ÇALIŞMA KONULARI

* Yazılım Modelleme ve Tasarımı
* Yazılım tasarım kusurlarının belirlenmesi
* Alana özgü dil tasarımı

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Feza BUZLUCA
Y.Doç.Dr. Tolga OVATMAN

Y.Doç.Dr. Ayşe TOSUN MISIRLI

ARAŞTIRMACILAR

Öğr.Gör. H.Turgut Uyar
Ural Erdemir (doktora öğrencisi)
U
mut Tekin (doktora öğrencisi)
Sinan Eski (doktora öğrencisi)
Atakan Aral (doktora öğrencisi)
Zafer Temizkan (y.lisans öğrencisi)
Nurdan Canbaz (y.lisans öğrencisi)   
Sinan Sarıca (y.lisans öğrencisi)
Ali Osman Ünver (y.lisans öğrencisi)
Davut Polat (y.lisans öğrencisi)

Mecvut Laboratuvar İmkanları
6'şar çekirdekli 2 işlemci içeren sunucu bilgisayar
Kişisel bilgisayarlar
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Yazılım Geliştirme Platformu Sunan bir Bulut Sistemin Operasyonel Eniyilemesinin Gerçekleştirilmesi
Model Sınama ile PLC tabanlı Anklaşman Yazılımlarının Doğrulanması
Nesneye Dayalı Yazılımların Çok Çekirdekli Sistemler için Model Tabanlı Paralelleştirilmesi
Yazılmlarda kopya (clone) tespiti
Yazılımlarda tasarım kusurlarının belirlenmesi
Yazılımların servis odaklı değerlendirilmesi
Yazılım görselleştirme
Alana özgü dil tasarımı
Yayınlar, Patentler vb.

* Tolga Ovatman, Feza Buzluca, 2013: Model-Based Cache-Aware Dispatching of Object-Oriented Software for Multicore Systems, accepted to be published in Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 11, November 2013, Pages 2754-2770, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2013.06.025.

* Atakan Aral, Tolga Ovatman, 2013: Utilization of Method Graphs to Measure Cohesion in Object Oriented Software, The 7TH IEEE International Workshop on Quality Oriented Reuse of Software, COMPSAC 2013, July 22-26, 2013 - Kyoto, Japan.

* T. Ovatman, T. Weigert, F. Buzluca, "Exploring Implicit Parallelism in Class Diagrams", Journal of Systems and Software, Elsevier, Vol. 84, Issue: 5, May 2011, pp. 821 - 834.


* U.Tekin, U. Erdemir, F. Buzluca, "Mining Object-Oriented Design Models for Detecting Identical Design Structures", Sixth International Workshop on Software Clones (IWSC 2012), Zurich, Switzerland, June 4, pp. 43-49, 2012.

* U. Erdemir, U.Tekin, F. Buzluca, "Object Oriented Software Clustering Based on Community Structure", 18th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2011), Ho Chi Minh city, Vietnam, 5-8 Dec. 2011.

* U. Erdemir, U.Tekin, F. Buzluca, "E-Quality: A graph based object oriented software quality visualization tool", 6th IEEE International Workshop on Visualizing Software for Understanding and Analysis (VISSOFT 2011), Williamsburg, VA, USA, 29-30 September, 2011.

* T. Ovatman, F. Buzluca, "Model Driven Cache-Aware Scheduling of Object Oriented Software for Chip Multiprocessor", The 14th The Euromicro Conference on Digital System Design (DSD 2011), Oulu, Finland, August 31- September 2, 2011.

* S. Eski, F. Buzluca, "An Empirical Study on Object-Oriented Metrics and Software Evolution in order to Reduce Testing Costs by Predicting Change-Prone Classes", Testing: Academic & Industrial Conference Practice and Research Techniques (TAIC PART 2011), Berlin, Germany, March 21-25 2011.

* C.B. Cayiroglu, H.T. Uyar and A.S. Uyar," A Domain Specific Language for Genetic Programming", In: 1st Int. Symposium on Computing in Science and Engineering, pp. 384-390 , 2010.

*  H.T. Uyar, A.S. Uyar, and E. Harmanci, "Evolutionary Software Test Data Generation Using Sequence Comparison",  PAIST: International Journal of Principles and Applications in Information Sciences and Technology, 1(1):14-28 , 2007.       

Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ