ALT BİRİMLERİ

Deniz Hukuku ve Politikaları 

Denizcilik Ekonomisi ve Yönetimi

Öğr. Gör. Hakan Muran
Araş. Gör. Onur Sabri Durak


 

Yürütücü: Doç. Dr. Levent Kırval

Email:  lkirval@itu.edu.tr

Tel:      0532-2068995

Web:   http://akademi.itu.edu.tr/lkirval

ARAŞTIRMACILAR

 

Araştırma Konuları
Deniz Hukuku ve Politikaları
Denizcilik Ekonomisi ve Yönetimi
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ