modern dağıtım sistemi

YÜRÜTÜCÜ

Prof.Dr. Mustafa BAĞRIYANIK

Tel:+90-212-2856958
Fax:+90-212-2856700
E-mail: bagriy@itu.edu.trALT BİRİMLERİ

 
 • Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Korunması
 • Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Enerji Yönetimi
 • Uzaktan izleme sistemleri
  • SCADA
  • PLC (Power Line Communication)
 
   
 • Dağıtım Sistemlerinde Talep Yönetimi
 
 • Dağınık üretim sistemleri
  • PV sistemler
 • Dağıtım sistemlerinde Enerji Kalitesi
 

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Aydoğan ÖZDEMİR
Prof.Dr. Belgin TÜRKAY

Öğr.Gör.Dr. Fatma Gül BAĞRIYANIK
Öğr.Gör.Dr. Zehra Elif AYGEN
Dr. M. Alp BATMAN

Y.Müh. M. Ali SÖNMEZ
Araş.Gör. M. Alparslan ZEHİR


Mecvut Laboratuvar İmkanları
Elektrik Dağıtımı Otomasyonu Laboratuvarı

Elektrik Dağıtım Otomasyonu Laboratuvarı


 - Yük Bankaları
- Güç Kalitesi Analizörleri
- Mikroskop
- Osiloskop
- DC Güç Kaynağı
- 380/220 V, 190/110 V AC
- 110 V DC, 220 V DC, 24 V DC
- DAQ Kartı
- Thermal Kamera
 RTU
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • SEEMBEET- Smart Electrical Energy Management and Buildings Energy Efficiency Technologies
(TÜBİTAK-GSRT İşbirliği Programınca desteklenmektedir)
Türkiye'den İstanbul  Teknik  Üniversitesi  (İTÜ)  Elektrik  Mühendisliği  Bölümü  ve  Yunanistan’dan Technological Educational Institute of West Macedonia (TEIWM) Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesindeki araştırmacılar, mikro şebeke yapısı içerisinde enerji verimli bina otomasyon teknolojileri  ve dağıtım sistemlerinin birbiriyle  etkileşimini uygulamalı olarak incelemektedir. (01.01.2014-31.12.2015)
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Yayınlar, Patentler vb.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ