ALT BİRİMLERİ

Radyasyon Dedektörleri
Nükleer Malzemeler
Tahribatsız Nükleer Uygulamaların Geliştirilmesi
Ulusal Nükleer Veri Bankası (Turkish Nuclear Data File -TNDF)
Radyoizotop Üretimi
Reaktör Teknolojileri

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. İskender Atilla REYHANCAN
Prof. Dr. Üner ÇOLAK

ARAŞTIRMACILAR

M. Nizamettin ERDURAN (İst. Sabahattin Zaim Üniversitesi, Bilgisayar Bölümü Başkanı)
Muhittin OKKA
Sahip KIZILTAŞ
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Alfa Spektrometresi
Gama Spektrometresi
Toplam Alfa-Beta sayım sistemi
Hızlı Nötron Üreteci (D-T)
İzotopik Nötron Kaynağı (1 Ci)

Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ