YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Altuğ Şişman

ARAŞTIRMACILAR

Yrd. Doç. Dr. Coşkun Fırat

Yrd. Doç. Dr. Fatih Öztürk

Dr. Gülru Babaç

Sevan Karabetoğlu

Alhun Aydın

Araştırma Konuları
 • Mikro ve nano ölçekli sistemlerde termodinamik, ısı transferi ve gaz transportu
 • Mikro ve nano ölçekte enerji dönüşümü ve güç üretimi
 • Elektron transportunun modellenmesi
 • Dejenere ve tutuklanmış kuantum gazlarında termodinamik büyüklükler
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 • C. Firat and A. Sisman, “Quantum forces of a gas confined in nano structures”, Phys. Scr., 2013, 87:4, 045008.
 • A. Sisman and G. Babac, “Quantum Size Effects on Classical Thermosize Effects”, J. Continuum Mechanics & Thermodynamics, 2012, DOI 10.1007/s00161-011-0214-9
 • G. Babaç and A. Sisman, “Classical thermosize effects in degenerate quantum gases”, J. Computational and Theoretical Nanoscience, 2011, 8 (11) pp.1-4
 • G. Babaç and A. Sisman, “Thermodynamic cycles based on classical thermosize effects”, J. Computational and Theoretical Nanoscience, 2011, 8 (9) pp.1-7. 
 • C. Firat, A. Sisman and Z.F. Ozturk, “Effects of Particle-Wall Interactions on the Thermodynamic Behavior of Gases at the Nano Scale”, Int. J. Thermodynamics, 2011, 14, 4, pp.155-161.
 • Z.F. Ozturk, A. Sisman and C. Firat, “Quantum Effects on Gas Diffusion at the Nano Scale”, Int. J. Thermodynamics, 2011, 14, 4, pp.163-166.
 • C Firat, A Sisman, ZF Ozturk, “Thermodynamics of gases in nano cavities”, Energy, 2010, 5:2, pp 814-819
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ