ALT BİRİMLERİ

Oil Spill Detection 
Arctic and Antarctic Regions 
Sea Ice
Polar Regions
Remote Sensing 
Maritime 
Marine Pollution

YÜRÜTÜCÜ

Asst. Prof. Dr. Burcu Ozsoy-Cicek
MaRS (Maritime/Marine Remote Sensing) Lab.
Maritime Faculty
Istanbul Technical University
34940 Tuzla/IST/Turkey

Work Phone: +90 216 395 1064
Fax: +90 216 395 4500
e-mail: burcu@drcicek.com


ARAŞTIRMACILAR

Asst. Prof. Dr. Sevilay Can

MaRS (Maritime/Marine Remote Sensing) Lab.
Maritime Faculty
Istanbul Technical University
34940 Tuzla/IST/Turkey

Work Phone: +90 216 395 1064
Fax: +90 216 395 4500
e-mail: sevcan@itu.edu.tr

Asst. Prof. Dr. Tanzer Satır
MaRS (Maritime/Marine Remote Sensing) Lab.
Maritime Faculty
Istanbul Technical University
34940 Tuzla/IST/Turkey

Work Phone: +90 216 395 1064
Fax: +90 216 395 4500
e-mail: tsatir@itu.edu.tr

Dr. Sabri Durak
MaRS (Maritime/Marine Remote Sensing) Lab.
Maritime Faculty
Istanbul Technical University
34940 Tuzla/IST/Turkey

Work Phone: +90 216 395 1064
Fax: +90 216 395 4500
e-mail: duraks@itu.edu.tr

Tuğsan Işıaçık Çolak 
MaRS (Maritime/Marine Remote Sensing) Lab.
Maritime Faculty
Istanbul Technical University
34940 Tuzla/IST/Turkey

Work Phone: +90 216 395 1064
Fax: +90 216 395 4500
e-mail: isiacikt@gmail.com

Nurcihan Dernek 
MaRS (Maritime/Marine Remote Sensing) Lab.
Maritime Faculty
Istanbul Technical University
34940 Tuzla/IST/Turkey

Work Phone: +90 216 395 1064
Fax: +90 216 395 4500
e-mail: nurcihanakyuz@gmail.com


Arktik ve Antarktik Bilim Kurulu 

Türk Arktik&Antarktik Araştırma Programı  (TuArk) Ulusal Bilimsel Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu Eş Başkanları

Prof. Bayram Öztürk

(İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi – Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)

*Dr. Bettina Fach

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Deniz Bilimleri Enstitüsü)

Yönetim Kurulu Sekreteri

**Dr. Burcu Özsoy Çiçek

(İstanbul Teknik Üniversitesi – Denizcilik Fakültesi)

Bilimsel Danışma Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Ahmet Kıdeyş

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Deniz Bilimleri Enstitüsü)

Dr. Ayaka Amaha Öztürk

(İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi – Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)

*Dr. Barış Salihoğlu

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Deniz Bilimleri Enstitüsü)

Prof. Birol Çotuk

(Marmara Üniversitesi – Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

***Dr. Elif Genceli Güner

(İstanbul Teknik Üniversitesi - Kimya ve Metalurji Mühendisliği Fakültesi)

Prof. Günay Çifci

(Dokuz Eylül Üniversitesi – Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü)

Dr. Halim Aytekin Ergül

(Kocaeli Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi)

Prof. Nesrin Algan

(Ankara Üniversitesi – Siyasi Bilgiler Fakültesi)

*Dr. Noyan Yılmaz

(İstanbul Üniversitesi – Deniz Bilimleri Enstitüsü)

*Dr. Sinan Hüsrevoğlu

(TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi)

Prof. Şamil Aktaş

(İstanbul Üniversitesi – Tıp Fakültesi)

 


*Antarktika ile ilgili  (fiziki olarak orada bulunarak)  araştırma yapmış bilim insanı

**Antarktika  ve Arktik  üzerinde (fiziki olarak orada bulunarak) araştırma yapmış bilim insanı

***Antarktika’da mineral keşfetti – mineral literatüre geçti

Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 1. Konsorsuyum üyeliği/Çalışma paketi yürütücülüğü : HORIZON 2020, “Space-borne observations for detecting and forecasting sea ice cover extremes (SPICES)”, toplam bütçe: 3 Milyon Euro, değerlendirme aşamasında
 2.  Yürütücü: TÜBİTAK 2223-D Türk-Alman Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon yılı 2014 “Antarctic Science Program” Çalıştayı, TÜBİTAK toplam bütçe: 36.000 TL, İTÜ bütçe: 4000 TL
 3. Yürütücü: Bilimsel araştırma ve geliştirme destekleme programı projeleri, Uzaktan algılama yöntemleriyle İstanbul Boğazındaki petrol kirliliği analizi konulu – ITÜBAP Toplam bütçe: 25.000 TL                                    
 4. Araştırmacı: “Antarctic sea ice: thickness, concentration and extent and their changes” ESA Category 1 Projesi No: 6097
 5. Araştırmacı: NASA Cryosphere Program Projesi: “Antarctic sea ice thickness from space: validating estimates from the laser and radar satellite  altimeters with ship-based measurements” konulu proje,  PhD’nin bir bölümü, 2008-2010, University of Texas at San Antonio, Texas, USA, (#NNX08AQ87G)
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 1. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, A. Worby, H. Xie, J. Lieser, 2011. Antarctic sea ice extents and concentrations: Comparison of satellite and ship measurements from IPY cruises, International Glaciological Society (IGS) – Annals of Glaciology, volume: 52, number: 57, 2011, pg: 318-326.
 2. Kern, S., B. Ozsoy-Cicek, S. Willmess, M. Nicolaus, S.F Ackley, C. Haas, 2011. An intercomparison between AMSR-E snow depth and satellite C- and Ku-Band radar backscatter data for Antarctic sea ice, International Glaciological Society (IGS) – Annals of Glaciology, volume: 52, number: 57, 2011, pg: 279-290
 3. Tekeli, A.E., S.F Ackley, B. Ozsoy-Cicek, S. Kern, H Xie, 2011. Monitoring sea ice by ASAR and validating with cruise field data for Antarctica, International Glaciological Society (IGS) – Annals of Glaciology, volume: 52, number: 57, 2011, pg: 327-336.
 4. Ozsoy-Cicek, B., S. Kern, S.F Ackley, H Xie, A. E. Tekeli, 2011. Intercomparisons of Antarctic sea properties from ship observations, active and passive microwave satellite observations in the Bellingshausen Sea, Deep-Sea Research II (2011), doi:10.1016/j.dsr2.2010.10.031, volume: 58, number: 9-10, pages: 1092-1111.
 5. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, K. Ye, 2008. Antarctic summer sea ice concentration and extent: comparison of ODEN 2006 ship observations, satellite passive microwave and NIC sea ice charts, The Cryosphere Discussion (TCD), 2, pages: 623–647.
 6. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, H. Xie, D. Yi, J. Zwally, 2013. Sea ice thickness retrieval algorithms based on in situ surface elevation and thickness values for application to altimetry, Journal of Geophysical Research: Oceans, Volume 118, Issue 8, pages 3807–3822, August 2013, DOI: 10.1002/jgrc.20252
 7. Ozsoy-Cicek, B., Isiacik-Colak, 2014. About oil spill detection from RADARSAT-1 Synthetic Aperture Radar imagery at Northern entry of Bosporus Strait, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, basımda
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

 1. Can, S., B. Ozsoy-Cicek, K. Kemerli, N. Dernek, 2015. Oil spill simulation of a possible tanker accident and contingency response planning, March 24- 26,  INTERSPILL 2015, Amsterdam, Netherlands  submitted
 2. Ozsoy-Cicek, B., S. Can, N. Dernek, K. Kemerli, 2015. Ship Traffic Factors on Marine Pollution at Istanbul Strait, March 24- 26,  INTERSPILL 2015, Amsterdam, Netherlands  submitted
 3. Kern, S., B. Ozsoy-Cicek, 2014. New insights into snow depth on Antarctic sea ice from satellite remote sensing. XXXIII SCAR Biennial Meetings & Open Science Conference, 25 – 29 August, New Zealand, 2014
 4. Ozsoy-Cicek, B., 2014. Turkish Arctic and Antarctic Research Program (TuArk). Towards an Integrated Retrieval of Antarctic Sea Ice Volume’  workshop, ISSI, 23- 27 June, 2014
 5. Ozsoy-Cicek, B. 2014, ODEN Cruise, Antarctic expedition – Remote Sensing Applications. “TUBITAK 2223-D Research – Education – Innovation” Antarctic Science Program Workshop, 2 – 3 June 2014, Istanbul, Turkey
 6. Ozsoy-Cicek, B. 2014, Overall introduction of the polar program. “TUBITAK 2223-D Research – Education – Innovation”  Antarctic Science Program Workshop, 2 – 3 June 2014, Istanbul, Turkey
 7. Ozsoy-Cicek, B., S. Kern, 2014. Weddell Sea ice thickness from ICESat using an empirical approach based on in-situ drillings, International Symposium on Sea Ice in a Changing Environment, International Glaciological Society, 10–14 March, Hobart, Tasmania, Australia
 8. Kern, S., B. Ozsoy-Cicek, M. Nicolaus, G. Heygster, T. Frost, 2014. Snow depth on Antarctic sea ice from Icesat. International Symposium on Sea Ice Changing Environment, International Glaciological Society, 10–14 March, Hobart, Tasmania, Australia
 9. Ozsoy-Cicek, B., 2013. Turkish Antarctic Climate Monitoring, Turkish Antarctic Science Program Road Map Workshop, Chamber of Shipping, 18-19 November, Istanbul, Turkey
 10. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, H Xie, 2013. Sea ice thickness from in-situ sea ice transects. Davos Atmosphere and Cryosphere Assembly DACA-13, 8 - 12 July 2013, Davos, Switzerland
 11. Can, S., T. Satir, B. Ozsoy-Cicek, T. Kececi, Isiacik Colak, N. Akyuz, 2013.  Marine Pollution Factors of Ship Traffic at the Strait of Istanbul. Fourth International CEMEPE and SECOTOX Conference, June 24-28, 2013, Mykonos /Greece
 12. Kececi, T., B. Ozsoy-Cicek, S.  Can, T. Isiacik Colak, T. Satir,  M. G. Sezer, 2013. Long term sea surface temperature analysis in Black Sea and the Sea of Marmara. Fourth International CEMEPE and SECOTOX Conference, June 24-28, 2013, Mykonos /Greece
 13. Isiacik Colak, T., B. Ozsoy-Cicek, S.  Can, T. Satir, T. Kececi, N. Akyuz, 2013.  Oil spill detection from RADARSAT SAR images by remote sensing. Fourth International CEMEPE and SECOTOX Conference, June 24-28, 2013, Mykonos /Greece
 14. Kececi, T., B. Ozsoy-Cicek, S.  Can, T. Isiacik Colak, 2013. Review of Oil Spill Remote Sensing for the Turkish Waters. 6th International Perspective on Water Resources & The Environment, January 7-9, 2013, Izmir- Turkey.
 15. Ozsoy-Cicek, B., H. Xie, S. F Ackley, K. Ye, 2012. Antarctic Summer Sea Ice from Ship Observations, Satellite Microwave and NIC Sea Ice Charts, Turkish – Japanese Marine Forum, Harmonization of Bio-diversity and Marine Industries, Canakkale Meeting, 05-08 Nov 2012.
 16. Isiacik Colak, T., S.  Can,  B. Ozsoy-Cicek, T. Kececi, T. Satir, 2012. Determine Potential Sea Pollution Area in Turkish Strait Systems, Turkish – Japanese Marine Forum, Harmonization of Bio-diversity and Marine Industries, Canakkale Meeting, 05-08 Nov 2012.
 17. Kececi, T., B. Ozsoy-Cicek, S.  Can, T. Isiacik Colak, T. Satir, 2012. Oil Spill Monitoring for Turkish Waters by Remote Sensing, Turkish – Japanese Marine Forum, Harmonization of Bio-diversity and Marine Industries, Canakkale Meeting, 05-08 Nov 2012.
 18. Erduran, S., S.  Can,  B. Ozsoy-Cicek , 2012. Monitoring Istanbul Strait by Aerial Photography taken on 1st of September for determining sea surface pollution, Turkish – Japanese Marine Forum, Harmonization of Bio-diversity and Marine Industries, Canakkale Meeting, 05-08 Nov 2012.
 19. Acik, H., B. Ozsoy-Cicek, S.  Can, 2012. Detection of Sea Surface Pollution with RADARSAT-SAR on 1st of September 2012 in Istanbul Strait - case study, Turkish – Japanese Marine Forum, Harmonization of Bio-diversity and Marine Industries, Canakkale Meeting, 05-08 Nov 2012.
 20. Isiacik Colak, T., B. Ozsoy-Cicek,  S.  Can, E. Sertel, T. Kececi,  2012. Remote Sensing Technologies for Monitoring Oil Pollution. Global Conference on Global Warming 2012, 8-12 July, 2012- Istanbul-Turkey.
 21. Ozsoy-Cicek, B., 2010. ODEN Cruise - 2010 Expedition planning and details, Meeting on Monitoring of Antarctic Sea Ice during IPY, Bern, Switzerland, Jun 7 – Jun 11.
 22. Ozsoy-Cicek, B., 2010. Sea ice thickness models derived from surface elevation and compared to measured thickness values obtained during Antarctic cruises, Meeting on Monitoring of Antarctic Sea Ice during IPY, Bern, Switzerland, Jun 7 – Jun 11.
 23. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, H Xie, 2010. The Thickness Distribution of Antarctic Sea Ice from Surface Elevation and Comparison to Measured Values, International Polar Year (IPY) Oslo Science Conference June 8-12.
 24. Worby, T., J. Leiser, A. Steer, S.F Ackley, H. Xie, B. Ozsoy-Cicek, B. Weissling, M. Lewis, A.E Tekeli, D. Yi, J, Zwally, 2010. Antarctic Sea Ice Research during IPY: Regional Differences in Sea Ice Characteristics between West and East Antarctica and Implications for Satellite Laser Altimeter Retrievals, International Polar Year (IPY) Oslo Science Conference June 8-12.
 25. Tekeli, A.E., S.F Ackley, B. Ozsoy-Cicek, H. Xie, D. Yi, J, Zwally, 2010. Comparisons of ICESAT Altimetry Based Sea Ice Thickness Computations over the Bellingshausen and Amundsen Seas, International Polar Year (IPY) Oslo Science Conference June 8-12.
 26. Tekeli, A.E., S.F Ackley, B. Ozsoy-Cicek, S. Kern, H Xie, 2010. ASAR Microwave Observations of Sea Ice in Bellingshausen, Amundsen and Ross Seas, International Polar Year (IPY) Oslo Science Conference June 8-12.
 27. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, H Xie, 2010. Sea ice thickness distribution derived from surface elevation and compared to measured thickness values obtained during Antarctic cruises, International Glaciological Society (IGS) - International Symposium on Sea Ice, Tromso, Norway, May 31 – Jun 4.
 28. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, A. Worby, H. Xie, J. Lieser, 2010. Antarctic sea ice extents and concentrations: Comparison of satellite and ship measurements from IPY cruises, International Glaciological Society (IGS) - International Symposium on Sea Ice, Tromso, Norway, May 31 – Jun 4.
 29. Xie, H, M. Chierici, B. Ozsoy-Cicek, A. Fransson, S.F Ackley, 2010. Air-Ice-Ocean interactions for the west Antarctic summer sea ice region from three Oden cruises 2006-2008, International Glaciological Society (IGS) - International Symposium on Sea Ice, Tromso, Norway, May 31 – Jun 4.
 30. Kern, S., B. Ozsoy-Cicek, S. Willmess, M. Nicolaus, S.F Ackley, C. Haas, 2010. An intercomparison between AMSR-E snow depth and satellite C- and Ku-Band radar backscatter data for Antarctic sea ice, International Glaciological Society (IGS) - International Symposium on Sea Ice, Tromso, Norway, May 31 – Jun 4.
 31. Tekeli, A.E., S.F Ackley, B. Ozsoy-Cicek, S. Kern, H Xie, 2010. Monitoring sea ice by ASAR and validating with cruise field data for Antarctica, International Glaciological Society (IGS) - International Symposium on Sea Ice, Tromso, Norway, May 31 – Jun 4.
 32. Ozsoy-Cicek, B., 2010. ODEN cruise 2006, comparison of ice observations with AMSR-E ice concentration, Meeting on Monitoring Arctic and Antarctic Sea Ice from Various Satellite Products, Bern, Switzerland, March 15 – 19.
 33. Ozsoy-Cicek, B., 2010. Sea ice type retrieval using Radarsat – Envisat - Quikscat, Meeting on Monitoring Arctic and Antarctic Sea Ice from Various Satellite Products, Bern, Switzerland, March 15 – 19.
 34. Ozsoy-Cicek, B., 2010. Overall ice thickness profiles from different Antarctic cruises, Meeting on Monitoring Arctic and Antarctic Sea Ice from Various Satellite Products, Bern, Switzerland, March 15 – 19.
 35. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, H Xie, A. E. Tekeli, 2009. Antarctic sea ice thickness predicted from surface elevation: A comparison to measured Values, AGU Fall meeting, San Francisco, CA, U.S.A., December 14 – 18.
 36. Tekeli, A.E., H Xie, B. Ozsoy-Cicek, S.F Ackley, S. Kern, 2009Monitoring Sea Ice by ENVISAT ASAR and Validating with the Palmer 2009 Cruise Field Data for Antarctica, ASPRS - MAPPS, San Antonio, TX, Nov 16 –19.
 37. Ozsoy-Cicek, B., S. Kern, S.F Ackley, H Xie,  A. E. Tekeli, 2009.  Antarctic Sea Ice Properties Derived from Ship Obser­vations, Active and Passive Sensors, ASPRS - MAPPS, San Antonio, TX, Nov 16 – 19.
 38. Tekeli, A. E., S.F Ackley, B. Ozsoy-Cicek, H Xie, 2009. Comparison of ODEN 2008 and PALMER 2009 cruise field data with ASAR WSM images for Antarctic Sea Ice, ODEN Southern Ocean Data Workshop, Georgia, USA, Aug 31 – Sep 02.
 39. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, 2009.  ASPeCt observations conducted during Antarctic ODEN cruise and comparison to remote sensing data, ODEN Southern Ocean Data Workshop, Georgia, USA, Aug 31 – Sep 02.
 40. Ozsoy-Cicek, B., P. Wagner, S.F. Ackley, H Xie, Tekeli, A.E., 2009. Antarctic Sea Ice Extent, Concentration and Properties derived from Ship Observations and Satellite Microwave Data, Global Conference on Global Warming 2009, July 5-9.
 41. Ozsoy-Cicek, B., P. Wagner, H Xie, M. Lewis, C.Geiger, S.F. Ackley, 2009. Ocean-Atmosphere heat fluxes over Antarctic sea ice at maximum extent, Gordon Conference Polar Marine Science, Lucca, Italy, March 15-20.
 42. Wagner, P., B Ozsoy-Cicek, M. Lewis, B. Weissling, C. Geiger, S.F. Ackley, 2009. Intercomparison of Antarctic sea ice concentration and properties derived from ship observations and satellite active and passive microwave, Gordon Conference Polar Marine Science, Lucca, Italy, March 15-20.
 43. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, 2009. Characteristics of Sea ice with ASPeCt observations from Antarctic ODEN 2006 cruise compare to satellite data, OSL-APECS-PYRN workshop IMPETUS 2008, St. Petersburg, Russia, November 18 – 21.
 44. Wagner, P., Ackley, S., Weissling, B., Lewis, M., Ozsoy-Cicek, B., and Xie, H., 2008. ASPeCt Imagery for Ice Thickness in the Bellingshausen Amundsen Sea for SIMBA 2007. OSL-APECS-PYRN workshop IMPETUS 2008, St. Petersburg, Russia, November 18 – 21.
 45. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, 2008. Sea ice in climate change from space, Global Conference of Global Warming (GCGW), Istanbul, Turkey, July 6-10.
 46. Ozsoy-Cicek, B., 2008. The Remote Sensing of sea ice during SIMBA 07, Meeting on Monitoring of Antarctic Sea Ice during IPY, Bern, Switzerland, Jun 30 – Jul 03.
 47. Ozsoy-Cicek, B., S.F Ackley, H Xie, P. Wagner, 2008.  Analysis of Antarctic sea ice extent based on NIC charts and AMSR-E data, European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSEL), Istanbul, Turkey, June 2-6.
 48. Ozsoy-Cicek, B., 2008. Sea ice in climate change and sea ice characteristics from satellite imageries, South West Research Institute (SWRI), San Antonio, TX, U.S.A., February 7.
 49. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, 2007. Sea ice characteristics from the West Antarctic ODEN cruise compared to satellite analyses, AGU Fall meeting, San Francisco, CA, U.S.A., December 10-14.
 50. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, T. DeLiberty, 2007. A procedure development of incorporating and processing ICESat data into a GIS system. AMS 87th annual meeting, San Antonio, TX, U.S.A., January 14-18.
 51. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, 2007.  Summer Sea Ice in the Ross Sea - ODEN Cruise. Gordon Conference Polar Marine Science, Ventura, CA, U.S.A., March 25-30.
 52. Lewis, M., S.F Ackley, H Xie, B Ozsoy-Cicek, 2007. Comparison of AMSR-E derived Antarctic snow-Ice interface temperatures with surface observations, Gordon Conference Polar Marine Science, Ventura, CA, March 25-30.
 53. Saunders, B., B Ozsoy-Cicek, H Xie, S.F Ackley, 2007. Estimates of sea ice concentration from the ASPeCt ship observations database, Gordon Conference Polar Marine Science, Ventura, CA, U.S.A., March 25-30.
 54. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, 2007.  ODEN cruise summer sea ice observations in the Ross Sea -. Summer Sea Ice School, Svalbard, Norway, July 2-13.
 55. Ozsoy-Cicek, B., H Xie, S.F Ackley, 2007.  Comparison between ice observations made aboard ship in the Antarctic sea ice and AMSR-E/Aqua Geophysical Products. International Geoscience and Remote Sensing Symposium-IEEE, Barcelona, Spain July 22-27.
 56. Ozsoy-Cicek, B., and H. Xie, 2006. Thickness changes of Ross Sea ice and ice shelf using Ice Cloud and Land Elevation Satellite. International Workshop on Sea Ice Thickness, Hobart, Tasmania, Australia, July 5-7.
 57. Ozsoy-Cicek, B., and H. Xie, 2006. Elevation and freeboard changes of Ross Sea ice and ice shelf using ICESat. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Denver, CO, U.S.A., July 31-Aug 4.
 58. Ozsoy-Cicek, B. and H. Xie, 2006. Spatiotemporal variability of snow depth on sea ice in Ross Sea region of Antarctica using AMSR-E/Aqua geophysical products. ASPRS/MAPPS Fall meeting, San Antonio, TX, U.S.A., November 6-10.
 59. Lewis, M., SF Ackley, H Xie, B Ozsoy-Cicek, 2006. Comparison of AMSR-E derived Antarctic snow-ice interface temperatures with previous surface observations, AGU Fall meeting, San Francisco, CA, U.S.A., December 11-15.
 60. Ozsoy-Cicek, B.and Bayram, B., 2005. “Detection of Oil Spills in the Marmara Region of Turkey Using the RADAR-SAT Images,” 5th International Symposium Remote Sensing of Urban Areas (URS 2005), March 14-16, 2005, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA.
 61. Ozsoy-Cicek, B., 2002. “Oil Spill Management and Maritime Conventions”, Seminar Presentation, Japanese International Cooperation Agency (JICA) Project on “Improvements in Maritime Education and Training (MET) in Turkey”, March 19-22, 2002, Istanbul Technical University Maritime Faculty, Tuzla, Istanbul, Turkey.
 62. Ozsoy-Cicek, B., 2002. “Oil Spill Detection Using RADARSAT Images”, Japanese International Cooperation Agency (JICA) Research Group Presentation, Oct 2002, Istanbul Technical University Maritime Faculty, Tuzla, Istanbul, Turkey.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ