ALT BİRİMLERİ

 • Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuvarı
 • XRF Laboratuvarı
 • Polimer Modifikasyon Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Nilgün KARATEPE YAVUZ

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. B. Filiz Şenkal (İTÜ)
Prof.Dr. Reha Yavuz (İTÜ)
Prof.Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu (FÜ)
Prof.Dr. Yeşim Hepuzer Gürsel (İTÜ)
Prof.Dr. Nesrin Altınsoy (İTÜ)
Doç. Dr. Adem Tekin (İTÜ)
Araş. Gör. Dr. Osman Eksik (İTÜ)
Çevre Yük. Müh. Ebru Acuner (İTÜ)
Zeynep Dalkılıç (Doktora Öğrencisi)
Fatma Çolak (Doktora Öğrencisi)
Anıl Ünsaç (Doktora Öğrencisi)
Selin Özen (Doktora Öğrencisi)
Rüya Atlıbatur (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Gökçen Gökçeli (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Fereshteh Ordokhani (Yüksek Lisans Öğrencisi)Mecvut Laboratuvar İmkanları
 • Termal Analiz Cihazı (TGA/DTA/DSC)
 • Sıcaklık Kontrollu Yatay ve Dikey Fırın, Quartz reaktör
 • Vakum Etüvü ve Vakum Pompası
 • Etüv
 • Ultrasonik Homojenizatör
 • Kırma-Öğütme Sistemi
 • Kül Fırını
 • Sıcaklık Kontrollu ve Çalkalamalı Su Banyosu
 • Mikrodalga Fırın
 • Ultrasonik Banyo
 • Mikro terazi, Etüv, Santrifüj, Isıtıcı ve Manyetik karıştırıcı  vs.
 • Çeker Ocak Sistemi
 • FTIR
 • Elektriksel İletkenlik Cihazı
 • UV-VIS spektrofotometre
 • X ışını floresans - XRF Spektrometre Cihazı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • Uçar, N. Karatepe, N., Önen, A., Yaş Çekim Metodu İle %100 Grafen Kontinü Lifin (Filament) Ve Tekstil Yüzeyinin Üretimi-Geliştirilmesi, Gaz Adsorpsiyon Uygulamasının Araştırılması, 114M524-1001TubitakProjesi, Projede Araştırmacı, 2014---.
 • Karatepe, N., Tekin, A., Determination of the Basic Characteristics and Revealing the Atomic Mechanisms of the Thermal Stability of Different Hydrogenated Graphene-Layers-Based Nanostructures and Carbon Nanotubes, Relevance to the Problem of the Hydrogen On-Board Storage in Fuel-Cell-Powered Ecological Vehicles,Tubitak Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (Rfbr) İşbirliği Programı, 213M523, İTÜ-Sabancı Üniversitesi-Rusya, İTÜ Proje koordinatörü, 2014---.
 • Karatepe, N., Çolak, Ü., Arıcı, E.Ü., Dalkılıç, Z., Ürper, O. Karbon Nanotüplerle İşlevselleşmiş Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Geliştirilmesi, Tübitak 1003, 2014---.

 • Karatepe, N., Arıcı, E.Ü. Dalkılıç, Z., Ürper, O. Karbon Nanotüplerin Organik Güneş Pillerinde Geçirgen Elektrot Olarak Kullanımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2013---.

 • Karatepe, N., Deniz, C. Hidrokarbon Gazlarının Katalitik Ayrışması ile Hidrojen ve Karbon Nanotüp Üretimi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2012---.

 • Karatepe, N., Gümüş, F. Farklı Destek Malzemeleri Kullanılarak Karbon Nanotüplerin Sentezi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi,  2012-2013.

 • Karatepe, N. , Altınsoy, N.,  Hacıyakupoğlu ,S., Yuca,  N. Çeşitli Yöntemlerle Saflaştırılan Karbon Nanotüplerin Hidrojen Depolama Özelliklerinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2011-2012.
 • Şenyer, A., Karatepe, N., Karbon Nanotüplerin Hidrojen Depolamada Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2010-2012.
 • Ünal, S. E., Karatepe, N., Karbon Nanotüplerde Hidrojen Adsorpsiyonu, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2011-2012.
 • Beton, İ., Karatepe, N., Aktif Karbonun CO2 Adsorpsiyonunda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2010-2011.
 • Çınar N., Karatepe, N., Karbon Nanotüp Üretiminde H2 Redüksiyon Etkisinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2010-2011.
 • Dündar-Tekkaya, E., Karatepe, N., Karbon Nanotüp Üretiminde Katalizör Etkisinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2010-2011.
 • Örkün, Y. Karatepe, N., Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretiminin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2010-2011.
 • Kayserili Z., Yavuz R., Bazı Fenol Bileşiklerinin Karbon Nanotüplerle Uzaklaştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2010-2011.
 • Çelebi, M.C., Karatepe, N., Bazı Biyokütle Kaynaklarının Karbonizasyon Davranımının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2009-2010.
 • Yuca, N., Karatepe-Yavuz, N., Karbon Nanotüplerin Çeşitli Yöntemlerle Saflaştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2009-2010.
 • Özdemir, B., Karatepe-Yavuz, N. Aktif karbon Üretim Sürecinin Termogravimetrik Analiz ile İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2008-2009.
 • Örs, A. Karatepe-Yavuz, N., Karbon Nanotüplerin Polimer ile Fonksiyonlaştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2008-2009.
 • Çetinkaya, E., Karatepe-Yavuz, N., Zeytin Cekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonun SO2 Adsorpsiyonunda Kullanılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2007-2008.
 • Karatepe-Yavuz, N., Kimyasal Buhar Birikimi Yöntemiyle Karbon Nanotüp Üretimi ve Hidrojen Depolamada Kullanılabilirliğinin Araştırılması,  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2007-2009.
 • Yavuz, R., Karatepe-Yavuz, N., Özyuğuran A., Orbak, İ., Baca Gazlarının Aktif Karbon Kullanılarak Desülfürizasyonu, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2006-2008.
 • Bahire Filiz Şenkal, Erdem Yavuz, Yeşim Gürsel, Ayfer Saraç, Mehmet Kandaz “Tekstil Boyalarının Giderilmesi İçin Yeni Polimer ve Reaktiflerin Sentezlenmesi Preparation and modification of organosoluble polyaniline” TÜBİTAK Projesi, 2006-2008.
 • Yakuphanoğlu F., Lazerin Polimer Boya Maddesi ve Karbon Tanecikleri Katkılandırılmış Sıvı Kristallerin Dielektrik Anizotropi Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2005-2007.
 • E. Sezer, B.F. Senkal, E. Yavuz, T. A. Gokceoren “Preparation and modification of organosoluble polyaniline“ I.T.Ü. Research Foundation, 2005-2008.
 • Orbak İ., Yavuz R., Tunçbilek Linyitinden Kimyasal Aktivasyon Yöntemiyle Aktif Karbon Üretimi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2005-2007.
 • Akyıldız H., Yavuz R., Zeytin Çekirdeğinden Fosforik Asit Aktivasyonu ile Aktif Karbon Üretimi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2005-2007.
 • Orbak İ., Yavuz R., Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Giderilmesi: Aktif Karbon Uygulaması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Projesi, 2003-2015.
 • Ersoy-Meriçboyu, A., Karatepe, N., Baca Gazlarının Uçucu Kül Kullanılarak Desülfürizasyonu, D.P.T. Projesi, 1996-1999.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
 • Karbon nanotüpler
 • Aktif karbon
 • Lityum iyon piller için geliştirilen elektrotlar
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

1. Karbon Nanotüp Teknolojileri

 • Üretimi
 • Karakterizasyonu
 • Kompozit malzeme üretimi ve uygulamaları
 • PV uygulamaları
 • Li-iyon pillerde kullanımı
2. Aktif Karbon Teknolojileri
 • Üretimi
 • Karakterizasyonu
 • Yüzey özelliklerinin geliştirilmesi
 • Gaz faz uygulamaları (SO2 ve CO2 adsorpsiyonu)
 • Sıvı faz uygulamaları (Çesitli ağır metallerin ve organik bazı bileşenlerin adsorpsiyonu)

3. Hidrojen Teknolojileri
 • Hidrojen depolama: Karbon nanotüp ve modifiye edilmiş (polimerler ile fonksiyonlaştırılmış ve metal ile katkılandırılmış) karbon nanotüplerin hidrojen adsorpsiyonunun incelenmesi
 • Hidrojen üretimi: Biyokütle gazlaştırılması, Gaz karışımlarının temizlenmesi ve hidrojence zenginleştirilmesi
4. Enerji ve Çevre
 • Karbon ayak izi ve uygulamaları
 • Baca Gazlarından CO2 ve SO2 Giderilmesi

5. Enerji Malzemelerinin Hesaplamalı Tasarımı

 

Yayınlar, Patentler vb.
 • Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N., “Investigation of Reaction Time, Weight Ratio, and Type of Catalyst on the Yield of Multi-Wall Carbon Nanotubes Synthesized by Chemical Vapor Deposition of Acetylene”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol.23, No. 10, 853-859, 2015.  
 • A.B. Tuğrul, S. Erentürk, S. Hacıyakupoğlu,  N.Karatepe, N.Altınsoy, N. Baydogan, F.Baytaş, B.Buyuk, E.Demir, S. Gedik, “Kinetic and Thermodynamic Behavior of Selenium on Modified Bentonite and Activated Carbon using Radiotracer Technique”, Acta Physica Polonica A, 128 (2B), B180-181, 2015.
 • Uçar, N., Gökçeli, G.,Karatepe, N., Önen, H. A., The Effect of Dispersion Preparation Type and Last Coagulation Bath on Graphene Oxide Fibers Produced by Wet Spinning Technique”, Tekstil ve Konfeksiyon, 25 (3), 215-219, 2015.
 • Çelebi, M.C., Karatepe, N., “ An Investigation of Thermal Decomposition Behavior of Hazelnut Shells”, International Journal of Green Energy, Vol.12, No.1, 93-97, 2015.
 • Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N.,”Hydrogen adsorption of carbon nanotubes grown on different catalysts, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, No.24, 7665-7670, 2015.
 • Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N., “Effect of Reaction Time, Weight Ratio, and Type of Catalyst on the Yield of Single-Wall Carbon Nanotubes Synthesized by Chemical Vapor Deposition of Acetylene”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol. 23, No.6, 535-541, 2015.
 • A.B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, S. Erentürk,  N.Karatepe, F.Baytaş, N. Baydogan, N.Altınsoy,  , B.Buyuk, E.Oruçoğlu, E.Demir, Investigation for Remediation of Selenium Aqueous Environment with Using Organic Pillared Bentonite by Radiotracer Technique, Acta Physica Polonica A, 127 (4), 1186-1188, 2015.
 • Dalkılıç, Z., Karatepe, N., “Effect of Catalysts Distribution on Morphology of Vertically Aligned Carbon Nanotube Films“, The sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, June 28-July 3, p.344, Nagoya, Japan ,2015.
 • Çolak, F. Dalkılıç, Z., Tabatabai, A., Laki, M., Çolak, Ü., Arıcı, E.Ü.,Karatepe, N., “Devolopment of MoOx-CNT Combinated Buffer Layer for Performance Improvement in Organic Solar Cells“, The sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, June 28-July 3, p.240, Nagoya, Japan, 2015.
 • Beton, I., Çolak, F., Yavuz, R., Karatepe, N., “CO2 Adsorption on Activated Carbon Prepared From Olive Stone by Chemical Activation”, International Energy Raw Materials and Energy Summit, 1-3 October 2015, İstanbul, Turkey.
 • Laki, M., Tabatabai, A., Karatepe, N., Arıcı, E.Ü., „High Purity Single Walled Carbon Nanotubes As Transparent Electrode”, SolarTR-3 Third Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition, April 27-29, 2015.
 • Atlıbatur, R., Ordokhan, F., Çolak, F., Karatepe, N., Gürsel, Y. “Single Stage Separation of High-Purity Semiconducting Carbon NanotubesUsing Gel Chromatography”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 • Ürper, O., Karatepe, N., “Preparation of Transparent and Conductive Films of Carbon Nanotubes for Organic Solar Cells”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 • Bakalcı, H., Pampal, E., Eksik, O., Yavuz, R.,Karatepe, N., “Preparation and Electrochemical Characterization of Silicon dioxide/Boron/Graphite Composite as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 • Eksik, O., Çokkanlı, B., Aksakal, C., Karatepe, N., Yavuz, R.,“Graphene-Metal Based Nanocomposite Anodes for Lithium-Ion Batteries”, 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation- Nanong 2015, 29-31 October, Antalya, 2015.
 • A.B. Tuğrul, N. Altınsoy, E.Demir, S. Erentürk, N.Karatepe, S. Hacıyakupoğlu,  B.Buyuk, N. Baydogan, F.Baytaş, Z.Er, “nvestigation for removal of methylene-blue in aqueous environment by using different membranes”, Fifth Internatioanl Conference on Environmental Management, Engineering, planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, 14-17 June, p.344-349, Mykeonos Island, Greece, 2015.
 • Nechaev, Y. S.,Yürüm, A., Tekin, A., Karatepe Yavuz, N., Yürüm, Y., Veziroğlu, T. N.,"Fundamental open questions on engineering of "super" hydrogen sorption in graphite nanofibers: relevance for clean energy applications",American Journal of Analytical Chemistry, Vol.5, No.16, 1151-1165, 2014.
 • Dundar-Tekkaya E.,Karatepe, N., “The Effect of the Reaction Parameters on Carbon Nanotube Synthesis on Cobalt Catalyst”, 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Istanbul, Turkey, June 17-21, 2014.
 • Dundar-Tekkaya E.,Karatepe, N., “Hydrogen Adsorption of Carbon Nanotubes Grown on Different Catalysts”, 13th International Conference on Clean Energy, Istanbul, Turkey, June 8-12, 2014.
 • A.B. Tuğrul,N.Karatepe, S. Hacıyakupoğlu, S. Erentürk,  N. Altınsoy, N. Baydogan, F.Baytaş, B.Buyuk, E.Demir, “Assessment of Radioiodine and Radioselenium Adsorptions on Activated Carbon in Aqueous Media”, ICEM-2014, Istanbul, 5-7 June, 2014.
 • Yuri S. Nechaev,Varvara P. Filippova,Alp Yürüm,Nilgün Karatepe Yavuz, Yuda Yürüm, Nejat T. Veziroglu, “On the Physics of Intercalation of Hydrogen into Surface Graphane-Like Nanoblisters in Pyrolytic Graphite & Epitaxial Graphene”, XII International Conference on Nanostructured Materials (Nano 2014), 13-18 July, Moscow, 2014.
 • Urper,O.,Karatepe, N. , Arıcı, E.Ü, “Carbon Nanotubes as Transparent Electrodes For Organic Solar Cells”, E-MRS 2014 Sprıng Meetıng, May 26-30,Lille, France, 2014.
 • A. Beril Tugrul, Sevilay Haciyakupoglu, Sema Erenturk,Nilgun Karatepe, Filiz Baytas, Nilgun Baydogan, Nesrin Altinsoy, Bulent Buyuk, Esra Orucoglu, Ertugrul Demir, Zeyneb Camtakan, Muhittin Okka , “Investigation for Remediation of Selenium Aqueous Environment with Using Organic Pillared Bentonite by Radiotracer Technique”, APMAS-2014, Fethiye, 24-27 April, 2014.
 • Z. Dalkılıç,N. Karatepe, “Synthesis of CNT Arrays with Antireflective and Self-cleaning Properties for Solar Cells”, Turkish-German Conference on Energy Technologies,METU, Ankara, 13-15 October, 2014.
 • A.B. Tugrul, S. Erentürk, S. Haciyakupoğlu, N.Karatepe, N.Altinsoy, N.Baydoğan, F.Baytaş, B. Büyük, E.Demir, S. Gedik, Kinetic and Thermodynamic Behavior of Selenium on Modified Bentonite and Activated Carbon Using Radiotracer Technique, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014), 25 - 29 October 2014, Antalya-Turkey.
 • Karatepe, N., Yuca, N., Şenkal, B.F., “Synthesis of Carbon Based Nano Materials for Hydrogen Storage”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol:21, No:1, 31-46, 2013.
 • Yuca, N., Karatepe, N., Yakuphanoğlu, F, Hepuzer Gürsel, Y. “Thermal and Electrical Properties of Carbon Nanotube Based Materials”, Acta Physica Polonica A, 123 (2), 352-354, 2013.
 • Altinsoy, N., Tugrul, A.B, Baytaş, A.F., Baydoğan, N.,Karatepe, N., Haciyakupoğlu,S.,Büyük, B., “Investigation of Helical Flow by Using Tracer Technique”, Tracer 6 - The 6th International Conference On Tracers And Tracing Methods  Book Series, Vol. 50,  Article No. 01001, 2013.
 • Baytaş, A.F., Tugrul, A.B, Gökbulak, F., Baydoğan, N., Altinsoy, N., Haciyakupoğlu,S., Karatepe, N., Erentürk., S.A.,Büyük, B., Demir, E., Camtakan, Z., “Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique”, Diffusion in Solids and Liquids VIII  Book Series: Defect and Diffusion Forum,   Vol. 334-335, 274-278, 2013.
 • Deniz, C.,Karatepe, N., “Hydrogen and Carbon Nanotube Production via Catalytic Decomposition of Methane” , Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VI  Book Series: Proceedings of SPIE, Vol: 8814     A.No: 881405   Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al., 2013.
 • Gümüş, F., Yuca, N., Karatepe, N., “Carbon nanotube synthesis with different support materials and catalysts”, Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VI  Book Series: Proceedings of SPIE,Vol: 8814     A.No: 881404   Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al., 2013.
 • Yuca, N., Camtakan, Z., Karatepe, N., “Different Techniques for Characterizing Single-Walled Carbon Nanotube Purity”, Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VI  Book Series: Proceedings of SPIE,Vol: 8814     A.No: 881403   Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al., 2013.
 • Yuca, N., Gümüş, F., Karatepe, N., “The Role of H-2 Reduction in the Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes”, Carbon Nanotubes, Graphene, and Assocıated Devıces VI  Book Series: Proceedings of SPIE,  Vol: 8814     A.No: 881406   Edited by Pribat, D; Lee, YH; Razeghi, M; et al.,  2013.
 • Ürper, O. Karatepe, N. Arıcı, E. “Carbon Nanotubes as Transparent Electrodes”, The Internatıonal Conference on Solar Energy for World Peace, August 17-19, 2013.
 • Örkün, Y., Karatepe, N., Yavuz, R. “Influence of Temperature and Impregnation Ratio of H3PO4 on the Production of Activated Carbon from Hazelnut Shell”, Acta Physica Polonica A, 121 (1), 277-280, 2012.
 • Örs, A., Yuca, N., Karatepe, N., Şenkal B., “Synthesis and Thermal Properties of Boric Acid Doped Polyaniline /Carbon Nanotube Composites”, International Journal of Arts & Sciences conference for academic disciplines, IJAS-2012, Florence,  June 19-22, 2012.
 • Çelebi, M.C., Yuca, N., Karatepe, N., “Invesiıgation of Thermal Decomposıtıon Behavior of Olive Cake”, International Journal of Arts & Sciences conference for academic disciplines, IJAS-2012, Florence,  June 19-22, 2012.
 • Altinsoy, N., Tugrul, A.B, Baytaş, A.F., Baydoğan, N.,  Karatepe, N., Haciyakupoğlu,  S.,  Büyük, B., “Investigation of Helical Flowby Using Tracer Technique”, DSL 2012, Norveç, June 24-28, 2012.
 • Şenyer, A., Tekin, A., Karatepe, N.,“Adsorption Properties of Hydrogen on Metal Decoreted Carbon Nanotubes", Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.
 • Hacıyakupoğlu, S., Erentürk, S.A., Karatepe, N., Tuğrul, A.B., Baytas, A.F., Altınsoy, N., Baydoğan, N., Büyük, B., Demir, E., “Remedıatıon Investıgatıon on Selenıum in Aqueous Envıronment wıth Usıng Actıvated Carbon”, Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.
 • Dalkılıç, Z., Karatepe, N.,“Investigation of Antireflective and Self-Cleaning Surfaces for Solar Modules”, Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.
 • Dalkılıç, Z., Karatepe, N.,“Investigation of Antireflective and Self-Cleaning Surfaces for Solar Modules”, Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.
 • Yuca. N., Karatepe, N., “Hydrogen Adsorption Properties of Carbon Nanotubes Synthesized at Different Temperatures”, Global Conference on Global Warming 2012 (GCGW-12), İstanbul, July 8-12, 2012.
 • Baytaş, A.F., Tugrul, A.B, Gökbulak, F., Baydoğan, N., Altinsoy, N.,  Haciyakupoğlu,  S., Karatepe, N., Erentürk., S.A.,   Büyük, B., Demir, E., Camtakan, Z., “Investigation of Salt Diffusion in Soil by Using Radiotracing Technique”, DSL 2012, İstanbul, June 24-28, 2012.
 • A. J. Churchard et. al, A multifaceted approach to hydrogen storage, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 16955, 2011.
 • Karatepe, N., Yuca, N., “Hydrogen Adsorptıon on Carbon Nanotubes Purıfıed By Different Methods”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (17), pp. 11467-11473, 2011.
 • Karatepe, N., Yuca, N., Şenkal, B.F., “Synthesis of Carbon Based Nano Materials for Hydrogen Storage”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, 2011.
 • Dündar Tekkaya, E., Karatepe, N., “Production of Carbon Nanotubes by Iron Catalyst”, World Academy of Science, Engineering and Technology 79 , pp. 225-231, 2011.
 • Yuca, N., Karatepe, N., “Hydrogen Storage In Single-Walled Carbon Nanotubes Purified By Microwave Digestion Method”, World Academy of Science, Engineering and Technology 79 , pp. 605-610, 2011.
 • Yuca, N., Karatepe, N., Yakuphanoğlu, F., “Thermal and Electrical Properties of Carbon Nanotubes Purified by Acid Digestion”, World Academy of Science, Engineering and Technology 79 , pp. 611-616, 2011.
 • Çelebi, M.C., Karatepe, N., “Investigation of Thermel Decomposition Behavior of Hazelnut Shell”, 6th International Green Energy Conference (IGEC-6), Eskişehir, June 5-9, 2011.
 • Örs, A., Karatepe, N., Şenkal, B., “Synthesis of Polyaniline Doped Boric Acid_Carbon Nanotube Composites and its Thermal Properties”, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, İstanbul, September 11-17, 2011.
 • Örs, A., Karatepe, N., Şenkal, B., Yakuphanoğlu, F., “Thermal and electrical properties of polyaniline doped boron trifloride_carbon nanotube nanocomposites”, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, İstanbul, September 11-17, 2011.
 • Beton, I., Karatepe, N., Yavuz, R., “Investigation of CO2 Adsorption on Activated Carbon Prepared From Olive Stone”, International Science and Technology Conference, ISTEC 2011, İstanbul December 7-9, 2011.
 • Çınar, N., Yuca. N., Karatepe, N., “Effect of H2 reduction on Carbon Nanotube Synthesis”, TOJSAT : The Online Journal of Science and Technology,Volume 2, Issue 2, 20-25, April 2012.
 • A. Tekin, Indirect hydrogen storage in metal ammines, 7. Nanoscience and Nanotechnology Conference, İstanbul,  27 Haziran – 01 Temmuz, 2011.
 • Şenyer, A., Tekin, A., Yavuz-Karatepe, N., “Hydrogen Storage in Metal Decorated Carbon Nanotubes”, 7. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul, 27 Haziran-1 Temmuz, 2011.
 • A. Tekin, Global optimizations applied to clusters and hydrogen stprage materials, University of Iceland, , Reykjavik, (İzlanda) Mart, 2009.
 • Yavuz, R., Akyıldız, H., Karatepe, N., Çetinkaya, E., “Influence of Preparation Conditions on Porous Structures of Olive Stone Activated by H3PO4”, Fuel Processing Technology, Vol: 91, No:1, 80-87, 2010.
 • Özdemir, B., Karatepe, N., Yavuz, R., “Investigation of Carbonization Kinetic of Tuncbilek Lignite Usedfor the Preparation of Activated Carbon”, Twenty - Seventh Annual Internatıonal Pıttsburgh Coal Conference, İstanbul, October 11-14, 2010.
 • Karatepe, N., Yuca, N., Şenkal, B.F., “Hydrogen Storage in Carbon-Based Nano Structures”, the fifth International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Pamukkale, June 27-30, 2010.
 • A. Tekin, Crystal structure predictions for hydrogen storage matrials & ammonia dynamics in magnesium ammine, Nano and Surface Science Approaches to Production and Storage of Hydrogen, 14-19 Kasım, Noordwijkerhout, (Hollanda), 2010.
 • Yuca, N., Karatepe, N.,“Purification Techniques for Carbon Nanotubes”, Internatioanal Conference on Nanomaterials and Nanosystems, İstanbul, 10-13 Ağustos, 2009.
 • A. Tekin, Global optimizations applied to clusters and hydrogen storage materials, İzmir Institute of Technology, İzmir, Mart, 2009.
 • A. Tekin, Crystal structure predictions for hydrogen storage materials, ammonia dynamizs in magnesium ammine and catalytic ammonia decomposition, University of Duisburg-Essen, Almanya, Ekim, 2009.
 • Çetinkaya, E., Karatepe, N., Yavuz, R., “Effect of Metal Impregnation on Flue Gas Desulfurization by Olive Stone Based-Activated Carbon”, Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), İstanbul, July 5-9, 2009.
 • Hacıyakupoğlu,S., N. Altınsoy, N. Karatepe, N. Baydoğan, B. Tuğrul, M. Demir.  E. Çetinkaya, E. Oruçoğlu, Investigation on Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131,  LANDCON 0905 Conference,  Tara Mountain/Serbia, Sempozyum Cd No:3-36, 26-30 May 2009.
 • Yuca, N., Seçkin, C., Örs, A., Karatepe, N, “Karbon Nanotüp Üretimi ve Hidrojen Depolamada Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, IV. Ulusal Hidrojen Kongresi, Kocaeli, 15-16 Ekim, 2009.
 • Orbak, İ., Karatepe, N.,Yavuz, R., “Adsorption of Copper (II) by Activated Carbon Prepared from Tunçbilek Lignite”, Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), İstanbul, July 5-9, 2009.
 • Orbak, İ., Karatepe, N., Yavuz, R., “Adsorption of SO2 from Flue Gas onyo Activated Carbon”, Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), İstanbul, July 5-9, 2009.
 • Karatepe, N., Orbak, İ,Yavuz, R., Özyuğuran, A., “Sulfur Dioxide Adsorption by Activated Carbons having different textural and Chemical Properties”, Fuel, Vol:87, No:15-16, 3207-3215, 2008.
 • N. Karatepe, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Doğan Baydoğan, B. Tuğrul, “Investigation of Radioiodine Isotope Adsorption on Activated Carbon” V. Eurasia Nuclear Science and Applications Conference, pp. 144, Ankara-Turkey, 14-17 Oct. 2008.
 • Çetinkaya, E., Karatepe, N., Yavuz, R., “SO2 Removal from Flue Gas by Activated Carbon Preperad from Olive Stones”,2nd EUCHEMS Chemistry Congress, Italy, 16-20 September 2008.
 • Örs, A., Karatepe, N., “Functionalization of Carbon Nanotubes”, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul,  9-13 Haziran, 2008. 
 • A. Tekin, T. Vegge, J. K. Norskov, Indirect hydrogen storage, European Marie Curie Conference, , Barcelona, (İspanya) Temmuz, 2008.
 • Fahrettin Yakuphanoglua, B. Filiz Senkal “Electrical conductivity and optical properties of poly(3-thiophene boronic acid) organic semiconductor” Polymer Engineering and Science (2008).
 • Fahrettin Yakuphanoglu, B. Filiz Senkal “A hybrid p-Si/poly(1,4-diaminoanthraquinone) photoconductive diode for optical sensor applications” Synthetic Metals (2008).
 • Fahrettin Yakuphanoglu and B. Filiz Senkal “Electrical characterization of the polyaniline including boron/p-type silicon structure for optical sensor applications” Synthetic Metals (2008).
 • Bahire Filiz Senkal, Emir Tugrul Tekin and Erdem Yavuz “Preparation of pyridine sulphonamide resin for the removal of dyes from aqueous solutions” Polym. Adv. Technol. 2008.
 • Fahrettin Yakuphanoglu and B. Filiz Senkal “Current–voltage and capacitance–voltage characteristics of the ITO/polyaniline doped boron trifloride/Al Schottky diode” Polym. Adv. Technol. (2008).
 • Fahrettin Yakuphanoglu and B. Filiz Senkal “Electrical transport properties of an organic semiconductor on polyaniline doped by boric acid” Polym. Adv. Technol. (2008).
 • Fahrettin Yakuphanoglu, B. Filiz Senkal, Ayfer Sarac “Electrical Conductivity, Thermoelectric Power, and Optical Properties of Organo-Soluble Polyaniline Organic Semiconductor” Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 37, No. 6, 2008.
 • Fahrettin Yakuphanoglu and B. Filiz Senkal “Thermoelectrical and optical properties of double wall carbon nanotubes:polyaniline containing boron n-type organic semiconductors” Polym. Adv. Technol.19: 905–908; 2008.
 • F. Yakuphanoğlu, Yu Li, B. F. Şenkal “Polyaniline nanofibers organic semiconductor” p 341, 4. Nanobilim ve nanoteknoloji konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 9-13 Haziran 2008.
 • Gamze Barım, B. F. Şenkal, F. Yakuphanoğlu”Electrical conductivity and dielectric properties of the poly (methyl methacrylate): double wall carbon nanotubes composite organic semiconductors, p153, 4. Nanobilim ve nanoteknoloji konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 9-13 Haziran 2008.
 • Fahrettin Yakuphanoglu, Photovoltaic properties of the organic-inorganic device based on polymer and fullerene blend,Sensors & Actuators: A. Physical, Sensors and Actuators A: Physical, Volume 141, Issue 2, Pages 383-389 15 February 2008.
 • Yavuz, R., Karatepe,  N., “A Thermogravimetric Study of Activated Carbons Prepared from Lignite”, 2007 International Conference on Coal Science and Technology, Nottingam, UK, 28th-31st August 2007.
 • Karatepe,  N., Orbak, İ., Yavuz, R.,  Özyuğuran, A., “SO2 Removal from Flue Gas by Activated Carbon”, 2007 International Conference on Coal Science and Technology, Nottingam, UK, 28th-31st August 2007.
 • A. Tekin, G. Jansen, CH-π and hydrogen-bonded interactions of acetylene with (hetero-) aromatic systems, 12. International Conference on the Applications of Density Functional Theory, , Amsterdam, (Hollanda), 26-30 Ağustos, 2007.
 • F.Yakuphanoğlu, B.F.Senkal “Electronic and Thermoelectric Properties of Polyaniline Organic Semiconductor and Electrical Characterization of Al/PANI MIS Diode” , J. Phys. Chem. C, 111, 1840-1846, 2007.
 • F. Yakuphanoglu, B. F. Şenkal, Electrical transport properties of the semiconductor Polyaniline including boron, Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Derneği, 28-31 Ağustos, Malatya, 2007.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ