ALT BİRİMLERİ

1. Ölçme Enstrümasyon ve Proses Kontrol Laboratuvarı
2. Kontrol Laboratuarı

YÜRÜTÜCÜLER

Yrd. Doç. Dr. Engin YEŞİL (yesileng@itu.edu.tr)
Araş. Gör. Dr. Tufan Kumbasar (kumbasart@itu.edu.tr)

 

ABB Proses Kontrol Lab. (ITU)
ABB Proses Kontrol Lab. (ITU)

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr.-Ing. habil. Leon Urbas (Technische Universität Dresden)
Yrd. Doç. Dr. Serhat İkizoğlu
Araş. Gör. Çağrı Güzay (Yüks. Lis. Öğr.)
Ahmet Sakallı (Yüks. Lis. Öğr.)
Furkan Dodurka (Yüks. Lis. Öğr.)
Cihan Öztürk (Yüks. Lis. Öğr.)
Aydoğan Ersöz (Doktora Öğr.)
Ahmet Taskin (Yüks. Lis. Öğr.)
Hasan Murat Akıncı (Yüks. Lis. Öğr.)
Mecvut Laboratuvar İmkanları:
 • ABB DCS (Dağıtılmış Kontrol Sistemleri), 7 adet
 • ABB PLC, 1 adet
 • SISO deney setleri (Isıl süreç, Süreç Simülatörü, pH Kontrol Seti)
 • MIMO Deney setleri (Dört Tank Sıvı Seviye Sistemi, Üç Tank Entek Eğitim Seti)
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler:

TÜBİTAK:
1. Çevrimiçi Öz Ayarlamalı Tip-2 Bulanık PID Kontrolörler için Tasarım Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No: 113E206, TÜBİTAK- 1001.

BAP:
1. Sistemlerin Tip-2 Bulanık Mantık Modellenmesi, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, İTÜ BAPSO (18 Ay), Bursiyer: Cihan Öztürk
2. Tip-2 Bulanık PID Kontrolörlerinin Kural Ağırlıklarının Ayarlanması, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, İTÜ BAPSO (12 Ay), Bursiyer: Ahmet Sakallı

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler:
 • ABB DCS için Tip-2 Bulanık Kontrolör Modülü
 • Bulanık Bilişsel Haritalar için Matlab Öğrenme Aracı
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler:
 • Bulanık Ters Kontrolör Yapıları
 • Tip-2 Bulanık PID Kontrolörler için Özayarlama Yöntemleri
 • pH Kontrol İçin İleri Proses Kontrol Yapıları
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar:
.: 2013 :.
 1. Kumbasar, T., Hagras, H., 2013. A Type-2 Fuzzy Cascade Control Architecture for Mobile Robots, 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, And Cybernetic – SMC-2013, Manchester, England.
 2. Dodurka M. F., Yesil E., Ozturk C., Sakalli A., Guzay C., 2013. Concept by Concept Learning of Fuzzy Cognitive Maps, The Artificial Intelligence Applications and Innovations Conference (AIAI 2013), Paphos, Cyprus. 
 3. Yesil E., Dodurka M. F., Sakalli A., Ozturk C., Guzay C., 2013. Self-Tuning PI Controllers via Fuzzy Cognitive Maps, The Artificial Intelligence Applications and Innovations Conference (AIAI 2013), Paphos, Cyprus.
 4. Kumbasar T., Yesil E., Karasakal O., 2013. Self-tuning Interval Type-2 Fuzzy PID Controllers Based on Online Rule Weighting, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Hyderabad, India.
 5. Yesil E., Ozturk C., Dodurka M. F., Sakalli A., 2013. Fuzzy Cognitive Maps Learning Using Artificial Bee Colony Optimization, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Hyderabad, India.
 6. Yesil E., Dodurka M. F., 2013. Goal-Oriented Decision Support using Big Bang-Big Crunch Learning Based Fuzzy Cognitive Map: An ERP Management Case Study, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Hyderabad, India.
 7. Yesil E., Sakalli A., Ozturk C., Kumbasar T., 2013. Online Fuzzy Rule Weighting Method for Fuzzy PID Controllers via Big Bang-Big Crunch Optimization, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Hyderabad, India.
 8. Kumbasar, T., 2013. A One to Three Input Mapping IT2-FLC PID Design Strategy, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Hyderabad, India.
 9. Kumbasar, T., Hagras, H., 2013. A Big Bang-Big Crunch Optimization Based Approach for Interval Type-2 Fuzzy PID Controller Design, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Hyderabad, India.
 10. Yesil E., Ozturk C., Dodurka M. F., Sahin A., 2013. Control Engineering Education Critical Success Factors Modeling via Fuzzy Cognitive Maps, 12th Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2013), Antalya, Turkey.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ