ALT BİRİMLERİ

Endüstriyel Otomasyon Labuvarı
Kontrol Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Yaprak  Yalçın yalciny@itu.edu.tr
Hakan Temeltaş temeltaş@elk.itu.edu.tr
Salman Kurtulan kurtulans@itu.edu.tr
M. Turan Söylemez soylemezm@itu.edu.tr
Simos Evangelou (Imperial) s.evangelou@imperial.ac.uk
Paola Falugi (Imperial) p.falugi@imperial.ac.uk
David Angeli (Imperial) d.angeli@imperial.ac.uk
Turan Soylemez soylemezm@itu.edu.tr
Kemal Uçak
kemal.ucak@itu.edu.tr
Oytun Eriş 
erisoy@itu.edu.tr


Mevcut Laboratuvar Olanakları
1. Uyarlamalı ve Öngörülü Algoritmaların Gerçeklenebileceği Endüstriyel PLC'ler ve çevresel donanımlar, HMI'lar, Motor sürücüleri, Simotion Setleri
2. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Sistemlere İlişkin Laboratuvar Düzenekleri
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Ulusal Demiryolları Sinyalizasyon Projesi,  İTÜ & TÜBİTAK, 2009-2012.
Hamiltonian Sistemler için Dayanıklı Kontrolör Tasarımı (Vinçlerde Hassas Konumlandırma ve Salınım Kontrolü), BAP_I, 2007-2010.
Discrete-time Adaptive Control Techniques for Nonlinear Systems, TÜBİTAK-2219, 2011
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
Yalçın, Y. and Astolfi, A., “Immersion and Invariance Adaptive Control for Discrete Time Systems in Strict Feedback Form”, Systems & Control Letters, Vol. 61, no 12, 2012.
Angeli D, Amrit R, Rawlings J, On average performance and stability of economic model predictive control, IEEE Transactions on Automatic Control, 2012
Thommyppillai M, Evangelou S, Sharp RS, "Car driving at the limit by adaptive linear optimal preview control, Vehicle System Dynamics", 2009, Vol:47
Paola Falugi, David Q. Mayne:" Tube-based model predictive control for nonlinear systems with unstructured uncertainty". CDC-ECE 2011: 2656-2661
Yalcin, Y., and Astolfi, A., “Discrete Time Immersion and Invariance Adaptive Control for Systems in Strict Feedback Form”, 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (50th CDC-ECC11), Florida, 2011.
Thommyppillai M, Evangelou S, Sharp RS, "Rear-heavy car control by adaptive linear optimal preview", Vehicle System Dynamics, 2009.
S. Ozcelik, M. Yesiloglu, H. Temeltas, "Direct Adaptive Control of Flexible Manipulators, American Control Conference (ACC)", Minneapolis, MO, 2006.
Gören L., Kurtulan S., Eksin İ., An Adaptive-predictive Method for Modelling of a Robot Arm, IEEE Intelligent Motion Control Workshop Proceedings,1990. 
Paola Falugi, Laura Giarré, Giovanni Zappa: "Approximation of the Feasible Parameter Set in worst-case identification of Hammerstein models". Automatica 41(6): 1017-1024, 2005.
M T Söylemez and N Munro, "Robust Pole Assignment in Uncertain Systems", Proc. IEE Part D  144(3), pp. 217—224, 1997.
Yalçın, Y., and Gören-Sümer, L., “Robust Disturbance Attenuation in Hamiltonian Systems via Direct Digital Control”, European Control Conference (ECC09), Budapest, 2009.
Gokasan, M., Bogosyan, O.,S., Gurleyen, F., "Adaptive optimum control of a separately excited DC machine", Proc. of International Conference on Electrical Machines, 473-476, Italy, 1988.
Yalçın, Y., and Gören-Sümer, L., “Disturbance Attenuation in Hamiltonian Systems via Direct Discrete Time Design”, 17th IFAC World Congress, Korea, 2008.
Yalçın, Y., Gören-Sümer, L., and Astolfi, A., “Some Results on Disturbance Attenuation for Hamiltonian Systems via Direct Discrete-Time Design”, PhD Students and Young Scientists Conference, WUT, Poland, 2011.
 Yalçın, Y., Kurtulan, S. and Gören-Sümer, L, "Discrete-time Control of Crane System via PBC Technique", International Review of  Automatic Control - Theory and Applications (IREACO), vol. 4, no. 4, July 2011
Gören L., Kurtulan S., Eksin İ., An Adaptive-predictive Method for Modelling of a Robot Arm, IEEE Intelligent Motion Control Workshop Proceedings,1990. 
Paola Falugi, Laura Giarré, Giovanni Zappa: "Approximation of the Feasible Parameter Set in worst-case identification of Hammerstein models". Automatica 41(6): 1017-1024, 2005.
Angeli D, Mosca E, Adaptive switching supervisory control of nonlinear systems with no prior knowledge of noise bounds, Automatica, 2004, Vol:40, Pages:449-457, ISSN:0005-1098
Hasdemir İ. T., Kurtulan S., "An implementation methodology for supervisory control theory", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 36, No. 3-4, 2008, s. 375-385, Springer
Program Telifi Sahipleri: Yaprak Yalçın ve Deniz Gümrü Çelikel, Program Adı: DDY-ARK (Dudak-Damak Yarıklı Bireylerde Ark Formu ve Boyutları/ Dental-arch form and dimensions in cleft lip and palate patients ), Onaylayan Kurum: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, No: İEE/BP-VT/1090, Tarih: 20/04/2011
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ