ALT BİRİMLERİ

Robotik Lab.
Yapay Zeka ve Robotik Lab. (elek
Kontrol Lab.
Güç Kontrol Lab.
Robotik Prototipleme Birimi

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Hakan Temeltaş

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Metin Gökaşan
Prof. Dr. Seta Boğosyan
Doç.Dr. Fikret çalışkan
Yrd.Doç.Dr. Sanem Sarıel Talay
Yrd.Doç.Dr. Serhat İkizoğlu
Yrd.Doç.Dr. Murat Yeşiloğlu
Yrd.Doç.Dr. Ali Fuat Ergenç
Yrd.Doç.Dr. Gülay Öke
Araş.Gör. Dr. Musa N. Yazar
Programlanabilir hareket profilli, 0.000125°/s çözünürlüğe sahip tek eksenli, hassas döner tabla. 
7 serbestlik dereceli çok amaçlı robot kolu.  
6 eksenli INS sensörü
FOG (Fiber Optic Gyro) sistemi    
GPS konumlama sistemi
2 adet dahili diferansiyel sürüşlü Mobil robot  
1 adet 4x4x4 dahili mobil robot sistemi, 
6 Eksenli Kuvvet-Moment sensörü
1 adet Lojik Analizör
1 adet yüksek hassisiyetli 2 GHz Osiloskop
5 adet Osiloskop, çeşitli güç kaynakları, işaret jeneratörleri ve programlanabilir fonsiyon gen .
Çeşitli Mikroişlemci, DSP, FPGA ve PIC programala ve sistem geliştirme donaım ve yazılımı
3 Eksenli robotlar için gerçek momentli HIL simulatörü  
5 Eksenli yüksek hassisiyetli CNC tezgah  
FDM hızlı protipleme cihazı    
PCB protipleme cihazı    
PCP dizgileme ve lehimleme ekipmanı  
6 katmana kadar PCB üretim presi  
6 ekenli FARO CMM cihazı    
3d modelleme için laser tarayıcı    
5 edet dahili tip 2d laser tarayıcı    
1 adet 3d LIDAR ünitesi    
stereo görü sistemi    
İçerik hazırlanmaktadır.
Mobil Robotlarda Çoklu-Sensör TabanlıVeri-Füzyonu İle Çevre Algılama, TUBİTAK Projesi, 197E043,(1999- 2001)
 Mobil Robotlarda Çoklu Sensör Tabanlı Veri Füzyonu ile Lokalizasyon ve Çevre Haritası Oluşturulması, İTÜ.Araştırma Fonu.(1997-2001)
Mobil Robot Manipulatörlerinde Dağıtılmış  İşbirliği ve Koordinasyon, DPT Projesi DPT133, (1998-2002 )
Hassas Hareket Kontrol Sistemlerinde Sürtünme Etkisinin Modellenmesi Gözlenmesi ve Simulasyonu, İTÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi (2003-2005)
 Istanbul Teknik Üniversitesi, Mekatronik Merkezi, DPT Projesi, 2000K120270, (2000-2009 )
 90198 (2007K120990)- İnsansız Kara Araçlarının Tasarım ve Nagasyonu, DPT destekli Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projesi (2006-2008)
Çoğul Otonom Araç Sistemlerinde Eş-zamanlı Lokalizasyon ve Harita Oluşumlu Navigasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi 107E007, TUBITAK Bilimsel Araştırma Projesi (2007-2009)
Çok Katmanlı 3d Heterojen Haritalama Ile Geniş Ölçekli Eş Zamanlı Konum Belirleme Ve Haritalama (Ezkh) Probleminin Çözümü,  110E194, TUBITAK Bilimsel Araştırma Projesi (2011-   )
Bilateral Control Systems with Time Delay Compensation, (Araştırıcı), NSF International Collaboration OIC and NSF CISE, 08/29/06-08/30/07.
Hardware-in-the-Loop Robot Simulator for On-Site and Remote Education, (Araştırıcı), NWACC, 05/20/2005-06/30/2006.
Adaptation and Implementation Track, Collaborative Research: A Novel Approach in Improving Power Electronics and Electric Drives Courses, Curriculum and Laboratories: Multi-University Adaptation and Implementation, (Araştırıcı), NSF- Course, Curriculum and Laboratory Improvement (CCLI), 07/15/2003-06/30/2005.
Detection and Tracking of Objects in Unknown Environments by Data fusion of MEM multisensors, (Araştırıcı), NSF-EPSCOR, 01/15/05-06/30/06.
Remote Research Capability with Hardware-in-the-Loop Simulators for Mechatronic Systems, (Araştırıcı), NSF- CISE 2004, 08/15/2004-01/31/2007.
Military Hybrid Electric Vehicle Performance, Modeling and Verification, (Araştırıcı), U.S. Army TACOM, University of Alaska Fairbanks (UAF), University of Michigan (UM)”, 2003-2005.
İçerik hazırlanmaktadır.
3D LIDAR çihazı
Yanal Kayma Kontrollü Robotik Araç
Dahili tip mobil robot
Mobil Robotlarda Haberleşme
İçerik hazırlanmaktadır.
Mobil Robotlarde Ultrasonik Sensör Tabanlı Kestirim
Artık Robot Yapılarında Ters Kinematik Çözümleme
Robot Dinamik Simulatörü
Donanım Çevrimli Robot Simulatörü
4x4x4 Mobil Robot Platformu
Farksal Sürücülü Mobil Robotlar
3D-LIDAR ile Düzlemsel öznitelik çıkarımı  
Robotik Görü ile Çevrim kapama algoritmaları  
Insansız Araçların GPS'siz ortamda Navigasyonu
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 Cihan Ulaş, Hakan Temeltaş, “3D Multi-Layered Normal Distribution Transform for Fast and Long Range Scan Matching”, Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications , pp. 1-24 (in pres).  
Sariyildiz, E., Temeltas, H., “A new formulation method for solving kinematic problems of multiarm robot systems using quaternion algebra in the screw theory framework”, Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci., 20, (2012), 607-628, Puplished : 2012
Sariyildiz, E., Temeltas, H., “Performance analysis of numerical integration methods in the trajectory tracking application of redundant robot manipulators”,Inernatinal Journal of Advanced Robotics Systems  8 (5), pp. 25-38, Puplished : 2011 
 Sariyildiz, E., Temeltas, H., “ A Comparative Study of Three Inverse Kinematic Methods of Serial Industrial Robot Manipulators in the Screw Theory Framework”,  International Journal of Advanced Robotic Systems, 8 (5), pp. 9-24, Published:2011
Aydin, S., Kilic, I., Temeltas, H.,“Using Linde Buzo Gray Clustering Neural Networks for Solving the Motion Equations of a Mobile Robot” Arabian Journal for Science and Engineering, 36 (5), pp. 795-807, Published: 2011.
Yesiloglu SM, Temeltas H., “Dynamical Modeling of Cooperating Underactuated Manipulators for Space Manipulation” ADVANCED ROBOTICS   Volume: 24   Issue: 3   Pages: 325-341   Published: 2010.
Evren Daglarli, Hakan Temeltas _, Murat Yesiloglu, “Behavioral Task Processing for Cognitive Robots using Artificial Emotions”, NEUROCOMPUTING, 72 (2009) 2835–2844, Elsevier, Published: JULY 2009.
H. Temeltas, D Kavak, “SLAM for Robot Navigation” : IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE, Volume: 23   Issue: 12   Pages: 16-19   Published: DEC 2008.
M. Bozca, A. Mugan, H. Temeltas “Decoupled Approach to Integrated Optimum Design of Structures and Robust Control Systems” Structural and Multidisciplinary Optimization,  Volume: 36   Issue: 2   Pages: 169-191   Published: 2008
L.Yenilmez, H. Temeltas “A New Approach to Map Building by Sensor Data Fusion : Sequential Principal Component-SPC Method”,  International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer, Volume: 34   Issue: 1-2   Pages: 168-178   Published: AUG 2007. 
H. Temeltas, G. Aktas, “State Observation for Elasto-Plastic Friction Models in Positioning Systems by Utilising Luenberger Observers” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I, Journal of Systems and Control Engineering, Professional Engineering Publishing, Volume: 220   Issue: I5   Pages: 417-426   Published: AUG 2006. 
H. Temeltas, S. Bogosyan and M. Gokasan “Hardware In The Loop Robot Simulators For On-Site And Remote Education In Robotics”, International Journal of Engineering Education : 22   Issue: 4   Pages: 815-828   Published: 2006 
Sezer, Volkan , Gokasan, Metin , Bogosyan, Seta, "{A Novel ECMS and Combined Cost Map Approach for High-Efficiency Series", {IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY}, Vol. {60}, No. {8}, {OCT}/{2011}, s. {3557-3570}
Leblebici, Tugba , Calli, Berk , Unel, Mustafa , Sabanovic, Asif, "{Delay compensation in bilateral control using a sliding mode observer}", {TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES}, Vol. {19}, No. {6}, {2011}, s. {851-859}
Bogosyan, Seta , Gadamsetty, Bindu , Gokasan, Metin , Sabanovic, "{Experimental Evaluation of Sliding Mode and EKF Observers for Network", {INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE}, Vol. {5}, No. {5, P, {SEP-OCT}/{2010}, s. {2484-2493}
Multiple Traveling Robot Problem: A Solution Based on Dynamic Task Selection and Robust Execution, Sarıel-Talay, S, Balch, T, and Erdoğan, N, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Special Issue on Mechatronics in Multirobot Systems, 14(2):198-206, 2009.
Naval Mine Countermeasure Missions: A Distributed, Incremental Multirobot Task Selection Scheme , Sarıel-Talay, S, Balch, T, and Erdoğan, N, IEEE Robotics & Automation Magazine, Special Issue on Design, Control, and Applications of Real-World Multirobot Systems, 15(1):45-52, 2008.
Incremental Multi-Robot Task Selection for Resource Constrained and Interrelated Tasks , Sarıel, S, Balch, T, and Erdoğan, N, In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 2314-2319, 2007
An Integrated Planning, Scheduling and Execution Framework for Multi-Robot Cooperation and Coordination, Sariel, S, PhD thesis, Istanbul Technical University, 2007.
Efficient Bids on Task Allocation for Multi Robot Exploration , Sarıel, S and Balch, T, In: The 19th International Florida Artificial Intelligence Research Society (FLAIRS) Conference, pp. 116-121, 2006
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ