ALT BİRİMLERİ

Terahertz Araştırma Laboratuarı (ODTÜ)
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Yrd.Doç.Dr. Özgür Özdemir
İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. Funda Akleman Yapar
Doç. Dr. İlker Bayram
Doç. Dr. Hakan Altan
Mecvut Laboratuvar İmkanları


ULTRAFAST LAZERLER: 20fs altı, 75MHz, Ti:Yakut Osilatör; 120fs, 89 MHz, 775/1550nm Er:katkılı kip kilitli fiber lazer sistemleri
TERAHERTZ SPEKTROSKOPİ: 100GHz-2THz yansıma veya geçiş konumunda malzeme ölçüm sistemleri
MİKRODALGA/MİLİMETRE DALGA BOYU SİSTEMLERİ: Schottky diyot temeline dayalı ölçüm sistemleri, DC-26.5GHz Spektrum Analizör, DC-4.2GHz Spektrum Analizör
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Düzgün Olmayan Sınırlara Sahip Homojen Olmayan Dielektrik Tabakalar için  Genelleştirilmiş İnce Tabaka Koşullarının  Belirlenmesi  ve Ters Problemlere Uygulanması
, TUBİTAK,EEAG -108E173, 1.2.2009-1.6.2011
Homojen Olmayan Malzemelerin Elektromagnetik Parametrelerinin Dalga Kılavuzları ile Belirlenmesi ,TÜBİTAK 108E146
Rasyonel Genleşmeli Dalgacık Dönüşümü Kullanarak İşaret İşleme (TÜBİTAK 110E240)
Zamana Dayalı Terahertz Ölçüm ve Görüntüleme Tekniklerinin Geliştirilmesi,TUBITAK TBAG 110T849 Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2011-Bitiş Tarihi: 1 Nisan 2014.
Yakın Gerçek Zamanlı Terahertz Spektrometre Sistemi Geliştirilmesi, TUBITAK TBAG 111T748 Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2012-Bitiş Tarihi: 1 Nisan 2015

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler

İnce Dielektrik Tabakaların Elektromanyetik Modellenmesi 
Dalgakılavuzu ölçümleri ie 3 boyutlu homojen olmayalan cisimlerin elektriksel parametrelerinin bulunması
Zaman ve frekansta homojen olmayan ortamlarda radyodalga yayılımının modellenmesi
Vektör sensörlerle geliş açısı tahmin yöntemlerine yönelik analizler
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Ö. Özdemir, H. Haddar, A. Yaka, “Reconstruction of the electromagnetic field in layered media using the concept of approximate transmission conditions ”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol.59,No.8 (2011)
A. Aydoğan, F. Akleman, “Analysis of Direct and  Inverse Problems Related to Circular Waveguides Loaded with Inhomogeneous Lossy Dielectric Objects” IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, June, 2014 (accepted for publication)  
E. Kılıç, A. Yapar, F. Akleman, “Complex Permittivity Determination of Dielectric Materials by Waveguide Measurements: A Robust Approach Based on Integral Equations”, IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS  Vol. 21   No. 11  pp. 631-633, November, 2011

 

 F. Akleman,  L. Sevgi,  “A novel MoM- and SSPE-based groundwave-propagation field-strength prediction simulator” IEEE Antennas and Propagation Magazine, 49(5), 69-82 (2007). (SCI (B), Doktora sonrası)

 

 L. Sevgi, C. Uluisik,  F. Akleman, “A MATLAB-based two-dimensional parabolic equation radiowave propagation package” IEEE Antennas and Propagation Magazine, 47(4), 164-175 (2005). (SCI (B), Doktora sonrası)

E. Kılıç, F. Akleman, A. Yapar, “Contrast source inversion technique for the reconstruction of 3D inhomogeneous materials loaded in a rectangular waveguide”,Inverse Problems, vol. 27, No.10 Article Number: 105002   October,  2011
E. Kılıç, F. Akleman, B. Esen, D.M. Ozaltin, O. Ozdemir, A. Yapar,” 3-D Imaging of Inhomogeneous Materials Loaded in a Rectangular Waveguide”, IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES  vol. 58   No. 5   pp: 1290-1296, May, 2010
İ. Bayram, "An analytic wavelet transform with a flexible time-frequency covering", IEEE Transactions on Signal Processing, 2012.
İ. Bayram, "p-Norm minimization over intersections of convex sets", Proc. EUSIPCO, 2012.
 F. Akleman “Reconstruction of Complex Permittivity of a Longitudinally Inhomogeneous Material Loaded in a Rectangular Waveguide”, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, pp: 158-160, 18(3), March, 2008. (SCI (A), Doktora sonrası)
 F. Akleman,  L. Sevgi , “Comparison of rectangular and cylindrical FDTD representations on a ring resonator problem”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences   Volume: 16   Issue: 1,  pp: 87-94, 2008. (SCI (C), Doktora sonrası
H. Altan, “Plasma Sensing using THz Waves,” NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Terahertz and Mid Infrared Radiation, Pages 1-8 (2011)
G. Karaoğlan, Z. Tosun, D. Akbar, H. Altan, “Characterization of Air-Nitrogen-Argon DC Glow Discharge Plasma with THz Time Domain Spectroscopy,” NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Terahertz and Mid Infrared Radiation, Pages 73-77 (2011)
PATENT NO US 7,459, 687 B2 , NON-LINEAR TERAHERTZ SPECTROSCOPY FOR DEFECT DENSITY IDENTIFICATION IN HIGH K DIELECTRIC FILMS, John F. Federici, Haim Grebel ve Hakan Altan (ARALIK 2008)
 F. Akleman, L. Sevgi, “Time and Frequency Domain Wave Propagators”, ACES, APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL, Special Issue in Mobile Wireless Communications, 15(3), 186-208, (2000). (INSPEC and Engineering Index, in publication year 2000)

 

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ