                           
  • Eser Aygün, B. John Oommen and Zehra Çataltepe, “Peptide Classification Using Optimal and Information Theoretic Syntactic Modeling, doi:10.1016/j.patcog.2010.05.022, Pattern Recognition, 2010.                        
  • Zehra Çataltepe and Berna Altınel, "Music Recommendation by Modeling User’s Preferred Perspectives of Content, Singer/Genre and Popularity" in "Collaborative and Social Information Retrieval and Access: Techniques for Improved User Modeling" edited by M. Chevalier, C. Julien and C. Soulé-Dupuy, IGI Global, pp. 203-221, ISBN: 978-1-60566-306-7, 2009.                        
  • Ülkem Yıldırım, Zehra Çataltepe, "Örüntü Tanıma ve Öznitelik Seçme Yöntemleri Kullanarak Kısa Zaman Sonraki Yol Trafik Hız Öngörüsü", Türkiye Bilişim Vakfı, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Sayı 3, Sayfa 21-28, 2010.                             
  • Zehra Çataltepe, Yaser S. Abu-Mostafa and Malik Magdon-Ismail, "No Free Lunch for Early Stopping", Neural Computation, vol 11, no 4, pp 995--1009, 1999.                
  • Omer Sinan Saraç, Vera Pancaldi, Jurg Bähler, and Andreas Beyer, “Topology of functional networks predicts physical binding of proteins.,” Bioinformatics (Oxford, England), vol. 28, no. 16, pp. 2137–45, Aug. 2012.                            
  • Vera Pancaldi, Omer Sinan Saraç, C. Rallis, J. R. McLean, M. Převorovský, K. Gould, A. Beyer, and J. Bähler, “Predicting the fission yeast protein interaction network.,” G3 (Bethesda, Md.), vol. 2, no. 4, pp. 453–67, Apr. 2012.                          
  • A. Elefsinioti, Ö. S. Saraç, A. Hegele, C. Plake, N. C. Hubner, I. Poser, M. Sarov, A. Hyman, M. Mann, M. Schroeder, U. Stelzl, and A. Beyer, “Large-scale de novo prediction of physical protein-protein association.,” Molecular & cellular proteomics : MCP, vol. 10, no. 11, p. M111.010629, Nov. 2011.                
  • Omer Sinan Saraç, Volkan Atalay, and Rengul Cetin-Atalay, “GOPred: GO molecular function prediction by combined classifiers.,” PloS one, vol. 5, no. 8, p. e12382, Jan. 2010.

  Patents Issued

  1. (2012) Yuan, Chao, Neubauer, Claus, Cataltepe, Zehra, Mccorkle, Wesley, Brummel, Hans-gerd, Fang, Ming,  System, Device, And Methods For Updating System-Monitoring Models, European Patent EP1782142.
  2. (2011) C. Yuan, C. Neubauer, Z. Cataltepe, (Siemens Corporate Research), Method and apparatus for improved fault detection in power generation equipment, US Pat No: 7,953,577.
  3. (2009) Z. Cataltepe, C. Neubauer, C. Yuan, (Siemens Corporate Research), Method to use a receiver operator characteristics curve for model comparison in machine condition monitoring, US Pat No: 7,552,035.
  4. (2008) C. Yuan, C. Neubauer, Z. Cataltepe, W. McCorckle, H.G. Brummel, M. Fang, (Siemens Corporate Research), Method to use a receiver operator characteristics curve for model comparison in machine condition monitoring, US Pat No: 7,457,674.
  5. (2007) C. Yuan, Z. Cataltepe, C. Neubauer, M. Fang, (Siemens Corporate Research), “Joint approach of out-of-range detection and fault detection for power plant monitoring”, US Pat No: 7,305,317.
  6. (2007) C. Yuan, C. Neubauer and Z. Cataltepe (Siemens Corporate Research), “Apparatus and methods for detecting system faults using hidden process drivers,” US Pat No: 7,216,061.
  7. (2007) Z. Cataltepe, M. Fang; Ming, C. Neubauer, C. Yuan (Siemens Corporate Research), “Tool for sensor management and fault visualization in machine condition monitoring,” US Pat No: 7,183,905.
  8. (2007) C. Yuan, C. Neubauer and Z. Cataltepe (Siemens Corporate Research), “Method and apparatus for detecting out-of-range conditions in power generation equipment operations,” US Pat No: 7,188,050.
  9. (2006) Z. Cataltepe, M. Fang, C. Neubauer, C. Yuan (Siemens Corporate Research), “System and method for detecting and excluding outlier sensors in sensor-based monitoring,” US Pat No: 7,096,159.
  10. (2006) C. Yuan, C. Neubauer, H.G. Brummel, M. Fang, Z. Cataltepe (Siemens Corporate Research), “Systems and methods for selecting training data and generating fault models for use in use sensor-based monitoring,” US Pat No: 7,035,763.

  Patents Applıed

  1.     (2011) O. Sarkan, Z. Cataltepe, Parzen Penceresi Yöntemi İle Otomatik Alarm Filtresi Üretim Sistemi ve Yöntemi, Application number: 2011/06503, Application date: 30.06.2011.

  2.     (2012) Z. Cataltepe, M. Uluyagmur, E. Tayfur, Personalized Movie Recommendation System/Kişiselleştirilmiş Film Öneri Sistemi, applied: February 1, 2013. 

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  © Copyright İTÜ