ALT BİRİMLERİ

1) Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Laboratuarı
2) Fotometri ve Radyometri Laboratuarı

YÜRÜTÜCÜ


Prof. Dr. Sermin ONAYGİL

İTÜ Enerji Enstitüsü
Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0 212 2853946
e-mail: onaygil@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL (Yürütücü)

Doç. Dr. Önder GÜLER
Dr. Emre ERKİN
Yük. Mak. Müh. M. Berker YURTSEVEN
Yük. Mak. Müh. Seher METE
Yük. Elk. Müh. Lale ERDEM
Mecvut Laboratuvar İmkanları
- Gonyofotometre Near Field Mesarument System (NFMS)
- 2 metre çaplı Ulbricht küresi
- Sıcaklık kontrollü 1metre çaplı Ulbricht küresi
- Parıltı ölçer
- Lüksmetre
- Termal kamera
- Chromameter 
- Optis optik tasarım programı
- FloEFD ısıl tasarım programı
- Enerji analizörü
- Veri toplayıcı sistemler
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
- LED’li Yol ve Tünel Aydınlatması Armatürü Prototipi Eldesi
- LED’li Aydınlatma Armatürü ve Sürücü Prototipleri Eldesi
- LED Işık Kaynaklı Aydınlatma Armatürü Tasarım Optimizasyonu
- LED Işık Kaynağı Karakteristik Değerlerinin Analizi
- Enerji Verimli Şehir içi Yol Aydınlatmaları
- Yol, Kavşak, Bulvar, Cadde, Sokak Aydınlatmasında kullanılacak LED ışık kaynaklı armatür kullanımı Danışmanlık Hizmeti (mevzuat, projelendirme ve uygulama çalışmaları)
Ticarileşen , Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
- Vestel, M3 aydınlatma sınıfı için LED ışık kaynaklı Yol Aydınlatması Armatürü
- Pelsan, M3 aydınlatma sınıfı için LED ışık kaynaklı Yol Aydınlatması Armatürü
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
- LED' li (Işık Yayan Diyotlu) Yol Aydınlatması Armatürü Teknik Şartnamesi, Aralık 2013, TEDAŞ
- Yol Aydınlatmasında LED Işık Kaynaklı Armatür Kullanımı, Aralık 2012, TEDAŞ Proje Raporu, İstanbul
- Vestel M3 aydınlatma sınıfı için LED ışık kaynaklı Yol Aydınlatması Armatürü tasarımı ve prototip eldesi
- Pelsan M3 aydınlatma sınıfı için LED ışık kaynaklı Yol Aydınlatması Armatürü tasarımı ve prototip eldesi
Yayınlar, Patentler vb.

1)      E. Erkin, S. Onaygil, “An Approach for Calculating Lighting Energy Saving Potentials in the Office Buildings on the Basis of LENI Data”, Light and Engineering, 2014, Volume (issues) 22(3), Article in Press
2) M.B. Yurtseven, S. Onaygil, G. Öğüş, “Thermal simulation and validation of LED-based luminaires using two-resistor compact thermal model”, Lighting Research and Technology, July 2013 (online), ISN: 0378-7788
3) B. Manav, E. Erkin, Ö. Güler, S. Onaygil, “An experimental study on tubular fluorescent and LED lamps with respect to energy performance and visual comfort”, Light and Engineering (Svetotekhnika), Vol. 21, No. 4, 2013
4) S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, Cost Analyses of LED Luminaires in Road Lighting, Light and Engineering (Svetotekhnika), Vol. 20, No. 2, p. 39-45, 2012
5) S. Onaygil, “The Importance of Lighting Among Energy Efficiency Studies in Turkey” Light and Engineering (Svetotekhnika), Vol. 17, No. 1, 2009
6) S. Onaygil, Ö. Güler, “Determination of the Energy Saving by Daylight Responsive Lighting Control Systems with an Example from Istanbul”, Building and Environment, Vol 38/7, pp.973-977, July, 2003
7) Ö.Güler, S.Onaygil, “The Effect of Luminance Uniformity on Visibility Level in Road Lighting”, Lighting Research and Technology, vol. 35.3, pp.199-215, 2003
8)  N.Çolak, S.Onaygil, “Prediction of the Artificial Illuminance Using Neural Networks”, Lighting Research and Technology, vol. 31.2, pp. 63-66, 1999 

9) S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “LED Technologies in Road Lighting”,  Selected Papers of the Light and Lighting Conference with Special Emphasis on LEDs and Solid State Lighting, 27-29 May 2009, Budapeşte, Macaristan, CIE x034:2010
10) S. Onaygil, M.B. Yurtseven, E. Erkin, “Thermal Analysis Methods and Processes in LED Luminaire Design”, 27th Session of CIE, pp. 679-684, Sun City, South Africa, July 2011

11) S. Onaygil, Ö. Güler, E. Erkin, “Cost Analyses of LED Luminaires in Road Lighting”,  27th Session of CIE, pp. 723-729, Sun City, South Africa, July 2011
12) S. Onaygil, Invited Paper, “New Trends in Technical Lighting Applications: LED Technologies”, The fifth Conference Balkan Light 2012, 3-6 October 2012, p.55-58, Belgrade, Serbia.
13) M.B. Yurtseven, S. Onaygil, G. Öğüş, “The Effect of LED Luminaire Orientation on the Photometric Measurements – Thermal Aspects“, The fifth Conference Balkan Light 2012, 3-6 October 2012, p.39-58-47, Belgrade, Serbia
14) Ö. Güler, S.A. Akdağ, E. Erkin, S. Onaygil, “Feasibility Analysis of Solar Powered LED Road Lighting Systems”, 12th European Lighting Conference LUX EUROPA, pp. 395-400, 17-19 September 2013, Krakow, Polland
15) N. Gündüz, E. Erkin, S. Onaygil, “The Optical Design of LED Based Energy Efficient Industrial Luminaire”, 12th European Lighting Conference LUX EUROPA, pp. 607-612, 17-19 September 2013, Krakow, Polland

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ