ALT BİRİMLERİ

Moleküler benzetim grubu
Adsorpsiyon süreçleri grubu
Yazılım geliştirme grubu

YÜRÜTÜCÜLER

Dr. Ömer Özyıldırım

ARAŞTIRMACILAR

Dr. İbrahim Ethem Karaağaçlıoğlu
Süleyman Yılmaz
Oğuz Güneş
Ali Umut Tarhan
Mecvut Laboratuvar İmkanları
1 adet Dell workstation (8 çekirdek, 3.4 GHz, 32 GB RAM)
1 adet HP workstation (4 çekirdek, 3.2 GHz, 16 GB RAM)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
- Kolemanit kavurma fırını içindeki sıcaklık dağılımının modellenmesi
- Aktif karbon üzerine ağır metal adsorpsiyonunun yapay sinir ağları ile incelenmesi
- Kil yüzeyleri üzerine yüzeyaktif madde adsorpsiyonunun Monte Carlo yöntemi ile benzetimi
- PID yöntemi ile denetlenen kimyasal süreçlerin benzetimi için web tabanlı bir yazılım geliştirilmesi
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
- İkiel, C., Özyıldırım, Ö., “Rainfall Forecasting Using Neural Networks in Thrace (Turkey)”, 2nd International Balkan Conference, Tirana – Albania, 2012
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ