ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. İbrahim ALTUNBAŞ
Doç. Dr. Güneş KARABULUT KURT

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Ümit AYGÖLÜ
Prof. Dr. M. Ertuğrul ÇELEBİ
Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN

LABORATUVAR İMKANLARI

 • NI-USRP 2921 Yazılım tabanlı radyo kitleri
 • 4x-8x Çok çekirdekli bilgisayarlar
 • Taşınabilir spektrum analizörü
 • Modemler
 • TMS320C6416 DSP Starter Kit (DSK) 
 • EZ430-CHRONOS Kit
 • Femtocell test kit
 • Android tabanlı uygulama geliştirme ortamı ve telefonlar
 • CCS 4.0 yazılımı
 • CC2530 ZDK Zigbee geliştirme kiti
 • MSP430 Mikrodenetleyici
 • 1 GHz Spektrum analizörü
 • Osiloskoplar ve ölçüm aletleri
 • İşaret Üreteçleri
 • Güç Kaynakları
İçerik hazırlanmaktadır.
ARAŞTIRMA ALANLARI

 • Yüksek hızda veri iletim teknikleri
 • Kanal kodlama ve modülasyon
 • Çok taşıyıcılı sistemler (4G ve ötesi)
 • MIMO sistemler
 • Uzay-zaman kodları ve işbirlikli haberleşme yöntemleri
 • Bilişsel ağlar 
 • Telsiz haberleşme ağ yönetimi ve optimizasyonu
 • Ağ kodlama
 • Kanal, açı ve konum kestirim yöntemleri
 • Telsiz yerel alan/örgü ağları

PROJELER

 • TÜBİTAK EEEAG 113E294 Telsiz Haberleşme Ağlarında Rastgele Ağ Kodlama (COST 1104 Aksiyonu), 2013-2016.
 • TÜBİTAK EEEAG 107E022 İşbirlikli İletişimde Başarımı Artırıcı Kanal Kodlama ve Modülasyon Teknikleri, 2007 - 2010, 173696 TL.
 • RF İşaretinden Enerji Hasatlamada Kaynak Yönetimi Perspektifi, ARGELA, 2013-2014.
 • TÜBİTAK EEEAG 108E054 Üstün Üçüncü Nesil Gezgin İletişim Sistemlerinin Fiziksel Katmanına Yönelik İleri Sinyal İşleme Algoritmaları Geliştirilmesi,  Ağustos 2008 - Ağustos 2011. 
 • TÜBİTAK EEEAG 104E130 Telsiz Algılayıcı Ağları ile Geniş-Bant Kaynak Konum Kestirimi,  Ağustos 2005 - Ağustos 2007. 
 • REALMARS (Research on location estimation in multi-carrier systems), AB FP-7 Marie-Curie International Reintegration Grant, 2009 - 2011, 50000 EURO.
 • ADAX (Attack Detection And Countermeasures Simulation), ITEA 2, FP-7, 2011 - 2014. 
 • Geniş-bant Bilişsel Radyo Ağları Tasarım ve Uygulamaları, İstanbul Sanayi Odası, 2011 - 2013, 36000 TL. 
 • Mobil Cihazlarda Kullanıcı Davranışı Modelleme Sistemi, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2012 - 2014, 5000 TL.
 • Çok Antenli Geniş-bant Bilişsel Radyo Ağları için Girişim Yönetim Sistemi, İTÜ BAP, Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri, 2012 - 2013, 49000 TL.
 • Asimetrik Modülasyonlu Yeni Uzay-Zaman Kodlarının Tasarımı, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2004 - 2005.
 • FSK/PSK Modülasyonu İçin Uzay-Zaman Kodları, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri,  2004 - 2005. 
 • Telsiz Örgü Ağlarında Kullanıcı Deneyim Kalitesi Ölçümü, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, 2011 - 2013, 15000 TL. 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Uçurum Analizi: İstanbul Örnek Çalışması, Yıldız Teknik Üniversitesi Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri, 2012 - 2013, 15000 TL.
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.

JOURNAL PAPERS

Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, Okan Cengaver, "A Probabilistic Framework for Estimating Call Holding Time Distributions", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. PP, no. PP, 2013, Month:??. ([paperpdf]) (Date of Publication(online): 26 July 2013)  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation", IEEE Transactions on Signal Processing, 2013, August. (accepted for publication on August 2013)  [bibtex] [pdf]
E. Başar, U. Aygölü, "Corrections on “Cooperative Communications Using Reliability-Forwarding Relays”", IEEE Transactions on Communications, 2013, August. (accepted for publication on August 2013)  [bibtex] [pdf]
Ahmet F. Coskun, Oguz Kucur, İbrahim Altunbaş, "Performance analysis of Alamouti scheme with transmit antenna selection in non-identical Nakagami-m fading channels", Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 13, no. 13, pp. 671-680, 2013, May.  [bibtex] [pdf] [doi]
Mehmet Başaran, Serhat Erküçük, Hakan Ali Çırpan, "Compressive sensing for ultra-wideband channel estimation: on the sparsity assumption of ultra-wideband channels", International Journal of Communication Systems, pp. n/a-n/a, 2013, April. (Article first published online: 15 APR 2013)  [bibtex] [pdf] [doi]
Güneş Karabulut Kurt, "Data Rate Loss Due to Quantized SNR Estimates in Adaptive Bit Loading Algorithms", Wireless Personal Communications, Springer US, vol. 69, pp. 1773-1781, 2013, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ali Serdar Demiroğlu, İbrahim Altunbaş, "Distributed space-time trellis codes with continuous phase modulation for amplify & forward relaying", IET Communications, IET, vol. 7, pp. 110-118, 2013, January.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Şahin, Ü. Aygölü, "Physical-layer network coding with limited feedback using orthogonal space–time block codes",International Journal of Communication Systems, John Wiley & Sons, Ltd, pp. n/a-n/a, 2012, Month:??. (Article first published online: 17 DEC 2012)  [bibtex] [pdf] [doi]
Ahmet Coskun, Oguz Kucur, İbrahim Altunbaş, "Performance Analysis of Space-Time Block Codes with Transmit Antenna Selection in Nakagami-m Fading Channels", Wireless Personal Communications, Springer Netherlands, vol. 61, pp. 557-571, 2012, December.  [bibtex] [pdf]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Super-Orthogonal Trellis Coded Spatial Modulation", IET Communications, IET, vol. 6, pp. 2922–-2932, 2012, November.  [bibtex] [pdf] [doi]
İ. Altunbaş, A. Yılmaz, Ş.S. Kucur, O. Kucur, "Performance analysis of dual-hop fixed-gain AF relaying systems with OSTBC over Nakagami-m fading channels", AEÜ - Int. Journal of Electronics and Communications, AEÜ, vol. 66, pp. 841-–846, 2012, October.  [bibtex] [pdf] [doi]
Izzet Levent Karaevli, Güneş Karabulut Kurt, İbrahim Altunbaş, "Analysis of cooperative MIMO transmission system with transmit antenna selection and selection combining", Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 12, pp. 1266-1275, 2012, Oct.  [bibtex] [pdf] [doi]
M.C. Sezgin, B. Gunsel, G.K. Kurt, "Perceptual Audio Features for Emotion Detection", EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, Springer, vol. 2012, no. 2012, pp. 16, 2012, May.  [bibtex] [pdf] [doi]
Selami Şahin, Ümit Aygölü, "Physical layer network coding with limited feedback in two-way relay channels", IET Communications, IET, 2012, March.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Performance of Spatial Modulation in the Presence of Channel Estimation Errors", Communications Letters, IEEE, vol. 16, no. 16, pp. 176-179, 2012, February.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ali Eksim, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Extended Balanced Space-Time Block Coding: Full Rate Full Diversity Wireless Multicastings", International Journal of Computer Theory and Engineering, vol. 4, pp. 194-197, 2012.  [bibtex] [pdf]
Güneş Karabulut Kurt, "On the performance of proximity-based services", Wireless Communications and Mobile Computing, 2011, August. (Article first published online: 23 AUG 2011)  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "New Trellis Code Design for Spatial Modulation", IEEE Transactions on Wireless Communications, pp. 2670-2680, 2011, August.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H. Poor, "Advanced Spatial Modulation Techniques for MIMO Systems", The Journal of Electrical, Electronics, Computer and Biomedical Engineering, (In Turkish), no. , pp. 15-25, 2011, June.  [bibtex] [pdf]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Space-Time Block Coded Spatial Modulation", Communications, IEEE Transactions on, vol. 59, no. 59, pp. 823-832, 2011, March.  [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
H. Ilhan, I. Altunbaş and, M. Uysal, "Moment generating function-based performance evaluation of amplify-andforward relaying in N*Nakagami fading channels", Communications, IET, vol. 5, no. 5, pp. 253-263, 2011, February.  [bibtex] [pdf] [doi]
Özgür Oruç, Ümit Aygölü, "Coordinate Interleaved selective coded cooperation", İTÜ Dergisi (In Turkish), Istanbul Technical University, pp. 153-164, 2011, February.  [bibtex] [pdf]
H. Ilhan, Altunbaş, "Cooperative system design and error performance analysis for cascaded fading channels (In Turkish)", İTÜ Dergisi, Istanbul Technical University, 2011, February. (Accepted for publication)  [bibtex]
S. Ozer, C.H. Chen, H.A. Cirpan, "A set of new Chebyshev kernel functions for support vector machine pattern classification", Pattern Recognition, vol. 44, no. 44, pp. 1435-1447, 2011.  [bibtex]
Haci Ilhan, İbrahim Altunbaş, Murat Uysal, "Novel distributed space-time trellis codes for relay systems over cascaded Rayleigh fading", IEEE Communication Letters, IEEE Press, vol. 14, Piscataway, NJ, USA, pp. 1140-1142, 2010, December.  [bibtex][pdf] [doi]
O. Ozdemir, I. Altunbaş, M. Bayrak, "Performance of super-orthogonal space-time trellis codes with transmit antenna selection", Communications, IET, vol. 4, no. 4, pp. 1942-1951, 2010, November.  [bibtex] [pdf] [doi]
K. Aksoy, U. Aygölü, "An efficient concatenated trellis code and coordinate interleaved orthogonal design for MIMO OFDM", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 64, no. 64, pp. 475- 483, 2010, May.  [bibtex] [pdf] [doi]
Kenan Aksoy, Ümit Aygölü, "Efficient concatenated trellis code and coordinate interleaved orthogonal designs for OFDM",İTÜ Dergisi (In Turkish), Istanbul Technical University, pp. 167-179, 2010, February.  [bibtex] [pdf]
A. Eksim, ME Çelebi, "Performance Improvement of Binary Sensor-Based Statistical Space-Time Block Code Cooperative Diversity Using Limited Feedback", IETE Technical Review, Medknow Publications, vol. 27, no. 27, pp. 60, 2010.  [bibtex]
A. Eksim, ME Çelebi, "Performance analysis of binary sensor-based cooperative diversity using limited feedback", INTECH, vol. 2010, 2010. (Book chapter - accepted for publication)  [bibtex]
A. Eksim, ME Çelebi, "Sınırlı geribeslemeli haberleşme için alıcıdaki SNR tabanlı kod ve anten/röle seçimi", DEU Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, DEU Mühendislik Fakültesi, vol. 2010, 2010.  [bibtex]
E. Panayırcı, H. Doǧan, H.A. Çirpan, A. Kocian, B.H. Fleury, "Iterative joint data detection and channel estimation for uplink MC-CDMA systems in the presence of frequency selective channels", Physical Communication, vol. 3, no. 3, pp. 87-96, 2010.  [bibtex]
E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes for three and four transmit antennas", IET Communications, vol. 3, no. 3, pp. 1371-1378, 2009, August.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ali Eksim, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Extended Cooperative Balanced Space-Time Block Coding for Increased Efficiency in Wireless Sensor Networks", Springer Berlin / Heidelberg, vol. 5550, pp. 456-467, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
F. Simoens, D. Duyck, H. Ci̧rpan, E. Panayirc, M. Moeneclaey, "Monte carlo solutions for blind phase noise estimation", vol. 2009, 2009.  [bibtex]
O. Oruc, U. Aygölü, "M-PSK cooperative trellis codes for coordinate interleaved coded cooperation", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Hindawi Publishing Corp., vol. 2009, pp. 4, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
O. Oruc, U. Aygölü, "Bandwidth-efficient code design for coordinate interleaved coded cooperation", IET Communications, vol. 3, no. 3, pp. 1509-1519, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Ilhan, M. Uysal, I. Altunbaş, "Cooperative Diversity for Intervehicular Communication: Performance Analysis and Optimization", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58, no. 58, pp. 3301-3310, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Extended balanced space-time block coding for wireless communications", IET Signal Processing, vol. 3, no. 3, pp. 476-484, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Başar, U. Aygölü, "Full-rate full-diversity STBCs for three and four transmit antennas", Electronics Letters, vol. 44, no. 44, pp. 1076-1077, 2008, August.  [bibtex] [pdf] [doi]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "An efficient differential MIMO OFDM scheme with coordinate interleaving", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Special Issue on Multicarrier Systems, Article ID 734258, vol. 2008, 2008, January/February.  [bibtex] [pdf] [doi]
O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design and Performance Analysis of a Novel Trellis Coded Space-Time-Frequency Transmission Scheme", ETT, European Transactions on Telecommunications, vol. 19, pp. 67-75, 2008, January/February.  [bibtex][pdf] [doi]
N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, "Wideband target tracking by using SVR-based sequential Monte Carlo method", Signal Processing, vol. 88, no. 88, pp. 2804-2816, 2008.  [bibtex]
H. Doǧan, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "An efficient joint channel estimation and decoding algorithm for turbo-coded space-time orthogonal frequency division multiplexing receivers", IET Communications, vol. 2, no. 2, pp. 886-894, 2008.  [bibtex]
H. Doǧan, E. Panayırcı, H.A. Çirpan, B.H. Fleury, "MAP channel-estimation-based PIC receiver for downlink MC-CDMA systems", Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2008, 2008.  [bibtex]
Aslı Birol, Ümit Aygölü, "Super-orthogonal space-time trellis codes for two transmit antennas in fast fading channels",International Journal of Communication Systems, vol. 21, no. 21, pp. 331-341, 2008.  [bibtex] [pdf] [doi]
Serdar Ozyurt, Oguz Kucur, İbrahim Altunbaş, "Error Performance of Rotated Phase Shift Keying Modulation over Fading Channels", Wireless and Personal Communications, Kluwer Academic Publishers, vol. 43, Hingham, MA, USA, pp. 1453-1463, 2007, December.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Doǧan, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Iterative channel estimation and decoding of turbo coded SFBC-OFDM systems", IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 6, no. 6, pp. 3090-3101, 2007.  [bibtex]
M. E. Çelebi, S. Sahin, U. Aygölü, "Full rate full diversity space-time block code selection for more than two transmit antennas", IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 6, no. 6, pp. 16-19, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
İbrahim Altunbaş, "Performance of serially concatenated coding schemes for MIMO systems", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 61, no. 61, pp. 1- 9, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
K. Aksoy, U. Aygölü, "Super-orthogonal space-time-frequency trellis coded OFDM", IET Communications, vol. 1, no. 1, pp. 317-324, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
G.Z. Karabulut, L. Moura, D. Panario, A. Yongacoglu, "Integrating flexible tree searches to orthogonal matching pursuit algorithm", Vision, Image and Signal Processing, IEE Proceedings -, vol. 153, no. 153, pp. 538-548, 2006, October.  [bibtex] [pdf][doi]
M.E. Çelebi, S. Sahin, U. Aygölü, "Balanced space-time block coding: an efficient way to increase diversity with feedback",IEE Proceeding I: Communications, Special Issue on MIMO Wireless and Mobile Communications, vol. 153, no. 153, pp. 519- 524, 2006, August.  [bibtex] [pdf]
H. Şenol, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Linear expansions for frequency selective channels in OFDM", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 60, no. 60, pp. 224-234, 2006.  [bibtex]
H. Şenol, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, M. Çevik, "A low-complexity time-domain MMSE channel estimator for space-time/frequency block-coded OFDM systems", Eurasip Journal on Applied Signal Processing, vol. 2006, 2006.  [bibtex]
Selami Sahin, Mehmet E. Çelebi, Ümit Aygölü, "Space diversity schemes with feedback for three transmit antennas", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 60, no. 60, pp. 613- 617, 2006.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Panayırcı, H.A. Çirpan, M. Moeneclaey, N. Noels, "Blind-phase noise estimation in OFDM systems by sequential Monte Carlo method", European Transactions on Telecommunications, vol. 17, no. 17, pp. 685-693, 2006.  [bibtex]
S. Ozer, H.A. Cirpan, N. Kabaoglu, "Support vector regression for surveillance purposes", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), vol. 4105 LNCS, pp. 442-449, 2006. [bibtex]
H.A. Cirpan, E. Panayırcı, H. Doǧan, "Nondata-aided channel estimation for OFDM systems with space-frequency transmit diversity", IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 55, no. 55, pp. 449-457, 2006.  [bibtex]
G. Z. Karabulut, T. Kurt, A. Yongacoglu, "Optical CDMA detection by basis selection", IEEE Journal of Lightwave Technology, vol. 23, no. 23, pp. 3708-3715, 2005, November.  [bibtex] [pdf] [doi]
İbrahim Altunbaş, "Space-time trellis codes for MSK", Comput. Electr. Eng., Pergamon Press, Inc., vol. 31, Tarrytown, NY, USA, pp. 263-271, 2005, June.  [bibtex] [pdf] [doi]
Güneş Z. Karabulut, Tolga Kurt, Abbas Yongacoglu, "Estimation of directions of arrival by matching pursuit (EDAMP)",EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Hindawi Publishing Corp., vol. 2005, New York, NY, United States, pp. 197-205, 2005, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Şenol, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "A low-complexity KL expansion-based channel estimator for OFDM systems", Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2005, no. 2005, pp. 163-174, 2005.  [bibtex]
E. Panayırcı, C. Georghiades, X. Wang, H.A. Çirpan, "Eurasip Journal on Wireless Commuication and Networking: Editorial",Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2005, no. 2005, pp. 79-82, 2005.  [bibtex]
G. Karabulut, A. Yongacoglu, "Multilevel code design for multistage and parallel decoding schemes for rayleigh fading channels", EEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 29, no. 29, pp. 31-34, 2004, January.  [bibtex] [pdf][doi]
H.A. Çirpan, E. Panayırcı, H. Doǧan, "Iterative channel estimation approach for space-time/frequency coded OFDM systems with transmitter diversity", European Transactions on Telecommunications, vol. 15, no. 15, pp. 235-248, 2004.  [bibtex]
A. Sen, H.A. Cirpan, E. Panayırcı, "Adaptive Kalman receiver for OFDM systems with transmit diversity in mobile wireless channels", Frequenz, vol. 58, no. 58, pp. 234-238, 2004.  [bibtex]
N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, S. Paker, "EM based stochastic maximum likelihood approach for localization of near-field sources in 3-D", Frequenz, vol. 58, no. 58, pp. 178-184, 2004.  [bibtex]
Ümit Aygölü, Mehmet E. Çelebi, "Space-time MSK Codes for Quasi-Static Fading Channels", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 58, no. 58, pp. 268- 273, 2004.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Şen, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Joint channel tracking and symbol detection for OFDM systems with Kalman filtering",AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 57, no. 57, pp. 317-327, 2003.  [bibtex]
E. Çekli, H.A. Çirpan, "Unconditional maximum likelihood approach for localization of near-field sources: Algorithm and performance analysis", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 57, no. 57, pp. 9-15, 2003.  [bibtex]
Erdal Panayırcı, Ümit Aygölü, Ali Emre Pusane, "Sequence Estimation with Transmit Diversity for Wireless Communications",AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 57, no. 57, pp. 309- 316, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
K. R. Narayanan, I. Altunbaş, R. S. Narayanaswami, "Design of serial concatenated MSK schemes based on density evolution", IEEE Transactions of Communications, vol. 51, no. 51, pp. 1283-1295, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, E. Çekli, S. Paker, "Deterministic maximum likelihood approach for 3-D near field source localization", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 57, no. 57, pp. 345-350, 2003.  [bibtex]
I. Altunbaş, A. Yongacoglu, "Error performance of serially concatenated space-time coding", Journal of communication and networks, Korean Institute of Communication Sciences, vol. 5, no. 5, pp. 135-140, 2003.  [bibtex]
Kenan Aksoy, Ümit Aygölü, "New Punctured Turbo Codes", AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 57, no. 57, pp. 206- 213, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
K. Aksoy, U. Aygölü, "Comments on "Combined turbo codes and interleaver design"", IEEE Transactions on Communications, vol. 51, no. 51, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. Karabulut, A. Yongacoglu, "Waveform Coding", Encyclopaedia of Telecommunications, edited by John Proakis, vol. V.pages=2830-- 2837, 2002, December. (Book chapter)  [bibtex] [pdf]
H.A. Çirpan, E. Panayırcı, E. Çkli, "Maximum likelihood blind channel estimation for space-time coding systems", Eurasip Journal on Applied Signal Processing, vol. 2002, no. 2002, pp. 497-506, 2002.  [bibtex]
E. Panayırcı, H.A. Çirpan, "Maximum A posteriori multipath fading channel estimation for OFDM systems", European Transactions on Telecommunications, vol. 13, no. 13, pp. 487-494, 2002.  [bibtex]
H.A. Cirpan, E. Cekli, "Deterministic maximum likelihood approach for localization of near-field sources", vol. 56, no. 56, pp. 1-10, 2002.  [bibtex]
C.E. Erdem, G.Z. Karabulut, E. Yanmaz, E. Anarim, "Motion estimation in the frequency domain using fuzzy c-planes clustering", Image Processing, IEEE Transactions on, vol. 10, no. 10, pp. 1873-1879, 2001, December.  [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
Ersin Ozturk, Ümit Aygölü, "A Combined Interleaving Technique for Trellis Coded MPSK Systems in Rayleigh Fading Channels", Wireless Personal Communications, Springer Netherlands, vol. 16, pp. 245-257, 2001. (10.1023/A:1008974401171) [bibtex] [pdf]
Murat Uysal, Ümit Aygölü, Erdal Panayırcı, "Letter: On the performance of trellis coded M-PSK systems over rician fading channels with phase jitter", European Transactions on Telecommunications, Wiley Subscription Services, vol. 12, no. 12, pp. 31-35, 2001.  [bibtex] [pdf] [doi]
H.A. Cirpan, O.N. Ucan, "Blind equalization of quadrature partial response-trellis coded modulated signals in Rician fading", International Journal of Satellite Communications, vol. 19, no. 19, pp. 159-168, 2001.  [bibtex]
H.A. Cirpan, Y. Turker, E. Cekli, "A stochastic approach for blind estimation of multiple co-channel signals received at an antenna array", AEU-Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik, vol. 55, no. 55, pp. 119-122, 2001.  [bibtex]
H.A. Cirpan, M.K. Tsatsanis, "Maximum-likelihood estimation of FIR channels excited by convolutionally encoded inputs",IEEE Transactions on Communications, vol. 49, no. 49, pp. 1125-1128, 2001.  [bibtex]
I. Altunbaş, K. R. Narayanan, "Serial concatenated coding scheme with minimum shift keying", Electronics Letters, vol. 37, no. 37, pp. 1393-1395, 2001.  [bibtex] [pdf] [doi]
Z. Uykan, C. Guzelis, M. E. Çelebi, H. N. Koivo, "Analysis of input-output clustering for determining centers of RBFN", IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 11, no. 11, pp. 851-858, 2000.  [bibtex] [pdf] [doi]
I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multilevel coded CPFSK systems for AWGN and fading channels", IEEE Transactions on Communications, vol. 48, no. 48, pp. 764-773, 2000.  [bibtex] [pdf] [doi]
U. Aygölü, "Performance Analysis of M-PSK TCM in Two-ray Fading Mobile Channels", Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik, Stuttgart: S. Hirzel Verlag c1996-, vol. 53, no. 53, pp. 167, 1999.  [bibtex]
H.A. Cirpan, "Blind receivers for nonlinearly modulated signals in multipath", IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 47, no. 47, pp. 583-586, 1999.  [bibtex]
H.A. Cirpan, M.K. Tsatsanis, "Maximum likelihood blind channel estimation in the presence of Doppler shifts", IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 47, no. 47, pp. 1559-1569, 1999.  [bibtex]
H.A. Cirpan, M.K. Tsatsanis, "Stochastic maximum likelihood methods for semi-blind channel estimation", IEEE Signal Processing Letters, vol. 5, no. 5, pp. 21-24, 1998.  [bibtex]
A. Akar, U. Aygölü, "Multiple trellis codes for multi-h continuous phase modulation", Journal of Yildiz Technical University, Yildiz Technical University, vol. 53, no. 53, pp. 36-47, 1998.  [bibtex]
I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multiamplitude Minimum Shift Keying Trellis Codes for AWGN and Fading Channels", AEU. Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik, Stuttgart: S. Hirzel Verlag c1996-, vol. 51, no. 51, pp. 63-72, 1997.  [bibtex]
H.A. Cirpan, M.K. Tsatsanis, "Blind receivers for nonlinearly modulated signals in multipath", IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 45, no. 45, pp. 1900, 1997.  [bibtex]
H.A. Cirpan, M.K. Tsatsanis, "Maximum likelihood blind channel estimation in the presence of doppler shifts", IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 45, no. 45, pp. 1102, 1997.  [bibtex]
M. E. Çelebi, C. Guzelis, "Image restoration using cellular neural network", Electronics Letters, vol. 33, no. 33, pp. 43-45, 1997. [bibtex] [pdf] [doi]
M. E. Çelebi, "General formula for conditional mean using higher order statistics", Electronics Letters, vol. 33, no. 33, pp. 2097-2099, 1997.  [bibtex] [pdf] [doi]
M.E. Çelebi, Lubwik Kurz, "Robust Locally Optimal Filters: Kalman, and Bayesian Estimation Theory", Information Sciences, vol. 92, pp. 1-32, 1996, July.  [bibtex]
E. Panayırcı, U. Aygölü, O. N. Ucan, "Error performance analysis of quadrature partial response trellis coded modulation (QPR-TCM) in fading mobile satellite channels", IEEE Transactions of Communications, vol. 43, no. 43, pp. 1653-1662, 1995. [bibtex] [pdf] [doi]
U. Aygölü, E. Panayırcı, "Improved error performance using partial response signaling for MPSK in fading channels", AEU. Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik, Hirzel, vol. 48, no. 48, pp. 153-161, 1994.  [bibtex]
U. Aygölü, E. Panayırcı, "Multilevel ternary line codes with trellis structure", IEE Proceedings-Communications, vol. 141, no. 141, pp. 7-12, 1994.  [bibtex] [pdf] [doi]
U. Aygölü, E. Panayırcı, "New trellis line codes for HDSL with error correction capability", Electronics Letters, vol. 30, no. 30, pp. 1575-1576, 1994.  [bibtex] [pdf] [doi]
U. Aygölü, E. Panayırcı, "New ternary line codes based on trellis structure", IEEE Transactions on Communications, vol. 41, no. 41, pp. 864-873, 1993.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ü.Aygölü, U.Ersöz, "A new unit-memory rotationally invariant multiple trellis code for 16-QAM", Bulletin of the Technical University of Istanbul, vol. 46, pp. 165-178, 1993.  [bibtex]
O. N. Ucan, U. Aygölü, E. Panayırcı, "Performance and jitter analysis of quadrature partial response/trellis coded modulation (QPR-TCM) signals in the presence of intersymbol interference and colored noise", IEEE Journals on Selected Areas in Communications, vol. 10, no. 10, pp. 1264-1270, 1992.  [bibtex] [pdf] [doi]
U. Aygölü, U. Ersoz, "Line coding in digital communications based on trellis coded modulation", Bulletin of the Technical University of Istanbul, Istanbul Technical University, vol. 41, pp. 533-556, 1988.  [bibtex]

INTERNATIONAL CONFERENCE PAPERS

E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Reliable Two-Path Successive Relaying", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), IEEE 24th International Symposium on, 2013, September.  [bibtex] [pdf]
K. Eren, E. Öztürk, H. A. Çırpan, "Bayesian Learning Approach for Sparse Channel Estimation in IEEE 802.11p Baesd V2V Communication Systems", 9th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, 2013, September.  [bibtex]
Ali Karademir, İbrahim Altunbaş, "SER of multiple-relay cooperative systems with selection combining in generalized-K channels", 10th Int. Symposium on Wireless Communication Systems, ISWCS, Ilmenau, Germany, 2013, August.  [bibtex]
Tuğra Şahiner, Güneş Karabulut Kurt, Ayşegül Özbakır, "From Adaptive to Sufficient Modulation and Coding: Demand Oriented Mobile Power Optimization", IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013, July. [bibtex]
Selda Uyanık, Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, Sema Oktuğ, "Implementation and Performance Evaluation of Dynamic Spectrum Access Using Software Defined Radios", First International Conference on Communications and Networking, BlackseaCom 2013, Batumi, Georgia, 2013, July.  [bibtex]
Ö. Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Physical Layer Security in Cognitive Radio Networks: A Beamforming Approach", First International Conference on Communications and Networking, BlackseaCom 2013, Batumi, Georgia, 2013, July.  [bibtex]
Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "Fractionally Spaced Self-Interference Canceler for Full-Duplex Communication Systems", IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013, July.  [bibtex]
E. Başar, Ü. Aygölü, E. Panayırcı, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation in the Presence of High Mobility", First International Conference on Communications and Networking, BlackseaCom 2013, Batumi, Georgia, 2013, July.  [bibtex]
Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Efficient PHY Layer Security in MIMO-OFDM: Spatiotemporal Selective Artificial Noise", Fourth International Workshop on Data Security and PrivAcy in wireless, Madrid, Spain, 2013, June.  [bibtex]
T. Mert, O. Kaya, H. A. Çırpan, "Jointly Optimal Chunk and Power Allocation in Uplink SC-FDMA", IEEE ICC 2013, Budapest, Hungary, 2013, June.  [bibtex]
F. Gemici, I Hökelek, H. A. and Çırpan, "Trade-off Analysis of QoS-Aware Configurable LTE Downlink Schedulers", 20th International Conference on Telecommunications (ICT-2013), Casablanca, Morocco, 2013, May.  [bibtex]
Tuğra Şahiner, Ayşegül Özbakır, Güneş Karabulut Kurt, "Intra-City Digital Divide Measurements Through Clustering",International Telecommunication Union Kaleidoscope - Building Sustaina, Kyoto, Japan, 2013, April.  [bibtex] [pdf]
Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Effective capacity in multihop multi-rate adaptive cooperative networks under Nakagami-m fading", Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2013 IEEE, pp. 3926-3931, 2013.  [bibtex][pdf] [doi]
E. Başar, Ü. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Index Modulation", IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2012, Anaheim, California, USA, 2012, December.  [bibtex]
Ebru Sinem Çetin, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Minimizing Sum Power in Two-Way Amplify-and-Forward Relay Channel Based on Instantaneous Channel State Information", 2012 IEEE 76th Vehicular Technology Conference: VTC2012-Fall, Québec City, Canada, 2012, September.  [bibtex] [pdf]
Mehmet Çağrı İlter, İbrahim Altunbaş, "Physical layer network coding in generalized shadowed fading channels", Wireless Communication Systems (ISWCS), 2012 International Symposium on, pp. 746-750, 2012, August.  [bibtex] [pdf] [doi]
Menekse Yildiz, Ümit Aygölü, "Outage analysis and power allocation for space-time block coded two-way relaying",Communication Systems, Networks Digital Signal Processing (CSNDSP), 2012 8th International Symposium on, pp. 1-5, 2012, July. [bibtex] [pdf] [doi]
Alphan Salarvan, Güneş Karabulut Kurt, "Multi-antenna spectrum sensing for cognitive radio under Rayleigh channel",Computers and Communications (ISCC), 2012 IEEE Symposium on, pp. 780-784, 2012, July.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Kahraman, M.E. Çelebi, "Code based efficient maximum-likelihood decoding of short polar codes", Information Theory Proceedings (ISIT), 2012 IEEE International Symposium on, pp. 1967-1971, 2012, July.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Sahin, U. Aygölü, "Performance improvement with limited feedback in PLNC using OSTBC", Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2012 IEEE 13th International Workshop on, pp. 115-119, 2012, June.  [bibtex] [pdf] [doi]
E.S. Cetin, M.E. Çelebi, "Minimizing power sum in two-way amplify-and-forward relay channel", Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2012 IEEE 13th International Workshop on, pp. 444-448, 2012, June.  [bibtex] [pdf] [doi]
Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "Spatial Correlation and MIMO Capacity at 2.4 GHz", vol. 3, pp. 9- 17, 2012, May. (The 2012 Iberoamerican Conference on Electronics Engineering and Computer Science)  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Kahraman, M.E. Çelebi, "Dimensionality reduced decoding for the golden code with the worst-case complexity of O(m1.5) for low range of SNR", Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2012 IEEE, pp. 246-250, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Effects of Channel Estimation Error in An-Aided Beamforming", European Conf. on the Use of Modern Inf. and Comm. Technologies (ECUMICT 2012), Gent, Belgium, 2012, March.  [bibtex]
M. Özgör, S. Erküçük, H.A. Çirpan, "Bayesian compressive sensing for ultra-wideband channel models", 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2012 - Proceedings, pp. 320-324, 2012.  [bibtex]
A. Eksim, M.E. Çelebi, "Full Rate Full Diversity Wireless Multicasting for Vehicle-to-Vehicle and Vehicle-to-Infrastructure Communications", ICWMC 2012, The Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications, pp. 317-322, 2012.  [bibtex] [pdf]
S. Sahin, U. Aygölü, "Physical-layer network coding with limited feedback based on decoding at relay", Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), 2011 5th International Conference on, pp. 1-8, 2011, December.  [bibtex] [pdf] [doi]
Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "Simulation and Measurement of Spatial Correlation in MIMO Systems with Ray Tracing", Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), 5th International Conference on, 2011, Dec.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Sahin, U. Aygölü, "Amplify-and-forward strategy with limited feedback in two-way relay channels", Wireless Communications and Signal Processing (WCSP), 2011 International Conference on, pp. 1-5, 2011, November.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Dimensionality Reduction for the Golden Code with Worst-case Decoding Complexity of O(m2)", ISWCS, pp. 362- 366, 2011, November.  [bibtex] [pdf] [doi]
C. Findikli, S. Erkucuk, M.E. Çelebi, "Performance of IEEE 802.15.4a Systems in the presence of narrowband interference",Ultra-Wideband (ICUWB), 2011 IEEE International Conference on, pp. 395-399, 2011, September.  [bibtex] [pdf] [doi]
T. Peken, U. Aygölü, "Adaptive Physical Layer Network Coding", First International Wor kshop on Network Coding, pp. 1146- 1150, 2011, August.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Bahar, G.K. Kurt, "Location estimation in multi-carrier systems using extended Kalman based interacting multiple model and data fusion", Computers and Communications (ISCC), 2011 IEEE Symposium on, pp. 469-471, 2011, July.  [bibtex] [pdf][doi]
Suat Aksu, Enver Enis Gungor, Güneş Karabulut Kurt, "Effect of Nakagami-m fading on the QoE performance of VoIP in wireless mesh networks", World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2011 IEEE International Symposium on - Hot topics in Mesh Networks Workshop, pp. 1-6, 2011, June.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, "Trellis Code Design for Spatial Modulation", Communications (ICC), 2011 IEEE International Conference on, pp. 1-5, 2011, June.  [bibtex] [pdf] [doi]
M.C. Sezgin, B. Gunsel, G.K. Kurt, "A novel perceptual feature set for audio emotion recognition", Automatic Face Gesture Recognition and Workshops (FG 2011), 2011 IEEE International Conference on, pp. 780-785, 2011, March.  [bibtex] [pdf] [doi]
O. Cetin, B. Karakaya, H.A. Çirpan, "Low complexity channel estimation for 3GPP LTE downlink MIMO OFDM systems",IWCMC 2011 - 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, pp. 1441-1444, 2011.  [bibtex]
M. Karabacak, H.A. Çirpan, H. Arslan, "An efficient modulation identification algorithm without constellation map knowledge", 2011 IEEE Radio and Wireless Week, RWW 2011 - 2011 IEEE Radio and Wireless Symposium, RWS 2011, pp. 146-149, 2011.  [bibtex]
M. Başaran, S. Erküçük, H.A. Çirpan, "The effect of channel models on compressed sensing based UWB channel estimation", Proceedings - IEEE International Conference on Ultra-Wideband, pp. 375-379, 2011.  [bibtex]
E. Aydin, H.A. Çirpan, "SMC-based iterative joint MUD data detection, code delay and multipath estimation in DS-CDMA systems", ELECO 2011 - 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, pp. II274-II278, 2011.  [bibtex]
E. Aydin, H.A. Cirpan, "Bayesian-based iterative blind joint data detection, code delay and channel estimation for DS-CDMA systems in multipath environments", IWCMC 2011 - 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, pp. 1413-1417, 2011.  [bibtex]
E. Başar, U. Aygölü, E. Panayırcı, H.V. Poor, "Space-time block coding for spatial modulation", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), IEEE 21st International Symposium on, pp. 803-808, 2010, September.  [bibtex] [pdf] [doi]
A.F. Coskun, O. Kucur, Altunbaşs I., "Performance of space-time block codes with transmit antenna selection in Nakagami-m fading channels", Wireless Conference (EW), 2010 European, pp. 171-176, 2010, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
T. Kurt, G.K. Kurt, A. Yongaç andog̃ andlu, "Unit Density Axially Localized Pulse (UDALOP) for Multi-Carrier Communication Systems", Vehicular Technology Conference Fall (VTC 2010-Fall), 2010 IEEE 72nd, pp. 1-6, 2010, Sept..  [bibtex] [pdf] [doi]
Büşra Yüksel, Sema Oktuğ, Güneş Karabulut Kurt, İzzet Göksel, "An empirical study on the effect of mobility of GSM telephone traffic", Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2010 IEEE 21st International Symposium on, pp. 2024-2029, 2010, Sept..  [bibtex] [pdf] [doi]
B. Ozbakir, G. K. Kurt, "GIS based Digital Divide Analysis of Broadband Wireless Information", ESRI User Conference, 2010. [bibtex]
A. Eksim, ME Çelebi, "On the performance analysis of the extended balanced space-time block coding", 3rd Int. Conf. on Intelligent & Advanced Systems, ICIAS, Kuala Lumpur, Malaysia,, vol. 2010, 2010.  [bibtex]
Ozgur Oruc, Ümit Aygölü, "A coordinate interleaved user cooperation scheme for distributed Alamouti space-time block code", Proceedings of the 6th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, ACM, New York, NY, USA, pp. 1031-1034, 2010.  [bibtex] [pdf] [doi]
B. Karakaya, H.A. Cirpan, H. Arslan, A. Can, "Slepian based channel interpolation for LTE uplink system with high mobility",2010 IEEE Globecom Workshops, GC'10, pp. 1307-1311, 2010.  [bibtex]
I. Levent Karaevli, İbrahim Altunbaş, Güneş Karabulut, "Performance analysis of cooperative relaying scheme applying TAS/SC", Proc. IEEE Symp. Computers and Communications (ISCC), pp. 127-132, 2010.  [bibtex] [pdf] [doi]
M. Karabacak, H.A. Çirpan, H. Arslan, "Adaptive pilot based modulation identification and channel estimation for OFDM systems", IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, pp. 730-735, 2010. [bibtex]
S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Fast Maximum-likelihood Decoding for BLAST Systems: Decomposed Matrix Structure Technique", PIMRC, Istanbul, Turkey, 2010, 2010.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ali Serdar Demiroglu, İbrahim Altunbaş, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Distributed Space-Time 4CPFSK Trellis Codes for Amplify & Forward Relaying", Proc. Third Int Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (CTRQ) Conf, pp. 186-191, 2010. [bibtex] [pdf] [doi]
Deniz Celik, İbrahim Altunbaş, Ümit Aygölü, "FSK/PSK Modulated Coded Cooperation Systems", Proc. Third Int Communication Theory, Reliability, and Quality of Service (CTRQ) Conf, pp. 9-14, 2010.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Başar, U. Aygölü, "High-rate full-diversity space-time block codes with linear receivers", Proc. 6th Int. Symp. Wireless Communication Systems ISWCS 2009, pp. 624-628, 2009, September.  [bibtex] [pdf] [doi]
A.S. Demiroglu, I Altunbaş, M.E. Çelebi, "Distributed space-time MSK trellis codes for amplify and forward relaying", Proc. of 17th European Signal Processing Conference, EUSIPCO, Glasgow-Scotland, vol. 9, pp. 10, 2009, August.  [bibtex] [pdf]
Güneş Karabulut Kurt, Tolga Kurt, "Network Planning Metric for Cellular Systems with Adaptive Modulation and Coding",Wireless World Research Forum-22, 2009, .  [bibtex] [pdf]
B. Yuksel, M. Cingoz, G. Karabulut, S. Oktug, "Call arrival model for GSM network including handover", Proc. IEEE 3rd Int Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS) Symp, pp. 1-3, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. S. Toker, O. Oruc, M. E. Çelebi, "Beamforming with quantized feedback to increase diversity of relay channels", Proc. 11th Int. Conf. Advanced Communication Technology ICACT 2009, vol. 02, pp. 927-932, 2009.  [bibtex]
E. S. Toker, M. E. Çelebi, "Outage Analysis in a Cooperative System with Beamforming and Worst Relay Cancellation",Proc. Fifth Int. Conf. Wireless and Mobile Communications ICWMC '09, pp. 223-227, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
T. Kurt, G. K. Kurt, A. Yongacoglu, "Throughput Enhancement in Multi-Carrier Systems Employing Overlapping Weyl-Heisenberg Frames", Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '09, pp. 1-6, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
C. Hasan, U. Aygölü, "An Incremental Relaying Approach for Superposition Modulated Cooperative Transmission", Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conf. WCNC 2009, pp. 1-6, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
I. Güvenç, S. Tombaz, M.E. Şahin, H. Arslan, H.A. Çirpan, "ICI-minimizing blind uplink time synchronization for OFDMA-based cognitive radio systems", GLOBECOM - IEEE Global Telecommunications Conference, 2009.  [bibtex]
Güneş Karabulut Kurt, Coşkun Şahin, "Channel estimation error compensation in OFDM based multi-carrier systems",Waveform Diversity Digital Radar Conference - Day 1: Waveform Diversity Design, 2008 IET, pp. 1-4, 2008, December.  [bibtex] [pdf][doi]
E. Başar, U. Aygölü, "A New 2x2 Coordinate Interleaved STBC for High-Rate Wireless Systems", Proc. IEEE Int. Conf. Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications WIMOB '08, pp. 151-152, 2008, Oct.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Cooperative Diversity for Relay-Assisted Inter-Vehicular Communication", Proc. IEEE Vehicular Technology Conf. VTC Spring 2008, pp. 605-609, 2008, May.  [bibtex] [pdf] [doi]
Güneş Karabulut Kurt, "Location Estimation by Basis Selection Algorithms", Wireless World Research Forum-21, 2008, . [bibtex] [pdf]
O. Oruc, U. Aygölü, "Code design for coordinate interleaved coded cooperation", Proc. 6th Int. Symp. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing CNSDSP 2008, pp. 340-344, 2008.  [bibtex] [pdf] [doi]
B. Karakaya, H. Arslan, H.A. Çirpan, "Channel estimation for LTE uplink in high Doppler spread", IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC, pp. 1126-1130, 2008.  [bibtex]
H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Optimized Amplify-and-Forward Relaying for Vehicular Ad-Hoc Networks", Proc. VTC 2008-Fall Vehicular Technology Conf. IEEE 68th, pp. 1-5, 2008.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Improvement on Cooperative Balanced Space-Time Block Coding with relay selection", Proc. 6th Int. Symp. Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing CNSDSP 2008, pp. 53-57, 2008.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Novel hybrid relay and code selection protocol", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008.  [bibtex] [pdf] [doi]
K. Aksoy, U. Aygölü, "Concatenated Trellis and Coordinate Interleaved Differential Space-Time Block Codes for OFDM",Wireless Communication Systems, 2007. ISWCS 2007. 4th International Symposium on, pp. 21-25, 2007, Oct..  [bibtex] [pdf] [doi]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Increasing MIMO OFDM Performance with Coordinate Interleaving", 12th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, 2007, August 29-30.  [bibtex]
Ö. Özfidan, H.A. Çirpan, U. Bayazit, "Cluster scheduling in range only tracking", ISSPIT 2007 - 2007 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, pp. 704-709, 2007.  [bibtex]
Ö. Özfidan, U. Bayazit, H.A. Çirpan, "Cluster based sensor scheduling in a target tracking application with particle filtering", IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp. 1741-1746, 2007.  [bibtex]
S. Çekli, E. Çekli, N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, "EM-based recursive tracking algorithm for near-field moving sources", IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Proceedings, pp. 381-385, 2007.  [bibtex]
F. Sari, N. Sari, M. E. Çelebi, A. H. Kayran, "Performance analysis of maximum likelihood CFAR detection for Gaussian mixture type clutter", Proc. 9th Int. Symp. Signal Processing and Its Applications ISSPA 2007, pp. 1-4, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Panayırcı, H. Doǧan, H.A. Çirpan, B.H. Fleury, "An efficient joint data detection and channel estimation technique for uplink MC-CDMA systems based on SAGE algorithm", 2007 16th IST Mobile and Wireless Communications Summit, 2007. [bibtex]
O. Oruc, U. Aygölü, "Coordinate Interleaved Coded Cooperation", Proc. IEEE 18th Int. Symp. Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2007, pp. 1-5, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
B. Karakaya, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Channel estimation for MIMO-OFDM systems in fixed broadband wireless applications", 2007 9th International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA 2007, Proceedings, 2007. [bibtex]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Diversity Enhancement with Cooperative Balanced Space-Time Block Coding", Proc. IEEE 18th Int. Symp. Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2007, pp. 1-5, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Doǧan, E. Panayırcı, H.A. Çirpan, "Iterative channel estimation techniques for uplink MC-CDMA systems", ISSPIT 2007 - 2007 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, pp. 302-306, 2007.  [bibtex]
H. Doǧan, E. Panayırcı, H.A. Çirpan, "EM-based MAP channel estimation and data detection for downlink MC-CDMA systems", pp. 227-231, 2007.  [bibtex]
K. Aksoy, U. Aygölü, "An Efficient Concatenated TCM and Coordinate Interleaved STBC for Wideband Channels", Proc. IEEE 18th Int. Symp. Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2007, pp. 1-5, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ö. Özdemir, İ. Altunbaş, M. Bayrak, "Error performance of super-orthogonal space-time trellis codes with transmit antenna selection", Proc. of 14th European Signal Processing Conference, EUSIPCO, Florence, Italy, 2006, September.  [bibtex] [pdf]
E. Aydın, İ. Altunbaş, "Performance of serially concatenated space-time coding scheme with LDPC code", Proc. of 15th IST Mobile and Wireless Communications Summit, Myconos, Greece, 2006, June.  [bibtex]
E. Aydın, İ. Altunbaş, "Serial concatenation of LDPC and space-time trellis codes with transmit antenna selection", Proc. of 13th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON, Benalmadena, Spain, 2006, May.  [bibtex]
A.Birol, Ü.Aygölü, "Super-orthogonal space-time BPSK trellis code design for 4 transmit antennas in fading channels",Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06), Patras Univ. Conference Centre, Patras, Greece, 2006, July 19-21.  [bibtex]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Super-orthogonal space-time-frequency trellis coded OFDM", 11th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, 2006, August 30-31.  [bibtex]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Serial concatenated super-orthogonal space-time-frequency trellis coded OFDM", 4th International Symposium on Turbo Codes and related topics, Munich, Germany, 2006, April 3-7.  [bibtex]
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Differential detection for two-user cooperative diversity systems", Fifth International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06) Patras Univ. Conference Centre, Patras, Greece, 2006, July 19-21.  [bibtex]
E. Panayırcı, H.A. Çirpan, M. Moeneclaey, N. Noels, "Blind data detection in the presence of PLL phase noise by sequential Monte Carlo method", IEEE International Conference on Communications, vol. 7, pp. 3202-3206, 2006.  [bibtex]
E. Panayırcı, H.A. Çirpan, M. Moeneclaey, N. Noels, "Blind phase noise estimation and data detection based on SMC technique and unscented filtering", European Signal Processing Conference, 2006.  [bibtex]
G. Karabulut, T. Kurt, A. Yongacoglu, "Blind Channel Estimation and Multi-User Detection for Wireless CDMA Systems",Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '06, vol. 11, pp. 4953-4958, 2006.  [bibtex] [pdf] [doi]
M. E. Çelebi, S. Sahin, U. Aygölü, "Increasing Diversity with Feedback: Balanced Space-Time Block Coding", Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '06, vol. 10, pp. 4836-4841, 2006.  [bibtex] [pdf] [doi]
Güneş Karabulut, Tolga Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "Adaptive Resolution by Matching Pursuit Algorithms", European Conference on Signal Processing, EUSIPCO 2005, Antalya,Turkey, 2005, Sep.  [bibtex] [pdf]
G.Z. Karabulut, A. Yongagoglu, "Estimation of time-varying channels with orthogonal matching pursuit algorithm",Advances in Wired and Wireless Communication, 2005 IEEE/Sarnoff Symposium on, pp. 141-144, 2005, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Ozyurt, O. Kucur, I. Altunbaş, "Performance of rotated phase shift keying modulation over Ricean fading channels",Wireless Communication Systems, 2005. 2nd International Symposium on, pp. 195- 199, 2005, Sept..  [bibtex] [pdf] [doi]
O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "A novel trellis coded space-time-frequency transmission scheme for OFDM", XI. National Symposium of Radio Science (URSI), Poznan, Poland, 2005, April 7-8.  [bibtex]
M.E.Çelebi, S.Şahin, Ü.Aygölü, "Space-time block code selection for more than two transmit antennas", 2nd COST 289 Workshop Special Topics on 4G Systems, Antalya, Turkey, 2005, July 6-7.  [bibtex]
A.Birol, Ü.Aygölü, M.Yücel, "Super-orthogonal space-time PSK trellis codes for fast fading channels", IASTED International Conference on Networks and Communication Systems (NCS 2005), Krabi, Thailand, 2005, April 18-20.  [bibtex]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "A space-time-frequency coded OFDM scheme with high spatial and multipath diversity", 10th International OFDM Workshop, Hamburg, Germany, 2005, August 31 - September 1.  [bibtex]
Güneş Karabulut, Abbas Yongaçoğlu, "Training Sequence Design for Channel Estimation with Orthogonal Matching Pursuit", International Conference on Sampling Theory and Applications (SAMPTA 05), 2005, July 10-15.  [bibtex]
H. Şenol, H.A.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Frequency selective fading channel estimation in OFDM systems using KL expansion", 13th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2005, 2005.  [bibtex]
T. Kurt, G. Karabulut, A. Yongapglu, "Optical CDMA detection by orthogonal matching pursuit", Proc. IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP '05), vol. 3, 2005.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. Z. Karabulut, L. Moura, D. Panario, A. Yongacoglu, "Flexible tree-search based orthogonal matching pursuit algorithm",Proc. IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP '05), vol. 4, 2005.  [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
G. Z. Karabulut, A. Yongagoglu, "Estimation of time-varying channels with orthogonal matching pursuit algorithm", Proc. IEEE/Sarnoff Symp. Advances in Wired and Wireless Communication, pp. 141-144, 2005.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. Z. Karabulut, T. Kurt, A. Yongacoglu, "High resolution estimation of directions of arrival", Proc. VTC 2005-Spring Vehicular Technology Conf. 2005 IEEE 61st, vol. 1, pp. 20-24, 2005.  [bibtex] [pdf] [doi]
Güneş Karabulut, Abbas Yongaçoğlu, "Multiple Description Coding Using Orthogonal Matching Pursuit", Third Annual Mediterranean Ad-Hoc Networking Workshop, Bodrum, Turkey, 2004, June 27-30.  [bibtex] [pdf]
Güneş Karabulut, and Abbas Yongaçoğlu, "Additive Model for Rayleigh Fading Channel", 22nd Biennial Symposium on Communications, Kingston, 2004, May 31-June 3.  [bibtex]
Faruk Sarı, Mehmet Çelebi, "A New Trust Region Fisher Scoring Optimization for Image and Blur Identification", Proc. of EUSIPCO 2004, Vienna, pp. 505-508, 2004, .  [bibtex]
H. Şenol, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Pilot-aided bayesian MMSE channel estimation for OFDM systems: Algorithm and performance analysis", GLOBECOM - IEEE Global Telecommunications Conference, vol. 4, pp. 2361-2365, 2004.  [bibtex]
F. Sari, M. E. Çelebi, "A new accelerated EM based learning of the image parameters and restoration", Proc. IEEE Int Neural Networks Joint Conf, vol. 4, pp. 2513-2518, 2004.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. Z. Karabulut, D. Panario, A. Yongacoglu, "Integer to integer Karhunen Loeve transform over finite fields [communication system applications]", Proc. IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP '04), vol. 5, 2004.  [bibtex] [pdf][doi]
G. Karabulut, A. Yongacoglu, "Rate design rule for superposition coded modulations", Proc. Canadian Conf. Electrical and Computer Engineering, vol. 1, pp. 365-368, 2004.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. Z. Karabulut, A. Yongacoglu, "Sparse channel estimation using orthogonal matching pursuit algorithm", Proc. VTC2004-Fall Vehicular Technology Conf. 2004 IEEE 60th, vol. 6, pp. 3880-3884, 2004.  [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
G. Z. Karabulut, T. Kurt, A. Yongacoglu, "Angle of arrival detection by matching pursuit algorithm", Proc. VTC2004-Fall Vehicular Technology Conf. 2004 IEEE 60th, vol. 1, pp. 324-328, 2004.  [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
N. Kabaog̃lu, H.A. Çirpan, S. Paker, "Unconditional maximum likelihood approach for localization of near-field sources in 3-D space", Proceedings of the Fourth IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, ISSPIT 2004, pp. 233-237, 2004.  [bibtex]
G.Altay, Ü.Aygölü, "New Decomposable Step-Product Codes", The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, pp.36-41, Orlando, Florida, USA, 2003, July.  [bibtex]
İ. Altunbaş, A. Yongaçoğlu, "Concatenated coding schemes with multiple transmit and receive antennas", Proc. of Int. Symposium on Wireless Systems and Networks, ISWSN,03, Dhahran, Saudi Arabia, 2003, March.  [bibtex]
Güneş Karabulut, Abbas Yongaçoğlu, "Decoding Schemes for Superposition Block Coded Modulations", Canadian Workshop on Information Theory, Waterloo,Ontario, 2003, May 18 - May 21.  [bibtex]
E. Panayırcı, U. Aygölü, A. M. Pusane, "EM-based sequence estimation for wireless systems with orthogonal transmit diversity", Proc. IEEE Int. Conf. Communications ICC '03, vol. 5, pp. 3210-3214, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. Karabulut, A. Yongacoglu, "Rate design rule for Rayleigh fading channels with interleaving", Proc. Eighth IEEE Int. Symp. Computers and Communication (ISCC 2003), pp. 259-264, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. Karabulut, A. Yongacoglu, "Superposition block coded modulation", Proc. Canadian Conf. Electrical and Computer Engineering IEEE CCECE 2003, vol. 3, pp. 1629-1632, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
I. Altunbaş, A. Yongacoglu, "Performance of serially concatenated space-time QPSK systems", Proc. Eighth IEEE Int. Symp. Computers and Communication (ISCC 2003), pp. 271-276, 2003.  [bibtex] [pdf] [doi]
Güneş Karabulut, Abbas Yongaçoğlu, "Effects of Optimal Constellation Labeling in Block Coded Modulation", 21st Biennial Symposium on Communications, Kingston, 2002, June 2-5.  [bibtex]
A. E. Pusane, U. Aygölü, "Power control for orthogonal space-time coding with multiple receive antennas", Proc. 13th IEEE Int Personal, Indoor and Mobile Radio Communications Symp, vol. 1, pp. 95-99, 2002.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Panayırcı, H.A. Cirpan, "Channel estimation for space-time block coded OFDM systems in the presence of multipath fading", Conference Record / IEEE Global Telecommunications Conference, vol. 2, pp. 1157-1161, 2002.  [bibtex]
H.A. Cirpan, E. Panayırcı, "Blind channel estimation for space-time coding systems with Baum-Welch algorithm", IEEE International Conference on Communications, vol. 3, pp. 1579-1583, 2002.  [bibtex]
A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Space-time coded multiple MSK", 8th International Conference on Advances in Communications and Control, pp.25-35, Rethymno, Crete, Greece, 2001, June.  [bibtex]
K. R. Narayanan, I. Altunbaş, R. Narayanaswami, "On the design of LDPC codes for MSK", Proc. IEEE Global Telecommunications Conf. GLOBECOM '01, vol. 2, pp. 1011-1015, 2001.  [bibtex] [pdf] [doi]
E. Celcli, H.A. Cirpan, "Deterministic maximum likelihood method for the localization of near-field sources:Algorithm and performance analysis", Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, vol. 2, pp. 1077-1080, 2001.  [bibtex]
E. Cekli, H.A. Cirpan, "Unconditional maximum likelihood approach for near-field source localization", Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, vol. 2, pp. 753-756, 2001.  [bibtex]
Çiğdem Erdem, Güneş Karabulut, Evsen Yanmaz, Emin Anarım, "Motion Estimation in Frequency Domain Using Fuzzy C-Planes Clustering", First IEEE Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuits and Systems, Istanbul, Turkey, 2000, June.  [bibtex]
A.E.Pusane, Ü.Aygölü, İ.Altunbaş, "Performance analysis of trellis coded MSK in two-ray fading channels", First IEEE Balkan Conference on Signal Processing, Communications, Circuit and Systems, IŞIK University, Istanbul, Turkey, 2000, June 1-3.  [bibtex]
M. E. Çelebi, "A general procedure for nonlinear system identification using higher order statistics", Proc. IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP '00, vol. 1, pp. 552-555, 2000.  [bibtex] [pdf] [doi]
M. Ertuğrul Çelebi, "Nonlinear System Identification Using Higher Order Statistics", Proc. of the IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing (NSIP\'99), Antalya, pp. 656-658, 1999, .  [bibtex]
M. Uysal, E. Panayırcı, U. Aygölü, "Performance analysis of trellis coded M-PSK systems over Rician fading channels with phase jitter", Proc. VTC 1999 - Fall Vehicular Technology Conf. IEEE VTS 50th, vol. 5, pp. 2561-2565, 1999.  [bibtex] [pdf] [doi]
Hakan A. Cirpan, Michail K. Tsatsanis, "Stochastic maximum likelihood methods for semi-blind channel equalization",Conference Record of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, vol. 2, pp. 1629-1632, 1998.  [bibtex]
M. E. Çelebi, C. Guzelis, "A 2D DPCM scheme using cellular neural networks", Proc. Workshop Fifth IEEE Int Cellular Neural Networks and Their Applications, pp. 343-346, 1998.  [bibtex] [pdf] [doi]
A.Akar, Ü.Aygölü, "Performance analysis of multiple trellis codes for multi-h continuous phase modulation over gaussian and fading channels", 4th International Symposium on Communication Theory and Applications pp.375-380, Lake District, UK, 1997, July.  [bibtex]
M.Uysal, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Design of new coded M-PSK systems for Rician fading channels with imperfect phase reference", 6th International Conference on Advances in Communications and Control, Corfu, Greece, 1997, June.  [bibtex]
Hakan A. Cirpan, Michail K. Tsatsanis, "Maximum likelihood blind channel estimation in the presence of frequency shifts",Conference Record of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, vol. 1, pp. 713-717, 1997.  [bibtex]
Hakan A. Cirpan, Michail K. Tsatsanis, "Chip interleaving in direct sequence CDMA systems", ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, vol. 5, pp. 3877-3880, 1997.  [bibtex]
Hakan A. Cirpan, Michail K. Tsatsanis, "Blind receivers for nonlinearly modulated signals in multipath", IEEE Signal Processing Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC, pp. 149-152, 1997.  [bibtex]
M. E. Çelebi, C. Guzelis, "Efficient image restoration using cellular neural networks", Proc. IEEE Int Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP-97. Conf, vol. 4, pp. 3409-3412, 1997.  [bibtex] [pdf] [doi]
I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multilevel coding of multiple FFSK", Proc. Symp. IEEE Int Information Theory 1997, 1997.  [bibtex] [pdf][doi]
Ü.Aygölü, "Trellis coded quaternary partial-response Class-IV systems for digital subscriber lines", Symposium of Electronics and Telecommunications, ETc\'96, Timisoara, Romania, 1996, September.  [bibtex]
A.Akar, Ü.Aygölü, "Multiple trellis codes for multi-h continuous phase modulation", 4th U.K./Australian International Symposium on DSP for Communication Systems, Perth, Joondalup, Australia, pp.416-422, 1996, September.  [bibtex]
İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Design and performance analysis of multilevel coded M-ary CPFSK", International Conference on Telecommunications, ICT\'96, Istanbul, Turkey, pp.269-272, 1996, April.  [bibtex]
Ashur M.Ali, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "New error control strategies for data communication systems", The Third Libyan Arab International Conferenceon Electrical and Electronics Eng., Lybia, pp.528-534, 1996, March.  [bibtex]
Michail K. Tsatsanis, Hakan A. Cirpan, "Blind identification of nonlinear channels excited by discrete alphabet inputs", IEEE Signal Processing Workshop on Statistical Signal and Array Processing, SSAP, pp. 176-179, 1996.  [bibtex]
Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Performance of partially coherent trellis coded M-ary PSK systems in fading mobile communication channels", European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD\'95, Istanbul, Turkey, pp.537-540, 1995, August.  [bibtex]
E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Performance of trellis coded M-ary PSK systems with carrier phase jitter in the presence of Rayleigh fading", 3rd International Symposium on Communication Theory and Applications, Lake District,UK, pp.481-484, 1995, July.  [bibtex]
E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Trellis coded MPSK systems in fading mobile channels with imperfect phase reference", 5th International Conference on Advances in Communication and Control, Crete, Greece, pp.485-495, 1995, June.  [bibtex]
İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Multilevel coded M-ary CPFSK with modulation index 1/2", 5th International Conference on Advances in Communication and Control, Crete, Greece, pp.504-508, 1995, June.  [bibtex]
M.E.Çelebi, C.Güzeliş, "Lyapunov function based design of dynamical neural networks for restoration of blurry and noisy images", Proc. of Fourth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN), Gebze,pp. 243-254, 1995, . [bibtex]
M. E. Çelebi, C. Guzelis, "Lyapunov function based design of dynamical neural networks for restoration of blurred and noisy images", Proc. Conf. IEEE Int Neural Networks, vol. 4, pp. 1913-1918, 1995.  [bibtex] [pdf] [doi]
I. Altunbaş, U. Aygölü, "Design of multilevel coded M-ary CPFSK systems with modulation index 1/2", Proc. IEEE Global Telecommunications Conf. GLOBECOM '95, vol. 1, pp. 644-648, 1995.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design of trellis coded line codes for HDSL with error correction capability", Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania, 1994, September.  [bibtex]
U. Aygölü, E. Panayırcı, "Analysis of partial response coded MPSK over mobile satellite channels", Proc. Symp. IEEE Int Information Theory, 1994.  [bibtex] [pdf] [doi]
I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multiple multiamplitude minimum shift keying trellis codes for AWGN and fading mobile satellite channels", Proc. Third Annual Int Universal Personal Communications Record. Conf, pp. 199-203, 1994.  [bibtex] [pdf] [doi]
I. Altunbaş, U. Aygölü, "Multilevel coded FSK/PSK modulation", Proc. 'Serving Humanity Through Communications.' IEEE Int Communications ICC '94, SUPERCOMM/ICC '94, Conf. Record Conf, pp. 640-644, 1994.  [bibtex] [pdf] [doi]
U. Aygölü, E. Panayırcı, "Multilevel Ternary Line Codes with Trellis", Proc. IEEE Int Information Theory Symp, 1993.  [bibtex] [pdf][doi]
O.N.Uçan, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Error performance analysis of quadrature partial response trellis coded modulation (QPR-TCM) in fading mobile satellite channels", 26th Annual Conference on Information Sciences and Systems, Princeton, USA, pp.517-520, 1992, March.  [bibtex]
U. Aygölü, E. Panayırcı, "Unit memory rotationally invariant multiple trellis codes for QAM systems", Proc. Singapore ICCS/ISITA '92. 'Communications the Move', pp. 774-778, 1992.  [bibtex] [pdf] [doi]
O.N.Uçan, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Decoding of quadrature partial response trellis coded signals (QPR-TCM) in the presence of intersymbol interference and noise", 9th International Symposium on Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error Correction Codes, New Orleans, USA, pp.434-437, 1991, October.  [bibtex]
O.N.Uçan, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Reduced decoding complexity of quadrature partial response trellis coded modulation (QPR-TCM) in the presence of intersymbol interference", IEEE International Symposium on Personal,Indoor and Mobile Radio Communications, London, pp.148-153, 1991, September.  [bibtex]
M. E. Çelebi, L. Kurz, "A fast recursive two-dimensional estimation algorithm", Proc. Int Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP-91. Conf, pp. 2945-2948, 1991.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Design of new ternary line codes based on trellis structure", Bilkent International Conference on New Trends in Communication Control and Signal Processing, Ankara, pp.362-368, 1990, July.  [bibtex]

NATIONAL CONFERENCE PAPERS

Çağlar Özdağ, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, Alphan Salarvan, "Sayısal-analog Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Harun Sokullu, Alphan Salarvan, Fatih Sadıç, Türker Küyel, Güneş Karabulut Kurt, "Analog Sayısal Çeviricilerin Dik Frekans Bölmeli Çoğullama Başarımına Etkileri", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Derya Erhan, Güneş Karabulut Kurt, Emin Anarım, Rabun Koşar, "DDOS Saldırılarının Trafik Özellikleri Üzerindeki Etkisi",21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Ertuğrul Başar, Ümit Aygölü, Erdal Panayırcı, "OFDM için Yeni Bir Teknik: OFDM-İndis Modülasyonu", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "İşbirlikli Tam-Çift Yönlü Haberleşme", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
İlknur Ateş, Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "MIMO-OFDM Sistemlerde Ses Kalitesi Kestirimi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Tuğra Şahiner, Güneş Karabulut Kurt, Ayşegül Özbakır, "Veri İhtiyacı Öngörüsü ile Yeşil Haberleşme", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Yapay Gürültünün Fiziksel Katman Güvenliği Üzerindeki Etkisinin Analizi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Saliha Büyükçorak, Güven Toprakkıran, Güneş Karabulut Kurt, "Hücresel Ağlarda Arama Tutma Süresi Analizi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Metin Vural, Güneş Karabulut Kurt, "Akıllı Şebekelerde İşbirlikçi Haberleşmenin Güç Tüketimine Etkisi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Ebru Sinem Çetin, Ertuğrul Çelebi, "Analog Ağ Kodlamalı Çift Yönlü Röleli Ağlar için Toplam Güç Tüketimini Enküçükleyen Röle Seçimi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Ali Karademir, İbrahim Altunbaş, "İşbirlikli Sistemlerin Genelleştirilmiş-K Kanallardaki Hata Performansı", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Yaklaşık Birleşik Sönümleme Etkisi Altında Efektif Kapasite İncelemesi", 21.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Girne, KKTC, 2013, Nisan.  [bibtex] [pdf]
Özge Cepheli, Güneş Karabulut Kurt, "Effects of channel estimation error in an-aided beamforming", Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Forumu - MASFOR 2012, 2012, June. (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 100. Kuruluş Yıldönümü)  [bibtex]
Semiha Tedik, Güneş Karabulut Kurt, "Tam-çift yönlü sistemlerde kanal kestirim hatalarının incelenmesi", Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Forumu - MASFOR 2012, 2012, June. (Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 100. Kuruluş Yıldönümü)  [bibtex]
Sinan Kahraman, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Golden Ve Silver Kodlar İçin Boyutsal İndirgemeli Kodçözme", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
E.Altman J.-M.Gorce C.Hasan, Ü.Aygölü, "Çok-Kullanıcılı Telsiz Ağlarda Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim için Koalisyon Düzenleme Oyunları", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Mehmet Çağrı İlter, İbrahim Altunbaş, "Gölgelemeli/sönümlemeli Kanallarda Fiziksel Katman Ağ Kodlama", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Güneş Karabulut Kurt, "OFDM Sistemlerinde Örnekleme Frekansı Sapmasının Veri İletim Hızına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ebru Sinem Çetin, Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Çift-yönlü Yükselt İlet Aktarmada Toplam Gücün Optimizasyonu", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Mustafa Yağımlı, İbrahim Altunbaş, "Anten Seçimli Fiziksel Katman Ağ Kodlama", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Menekşe Yıldız, Ümit Aygölü, "Uzay-Zaman Blok Kodlamalı İki-Yönlü Röleli Sistemler İçin Servis Dışı Kalma Analizi ve Güç Paylaşımı", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Seyed Mohsen Mousavi, Suat Aksu, Güneş Karabulut Kurt, "Zigbee Telsiz Duyarga Ağlarda Ses İletim Uygulamaları", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Aslı Ölmez, Güneş Karabulut Kurt, Abbas Yongaçoğlu, "Femtohücre Kullanımlarında Huzme Oluşturmanın Servis Kesinti Olasılığına Etkisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Selami Şahin, Ümit Aygölü, "İki Yönlü Röle Kanallar için Sınırlı Geri Beslemeli Kısmi-Çöz-ve-İlet Stratejisi", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Saliha Büyükçorak, Güneş Karabulut Kurt, "MIMO Kanal Kapasite Ölçümleri", 20.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, Muğla, 2012, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Aksu, G.K. Kurt, "Effects of propagation path loss on the quality of VoIP over wireless mesh networks", Signal Processing and Communications Applications (SIU), 2011 IEEE 19th Conference on, pp. 912-915, 2011, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Volkan Şenyuva, Emin Anarım, Güneş Karabulut Kurt, "Sıkıştırılmış Örnekleme ile Bariyer Yordamı Kullanarak Sinyal Geriçatılması", SIU 2011, Antalya, pp. 873-876, 2011, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
S.Şahin, Ü.Aygölü, "Fiziksel-Katman Ağ Kodlamasında Sınırlı Geri Besleme", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.  [bibtex]
S.Şen, Ü.Aygölü, "Fırsatçı İşbirlikli Kafes Kodlamalı Modülasyon", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.  [bibtex]
E.Başar, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, V.Poor, "Uzaysal Modülasyon için Kafes Kodlama", 19.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2011, Nisan.  [bibtex]
Y. Sitti, I. Altunbaş, "Error performance analysis of cooperative systems with receiver diversity: Effect of shadowing in source-destination link", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 482-485, 2011. [bibtex] [pdf] [doi]
S. Kahraman, M. E. Çelebi, "On fast ML decoding for high-rate STBCs by dimensionality reduction", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 198-201, 2011.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Ilhan, I. Altunbaş, "Error performance of distributed turbo coded cooperative systems over cascaded fading channels",Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 1137-1140, 2011.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Full rate full diversity wireless multicasting: Extended Balanced Space-Time Block Coding", Proc. IEEE 19th Conf. Signal Processing and Communications Applications (SIU), pp. 246-249, 2011.  [bibtex] [pdf] [doi]
M. Başaran, S. Erküçük, H.A. Çirpan, "The effect of channel resolution on compressed sensing based Ultra-Wideband channel estimation [Kanal çözünürlüǧünün sikiştirilmiş algilama tabanli ultra geniş bantli kanal kestirimine etkisi]", 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, pp. 367-370, 2011.  [bibtex]
S.O. Ata, H.A. Çirpan, "Signal detection based on linear trend in the noise-originated eigenvalues of the correlation matrix for Cognitive Radio [Bilişsel Radyo için özilişki matrisinin gürültü-kaynakli özdeǧerlerinin doǧrusal deǧişimine dayah işaret sezimi]", 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, pp. 494-497, 2011.  [bibtex]
H. İlhan, I. Altunbaş and, M. Uysal, "Design of distributed space-time trellis code for relay systems over cascaded Nakagami channels", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2010 IEEE 18th, pp. 732-735, 2010, April.  [bibtex] [pdf] [doi]
Ahmet Akan, Güneş Karabulut, "Çok Taşıyıcılı Haberleşme Sistemleri İçin Kara-Deniz Kanalı Veri İletimi Testleri", ASES, 2010, İstanbul, 2010, .  [bibtex] [pdf]
Ö. Cetin, B. Karakaya, H.A. Çirpan, "Channel estimation for 3GPP LTE MIMO-OFDMA systems [3GPP LTE MIMO-OFDMA sistemlerde kanal kestirimi]", SIU 2010 - IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 129-132, 2010.  [bibtex]
B. Yuksel, M. Cingoz, G. Karabulut, S. Oktug, "Model of call arrivals for GSM traffic with empirical data", Proc. IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conf. (SIU), pp. 527-530, 2010.  [bibtex] [pdf] [doi]
B. Karakaya, H.A. Cirpan, H. Arslan, "Leakage reduction in DFT-based channel estimation for LTE Uplink [LTE Uplink için DFT-tabanli kanal kestirimcide sizma azaltimi]", SIU 2010 - IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference, pp. 137-140, 2010.  [bibtex]
A. F. Coskun, O. Kucur, I. Altunbaş, "Performance of Alamouti scheme with transmit antenna selection in non-identical Nakagami-m fading channels", Proc. IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conf. (SIU), pp. 133-136, 2010.  [bibtex] [pdf] [doi]
İ.L. Karaevli, İ. Altunbaş, G. Karabulut, "Error performance of multiple antenna relay system applying transmit antenna selection and selection combining (In Turkish)", Proc. of 3rd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS'09, İstanbul, Turkey, 2009, December.  [bibtex]
E.Başar, Ü.Aygölü, "İki, Üç ve Dört Verici Antenli MIMO Sistemler için Kanal Sığasını Yakalayan Uzay-Zaman Blok Kodları",17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.  [bibtex]
S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Geri Beslemeli Gerçel Dik Uzay-Zaman Blok Kodları Kullanılarak Karmaşık İşaretlerin İletimi", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.  [bibtex]
B.Yüksel, Ü.Aygölü, "Geliştirilmiş Fırsatçı İletişim", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık.  [bibtex]
D.Çelik, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerde FSK/PSK Modülasyonu ile Başarım İyileştirme", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.  [bibtex]
İ.Aydın, Ü.Aygölü, "Çok Atlamalı Telsiz Ağlar İçin Art Arda Bağlanmış Dağıtılmış Alamouti Uzay-Zaman Kodu", HABTEKUS09, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2009, Aralık.  [bibtex]
C.Hasan, Ü.Aygölü, "Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim", 17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.  [bibtex]
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Dağıtılmış Uzay-Zaman Blok Kodlarda Bileşen Serpiştirme ile Çeşitleme Derecesinin Artırılması",17.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009, Nisan.  [bibtex]
S. Çekli, H.A. Çirpan, "Near field broadband acoustic source localization with observation delay compensated MUSIC algorithm [Genişbantli temel bant akustik kaynaǧin gözlem gecikme telafili MUSIC algoritmasi ile yakin alan konumlandirmasi]", 2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009, pp. 5-8, 2009. [bibtex]
E. S. Toker, M. E. Çelebi, "En Kötü Rölenin İptal Edildiği Huzme Oluşturmalı İşbirlikli Sistemde Servis Kesilme Olasılığı Analizi", 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2009, pp. 45-48, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
G. K. Kurt, T. Kurt, "Capacity optimization in systems with AMC", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 908-911, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis of relay systems under cascaded Nakagami channels", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 912-915, 2009.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Extended cooperative balanced space time block coding in wireless networks for spectral efficiency", Proc. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conf. SIU 2009, pp. 688-691, 2009.  [bibtex] [pdf][doi]
İ. Altunbaş, A.S. Demiroğlu, M. Ertuğrul Çelebi, "Distributed space-time MSK trellis codes for relay systems (In Turkish)",Proc. of 2nd Communication Technologies and Applications Symposium, HABTEKUS\'08, İstanbul, Turkey, 2008, October.  [bibtex]
Güneş Karabulut, "Çok-girdili Çok-çıktılı Sistemlerde Konum Belirleme Tekniği", Haberleşme Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, 2008, İstanbul, 2008, Oct.  [bibtex] [pdf]
C.Hasan, Ü.Aygölü, "Toplamsal Modülasyona Dayalı İşbirlikli İletim", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.  [bibtex]
T.Mataracıoğlu, Ü.Aygölü, "Üstün Bir Düzensiz LDPC Kod Tasarımı Üzerine", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.  [bibtex]
S.Şahin, Ü.Aygölü, "Yüksek Hızlı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.  [bibtex]
Ebru S. Toker, Özgür Oruç, Mehmet E. Çelebi, "Röleli Kanallarda Sınırlı Geribeslemeli Huzme Olusturma ile Çesitlemenin Arttırılması", URSI (International Union Of Radio Science) Türkiye Ulusal Komitesi IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı, 20 - 22 Ekim 2008, Antalya, Türkiye, 2008, Ekim.  [bibtex]
B.Yüksel, Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "En İyi Röle ile İşbirlikli İletişim ve Uzay Zaman Kodlaması ile Karşılaştırılması", HABTEKUS08, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2008, Ekim.  [bibtex]
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme için Kod Tasarımı", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.  [bibtex]
E.Aygün, Ü.Aygölü, "Dik İşaretleşmeye Dayalı Uyarlamalı İşbirlikli Çeşitleme", 16.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Didim, 2008, Nisan.  [bibtex]
S. Çekli, H.A. Çirpan, "Wideband source localization and tracking with observation shifted maximum likelihood estimation method [Gözlem kaymali en büyük olabilirlik kestirim yöntemi i̇le hareketli genişbant kaynaǧin konum kestirimi ve takibi]", 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU, 2008.  [bibtex]
E. S. Toker, M. E. Çelebi, "Improving diversity of relay channels: Beamforming and relay selection", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008.  [bibtex] [pdf] [doi]
S. Kahraman, M. E. Çelebi, "Rate Controlled Linear Dispersive Space-Time Codes", Proc. IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications SIU 2008, pp. 1-4, 2008.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Ilhan, I. Altunbaş, M. Uysal, "Performance analysis and optimization of relay-assisted vehicle-to-vehicle (V2V) cooperative communication", Proc. IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conf. SIU 2008, pp. 1-4, 2008. [bibtex] [pdf] [doi]
H. Ilhan, I. Altunbaş, "Relay Cooperative Systems with Improved Super-Orthogonal Space-Time Trellis Codes", Signal Processing and Communications Applications, 2007. SIU 2007. IEEE 15th, pp. 1-4, 2007, June.  [bibtex] [pdf] [doi]
S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Kafes Kodlamalı Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.  [bibtex]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Geniş İşaret Kümeli STBC Kullanan Seri Sıralı OFDM Sistem Eniyileştirme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.  [bibtex]
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "Bileşen Serpiştirmeli İşbirlikli Çeşitleme", 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.  [bibtex]
S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Dört Verici Anten için Dört ve Beş Geribeslemeli Dengeli Uzay-Zaman Blok Kod Seçimi",15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007, Haziran.  [bibtex]
A.Birol, Ü.Aygölü, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda 4 Verici Anten için Üstün-Dik Uzay-Zaman BPSK Kafes Kod Tasarımı",HABTEKUS07, Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Y.T.Ü., İstanbul, 2007, Kasım.  [bibtex]
S. Çekli, E. Çekli, H.A. Çirpan, "Location estimation of wideband sources with expectation maximization algorithm [Beklenti/en büyükleme algoritmasi ile genişbant kaynaǧin konumunun kestirimi]", 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU, 2007.  [bibtex]
S. Kahraman, M. E. Çelebi, "A New Code Design Criterion for Linear Dispersive Space-Time Block Codes", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Ilhan, I. Altunbaş, "Relay Cooperative Systems with Improved Super-Orthogonal Space-Time Trellis Codes", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Comparison of Cooperative Path Selection Techniques", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. Eksim, M. E. Çelebi, "Cooperative Balanced Space-Time Block Codes for Relay Networks", Proc. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications SIU 2007, pp. 1-4, 2007.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Doǧar, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "EM-MAP based initialization of PIC receiver for downlink MC-CDMA systems [Aşaǧi link MC-CDMA sistemlerinde kullanilan PIC ahcinin EM-MAP tabanli olarak i̇lklendirilmesi]", 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU, 2007.  [bibtex]
H. Doǧan, E. Panayırcı, H.A. Çirpan, B.H. Fleury, "EM-based joint data detection and channel estimation for uplink MC-CDMA systems over frequency selective channels [Frekans seçici kanallarda çalişan yukari link MC-CDMA sistemleri için em tabanh birleşik bilgi sezim ve kanal kestirim yöntemi]", 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU, 2007.  [bibtex]
H. Ilhan, I. Altunbaş, "Error performance analysis of cooperative diversity systems employing conventional space-time codes (In Turkish)", Proc. of ELECO 2006, Bursa, Turkey, 2006, December.  [bibtex]
S.Şahin, M.E.Çelebi, Ü.Aygölü, "Üç Verici anten için Geri Beslemeli Yeni Uzay Çeşitleme Yöntemleri", 14.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006, Nisan.  [bibtex]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Uzay-Zaman-Frekans Blok Kodlamalı OFDM", 3.Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) Ulusal Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2006, Eylül.  [bibtex]
Ö.Oruç, C.F.Kul, Ü.Aygölü, "İki Kullanıcılı İşbirlikli Sistemler için Farksal Sezim", 14.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006, Nisan.  [bibtex]
S. Özer, H.A. Çirpan, N. Kabaoǧlu, "Support vector machines based target tracking techniques [Destek vektör makineleri tabanli hedef takip yöntemleri]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006.  [bibtex]
S. Çekli, E. Çekli, N. Kabaoǧlu, H.A. Çirpan, "Near field parameter estimation of moving sources with recursive expectation maximization algorithm [Yinelemeli beklenti/en büyükleme algoritmasi ile hareketli kaynaklarin yakin-alan parametrelerinin kestirimi]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006. [bibtex]
B. Karakaya, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "Channel estimation for MIMO-OFDM in fixed broadband wireless applications [Sabit genişbanth telsiz uygulamalarinda çgçç- dfbç için kanal kestirimi]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006.  [bibtex]
G. Z. Karabulut, T. Kurt, A. Yongacoglu, "Applications of Basis Selection Algorithms in Communication Problems", Proc. IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, pp. 1-4, 2006.  [bibtex] [pdf] [doi]
H. Doǧan, H.A. Çirpan, E. Panayırcı, "EM based MAP channel estimation for turbo/convolutional coded SFBC/STBC-OFDM systems [Turbo/katlamali kodlanmiş SFBC/STBC-OFDM sistemlerinde yinelemeli kanal kestirimi]", 2006 IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference, vol. 2006, 2006.  [bibtex]
E. Aydin, I. Altunbaş, "Serially Concatenated LDPC and Space-Time Trellis Codes with Transmit Antenna Selection", Proc. IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications, pp. 1-4, 2006.  [bibtex] [pdf] [doi]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Üstün-Dik Uzay-Zaman-Frekans Kafes Kodlamalı OFDM", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11.Ulusal Kongresi, İstanbul, 2005, Eylül.  [bibtex]
A.Birol, Ü.Aygölü, M.Yücel, "Hızlı Sönümlemeli Kanallar için Üstün-Dik Uzay-Zaman PSK Kafes Kodları", 13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, Mayıs.  [bibtex]
Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi, "Görüntü Onarımı İçin BE Tabanlı Öğrenme: Kapalı Çözüm", 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kayseri, sf. 46-49, 2005, .  [bibtex]
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "İki Yollu Sönümlemeli Kanallarda Uzay-Zaman Blok Kodları", 13.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, Mayıs.  [bibtex]
S. Ozyurt, O. Kucur, I. Altunbaş, "Performance of phase shift keying modulation with rotated signal constellation over Ricean fading channels", Proc. IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conf, pp. 660-663, 2005.  [bibtex][pdf] [doi]
O. Ozdemir, I. Altunbaş, M. Bayrak, "Super-orthogonal space-time trellis coding with transmit antenna selection", Proc. IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conf, pp. 388-391, 2005.  [bibtex] [pdf] [doi]
A. S. Demiroglu, I. Altunbaş, "Space-time trellis codes with asymmetric 4PSK modulations", Proc. IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conf, pp. 316-319, 2005.  [bibtex] [pdf] [doi]
Faruk Sarı, M. Ertuğrul Çelebi, "Tümüyle Kör Görüntü Onarımı İçin Görüntü Parametrelerinin Özyinelemeli Öğrenilmesi", 12. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 339-342, 2004, .  [bibtex]
O.Oğuz, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Hızlı Sönümlemeli Kanallarda Yeni Bir Uzay-Zaman-Frekans Kodlamalı OFDM Sistem Tasarımı", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.68-71, 2004, Nisan.  [bibtex]
Ö.Oruç, İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Üstün-Dik Uzay-Zaman Kodlaması", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.724-727, 2004, Nisan.  [bibtex]
F.Dönmez, Ü.Aygölü, "OFDM için Kafes Kod Temelli Bir Tepe/Ortalama Güç Oranı Azaltma Yöntemi", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.57-60, 2004, Nisan.  [bibtex]
Y.Ülker, Ü.Aygölü, "8-PSK için Delikli Turbo Kafes Kod Tasarımı", 12.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, s.172-175, 2004, Nisan.  [bibtex]
İ. Altunbaş, A. Yongaçoğlu, "Error Performance of Serially Concatenated Space-Time Codes (In Turkish)", Proc. of 11th Signal Processing and Communication Applications Conf., SİU\'03, pp.446-449, Sarıyer, İstanbul, Turkey, 2003, June.  [bibtex]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Yüksek Hata Başarımına sahip Karma Bileşenli Delikli Turbo Kodların Tasarımı", 11.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Koç Üniversitesi, s.438-441, 2003, Haziran.  [bibtex]
Ö.Oruç, Ü.Aygölü, "16-QAM için Üstün-Dik Uzay-Zaman Kafes Kodları", 11.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Koç Üniversitesi, s.442-445, 2003, Haziran.  [bibtex]
Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Lineer Dağılım Uzay-Zaman Blok Kodlamada Yeni Bir Yaklaşım", 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Istanbul, sf. 450-453, 2003, .  [bibtex]
Güneş Karabulut, Abbas Yongaçoğlu, "Labeling Gain in Block Coded Modulation", SIU 2002, Denizli, 2002, .  [bibtex]
A.E.Pusane, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "İlintili Sönümlemeli Kanallarda Dik Uzay-Zaman Kodlamalı OFDM", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.383-388, 2002, Haziran.  [bibtex]
Mehmet Ertuğrul Çelebi, "Verici Anten Çeşitliliği için Fourier Yöntemleri", 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Pamukkale, sf. 749-753, 2002, .  [bibtex]
F.Yılmaz, Ü.Aygölü, "Turbo Kodlar için Karma Serpiştirici Tasarımı", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.159-164, 2002, Haziran.  [bibtex]
A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Çok Alıcı Antenli Dik Uzay-Zaman Kodları için Güç Kontrolu", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.743-748, 2002, Haziran.  [bibtex]
K.Aksoy, Ü.Aygölü, "Delikli Turbo Kod Tasarımı", 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Pamukkale, s.153-158, 2002, Haziran.  [bibtex]
A.E.Pusane, Ü.Aygölü, "Uzay-zaman Kodlamalı Çoklu MSK Modülasyonu", 9.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazimağusa, KKTC, s.312-317, 2001, Nisan.  [bibtex]
A.E.Pusane, Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "MSK Modülasyonlu OFDM Sistemleri", 9.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Gazimağusa, KKTC, s.318-323, 2001, Nisan.  [bibtex]
Çiğdem Erdem, Güneş Karabulut, Evsen Yanmaz, Emin Anarım, "Motion Estimation in Frequency Domain Using Fuzzy C-Planes Clustering", SIU 2001, Kıbrıs, 2001, .  [bibtex]
E.Öztürk, Ü.Aygölü, "Sönümlemeli Kanallarda Kafes Kodlamalı Sistemler için Birleşik Serpiştirme Tekniği", 6.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kızılcahamam, Ankara, s.589-594, 1998, Mayıs.  [bibtex]
M.Uysal, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "Rician Sönümlemeli Kanallarda Mükemmel Olmayan Faz Senkronizasyonu Altında Kafes Kod Modülasyonu Başarım Analizi", 6.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kızılcahamam, Ankara, s.566-571, 1998, Mayıs. [bibtex]
A.Akar, Ü.Aygölü, "Çok h-lı Sürekli Faz Modülasyonu için Çoklu Kafes Kodlar", Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 7.Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara,s.192-195, 1997, Eylül.  [bibtex]
İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Sönümlemeli Kanallar için Çok Düzeyli Kodlanmış Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Sistemleri", 5.Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, Kuşadası, İzmir, s.371-376, 1997, Mayıs.  [bibtex]
M.E.Çelebi, "Hücresel Yapay Sinir Ağları İle 2-B Farksal Darbe Kod Modülasyonu", 5. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabı, Kuşadası, sf. 73-76, 1997, .  [bibtex]
İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Hızlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonunun Çok Düzeyli Kodlanması", 4.Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, s.64-67, 1996, Aralık.  [bibtex]
F.Sarı, M.E.Çelebi, "Optik Mikroskoptan Elde Edilen Üç Boyutlu Hücre Görüntülerinin Onarımı", 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, Antalya, sf. 83-88, 1996, .  [bibtex]
B.Hüseyinoğlu, E.Panayırcı, Ü.Aygölü, "HDSL Sistemin Başarım Analizi", 4.Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, s.12-15, 1996, Aralık.  [bibtex]
M.Dişbudak, M.E.Çelebi, "Wiener Süzgeci ile Görüntü Onarımında Yeni bir Yaklaşım", 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 77-82, Antalya, 1996, .  [bibtex]
İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Kodlanmış Sürekli Fazlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama", Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, Bursa, s.786-789, 1995, Eylül.  [bibtex]
M.E.Çelebi, C.Güzeliş, "Hücresel Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Onarımı", 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 37-41, Nevşehir, 1995, .  [bibtex]
F.Sarı, M.E.Çelebi, "Optik Mikroskoptan Elde Edilen Üç Boyutlu Hücre Görüntülerinin Onarımı", Elektrik Müh. 6. Ulusal Kongresi, sf. 815-818, Bursa, 1995, .  [bibtex]
A.Y.Zorlu, Ü.Aygölü, "Çok Düzeyli Dörtlü Hat Kodu Tasarımı", Elektrik Mühendisliği 6.Ulusal Kongresi, Bursa, s.748-751, 1995, Eylül.  [bibtex]
R.Algın, Ü.Aygölü, "Birleşik Kodlamalı Modülasyon Tekniğine Dayalı bir Oto matik Yineleme İsteme Dizgesinin Başarım Çözümlemesi", Elektrik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.625-631, 1993, Eylül.  [bibtex]
Ertuğrul Çelebi, "Dayanıklı Görüntü Onarımı Yöntemleri", 1. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU) Bildiriler Kitabi, sf. 53-58, İstanbul, 1993, .  [bibtex]
İ.Altunbaş, Ü.Aygölü, "32-CROSS Modülasyonu için Çok Düzeyli Kod Tasarımı", Elek-trik Mühendisliği 5.Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, s.280-285, 1993, Eylül.  [bibtex]
M.E.Çelebi, "Impulsif Gürültülü Haberleşme Kanallarında Görüntü Onarımı", Elektrik Müh. 5. Ulusal Kongresi, sf. 793-797, Trabzon, 1993, .  [bibtex]
A.Karataş, Ü.Aygölü, "Çok h-li ve Çok T-li Faz Kodlamalı Modülasyon Teknikleriçin Hata Başarım Analizi", Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEÜ, İzmir, s.711-714, 1991, Eylül.  [bibtex]
A.Karataş, Ü.Aygölü, "Asimetrik Çok h-li Faz Kodlamalı Modülasyonlu İşaretlerin Hata Başarımlarının İncelenmesi", Bilkent Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, Bilkent, Ankara, s.182-185, 1991, Temmuz.  [bibtex]
Ü.Aygölü, "Hızlı Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Kafes Kodlarının Gürültülü ve Sönümlemeli Kanallarda Hata Başarımları",Elektrik Mühendisliği 4.Ulusal Kongresi, DEÜ, İzmir, s.715-718, 1991, Eylül.  [bibtex]
Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Kafes Kodlamalı Sayısal Darbe Genlik Modülasyonlu İşaretlerin Güç Spektrumlarının İncelenmesi",Elektrik Mühendisliği3. Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, s.548-551, 1989, Eylül.  [bibtex]
Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Kafes Yapıda Tasarlanan Hat Kodlarının Hata Olasılıkları için Üst Sınırlar", ODTÜ 30.Yıl Sempozyumu, Ankara, s.111-114, 1989, Şubat.  [bibtex]
Ü.Aygölü, E.Panayırcı, "Hat Kodlarının Kafes Yapıda Tasarımı", Elektrik Mühendisliği 2.Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, s.105-108, 1987, Eylül.  [bibtex]

PhD & MSc THESIS

Semiha Tedik, "Tam-Çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt)  [bibtex]
Tuğra Şahiner, "Kullanıcı Talebine Bağlı Iletim Gücü Optimizasyonu(MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Haziran. (danışman: G. Karabulut Kurt)  [bibtex]
Okan Cengaver, "Mobil veri şebekeleri için kullanıcı deneyim öngörüsü (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Şubat. (danışman: G. Karabulut Kurt)  [bibtex]
Ertuğrul Başar, "Çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için gelişmiş uzaysal modülasyon teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
M.Çağrı İlter, "Gölgelemeli/sönümlemeli kanallarda fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ocak. (danışman: İ. Altunbaş)  [bibtex]
Serdar İngök, "Bilişsel radyoda özdeğer tabanlı spektrum sezme yöntemleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ağustos. (danışman: E. Çelebi)  [bibtex]
Mustafa Yağımlı, "Anten seçimli fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Şubat. (danışman: İ. Altunbaş)  [bibtex]
Burhanettin Türkel, "Çift yönlü röleli kanallarda uyarlamalı eşleme MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Selami Şahin, "İki-yönlü röleli kanallarda sınırlı geri beslemeli fiziksel-katman ağ kodlaması(PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Ekim. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Gözde Yiğit, "İki yönlü röleli ağlarda kafes kodlamalı modülasyon ile fiziksel katman ağ kodlama (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Barış Köksal, "Çok atlamalı çift yönlü röleli ağlar (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Eylül. (danışman: Ü. Aygölü) [bibtex]
Sezgin Şen, "Fırsatçı röleli kafes kodlamalı modülasyon (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Büşra Yüksel Özcan, "Eşlemeli toplamsal modülasyonlu işbirlikli iletişim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Hacı İlhan, "Kaskat sönümlemeli kanallar için işbirlikli sistem tasarımı ve hata başarım analizi (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Nisan. (danışman: İ. Altunbaş)  [bibtex]
Yakup Şahin, "Ölçüm gürültüsünün karma geliş zamanı/geliş açısı yöntemine etkisinin incelenmesi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Eylül. (danışman: E. Çelebi)  [bibtex]
Ali Ekşim, "Telsİz ağlarda genişletilmiş dengeli uzay-zaman blok kodlama (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Ocak. (danışman: E. Çelebi)  [bibtex]
Yasemin Sitti, "Alıcı çeşitlemeli işbirlikli sistemlerin gölgelemeli kanallardaki performansı (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)  [bibtex]
İbrahim Aydın, "Çok atlamalı telsiz ağlarda dağıtılmış alamouti kodunun kullanılması ve başarım analizleri (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Sayat Çınar, "Düşük karmaşıklıklı uzay-zaman blok kodlamalı dik frekans bölmeli çoğullamali sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: E. Çelebi)  [bibtex]
Cengis Hasan, "Dinamik aktarıma dayalı toplamsal modülasyon işbirlikli iletim (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
İzzet Levent Karaevli, "Verici anten seçimi ve seçici birleştirme kullanılan işbirlikli haberleşme sisteminin performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)  [bibtex]
Deniz Çelik, "İşbirlikli çeşitlemede FSK/PSK modülasyonunun kullanılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Asya Mahmutoğlu, "Uzay-zaman blok kodlarını kullanan röleli sistemlerin genelleştirilmiş sönümlemeli kanallardaki hata performans analizi (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)  [bibtex]
Ertuğrul Başar, "Yüksek hızlı yeni uzay-zaman blok kodları (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Mayıs. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Haluk Doğan, "FSK/PSK modülasyonlu röleli ve işbirlikli sistemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: İ. Altunbaş)  [bibtex]
Özgür Oruç, "Telsiz iletişim sistemleri için bileşen serpiştirmeli işbirlikli çeşitleme teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009, Haziran. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Ebru Sinem Toker, "Kuantalanmış ön-kodlayıcının işbirlikli çeşitlemeye uygulanması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi)  [bibtex]
Mert Deva, "İşbirlikçi çeşitlemeli sistemlerde güç tahsis katsayilarinin eniyilenmesi İle bit-hata başarımının arttırılması (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Haziran. (danışman: E. Çelebi)  [bibtex]
Kenan Aksoy, "OFDM modülasyonu kullanan çok-girişli çok-çıkışlı telsiz iletişim sistemleri için yüksek başarımlı kodlama teknikleri (PhD Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Nisan. (danışman: Ü. Aygölü)  [bibtex]
Sinan Kahraman, "Uzay-zaman kodlarda hızlı yöntemler (MSc Thesis)", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Ocak. (danışman: E. Çelebi)  [bibtex]

PATENTS

Güneş Kurt, Coşkun Şahin, Onur Çalıkuş, "Method for Embedding a Watermark", Turkcell İletişim Hiz. A.Ş., PCT WO 2011/083395 A1, 2011, . (Patent Application)  [bibtex]
Güneş Kurt, "Bir Yer Belirleme Sistemi/Angle of Arrival (Basis Selection) and Location Estimation System", Turkcell İletişim Hiz. A.Ş., PCT WO 2010/026503 A1, 2010, . (Patent Application)  [bibtex]
Güneş Kurt, Coşkun Şahin, "Konum Tespit ve Bilgi İletim Yöntemi/A Location Estimation and Transmission Method", Turkcell İletişim Hiz. A.Ş., PCT WO 2010/070526 A1, 2010, . (Patent Application)  [bibtex]
Güneş Karabulut, Coşkun Şahin, "Constellation Shaping for OFDM", Turkcell İletişim Hiz. A.Ş., , PCT WO 2010/131125 A1, 2010, . (Patent Application)  [bibtex]
Güneş Karabulut, Coşkun Şahin, "Demodulation of OFDM QAM Signals with Channel Estimation Errors", Turkcell İletişim Hiz. A.Ş., PCT WO 2010/076699 A1, 2010, . (Patent Application)  [bibtex]
Güneş Karabulut, John Fanson, Yu Wang, "System and Method to Optimize Multicarrier Communication", Edgewater Computer Systems Inc., US Patent Office 375/260, US 2009/003468 A1, 2009, . (Patent Application)  [bibtex]
John Litva, Güneş Karabulut, "Highly-Accurate Radio Location of Beacons in a Warehouse", TenXc Wireless, US Patent Office 342/451, US 2008/0106468 A1, 2008, . (Patent Application)  [bibtex]

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ