ALT BİRİMLERİ


YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr.Hüseyin Atila Özgener
Prof.Dr.Bilge Özgener

ARAŞTIRMACILAR

İTÜ Enerji Enstitüsü
Prof.Dr.Hüseyin Atila Özgener
Prof.Dr.Bilge Özgener
Arş.Gör.Dr.Şükran Çavdar
Mak.Müh.Tayfun Tanbay (Doktora Öğrencisi)
Fizik Müh. Ceyhun Yavuz (Y. Lisans Öğrencisi) 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Dr.Nük.Müh. Mehmet Mercimek 
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Application of meshless methods to neutron diffusion and transport, İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Doktora Tez Projesi, Danışman: Bilge Özgener, Öğrenci: Tayfun Tanbay, 2012-..

Zamana bağlı ani nötron transport denkleminin sayısal çözüm yöntemleri, İTÜ BAP Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, Doktora Tez Projesi, Danışman: H. Atilla Özgener, Öğrenci: Mehmet Mercimek, 2011-2014.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
ÇALIŞMA KONULARI 

Kaynak güdümlü alt-yetkin nükleer sistemlerin sayısal çözümlenmesinde varyasyonel hızlandırma.
Nötron difüzyonu için ağsız yöntemler.
Nötron transportu için  süreksiz sonlu elemanlar-ayrık ordinatlar yöntemi.
Hızlı reaktör hesapları için nötron tesir kesiti veri tabanı geliştirilmesi.
Uranyum-238 rezonans integrali hesapları.
Varyasyonel teknikler ile difüzyon sentetik yönteminin nötron transportuna uyarlanması. 
Kaba ızgara yeniden dengeleme metodunun ek nötron difüzyon hesaplarına uygulaması.
Kaynak güdümlü alt-yetkin nükleer sistemlerin kaynak çoğaltma katsayıları ile verimlerinin hesabı.

YAYINLAR

SCI KAPSAMINDAKI MAKALELER

Tayfun Tanbay, Bilge Özgener, "A comparison of the meshless RBF collocation method with finite element and boundary element methods in neutron diffusion calculations", Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 46, 09/2014, s. 30-40, Elsevier.

Mehmet Mercimek,H.Atilla Özgener, "Discontinuous Finite Element Formulations for Neutron Transport in Spherical Geometry", Annals of Nuclear Energy, Vol. 64, No. 2, 02/2014, s. 244-255,Elsevier.

Tayfun Tanbay, Bilge Özgener, "A Numerical Method for Resonance Integral Calculations", Kerntechnik, Vol. 78, No. 3, 07/2013, s. 220-228, Carl Hanser Verlag.

Bilge Özgener, "An Assessment of Acceleration Techniques in Scattering Source Iterations", Fusion Science and Technology, Vol. 61, No. 1T, 01/2012, s. 308-313,  American Nuclear Society.

H.Atilla Özgener,"Coarse Mesh Rebalance Acceleration of Power Iteration in Adjoint Diffusion Calculations", Fusion Science and Technology, Vol. 61,No. 1T, 01/2012, s.281-286,American Nuclear Society.


SCI KAPSAMI DISI MAKALELER

Tayfun Tanbay, Bilge Özgener, "Numerical solution of the neutron diffusion equation by the meshless RBF collocation method", Mathematical and Computational Applications, Vol. 18, No. 3, 2013, s. 399-407

ULUSLARARASI BILDIRILER

Bilge Özgener, H.Atilla Özgener, "Variational Acceleration of Fission Source Iteration for Subcritical Source-Driven Systems", 09/2014, PHYSOR-2014, Kyoto, Japan, 28.09.2014 - 03.10.2014.

Bilge Özgener, H.Atilla Özgener, "A Comparison of Coarse Mesh Rebalance and Diffusion Synthetic Acceleration Techniques in Discrete Ordinates Calculations", 09/2013, 22nd International Conference Nuclear Energy for New Europe(NENE2013), Bled, Slovenia, 09.09.2013 - 12.09.2013.

Mehmet Mercimek, H.Atilla Özgener, "Coarse Mesh Rebalance Acceleration for Time Dependent Neutron Transport Calculationas", 06/2013, s. 424-433, 4th International Conference on Mathematical and Computational Applica, Manisa, Turkey, 11.06.2013 - 13.06.2013.

Tayfun Tanbay, Bilge Özgener, "Numerical solution of the multigroup neutron diffusion equation by the meshless RBF collocation method", 06/2013, 4th International Conference on Mathematical and Computational Applica, Manisa, Türkiye, 11.06.2013 - 13.06.2013.

H. Atilla Özgener, Bilge Özgener, "A Discrete Ordinate Analysis of Selected Fast Critical Assemblies Using an ABBN-Type Library", 05/2013, 16th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES 2013) , Madrid, Spain, 26.05.2013 - 30.05.2013.

Bilge Özgener, "An Assessment of Acceleration Techniques in Scatteriring Source Iterations", 2013, 15th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES 2011) , San Francisco, CA, USA, 15.05.2011 - 19.05.2011.

H.Atilla.Özgener, "Coarse Mesh Rebalance Acceleration of Power Iteration in Adjoint Diffusion Calculations", 05/2011, 15th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES 2011) , San Francisco, California, USA, 15.05.2011 - 19.05.2011.


TAMAMLANMIS TEZLER
 
TAMAMLANMIS DOKTORA TEZLERI

Mehmet Mercimek, "Zamandan Bağımsız ve Zamana Bağlı Nötron Transport Denkleminin Sayısal Çözümleri İçin Süreksiz Sonlu Elemanlar Yöntemleri", Enerji Enstitüsü, 04/2014 (Danisman: H.Atilla Özgener)..

TAMAMLANMIS YUKSEK LISANS TEZLERI

Ceyhun Yavuz, "A Study of the Dependence of Source Efficiency on Design Parameters in Source-Driven Subcritical Nuclear Systems", Enerji Enstitusu, 01/2015 ( Danisman: H. Atilla Özgener).

Ali İhsan Demirbağ, "Yerel bir Kaynağımız Olarak Toryum Madeninin Nükleer Enerji Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi ve Fizibilite Analizi", Enerji Enstitüsü, 2013 (Danisman:Bilge Özgener).

SCI'DA YER ALAN  ARAŞTIRMA MAKALELERİ

TANBAY T, OZGENER B, "A COMPARISON OF THE MESHLESS RBF COLLOCATION METHOD WITH FINITE ELEMENT AND BOUNDARY ELEMENT METHODS IN NEUTRON DIFFUSION CALCULATIONS", ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS,  Vol. 46, 09/2014, s. 30-40.

MERCIMEK M, OZGENER HA, "DISCONTINUOUS FINITE ELEMENT FORMULATIONS FOR NEUTRON TRANSPORT IN SPHERICAL GEOMETRY", ANNALS OF NUCLEAR ENERGY, Vol. 64, No. 2, 02/2014, s. 244-255

TANBAY T, OZGENER B, "A NUMERICAL METHOD FOR RESONANCE INTEGRAL  CALCULATIONS", KERNTECHNIK, Vol. 78, No. 3, 07/2013, s. 220-228, Carl Hanser Verlag

OZGENER HA, "COARSE MESH REBALANCE ACCELERATION OF POWER ITERATION IN ADJOINT DIFFUSION CALCULATIONS", FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 61, No. 1T, 01/2012, s. 281-286, American Nuclear Society
 
OZGENER B, "AN ASSESSMENT OF  ACCELERATION TECHNIQUES IN SCATTERING SOURCE ITERATIONS", FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 61, No. 1T, 01/2012, s. 308-313, ISSN: 1536-1055, American Nuclear Society

SCI DIŞI ARAŞTIRMA MAKALELERİ
 
TANBAY T, OZGENER B, " NUMERICAL SOLUTION OF THE MULTIGROUP NEUTRON DIFFUSION EQUATION BY THE MESHLESS RBF COLLOCATION METHOD"",MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL APPLICATIONS, , Vol. 18, No. 3, 2013, s. 399-407
 
ULUSLARARASI ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ
 
OZGENER B, OZGENER HA,, "A COMPARISON OFf COARSE  MESH REBALANCE AND DIFFUSION SYNTHETIC ACCELERATION  TECHNIQUES IN DISCRETE ORDINATES CALCULATIONS", 09/2013, 22nd International Conference Nuclear Energy for New Europe (NENE 2013, Bled, Slovenia, 09.09.2013 - 12.09.2013
 
MERCIMEK M, OZGENER HA, "COARSE MESH REBALANCE ACCELERATION  FOR TIME DEPENDENT NEUTRON TRANSPORT CALCULATIONS", 06/2013, s. 424-433, 4th International Conference on Mathematical and Computational Applications, Manisa, Turkey, 11.06.2013 - 13.06.2013

TANBAY T, OZGENER B, "NUMERICAL SOLUTION OF THE MULTIGROUP NEUTRON DIFFUSION EQUATION BY THE MESHLESS RBF COLLOCATION METHOD", 06/2013, 4th International Conference on Mathematical and Computational Applications, Manisa, Türkiye, 11.06.2013 - 13.06.2013
 
OZGENER HA, OZGENER B, "A DISCRETE ORDINATES ANALYSIS OF SELECTED FAST CRITICAL ASSEMBLIES USING AN ABBN-TYPE LIBRARY", 05/2013, 16th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, Madrid, Spain, 26.05.2013 - 30.05.2013
 
OZGENER HA,, " COARSE MESH REBALANCE ACCELERATION OF POWER ITERATION IN ADJOINT DIFFUSION CALCULATIONS ", 05/2011, 15th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, San Francisco, California, USA, 15.05.2011 - 19.05.2011
 
OZGENER B, " AN ASSESSMENT OF  ACCELERATION TECHNIQUES IN SCATTERING SOURCE ITERATIONS ", 2013, 15th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, San Francisco, CA, USA, 15.05.2011 - 19.05.2011
 
MERCIMEK M, TOPUZ Aİ, OZGENER HA, COMPARISON OF NODAL EXPANSION METHOD WITH FINITE ELEMENT METHOD FOR THE SOLUTION OF THE NEUTRON DIFFUSION EQUATION IN CYLINDRICAL GEOMETRY", 07/2010, 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, Ankara, Turkey, 04.07.2010 - 07.07.2010

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ