ALT BİRİMLERİ

Elektrikte Nükleer Güç Laboratuarı

Aydınlatma ve İç Tesisat Laboratuarı

Elektrik Makinaları Laboratuarı

Yenilenebilir Enerji Veri Analizi ve İşaret İşleme Laboratuarı

Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri Performans Ölçüm Laboratuarı


YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Serhat Şeker

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Belle R. Upadhyaya

University of Tennessee

Prof. Dr. Eleonora Guseinovienä

University of Klaipeda

Doç. Dr. Emine Ayaz

İTÜ

Yrd. Doç Dr. Özgür Üstün

İTÜ

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çağlar

İTÜ

Yrd. Doç Dr. Burak Barutçu

İTÜ

Yrd. Doç Dr. T. Çetin Akıncı

Kırklareli Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Sertaç Görgülü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Murat Yılmaz

İTÜ

Dr. Valdas Jankunas

University of Klaipeda

Dr. Audrius Senulis

University of Klaipeda

Araş. Gör. Lale Erdem

İTÜ

Araş. Gör. Duygu Bayram

İTÜ

Araş. Gör. Sezen Yıldırım Ünnü

İTÜ

Jelena Dikun

Kaunas Technology University

Tayfun Şengüler  (Doktora Öğrencisi)

İTÜ

H. Erinç Karatoprak (Doktora Öğrencisi)

İTÜ

 

Mecvut Laboratuvar İmkanları

Veri Toplama sistemi

Moment Sensörü

Step Motor

Güç ve Ölçü Transformatörleri

Brushless DC Motor

Near Field Gonyofotometre

Ulbricht Küresi

Entegral Fotometre

Rüzgar Türbini:
RT-1  Skytream 2.7  1,8 kW 

PV'ler:
FV-1 Mono-Kristal Silikon  Energy Solutions  1,5 kW 
FV-2 İnce-Film  Kaneka G-EA105  1,8 kW 
FV-3 İnce-Film  Kaneka G-EA060  300 W 
FV-4 Poli-Kristal Silikon  Waaree WS-80  480 W 

Yarı Profesyonel Meteoroloji İstasyonu

Rüzgar – Güneş – Hidrojen Hibrit Güç Sistemi {RT1, FV1 ve Hidrojen Yakıt Pili: Nexa, 1.1 kW}

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Uluslararası Araştırma Destekleme Programı Projeleri (Link Projeleri), Arıza Saptama ve Tanısında Artıklı Sürekli Dalgacık Dönüşümü 2010, 4500TL S.Şeker

İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı Projeleri, Güç Sistemlerinde Durum İzleme ve Tanı Laboratuvarı, Mart 2013, 50000TL S.Şeker, D. Bayram, S. Y. Ünnü

ITU BAP, Güç Sistemlerinde Ferrorezonans Olayının Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi ile İncelenmesi ve Doğrusal Olmayan Özelliklerinin Çıkarılması, 2012 - 2013 1. Dönem ,15000TL S. Y. Ünnü, S. Şeker,

ITU BAP, Durağan Dalgacık Dönüşümünün Artıklık Özelliğini Kullanarak Asenkron Motorlarda Arıza Belirleme ve İstatistik Analiz, 2012 - 2013 1. Dönem, 15000TL D. Bayram, S. Şeker

İTÜ BAP İTÜ Elektrikli Araç Projesi (İTÜ EV)  D. Bayram, Ö. Özgür

T.C. Bayındırlık Bakanlığı BEP-TR standartının ve yazılımının oluşturulması (Sezen Yıldırım, Araştırmacı) 2009-2010

ARÇELİK/ARTESIS, AR-GE Projesi Elektrik Motorlarında Hızlandırılmış Eskitme Süreçleri ve Rulman Arızalarının Önceden Kestirilebilmesi için Çeşitli Yöntemlerin Sınanması, S. Şeker 2000-2001, 10000$

İTÜ Fen Bilimleri Ens. Projesi Uydularda Güvenilirlik İncelemesi ve Haberleşme Uydularının Taktik Saha İletişiminde Kullanılması. Serhat Şeker-Hüseyin Akgün

İTÜ Fen Bilimleri Ens. Projesi , Visual 3D Cockpit and Flight Simulation With Computer Based On S70-28D Glass Cockpit Helicopter. (Serhat Şeker-Tayfun Ülbegi)

İTÜ Fen Bilimleri Projesi Dalgacık Dönüşümleri İle Dönen Makinalarda Durum İzleme ve Arıza Tanısı. (Serhat Şeker-Emine Ayaz,.)

TÜBİTAK Sivas Bölgesi Altınyayla’da bulunan Hitit uygarlığı ile Luxemburg Titelberg bölgesinde bulunan Roma uygarlığına ait Arkeojeofizik Dataların DMRF, CNN, RNN ve WAVELETS yöntemleri kullanarak arkeolojik sahaların ortaya çıkartılması. (Serhat Şeker-Araştırmacı

İTÜ Araştırma Fonu, Uluslararası İşbirliğini Destekleme Projesi, Borssele GS Verileri Üzerine Kurulmuş YSA-Uzman Sistem Tabanlı Gerçek Zamanda Çalışan Bir Durum İzleme Sistemi, Serhat Şeker

TTGV, Technology Development Foundation of Turkey, SENUR Electric Motors Company, “Technological Research of Household Vacuum Cleaners”, Araştırma Mühendisi, Numbered TTGV-041/D, 1996 -1998. M. Yılmaz

TUBITAK - TIDEB, The Scientific & Technical Research Council of Turkey, SENUR Electric Motors Company, “Technological Research of Electric Food Grinders and Choppers”, Araştırma Mühendisi, 1998 - 1999. M. Yılmaz

TUBITAK - Marmara Research Center, Energy Management System - MEKATRO Research & Development Company, ‘ELIT 2 - Hybrid Electrical Vehicle Prototype’, Araştırma Mühendisi, 2004. M. Yılmaz

MEKATRO Research & Development Company – FIAT Automotive, “Electromechanical Systems in Automotive Industry”, Araştırma Mühendisi, 2004 – 2006. M. Yılmaz

FIAT Automotive, MEKATRO R&D, TUBITAK-TEYDEB, “Development of an Intelligent Hub Electric Drive System for Electric and Hybrid Electric Vehicles”, Araştıma Mühendisi, 2008-2009 M. Yılmaz

FIAT Automotive, MEKATRO R&D, TUBITAK-TEYDEB, “Development of Drive Systems for Mild Hybrid Electrical Vehicle”, Araştırma Mühendisi, 2009-2010. M. Yılmaz

FIAT Automotive, TUBITAK-TEYDEB,263 EV – All Electric Vehicle Project,” Araştırma Mühendisi  2010-2011. M. Yılmaz

University of Illinois at Urbana Champaign, UIUC,Formula Hybrid Vehicle Project”, Illini Hybrid Racing Team, Fakülte Danışmanı , 2011-2012. M. Yılmaz

Stanford University and University of Illinois at Urbana-Champaign, "The Global Climate and Energy Project," Araştırma Mühendisi, 2011-2012 M. Yılmaz

İnci Akü San. & Tic. AŞ ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Empedans analiz yöntemiyle kurşun asit akülerde sağlık ve şarj durumu izlenmesi: 298.906 TL  Eylül 2010 – Eylül 2012 Görevi: Araştırmacı B. Barutçu

TÜBİTAK Kısa Vadeli Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi, 285.520 TL Aralık 2010 – Aralık 2012 Araştırmacı B. Barutçu

Permosan Enerji ve Makine San. Tic. A. Ş., Permosan PER WT-30000 Rüzgar Türbininin İşletime Alımı ve Performans Analizi  22.500  TL Temmuz 2010 / Aralık 2010

Yürütücü, B. Barutçu

Permosan Enerji ve Makine San. Tic. A. Ş. Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri Test ve Araştırma Laboratuvarı’nın Kurulumu, 30.000 TL Mart 2009 / Temmuz 2010

Araştırmacı, B. Barutçu

Permosan Enerji ve Makine San. Tic. A. Ş., Permosan PER-WT 30000, 30 kW Rüzgar Türbininin Kurulumu 210.000 TL Mart 2009 / Temmuz 2010

Araştırmacı, B. Barutçu

ASM Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Datça-Knidos Bölgesi 1 kW Rüzgar-Güneş Hibrit Güç Sistemi Analizi, 4.000 TL Haziran 2006, Araştırmacı, B. Barutçu

ASM Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Antalya-Korkuteli Bölgesi 1 kW Rüzgar-Güneş Hibrit Güç Sistemi Analizi, 4.000 TL,  Haziran 2006, Araştırmacı, B. Barutçu

TÜBİTAK Nano Ölçekte Kuantum Yüzey Enerjisinin Gazların Termodinamik ve Transport Özelliklerine ve Hal Uzayının Geometrik Yapısına Etkisi: 57,420 TL, Kasım 2005 – Mayıs 2007, Araştırmacı, B. Barutçu

Karlsruhe School of Optics and Photonics, Karlsruhe Institute of Technology, Germany. Erdem, L., Trampert, K., Neumann, C., Investigation of Discomfort Glare from LED Optical Systems for the Optimization of Interior Lighting Simulations, Ağustos 2012 – Devam Araştırmacı

İTU BAP Enarun, D., Erdem, L., Energy Efficient Lighting of Historical Mosques Using Modern Technologies, KAsım 2012- Devam, Araştırmacı

TÜBİTAK Enarun, D., Erdem, L., Çetegen, D., Batman, A., Yener, A., Optimization of Daylight-Artificial Light Integration with the Light Shelf System based on Climatic Conditions, 2005-2006, Araştırmacı

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

Piyasaya arıza tanısı deneyleri yapılması

Akıllı izleme sistemleri (Neuro-Detector)

Sinyal tabanlı veri madenciliği

Trend izleyen arıza göstergesi

Dalgacık tabanlı arıza analizörü

Enerji sistemleri güvenilirliği yazılımı

Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

Arızanın tanımlanması için artıklı dalgacık dönüşümü

MRWA ile alçak frekans bölgesi arızalarının çıkartılması

Çok çözünürlüklü dalgacık analizinin spectral özellikleri

Arızanın belirlenmesi için ANFIS uygulaması

Enerji sistemleri ve bileşenleri için güvenilirlik analizi

Sensör doğrulama

Enerji sistemlerinin doğrusal olmayan özelliklerinin belirlenmesi

Yayınlar, Patentler vb.

Duygu Bayram, Serhat Şeker, “Wavelet Based Neuro – Detector for Low frequencies of Vibration Signals in Electric Motors”, Elsevier Applied Soft Computing Journal 13 (2013), pp. 2683-2691.

Duygu Bayram, Serhat Şeker, Belle R. UpadhyayaMonitoring the Aging of Industrial Motors by Geometric Trending of Frequency Domain Signatures, ASTM Journal of Testing and Evaluation, (accepted at July 2013, in Press).

Duygu Bayram, Sezen Yildirim, Tahir Çetin Akinci, Serhat Şeker, “Multi Resolution Wavelet Analysis For Fault Detection in Induction Motors”, The Fifth International Symposium On Wavelet Applications To World Problems, IWW 2010, Istanbul, May, 2010.

Sezen Yildirim, Duygu Bayram, Tahir Cetin Akinci, Serhat Şeker, “Continuous Wavelet Transform For Ferroresonance Phenomenon in Electric Power Systems”, The Fifth International Symposium On Wavelet Applications To World Problems, IWW 2010, Istanbul, May, 2010.

Duygu Bayram, Serhat Şeker, “ANFIS Model For Vibration Signals of An Induction Motor Based on Aging Process Decreasing The Nonlinearity”, The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, Istanbul, Turkey, August 2012.

Duygu Bayram, Sezen Yıldırım Ünnü, Serhat Şeker,Lyapunov Exponent for Aging Process in Induction Motor”, 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2012, Kos, Greece, September 2012.

S. Yıldırım Ünnü, L. Erdem, ““Impacts Of Lighting Systems On Students: A Case Study” The 5th Balkan Conference on Lighting, October 2012, Belgrade, Serbia

S. Yıldırım Ünnü, F, Şener, A. Köknel Yener, The Role of Control Systems in Calculating Lighting Energy Performance of Buildings (Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesinde Kontrol Sistemlerinin Rolü),II. National Congress of Electrical Installation.

S. Yıldırım Ünnü, F, Şener, A. Köknel Yener, Adaptation of EN 15193 Standard for Turkey, BEP-TR Methodology and Case Study Applications 27th Session of CIE, July 2011, Sun City, South Africa

T. Ç. Akıncı, S. Şeker, N. Ekren, S. Yıldırım, “Continuous Wavelet Transform for Ferroresonance Phenomena in Electric Power Systems”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems Volume 44, Issue 1January 2013Pages 403-409

Tuncay, R. Nejat; Ustun, Ozgur; Yilmaz, Murat (2005), “Vehicle Seat Motion Mechanism”. European Patent (EPO), International Publication Number: WO 2005/108149 A1, 17 November 2005.

Murat Yilmaz, R. N. Tuncay, O. Ustun, T. Philip Krein, “Sensorless Control of Brushless DC Motor Based on Wavelet Theory”, Electric Power Components & Systems, Taylor & Francis, volume 37, number 10, October 2009.

Murat Yilmaz, Philip T. Krein, “Review of Battery Charger Topologies, Charging Power Levels and Infrastructure for Plug-in Electric and Hybrid Vehicles,” IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 28, no. 5, May 2013

Murat Yilmaz, Philip T. Krein, “Review of the Impact of Vehicle-to-Grid Technologies on Distribution Systems and Utility Interfaces,” IEEE Transaction on Power Electronics, vol. pp ,no. 99, 2013.

GULER, O., AKDAG, S. A., FIRTIN, E., BARUTCU, B. (2011) “Effects of Wind Speed Measurement Interval on Electrical Energy Generation”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 28, (2), 843-852.

BARUTCU, B., AYAZ, E., SEKER, S., TURKCAN, E. (2003) “Real Time Reactor Noise Diagnostics for the Borssele (PWR) Nuclear Power Plant”, Progress in Nuclear Energy, 43, (1-4), 137-143.

AYAZ, E., SEKER, S., BARUTCU, B., TURKCAN, E. (2003) “Comparisions Between the Various Types of Neural Networks With the Data of Wide Range Operational Conditions of the Borssele NPP”, Progress in Nuclear Energy, 43, (1-4), 381-387.

NABESHIMA, K., SUZUDO, T., SEKER, S., AYAZ, E., BARUTCU, B., TURKCAN, E., OHNO, T., KUDO, K. (2003) “On-Line Neuro-Expert Monitoring System for Borssele Nuclear Power Plant”, Progress in Nuclear Energy, 43, (1-4), 397-404.

SEKER, S:, TURKCAN, E., AYAZ, E., BARUTCU, B. (2003) “Artificial Neural Networks for Dynamic Monitoring of Simulated-Operating Parameters of High Temperature Gas Cooled Engineering Test Reactor (HTTR)”, Annals of Nuclear Energy, 30, 1777-1791.

ŞİŞMAN, A., BARUTÇU, B., ÖZTÜRK, Z.F., FIRAT, C., STREHLOW, P., Nano Ölçekte Kuantum Yüzey Enerjisinin Gazların Termodinamik ve Transport Özelliklerine ve Hal Uzayının Geometrik Yapısına Etkisi, TÜBİTAK, Haziran 2007.

Erdem, L., Trampert, K., Neumann, C., Evaluation of Discomfort Glare from LED Lighting Systems, Ingineria Iluminatului, Journal of Lighting Engineering, Volume 14, Number 2, December 2012

Erdem, L., Trampert, K., Neumann, C., Evaluation of Discomfort Glare from LED Lighting Systems, Balkan Light 2012, October 3-6 2012, Belgrade, Serbia.

Erdem, L., Enarun, D., Enhancing the Interior Lighting of Mosques with LEDs, CIE 2011, July 10-15 2011, Sun City, South Africa.

Erdem, L., Enarun, D., A Survey on the Subjective Assesment of a Hybrid and a Traditional Lighting System, CIE 2010, March 14-17 2010, Vienna, Austria.

Erdem, L., Enarun, D., Energy Savings Potential Through Using LEDs in Refrigerators and Freezers: Applications in the Turkish Market, Proceedings of Lux Europa 2009, September 9-11, 2009, Istanbul, Turkey.

Erdem, L., Enarun, D., Çetegen, D., Aydınlı, S., The Importance of Automatic Control Using Occupancy Sensors For Electric Lighting Concerning Energy Issues, CIE 2007 Proceedings, June 4-11 2007, Beijing, PRC.

Erdem, L., Enarun, D., A Study of Subjective Assessment: Hybrid Lighting with Automatic Control or Traditional Lighting with Manual Control  Proceedings of EPIC 2006 AIVC, Lyon, France, November 20-22, 2006, pp. 485-490.

Erdem, L., Enarun, D., Avrupa Birliği Enerji Stratejisinde LEDLİ Işık Kaynaklarının Önemi, 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, 19-20 Nisan 2013, İstanbul

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ