Süperiletken Manyetik enerji Depolama, Manyetik Volan ve MagLev Tren Laboratuvarı

Prof. Dr. Ahmet CANSIZ (Yürütücü)

ARAŞTIRMACILAR

Ekip: Ad/Soyad

Tel

E-mail

Prof. Dr. Ahmet Cansız (İTÜ)

2122856741

acansiz@itu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşen Demirören (İTÜ)

2122856766

demiroren@itu.edu.tr

Doç. Dr. İsak Kotcioglu (Atatürk Ü.)

4422314861

ikotcioglu@atauni.edu.tr

Doç. Dr. Şükrü Çelik (RTE Ü.)

505 935 20 92

sukrucelik@yahoo.com

Doç. Dr. Kemal Öztürk (KTÜ)

377 41 54

kozturk@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Güven Kömürgöz (İTÜ)

2122856772

komurgoz@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. H. Lale Zeynelgil (İTÜ)

2122856018

zeynelgil@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emin Argun ORAL (Atatürk Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Fuat Küçük (İTÜ)

2122856765

fkucuk@itu.edu.tr

İrfan Yıldızer (Doktora Öğrencisi, Atatürk Ü.)

Yunus Kaya (Doktora Öğrencisi, Atatürk Ü.)

Mecvut Laboratuvar İmkanları
Süperiletken Araştırma Laboratuvarı

Süperiletken Manyetik Enerji Depolama
Süperiletken Flywheel Enerji Depolama
Süperieltken MagLev
Hatalı Akım Sınırlayıcı
Elektromanyetik Alan Kestirimi
Projeler
1) TUBİTAK 108E178, Preject Leader, “Süperiletken Manyetik Yatakların Statik ve Dinamik Denge Kararlık Parametrelerinin Belirlenmesiyle Süperiletken-Mıknatıs Histeretik Modelinin oluşturulması”.  

2) TUBİTAK 110T622, "(Sm123)1-x(Nd123)x Süperiletkenlerindeki Katkı Miktarının Düşük Sıcaklıklarda Manyetik Kaldırma Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi".
3) TUBİTAK 112T090, "HTS Grubu Bulk Süperiletkenlerin Optimum Manyetik Özelliklerinin Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle Maglev Tren Uygulamaları İçin Araştırılması

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Flywheel Enerji Depolama
Manyetik Bearing
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Manyetik Bearing Sürücü sistemleri

Yayınlar, Patentler vb.

1) Ahmet Cansiz and Irfan Yıldızer, “The design considerations for a superconducting magnetic bearing system”, Cryogenics, 63, 180-185, 2014.
2) Ahmet Cansiz, Irfan Yıldızer, Emin A. Oral and Yunus Kaya, “An Effective Noncontact Torque Mechanism and Design Considerations for an Evershed-Type Superconducting Magnetic Bearing System”, IEEE Transactions on Superconductivity, 24, 1, 3600108, 2014.
3) Yunus Kaya, Ahmet Cansiz and Irfan Yildizer, “Driving Mechanism of a Superconducting Magnetic Bearing System”, Journal of Supercond. Nov. Magn., 26, 1233-39, 2013.
4) Kemal Ozturk, Sukru Celik and Ahmet Cansiz, “Determination of levitation force and pinning properties of (Sm123)1-x(Yb211)x bulk superconductor depending on Yb211 doping ratio”, Phsica Status Solidi A, 206, 1, 2569-2575, 2009.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ