ALT BİRİMLERİ

Radyografi Laboratuvarı
Radyoaktif İzleme Laboratuvarı
Tahribatsız Muayene Laboratuvarı
XRF laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. A. Beril Tuğrul

ARAŞTIRMACILAR

İTÜ Enerji Ens. Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı'ndan
Prof.Dr. A. Filiz Baytaş
Prof.Dr. Sema Erentürk
Prof.Dr. Nilgün Baydoğan
Prof.Dr. Nesrin Altınsoy
Doç.Dr. Sevilay Hacıyakupoğlu
End.Des.Araş.Gör.Dr. Bülent Büyük
Araş.Gör. Ertuğrul Demir

İTÜ Enerji Ens.'den
Prof.Dr. Nilgün Karatepe Yavuz
Dr. Muhittin Okka
Yük.Lis. Zeyneb Camtakan
Ayşenur Esen (Dok.Öğr.)
Fiz.Lis. Mehmet Genceli
Özlem Maranci (Yük.Lis. Öğr.)
Selahattin Yıldırım (Yük.Lis.Öğr.)

İTÜ İçinden
Prof.Dr. Cenap ÖZBEN (İTÜ Fen-Ed. Fak. Fizik Böl.)
Doç.Dr. Murat Baydoğan (İTÜ kim.Met.Fak.- Malzeme Bil.Bl.)
Yrd.Doç.Dr. Zuhal Er (İTÜ Fen-Ed. Fak. Fizik Böl.)

İTÜ Dışından
Yurt İçinden
Prof.Dr. Mustafa Demir (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD)
Yurt Dışından
Prof.Dr.Jan Kucera (Çek Cumh)
Prof.Dr. Noorhana Yahya (Malezya-University of PETRONAS)
Dr.Marie Kubesowa (Çek Cumh)
LABARATUVAR OLANAKLARI
* Dijital (Real-time) radyografi cihazı ve X-ışını tüpü
* X-Işını tüpü ve X Işın Cihazı Kumanda Konsolu
* X-ışın tüpünü taşıyıcı elemanlar, ikaz lambası
* Negoskoplar
* Floroskopik Ekran
* Dijital Densitometre
* Sanayii Tipi Nem alma cihazı
* X Işın Cihazı, Tüpü ve Kumanda Konsolu (Balteau)
* Ultrasonik Test Cihazı
* Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı
* Ultrasonik Temizleyici
* Manyetik Parçacık Muayene Cihazı (Boyunduruk tipi)
* Manyetik Parçacık Muayene Cihazı (Halka tipi)
* Uzak, orta ve Yakın Bölge UV Lambalar
* X-Işını Floresans Spektrometresi  ve aksesuarları
* Sintilasyon algılayıcıları
* Yüksek voltaj kaynakları
* Ön Yükselticiler
* Yükselticiler
* Tek kanallı analizör
* Digibase-Çok kanallı analizör
* Sayıcılar
* Geiger-Müller algılayıcılar
* Beta Sayıcıları
* Çok kanallı analizör ve aksesuarları
* Katı hal Dedektörü
* Sıvı azot tüpü

BAŞLICA ÇALIŞMALAR VE PROJELER


* “Cr-51 Kullanılarak Yapılan Karaciger Sintigrafisine Iliskin Kritik Organ Dozlarının Torso Fantom
    Kullanılarak Belirlenmesi” A. Beril Tuğrul (Yürütücü), Özlem Maranci, İTÜ-BAP Yüksek Lisans Tezi
     Araştırma Projesi, 24 Kasım 2015- Devam Ediyor
* “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Selenyumun Sulu Ortamlardan Eliminasyonunun İncelenmesi”,
    A. Beril Tuğrul (Yürütücü), A. F. Baytaş, S. Erentürk, N. Yavuz, N. Baydoğan, N. Altınsoy,
    S.Hacıyakupoğlu, B. Büyük, E. Demir, M. Okka, Z. Camtakan, İTÜ BAP Projesi, 2013-2015

* "Optimization of k0 standardization in neutron activation analysis using LVR-15 reactor in Řež and
     Triga Mark II reactor in Istanbul,Haciyakupoglu S., Erenturk S TÜBİTAK Projesi, Proje No: 212T190,
      Proje Süresi: 2013-
*   "Elemental characterization of Neolithic and Byzantine archeological samples using k0-NAA",
      Erenturk S.,Haciyakupoglu S., Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods (CANAM) in
      Czech Republic, Proje Süresi: 2014-
*   Instrumental neutron activation analysis of plant tissues and soils for phytoremediation study, 
      KubesavaM., EsenA.N., Hacıyakupoğlu S.,Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods,
      Nuclear Physics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014-.  
*  "Determination of minor and trace elements in coal samples from Turkey",S.Erenturk,
      S.,Haciyakupoglu, Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods (CANAM) in
      Czech Republic, Proje Süresi: 2013-2014.
*  “Radyografi Uygulamalarında Hasta Dozu Tayini”, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Y. Lisans
      Projesi, (Yürütücü: Nesrin Altınsoy, Araştırmacı: Hatice Baş Mor), 2014-
*  "Farklı Matrislerdeki Örneklerin Nötron Aktivasyon Analiziyle Elementel Karakterizasyonu",
     S. Hacıyakupoğlu, A.N. Esenİ.T.Ü. Lisansüstü Tezlerini Destekleme Projesi 36487, 2013-
* "Nötron Aktivasyon Analizinde Ölçüm Süresinin Analiz Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi,S.
      Hacıyakupoğlu, R.K. İleri, İ.T.Ü. Lisansüstü Tezlerini Destekleme Projesi, 2014-
* "Dijital Radyografi Sisteminde Görüntü Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi”, İTÜ Bilimsel Araştırma
     Projeleri Birimi Y. Lisans Projesi, (Yürütücü: Nesrin Altınsoy, Araştırmacı: Alper İlerler), 2012-10.
* “Radyoaktif İzleme Tekniği ile Farklı Elementlerin Toprakta İlerlemesinin İncelenmesi”,  A. Beril
       Tuğrul (Yürütücü), Ertuğrul Demir, İTÜ-BAP Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi Aralık 2012-
       Şubat 2014.
* "Dijital Radyografi Sisteminde Görüntü Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi", İTÜ BAP Y. Lisans
       Projesi, Nesrin Altınsoy (Yürütücü), Alper İlerler, 2012.
* "Gama Transmisyon Tekniği ile Al Katkılı ZnO İnce Filmlerde Gama Geçirgenliği Tayini”, Nilgün
      Baydoğan, Burak Emre KARAGÖZ, İTÜ-BAP Projesi, 2010-2011
* "Radyografik Muayene Yöntemi İle Petrol Boru Hatlarındaki Borularda Kaynak Dikişi ve Diğer
      Hataların İncelenmesi”, Nilgün Baydoğan, Cihan Deligöz,İTÜ-BAP Projesi, 2010-2011.
* "Radyografi Yöntemi ile Borulardaki Kaynak Dikişilerinde Hata Tespiti ve Cidar Kalınlığı Tayini, İTÜ
       Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Y. Lisans Projesi, Nilgün Baydoğan (Yürütücü), Nesrin Altınsoy
       (Yürütücü), Turan Yaşar, Murat Çobanoğlu, İTÜ-BAP Projesi, 2010.
* "Otomotiv Parçaların Radyografi Tekniği İle Kalite Kontrollarının Yapılması, TUĞRUL B. (Yürütücü),
       Baydoğan N., Altınsoy N., Okka M., Ağustos 2007-Mart 2008.
* “Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi”, B. Tuğrul
     (Yürütücü), F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz,  N. Doğan, S. Şahin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
     (TAEK) Araştırma Projesi, 1999 – 2004

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

* Farklı doğal malzemelerin radyasyon geçirgenlik katsayısının tayini (ticarileşme potasiyeli)
* Zeytin çekirdeğinden aktif karbon üretimi (ticarileşme potasiyeli)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

* Radyoaktif İzleme Tekniği Toprak Katmanlarında İlerleme İzlemesi
* Radyoaktif izleme Tekniği ile Çevre İncelemeleri
* Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda ve Kanallarda Akış İncelemesi
* Radyografi Tekniği ile Boru Hatları Kalite Kontrolu
* Radyografi Tekniğinin Otomotiv Parçalara Uygulaması
Yayınlar, Patentler vb.

Makaleler

1. A.B. Tugrul, S. Erentürk, S. Haciyakupoglu, N. Karatepe, N. Altinsoy, N. Baydogan, F.
    Baytas, B. Büyük, E. Demir and S. Gedik, Kinetic and Thermodynamic Behavior of
    Selenium on Modified Bentonite and Activated Carbon using Radiotracer Technique, Acta
    Physica Polonica A, Vol.128, No.2-B, pp B-180-B181,2015.

2. A.B. Tugrul,  S.Haciyakupoglu, S. Erenturk, N. Karatepe, F.Baytas, N.Baydogan,N.Altinsoy, B.Buyuk, E.Orucoglu, E.Demir, Z.Camtakan, M.Okka, Investigation for Remediation of Selenium Aqueous Environment with Using Organic Pillared Bentonite by Radiotracer Technique, Acta Physica Polonica A, Vol.127, No.4, pp 1186-1188, 2015.

              3. M. Cengiz, S.C. Ozer, B. Buyuk, A.B. Tugrul, O. Yucel, G. Goller and F.C. Sahin,
    Processing, Mechanical and Nuclear Characterization of Boron Carbide Ceramics
    Consolidated by Spark Plasma Sintering, Acta Physica Polonica A, Vol.128, No.2-B,
    pp B-187-B189, 2015

 4. E.Demir, A.B.Tugrul, N.Baydoğan, A. F.Baytaş, N. Altinsoy, S. Haciyakupoglu,B. Buyuk,

           "Evaluation   of Rubidium and Potassium Diffusion in Soil by Radiotracer Technique", Defect
     and Diffusion Forum,   Vol.353, pp.199-204, 2014.

 

       5. Haciyakupoglu S., Esen A.N., Erenturk S., Experimental Parameters Optimization of
     Instrumental Neutron Activation Analysis in order to Determine Selected Elements in Some
      Industrial Soils in Turkey
, Radiation Physics and Chemistry, 101, 24-29, (2014).

       6. N. Baydogan, T. Yasar, A.B. Tugrul, H. Çimenoğlu, Flaw Detection of Welded Joints Using
     Radiographic Examination,  International Journal of Arts & Sciences (IJAS),, 2, pp. 391-396,
      2013.
 
7.  
A. F.Baytaş, A.B. Tugrul, F.Gökbulak, N. Baydoğan, N. Altinsoy, S. Haciyakupoğlu,
     N. Karatepe,S.  Erentürk, B. Büyük, E.Demir Z. Camtakan, Investigation of Salt Diffusion in
     Soil by Using Radiotracer   Technique, International Journal of Defect and Diffusion Forum,
      Vols. 334-335, pp 274-278
, 2013.

8. G.Yilmaz, A.B. Tugrul, M. Demir, D.Yasar, B. Demir, B. Buyuk, ”PET/CT Patient Dosage
    Assay”, International Journal of
 Medical Science and Engineering Vol:7 No:12,  pp. 106
     -110,  2013.

       9. AltinsoyN.,  TugrulA.B., BaytaşF., BaydoğanN., KaratepeN., HacıyakupoğluS., BüyükB.,    
     Investigation of Helical Flow by Using Tracer Technique, European Physical Journal Web of
      Conferences
, 50, 01001,(2013).

       10. B. Buyuk, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu and A.O. Addemir, “Investigation of Behaviour of
       Titanium Diboride  Reinforced Boron Carbide–Silicon Carbide Composites against Cs-137
       Gamma Radioisotope Source by Using Gamma Transmission Technique” Acta Physica
        Polonica A, Vol.121, No.1, pp.135-138,   2012.

        11. B. Karagoz, O. Ozdemir, O. Karacasu, N. Baydogan, H. Cimenoglu, E. S. Kayali, A. B.
       Tuğrul, N. Altinsoy, S. Haciyakupoglu, S.Kiziltas, M. Okka, G. Albayrak, H.Sengel, F.
        Akmaz, A.Parlar,  “Determination of Gamma Transmittance and Density Assessment for
        AI Doped ZnO Thin Films By  Using Gamma Transmission Technique”, Defect and
        Diffusion Forum, Vols.312-315, pp.830-835, 2011.

12. Akbal S., Baytaş F., Effects of non-uniform porosity on double diffusive natural convection
      in a porous cavity with partially permeable wall, International Journal of Thermal Sciences,
      47, 875-885, 2008.

      13.  Ş. İpek Karaaslan, A. Beril Tuğrul, “İstanbul Boğazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk
      Tayini ve Yeni Bir Matematik Model, İTÜ Dergisi, Seri d, Cilt 6, Sayı 4, s: 27-36, 2007. 

       14. S.A.Asm, M.Demir, H.B.Sayman, A.B. Tuğrul, E. Dirlik, I.Uslu, “Quantitative Evaluation of
      The  Masking Effect Arising From Proximity of Injection Site to The Adjacent Lymph Nodes
       in Lympohsintigraphy: A Phantom Study” World Journal of Nuclear Medicine, Vol.5, No.2,
       pp. 119-128, 2006.

       15.  A.B. Tuğrul, N. Altınsoy, “Investigation of Laminar Pipe Flow By Using Radiotracer
       Technique”, Tracer 4 Conress, Grenoble – France, 2006,
        Proc. 
ftp://ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer4

        16.  A. Kurtoğlu, A.B. Tuğrul, “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Başlıca Üç Kıymetli Metalin
        Analizi, Kütle  Zayıflatma Katsayılarının Tayini ve İrdelenmesi”, İTÜ Dergisi D, Cilt: 4,
        2006.

         17.  Z. Er, A.B.Tugrul, “Radyasyon İzleme Tekniği İle Dar Deniz Yolları İçin Bırakımlı Hal
         İncelemesi ve  İrdelemesi”, İTÜ Dergisi D, Cilt: 4, Sayı: 6, s: 35-46, Aralık 2005

         18.  D. Yaşar, A.B. Tuğrul,  “A New Approach for The Calculation of Critical Organ Dose in
        Nuclear  Medicine Applications”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 62, pp. 405-410,
        2005.

          19.  A. Kurtoğlu, A.B. Tuğrul, “Gold Analysis By The Gamma Absorption Technique”, Applied
        Radiation  and Isotopes
, Vol. 58, N0. 1 pp. 5-8, 2003.

 

 

  Bildiriler

 

 1. O. Maranci, A.B.Tugrul, Determination of Critical Organ Doses for Liver Scintigraphy Using Cr-51, 17th International Conference on Medical Physics and Medical Sciences, ICMPMS 2015, 26-27 Oct. 2015, Istanbul, Proc. Part XIV, pp.2064-2067.
 2. Gulten Yilmaz, A.B.Tugrul, Mustafa Demir, Dogan Yasar, Bayram Demir,  Assesment of Dose Determination for Positron Emission Tomography (PET) and Evaluation Wıth MIRD Method, 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering-ICCESEN-2015, 14-19 Oct.2015, Antalya
 3. Z.Er, A.B.Tugrul, Research on Mathematical Model of Discharge State Analysis With Radiation Tracing Technique for Narrow Water Ways, Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering,Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, 15-18 June 2015, Mykanos-Greece, Proc. pp.275-281  tion Wıth MIRD Method, 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering-ICCESEN-2015, 14-19 Oct.2015, Antalya
 4. Cobanoglu, M., Altinsoy, N., “Wall Thickness Measurement of Pipes by Using Digital Radiography”, 4. The International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress&Exhibition (APMAS 2014), 24-27 April 2014, Muğla, Fethiye.
 5. Cebe, M.C., Baytaş A.F.. Evaluation Of Soil Parameters By Gamma Transmission Method, APMAS 4th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, 24 -27 April 2014, Antalya, Turkey.
 6. Ileri R.K., Haciyakupoglu S., Esen A.N., Orucoglu E., Erenturk S.,The Assessment of Environmental Risk From Coal using Neutron Activation Analysis, APMAS-2014 The International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, 24-27 April 2014, Fethiye-Muğla, (2014).
 7. Erenturk S.,Haciyakupoglu S., Esen A.N., Ileri R.K., Yusan S., GurFiliz F., Belivermis M., Kılıc O., Kocbas F., Akiner M., Oral R., Assessment of Radiation and Chemical risk in Soils by Radiometric and Radioanalytical Methods,17th Radiochemical Conference, Marianske Lazne, Czech Republic, 11–16 May 2014, (2014).
 8. A.B. Tuğrul, “Urartu Buluntularının Tahribatsız Muayene Metodları İle İncelenmesi”, “36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”,2-6 Haziran 2014, Gaziantep.
 9. Esen A.N., Orucoglu E., Hacıyakupoglu S., Erenturk S.,Arsenicdetermination in coal and ash samples by neutron activation analysis, ResearchReactor Fuel Management/ International Group Operating Research Reactors, RRFM/IGORR 2012, 21-25 April 2013, Transactions, 522-527. Saint Petersburg (Russian Federation), (2013).
 10. Haciyakupoglu S., Esen A. N., Erenturk S., Determination of chromium in proficiency testing soil samples by neutron activation analysis, The Fourth International Proficiency Testing Conference, 17-20 September 2013, Brasov, Conference Proceeding 155-162, Romania, (2013).
 11. A.B. Tuğrul, “Farklı Mühürlerin Tahribatsız Muayene Metodları İle İncelenmesi”, “35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”,27-31 Mayıs 2013, Muğla, Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-36.
 12. S.Haciyakupoglu, A.B. Tugrul, A. F. Baytas, F. Gokbulak, N. Altinsoy, N. Baydogan, B. Buyuk, E.Demir, Behaviour of KNO3 Fertelizer in Soil by the View of Land Conservation, LANDCON-2012, Belgrad-Serbia, 17-20 Sept.2012.
 13. Orucoglu, E., Haciyakupoglu, S., Production and Determination of 75Se by Neutron Activation Methode for Selenium Removal Studies, Research Reactor Fuel Management/ International Group Operating Research Reactors,  RRFM/IGORR 2012, 18-22 March 2012, Prague,  Transactions, 141-145, (2012).  
 14. OrucogluE., HaciyakupogluS., Investigation of 75Se Adsorption by Gamma-ray Spectroscopy, Particulate Systems Analysis  2011 Conference, Conference USB Paper 72,  5-7 September 2011, Edinburgh, (2011).
 15. A. B. Tuğrul, “Bazı Pirinç Eserlerin Radyografi Tekniği İle İncelenmesi”, “33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”, 23-27 Mayıs 2011, Malatya.
 16. S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Karatepe, N. Baydoğan, B. Tuğrul, M. Demir.  E. Çetinkaya, E. Oruçoğlu, “Investigation on Torrent Control by Using Clay and Activated Carbon for I-131”, LANDCON 0905 Conference,  Belgrad-Serbia, 26-30 May 2009, CD Proc.
 17. N. Karatepe, S.Hacıyakupoğlu, N.Altınsoy, N. Doğan Baydoğan, B.Tuğrul. Investigation of Radioiodine Isotope Adsorption on Activated Carbon, V. Avrasya Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Konferansı, 14-17 Ekim 2008, Ankara.
 18. Tuğrul, A.B, Baydoğan, N., Altınsoy, N., Dizdar, D., Yağcı, E., “Radiografic Investigation on Automative Parts”, 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, pp. 126-135,  Istanbul, 2008.
 19. N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Simulation Study for Scenario of RadionuclideReleasing in a Open  Channel”, International Symposium  “In-Sıtu Nuclear Methodology as A tool For Radioecology –  Insunume” radioprotection of Environment, pp. 63, 6-8 Sept. 2006, İzmir.
 20. N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Evaluation of Entrance Length Effects on Turbulence Parameters By Using Radiotracer Technique”, Tracer 4 Congress, Grenoble – France, 2006, Proc.,  http://ftp.cea.fr/incoming/y2k01/Tracer4 Proceedings/
 21. N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Simulation Study for Scenario of RadionuclideReleasing in a Open Channel”,  International Symposium  “In-Sıtu Nuclear Methodology as A tool For Radioecology – Insunume”   Radioprotection of Environment, pp. 63, 6-8 Sept. 2006, İzmir.

 

Kitap Bölümleri

1. A.B.Tugrul, S. Haciyakupoğlu, S. Akyıl Erentürk, N.Karatepe, A.F. Baytaş, N. Altinsoy,
    N. Baydoğan, B. Büyük, E. Demir, “Selenium Adsorption on Activated Carbon by Using Radiotracer
    Technique, Impacts and Solutions to Global Warming – Chapter 19, pp. 305-322, Springer, 2013
   
2. A.B. Tugrul, S. Haciyakupoglu S., Akyil Erenturk., N.KaratepeF.Baytas, N.Altinsoy
    N., Baydogan, B.Buyuk, E.Demir, SeleniumAdsorption on Activated Carbon by Using
    Radiotracer Technique
, In: Causes Impacts and Solutions to Global Warming, Springer
    Science+Business Media, New York, Chapter 19, 305-322,(2014).

3. A. B. Tuğrul, Metal Buluntular Üzerinde Yapılan Radyografik Çalışmalara Genel Bakış,
   Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları-Armağan Kitap II,2013, s: 49-55, Ankara.

4. A. B. Tuğrul, Radyografi Tekniği ile Eserlerin Değerlendirilmesi, Türkiye’de Arkeometrinin Ulu
    Çınarları-Armağan Kitap, s: 369-374, 2012, Ankara

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ