ANA ÇALIŞMA KONULARI

Elektrik Makinalarında Zaman Harmonikleri ve Etkileri
Elektrik Makinalarında Uzay Harmonikleri ve Etkileri
Elektrik Makinalarında Arıza Tanısı


YÜRÜTÜCÜLER

Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ
Prof.Dr. A.Faik MERGENARAŞTIRMACILAR

Araş.Gör. A.Kubilay Atalay
Araş.Gör. M.Onur Gülbahçe
Mevcut Laboratuvar İmkanları
Deneysel çalışmalar Elektrik Makinaları Laboratuvarı'nda gerçekleştirilebilmektedir. Laboratuvara ait makina, teçhizat ve ölçü aletleri kullanılabilmektedir.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
-"Yuvarlak Rotorlu Senkron Generatörlerde Hava Aralığı Manyetik Alanının İyileştirilmesine Katkılar", A.Kubilay Atalay, Doktora Tezi Çalışması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-..., Danışman: Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet Kocabaş

-"Uzay Harmonikleri İyileştirilmiş 3 fazlı, 2 kutuplu, 24 Oluklu Asenkron Makinenin İncelenmesi", Hilal Rabia Öğüt, Yüksek Lisans Çalışması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-..., Danışman: Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet Kocabaş

-"Uzay Harmonikleri İyileştirilmiş 3 fazlı, 2 kutuplu, 36 Oluklu Asenkron Makinenin İncelenmesi", Oğuz Kaan Öztürk, Yüksek Lisans Çalışması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-..., Danışman: Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet Kocabaş

-"Uzay Harmonikleri İyileştirilmiş 3 fazlı, 2 kutuplu, 48 Oluklu Asenkron Makinenin İncelenmesi", Uğur Can Yabaş, Yüksek Lisans Çalışması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-..., Danışman: Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet Kocabaş

-"Yüksek Frekanslı Evirici Tasarımı", Evren Soydan, Yüksek Lisans Çalışması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-..., Danışman: Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet Kocabaş

--"Darbe Genlik Modülasyonlu 3 fazlı Alternetif Akım Kıyıcı Tasarımı ve Gerçeklenmesi", Cihangir Odabaş, Yüksek Lisans Çalışması, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-..., Danışman: Yrd.Doç.Dr. Derya Ahmet Kocabaş
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Geliştirilen yeni sargı yapısı ile elde edilen hava aralığı manyetik alanı, Newton-Raphson Yöntemi ile en iyileştirimiş ve bu alan şeklini sağlayan oluk konumları ve sarım sayıları sargı şeması haline getirilerek iyileştirilmiş tasarım bitirilmiştir. Bu şekilde bir tasarıma literatürde rastlanılmamıştır. Ürünün ticarileşme ve patentleşme potansiyeli bulunmaktadır.
Benzer yöntemle henüz literatürde gerçeklenmemiş ve rastlanılmamış şekilde, yuvarlak rotorlu senkron generatörün uyarma alanının en iyileştirilmesi çalışması devam etmektedir. Elde edilen rotor yapısının patentinin alınması için girişimde bulunulacaktır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Asenkron makinalarda hava aralığı alan şeklini en iyileştirmek için Newton-Raphson Yöntemi üzerine kurulu bir yöntem geliştirilmiş ve çeşitli oluk sayıları için sayısal çözümlemeler elde edilmiştir.
Yayınlar, Patentler vb.
-Kocabas D.A., "Novel Winding and Core Design for Maximum Reduction of Harmonic Magnetomotive Force in AC Motors", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. No.2, No. Vol.4, 02/2014, s. 735-745
-Kocabas D.A., Mergen A.F., "Asenkron Makinalarda Uzay Harmoniklerinin Etkilerini Azaltmaya Katkılar (Contributions to Reduce the Effects of Space Harmonics in Induction Machines)", İTÜ Dergisi, Mühendislik Serisi (ITU Magazine, Engineering Series), Vol. Part:2, No. Vol:5, 04/2014, s. pp.25-36
-Mergen, F., "Asenkron Motorlarda Besleme Gerilimi Frekansının Değiştirilmesi ile Devir Sayısı Ayar Yöntemlerinin Kritik Etüdü", Doçentlik Tezi, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, İstanbul
-Kocabaş, D.A., "Elektrik makinalarında uzay harmoniklerinin uzay fazörleri ile bilgisayar destekli analizi", 1997, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ
-Kocabaş, D.A., "Asenkron makinalarda uzay harmoniklerinin etkilerinin azaltmaya katkılar" 
 2005, Doktora Tezi, İTÜ
-Kocabas D.A., Mergen A.F., "Performance and Magnetic Analysis of the Novel Stator Structure Compared With a Standard Induction Machine", 07/2008, s. 686-691, ISIE 2008, Cambridge, 30.06.2008-02.07.2008, IEEE Catalogue Nr: CFP08ISI-CDR
-Kocabas D.A., Mergen A.F., "A Novel Method to Reduce the Effects of Space Harmonics in Alternating Current Machines", 07/2008, s. 692-697, ISIE 2008, Cambridge, 30.06.2008 - 02.07.2008, IEEE Catalogue Nr: CFP08ISI-CDR
-Kocabas D.A., Mergen A.F., "Comparison of the Torque & Slip Curves for a Standard Squirrel Cage Induction Motor with those of a Motor with a Novel Winding Arrangement", 07/2008, s. 681-685, ISIE 2008, Cambridge, 30.06.2008 - 02.07.2008, IEEE Catalogue Nr: CFP08ISI-CDR
-Kocabas D.A., "Maximum MMF Reduction with Newton Raphson Method", 05/2008, s. Vol. ISC-MTC-4 (DVD), pp EE152-1 - EE152-12, ICEENG 2008, Cairo, 27.05.2008 - 29.05.2008
-Kocabas D.A., "Innovative Design for Maximum MMF Reduction", 05/2008, s. Vol. ISC-MTC-4 (DVD), pp EE122-1 - EE122-12, ICEENG 2008, Cairo, EGYPT, 27.05.2008 - 29.05.2008
-Kocabas D.A., "Space Harmonic Effect Comparison between a Standard Induction Motor and a Motor with a Novel Winding Arrangement", 05/2009, s. 65-69, IEMDC 2009, Miami, Florida, USA, 03.05.2009 - 03.05.2009, Digital Object Identifier: 10.1109/IEMDC.2009.5075184
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ