ÇALIŞMA KONULARI

YÜRÜTÜCÜLER

Leyla Gören Sümer (Prof)

ARAŞTIRMACILAR

Turan Söylemez (Prof. İTÜ)
Salman Kurtulan (Prof. İTÜ)
Ali Fuat Ergenç (Y. Doç. İTÜ)
Halil Akçakaya (Dr. Öğrencisi)
Veysel Gürkan Anık (Ar. Gör. İTÜ)
Alpaslan Yıldız (Dr. Öğrencisi)
Ufuk Sevim (Dr. Öğrencisi)
Laboratuvarlar
Kontrol Lab
Endüstriyel Otomasyon Lab,
Güç Kontrol Lab.
Projeler ve Araştırma Konuları
Otonom Sualtı Araç Modellenmesi ve Kontrolü İTÜ-BAP 24 Mart 2011 Bütçe 15000.00 TL
Melez Sistemlerin Kontrolü
Hamiltonian Sistemlerin Kontrolü
Zaman Ölçeklemi Sistemler ve Kontrolü
Dayanıklı (robust) Kontrol Sistemler
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Akçakaya H., Sümer Gören L. “An Application of Robust Model Predictive Control with Integral Action”, Journal of Instrumentation and Technologies, Taylor&Francis, 2009

Y. Yalçın, L. Gören Sümer, “Direct Discrete-Time Control of Port Controlled Hamiltonian Systems”, Turk. J. of Elec. Eng. and Comp. Sci., Vol.18, pp. 913-924, 2010.

Y. Yalçın, S. Kurtulan, L. Gören Sümer, “Discrete-time Control of Crane System via PBC Technique”, International Review of Automatic Control - Theory and Applications (IREACO), Vol. 4, pp. 581-587, 2011

Yalçın, Y., and Gören-Sümer, L., Salman Kurtulan,  2013, Discrete-time modelling of Hamiltonian systems, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (accepted), 2013.

Halil Akcakaya & Leyla Gören Sümer, 2014,  Robust control of variable speed autonomous underwater vehicle, Advanced Robotics, Volume: 28, Issue: 09, pages 601 - 611. (ID: 879370 DOI:10.1080/01691864.2013.879370)

L. Gören Sümer,
Y. Yalçın, “A Direct Discrete-time IDA-PBC Design Method for a Class of Underactuated Hamiltonian Systems”, IFAC World Congress, Milan, Italy, Vol. 18, pp. 13456-13461, 2011.

Halil Akcakaya & Leyla Gören Sümer, “IDA-PBC Design for marine vehicle”, ACATTA, 2013.

Veysel G. Anık, Leyla Gören Sümer, “MPC based switching control method for PWL systems”, CHAOS 2013, Chaotic Modeling and Simulation International Conference 11-14 June 2013.

M T Söylemez, "An Estimate of the Smallest Stabilizable Left-Half-Plane for All Pole Plants", Proc. IEE Part D: Control Theory & Applications, 153(1), sf 124—126 (2006).

M T Söylemez ve İ Üstoğlu, "Designing control systems using exact and symbolic manipulations of formulae", International Journal of Control,  79(11), special issue on Symbolic Computing in Control, sf 1418 – 1430 (2006).

S Tokat, I Eksin, M Güzelkaya ve M T Söylemez, "Design of a Sliding Mode Controller with a Nonlinear Time-Varying Sliding Surface", Trans. of the Inst. of Measurment and Control, 25(2), pp 145—162 (2003).

N Bayhan ve M T Söylemez, "Satisfaction of Gain and Phase Margin Constraints Using Proportional Controllers", Int. J. Systems Science, 41(7), sf 853-864 (2010).

N Bayhan ve M T Söylemez, "Arbitrary Precision Computation of the set of Stabililisig Gains for Time-Delay LTI Systems", Int. J. Control, 85(1), sf 26-40 (2012).

B S Nesimioğlu ve M T Söylemez, "A Simple Derivation of All Stabilizing Proportional Controllers for First Order Time-Delay Systems", Asian Journal of Control, 14(2), sf 598-604 (2012).

N Bayhan ve M T Söylemez, "Fast Calculation Of All Stabilizing Gains For Discrete-Time Systems", Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering (IU - JEEE) Issue 6/1, pp 19-26, (2006).

A Doğancı ve M T Söylemez, "Robust Control of F16 Aircraft Short-Period Mode by Parametric Space Approach", Journal of Naval Science and Engineering, 2(1), sf 23-40, (2004).

M T Söylemez, M Gökaşan ve O S Boğosyan, "Position Control of a Single-Link Robot-Arm Using a Multi-Loop PI Controller", IEEE Conference on Control Applications (CCA 2003), Istanbul, Turkey, sf 1001–1006, (2003, 6).

M T Söylemez ve İ. Üstoğlu, "Block Diagram Reduction Using Symbolic Algebra", IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04), Kuşadası, Turkey, sf 1140-1145, (2004, 6).

 Ö Öcal, M T Söylemez ve A Bir, "Robust Pole Assignment using Coefficient Diagram Method", International Conference on Automatic Control and System Engineering (ACSE'05), Kahire, Mısır, sf 197 – 202, (2005, 12).

N Bayhan ve M T Söylemez, "Open-loop Stable Systems Under Proportional Controllers: Maximum Achievable Phase Margin Calculation", 5th IFAC Intl. Workshop Technology Transfer in Developing Countries: Automation in Infrastructure Creation (DECOM-TT 2007), Çeşme, Türkiye, Mayıs 2007.

E M Bozkurt ve M T Söylemez, "The Effect of Distance between Open-Loop Poles and Closed-Loop Poles on the Numerical Accuracy of Pole Assignment", the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'07), Atina, Yunanistan, IEEE, T19-020, Haziran 2007.

N Bayhan ve M T Söylemez, "A New Technique for Calculation of Maximum Achievable Gain and Phase Margins with Proportional Control", the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'07), Atina, Yunanistan, IEEE, T19-019, Haziran 2007.

İ Üstoğlu ve M T Söylemez , "Feasibility Conditions on PID Controller Synthesis using Dominant Pole Assignment", European Control Conference (ECC'07), Kos, Yunanistan, pp 483-489, Temmuz 2007.

E M Bozkurt ve M T Söylemez, "The Effect of Real Pole Ratio on the Performance of Pole Assignment Algorithms", European Control Conference (ECC'07), Kos, Yunanistan, pp 1082-1087, Temmuz 2007.

N Bayhan, M T Söylemez and T Bostan, "Overshoot Free PI Controller Tuning Based on Pole Assignment",5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2007), Bursa, Turkey, sf 418-422, Aralık 2007.

M T Söylemez ve N Bayhan, "Calculation of All H∞ Robust Stabilizing Gains for SISO LTI Systems", 17th IFAC World Congress (IFAC 08), Seul, G. Kore, sf 3982 – 3987, Temmuz 2008.

Ö Öcal, M T Söylemez ve A Bir, "Robust Controller Tuning Based on Coefficient Diagram Method", UKACC International Conference. Control’08, Manchester, UK, paper no: Th03.06, Eylül 2008.

N Bayhan ve M T Söylemez, "Calculation of Robust Stabilizing PI Controllers for Systems with Unstructured Uncertainty", European Control Conference (ECC'09), Budapest, Hungary, sf 561-566, Ağustos 2009.

N Bayhan ve M T Söylemez, "Fast Calculation of Robust Stabilizing PI Controllers", The 6th IFAC International Workshop on Knowledge and Technology Transfer in/to Developing Countries DECOM-IFAC-09, Ohridean Rivieara, Macedonia, sf 315-320, Eylül 2009.

A Doğancı ve M T Söylemez, "F16 Uçağının Boylamsal Haraketinin Parametre Uzay Yaklaşımı ile Dayanıklı Kontrolü", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), sf 333-342 (2004).

İ Üstoğlu ve M T Söylemez, "TITO Sistemleri Kararlı Kılan Sabit Köşegen Kontrolörler", İTÜ Dergisi, Seri d, ISSN:1303-703X, 9(1), sf 134-142, (2010,2).

N Bayhan ve M T Söylemez, "Yapısal Olmayan Belirsizliğe Sahip Sistemler için P ve PI Kontrolör Tasarımı", İTÜ Dergisi, Seri d, ISSN:1303-703X, 9(1), sf 107-120, (2010,2).

M T Söylemez, S Kurtulan ve H Baki, "PI Kontrolör ile Ölü Zamanlı Sistemlerin Dayanıklı Kontrolü", TOK'2000 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, sf. 157—163, (2000, 9).

M T Söylemez, M Gökaşan ve Seta Boğosyan, "Bir Robot Kolunun PID Kontrolör ile Dayanıklı Kontrolü", TOK'2001 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Uludağ-Bursa, sf. 125—130, (2001, 10).

M T Söylemez, "PID Kontrolör ile Baskın Kutup Atama", TOK'2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, sf. 219-228, (2002, 10).

N Bayhan ve M T Söylemez, "Chebyshev Dizisi ile Ayrık Zamanlı Sistemlerin Kararlı Kılınması Problemi", TOK'2005 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, sf 35—39, (2005,6).   

Ö C Özkan ve M T Söylemez, "Belirsiz Sistemler için PID Kontrolör İle Baskın Kutup Atama", TOK'2005 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, sf 7—12, (2005,6).

N Bayhan ve M T Söylemez, "İstenen Kazanç Payı ve Faz Payı Kriterlerini Sağlayan Oransal Kontrolörlerin Hesaplanması", TOK'2006 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, sf 38—43, (2006,11).

İ Üstoğlu ve M T Söylemez, "Statik Çıkış Geribeslemesi Probleminin Parametre Uzayında LMI Problemine İndirgenmesi", TOK'2006 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, sf 514—516, (2006,11).

N Bayhan ve M T Söylemez, "Ayrık Zamanlı Sistemlerde İstenen Kazanç Payı ve Faz Payı Kriterlerini Sağlayan Tüm Oransal Kazançların Hesaplanması İçin Bir Yöntem", ELECO’06, Bursa, sf 259–263 (2006,12).   

E M Bozkurt ve M T Söylemez,   "Minimal Sistemlerde Durum Geribeslemesi ile Kutup Atama Probleminin Nümerik Analizi", ELECO’06, Bursa, sf 254–258, (2006,12).
 

N Bayhan and M T Söylemez, "Katsayı Diyagram Metodu Tabanlı Bir PI-PD Kontrolör Katsayı Ayarlama Yöntemi", TOK'2007  Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Istanbul, sf 37-42, Eylül 2007.

R V Şenyuva and M T Söylemez, "Belirsiz Kontrol Sistemleri Yazılım Aracının Geliştirilmesi", TOK'2007  Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Istanbul, sf 31-36, Eylül 2007.

U Özdemir, M Ş Kavsaoğlu ve M T Söylemez, "Belirsiz Kararlılık Türevleri İçeren bir Taşıma Uçağı Dinamiğinin Boylamsal Kararlılık Analizi", 2. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, UHUK 2008, Istanbul, makale no UHUK-2008-061, Ekim 2008.

Ö Öcal, M T Söylemez ve A Bir, "Katsayı Diyagramı Yöntemi Tabanlı Dayanıklı Kontrolör Tasarımı", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK'08, Istanbul, sf 166 – 171, Kasım 2008.

N Bayhan ve M T Söylemez, "Yapısal Olmayan Belirsizlik İçeren Sistemlerde Dayanıklı Kararlılığı Sağlayan P ve PI Tipi Kontrolörlerin Tasarlanması İçin Bir Yöntem", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK'08, Istanbul, sf 182-187, Kasım 2008.

M S Durmuş, T Kumbasar, E Yeşil, İ Eksin ve M T Söylemez, "İntegratör Etkili Ölü Zamanlı Süreçlerin PI-PD Kontrolü için Bir Bulanık Ayar Mekanizması", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK'08, Istanbul, sf 365 - 369, Kasım 2008.

N Bayhan ve M T Söylemez, "Zaman Gecikmeli Sistemler İçin Oransal Kontrolörler Kullanılarak Erişilebilecek Maksimum Faz Payını ve Kazanç Payını Hesaplayan Yeni Bir Yöntem", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK'09, Istanbul, Ekim 2009.

S F Avşar ve M T Söylemez (2012, 10), "Katsayı Diyagram Yöntemi’nin Etkin Kullanımı için Kullanıcı Arayüzü Tasarımı", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK'12, Niğde, sf 300-305.

 

S F Avşar, S E Hamamcı ve M T Söylemez (2012, 10), "Kesirli Dereceli Sistemleri Kararlı Yapan Oransal Kontrolör Setinin Hesaplanması", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK'12, Niğde, sf 418-423

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ