AMAÇ VE HEDEFLER

  1. Güneş hücrelerinde kullanılmaya elverişli malzeme geliştirmek
  2. İnce film güneş hücreleri teknolojisi geliştirmek (CZTS)
  3. Boya katkılı güneş hücreleri teknolojisi geliştirmek
  4. Organik-inorganik hibrit güneş hücreleri geliştirmek
  5. Güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi için yeni projelere zemin hazırlamak
 ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Elif Ülkü Arici (Yürütücü)
- Doç. Dr. Esra Alveroğlu
Yrd. Doç. Dr. Burak Barutçu
- Prof. Dr. Zehra Altuntaş Bayır
Doç. Dr. Hakan Karaağaç
- Eren Seçkin, Ideaport Innovasyon Enerji ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şt.(Teknokent, ITU) 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

- Zineb BENZAIT

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

- Yunus Emre BOYA
- Abdullah Öztora

ALUMNİ
Çağdaş ÇALLI 
- Rıdvan ERGÜN
Mojghan LAKI
İsmail BORAZAN
Amin TABATABAEİ M.


HABERLER ve DUYURULAR23.05.2017   Li-Ion Bataryaları konusunda yeni bir EU projemiz onaylandı. Detaylar ve sorularınız için, aricibogner@itu.edu.tr kanalından iletişime geçebilirsiniz.
20.05.2017   PV-MARS projesi kapsamında çalışan doktora öğrencimiz, Zinep Benzaid ERASMUS programı ile, IFE, Kjeller, Norveç' e kabul edildi. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
13.12.2016   ‘Solution Processable Kesterite Solar Cells’  Elif Peksu, Hakan Karaagac, Elif Arici,
BALEWARE Conference 11-13 December 2016 at NM-AIST in Arusha,
 TANZANIA
06.12.2016  Yüksek Lisans öğrencimiz, Yunus Emre Boya, SOLARTR 2016'da Kesterite Güneş Hücreleri konusunda sözel sunumla güncel çalışmalarımızı anlattı.
26.06.2016     'CZTS/n-nano Si and CZTS/n-CdS heterojunctions’ Yunus Emre Boya, Smagul Karazhanov, Elif Arici, ISCM 2016, Ghuangzhaou-CHINA
28.04.2016     2. Türk-Alman Enerji ve Çevre Teknolojileri Inovasyon Forumuna katıldık.
29.03.2016      Öğrencilerimizden A. Tabatabaei Mohseni  konferans sunumu kabul edilmiştir. "Development of Carbon Nanotube-Based Organic Solar Cells" A. Tabatabaei Mohseni*, F. Colak, R. Atlibatur, M. Laki, U. Colak, N. Karatepe Yavuz, E. Arici, Functional Nanomaterials in Industrial Applications: Academic-Industry Meet, UCLan, Preston, UK.
22.01.2016     ‘Solar Energy Materials’ E. Arici, “Globale Wende im Energiesystem und die Türkei” Seminar organized by Friedrich Ebert Stiftung, Deutsch-Türkische Industrie- u. Handelskammer and TADEVIstanbul-Turkey.
19.11.2015     115C001 No'lu ' Karbon nanotüplerin OPV'lerde elektrot olarak kullanımı' başlıklı BIDEP-Yurda Dönüş Projesini başarı ile sonlandırdık.
13.11.2015     Davetli konuşmacı olarak Coimbatore-Hindistan'dayız.
‘Comparison of the CZTS material properties and defects in theory and in dependence of synthesis methods’ E. Arici, Ridvan Ergun, H. Karaagac, S. Karazhanov and A. Subrahmanyan, International Conference of Nanomaterials in Frontier Applications, ICNFA, 2015, Coimbature, India.

28.09.2015      ERASMUS öğrencilerinin dikkatine:  IFE, Norveç' le ERASMUS programı dahilindei şbirliği çalışmalarımız onaylanmıştır. 
22.06.2015     Öğrencilerimizden Rıdvan Erğun'un konferans sunumu kabul edilmiştir:  ‘Thin Film Preparation and Characterization of Cu2ZnSnS4/Se4 for Photovoltaic Applications’ Ridvan Ergun, Cagdas Callı, E. Arici 11th. International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Münih, Almanya.
27-30. 04.2015  Hibrit Solar Grubu, SolarTR-3, Third Turkish Solar Electricity and Exhibition Conference, Ankara kapsamında üç adet sözlü sunumla temsil edildi. 
27.03.2015     o.Univ. Prof. Mag. Dr. DDr. h.c. Niyazi Serdar Sariciftci  'Organic Semiconductors in     Photo-electrocatalysis for Solar Energy Conversion into Synthetic Fuels' başlıklı sunumuyla grubumuzu şereflendirdi. Kendisine ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizle...

 

 

ARŞİV
arşiv...

İLETİŞİM 

Enerji Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maslak, İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel:  +90 (212) 285 6385
Fax: +90 (212) 285 3884
e-posta: aricibogner@itu.edu.tr

 

METODLAR ve LABORATUVAR OLANAKLARI
(Alfabetik Sıra)
Kimyasal Sentez (CSTZ) ve İnce Film Hazırlama Laboratuvarı (E. ARICI)
Organik ve Hibrit Güneş Hücreleri Üretimi, I-V ve IPCE Ölçüm Metodları (E. ARICI)
Güneş Hücrelerinde Yaşlandırma Testleri ve Ömür Analizi (B. BARUTCU)
Phtalocyanine Türevlerinin Sentezi ve Malzeme Özelliklerinin Analizi (Zehra BAYIR)
Kimyasal Sentez (MW-CNT) ve İnce Film Hazırlama Laboratuvarı (H. CEBECİ)
Kimyasal Sentez (ZnO, TiO2 Nanowires) ve İnce Film Hazırlama Laboratuvarı (H. KARAAĞAÇ)
X-RAY, AFM, DEKTAK Ölçüm Metodları (H. KARAAĞAÇ)
Işık geçirgen Elektrot Hazırlama ve Boya Katkılı Güneş Hücreleri Üretimi  (E SEÇKİN)
UV-VİS-NIR Işık Soğurma, Refleksyon Ölçüm Metodları(E. SEÇKİN)
ORTAK PROJELER

01.06.2014-01.06.2017
CZTS Güneş Hücreleri (PV-MARS), ERA-NET, Bütçe: 450.000 EUR oran 1/3 (Yürütücü: Elif ARICI).


01.05.2014-01.05.2016
Karbon Nanotüplerle İşlevselleştirilmiş Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Geliştirlmes,
Bütçe 300.000 TL, Oran 1/1 (Araştırmacı, Elif ARICI)

02.01.2014-30.11.2015
Karbon Nanotüplerin Organik Güneş Pillerinde Geçirgen Elektrot Olarak Kullanımının İncelenmesi,
BİDEP, TÜBİTAK, Bütçe: 103.000 TL Oran:1/1 (Yürütücü: Elif ARICI)

ORTAK YAYINLAR


2015

1. ‘Challenges and Promises of CZTS Solar Cells’ INERMA-ISTANBUL, TR. Ridvan Ergun, Çağdaş Çallı, E. Arici* 1-3.10.2015.
2. Synthesis and characterization of Cu2ZnSnS4/Se4 nanoparticle inks for photovoltaic devices’ Ridvan Ergun*, Cagdas Callı, E. Arici 27-30. 04.2015. Physica Status Solidi-C
3.‘High Purity Single Walled Carbon Nanotubes as Transparent Electrode Materials’  Mozhgan Laki, Amin Tabatabai, Nilgün Karatepe Yavuz, E. Arici, SolarTR-3, Third Turkish Solar Electricity and Exhibition Conference, Ankara 27-30. 04.2015 Oral Presentation.
4. Thin Film Preparation and Characterization of Cu2ZnSnS4/Se4 for Photovoltaic Applications’ Ridvan Ergun, Cagdas Callı, E. Arici. 11th. International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, Münih, Almanya. 22-26.06.2015 Oral Presentation.
5.Carbon nanotubes for organic/inorganic hybrid solar cells’ E. Arici, S. Karazhanov in Materials Science in Semiconductor Processing (in print)
6. ‘One-Dimensional Nanostructured Solar Cells’ H. Karaagac, E. Peksu, E. Arici, M. S. Islam
Chapter 15 of Low-Dimensional and Nanostructured Materials and Devices, NanoScience and Technology edited by H. Ünlü, Springer International Publishing, Switzerland (in print, 2016) DOI:  101.1007/978-3-319-25340-4_15.

 

 İŞBİRLİKLERİ 
(Alfabetik Sıra)
 
- Doç. Dr. Ayşe Beleroğlu
Bursa Teknik Üniversitesi, Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü

- Prof. Dr. Üner Çolak
ITU, Energy Institute, Istanbul, TÜRKİYE

- Prof. Dr. Ahmet Gül
ITU, Chemistry Department, Inorganic Chemistry, Istanbul, TÜRKİYE

 - Dr. Smagul KARAZHANOV
   IFE, Institute for Energy Technology Kjeller, NORVEÇ
 
- o. Univ. Prof. Dr. DDr. h.c.Niyazi Serdar SARICIFTCI
   LIOS, JKU, LİNZ, AVUSTURYA
    
- Prof. Dr. M. SUBRAHMANYAN,
   Indian Institute of Technology, Madras, HİNDİSTAN

- Prof. Dr. N. YAVUZ
ITU, Energy Institute, Istanbul, TÜRKİYE


ARAŞTIRMACILAR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ