ALT BİRİMLERİ

Radyoizotop Laboratuvarı
Düşük Seviyeli Radyasyon Sayım Laboratuvarı
Nük.Kim. Örnek Hazırlama Laboratuvarı
Radyoaktif İzleme Laboratuvarı
Radyasyon Ölçümleri Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. A. Beril Tuğrul

ARAŞTIRMACILAR

İTÜ Enerji Ens. Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı'ndan
Prof.Dr. A. Filiz Baytaş
Prof.Dr. Sema Erentürk
Prof.Dr. Nilgün Baydoğan
Prof.Dr. Nesrin Altınsoy
Doç.Dr. Sevilay Hacıyakupoğlu
End.Des.Araş.Gör.Dr. Bülent Büyük
Araş.Gör. Ertuğrul Demir
Özlem Maranci (Yük.Lis. Öğr.)İTÜ Enerji Ens.'den
Prof.Dr. Nilgün Karatepe Yavuz
Dr. Muhittin Okka
Yük.Lis. Sahip Kızıltaş
Yük.Lis. Zeyneb Camtakan
Ayşenur Esen (Dok.Öğr.)
Fiz.Lis. Mehmet Genceli

İTÜ İçinden
Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik (İTÜ Maden Fak.)
Prof.Dr. Cenap Özben (İTÜ Fen-Ed.Fak. Fizik Böl.)
Prof.Dr. Yüksel Örgün (İTÜ Maden Fak.)
Yrd.Doç.Dr. Zuhal Er (İTÜ Fen-Ed.Fak. Fizik Böl.)
Dr. Esra Oruçoğlu (İTÜ Maden Fak.) 

İTÜ Dışından
Yurt İçinden:
Prof.Dr. Mustafa Demir (İÜ Cerrapaşa Tıp Fak.Nük.Tıp ABD)
Prof.Dr. Ferhat Gökbulak (İÜ Orman Fak.)

Yurt Dışından:
Prof.Dr. Des Walling (EU-UK)
Prof.Dr.Jan Kucera (Çek Cumh)
Dr.Marie Kubesowa (Çek Cumh)
Mevcut Laboratuvar İmkanları

* Yüksek Performanslı Germanyum Detektörü
* Yarı iletken algılayıcı kurşun zırhı ve yerleşim düzeneği
* Yarı iletken algılayıcı dijital spektrometresi ve aksesuarı
* Kesintisiz güç kaynağı
* Hava şartlandırma sistemi
* Sıvı azot tankı (5 Adet) ve Gaz azot tüpü
* Likid azot transfer pompası ve likid
* NaI(Tl) Sintilasyon Dedektörleri
* Tennelec TC 952A High Vol. Power
* Sayıcı  ve Yükseltici
* Alfa Spektrometresi ve dedektörü
* Radyasyon Alan Monitörü
* Beta Detektörü ve kabı
* Mikrometre
* Kolormetre
* Levha Tipi Isıtıcı (hot plate)
* Numune Paketleme cihazı
* Distile su cihazı
* Hereaus Etüv T 5042
* Sartorius Terazi
* HP 121 Isıtıcı
* MK 218 Isıtıcılı magnetik karıştırıcı
* Elektromag Isıtıcı (3 adet)
* Ikamag Isıtıcılı magnetik karıştırıcı (2adet)
* HP 150 Isıtıcı
* Heraeus Santrifüj
* Açılır başlık (santrifüj için)
* Tüp taşıyıcı(santrifüj için) (4 adet)
* Nüvefüj 415 Santrifüj
* IKA Üniversalmühle
* Karl Kolb 2201 Vakumlu Ortam
* Laboratuvar krikosu (5 adet)
* Agat havan
* Hidrolik pres (15ton) ve aksesuarı
* G-M Tüp
* Viskozimetre
* Infrared Termometreler
* Vibratör
* Dijital alarmlı dozimetre
* Taşınabilir Refraktometre
* Cevher ve Petrografi Mikroskopları
* Laserablation (ICP-MS)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
* “Long-term consequences of enhanced radioactivity and conventional chemical pollutants for biota at 
    the scale of individuals, populations and communities” Avrupa Birliği 7. Cerceve Programı 
    kapsaminda “ERA.Net RUS Pilot Joint Call for Collaborative S&T Projects”, 268.029 TL, 2012-
    Devam Ediyor.
* “Radyoaktif İzleme Tekniği ile Selenyumun Sulu Ortamlardan Eliminasyonunun İncelenmesi”,  A. Beril
   Tuğrul (Yürütücü), Sema Erentürk, Nilgün Yavuz, Filiz Baytaş, Nilgün Baydoğan, Nesrin Altınsoy, 
   Sevilay Hacıyakupoğlu, B.Büyük, Muhittin Okka, Ertuğrul Demir, Zeyneb Camtakan, İTÜ BAP-
   Araştırma Projesi, Mart 2013- 2015.
* Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Doz Tayini İçin Fantom Geliştirilmesi MIRD ve Marinelli Metodları
  İle Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Geometri Faktörü Önerisi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü),Gülten Yılmaz,
  İTÜ-BAP  Doktora Tezi Araştırma Projesi, - Mart 2010 -
* Çeşitli Yöntemlerle Saflaştırılan Karbon Nanotüplerin Hidrojen Depolama Özelliklerinin İncelenmesi,
  İTÜ-BAP Projesi, 2011.
* X-Işını Radyografi Cihazlarının Çevresindeki Radyasyon Dozunun Değerlendirilmesi,A. Beril Tuğrul,
  (Yürütücü), Altınsoy, N., Baydoğan, N. Hacıyakupoğlu, S. Okka,M., Kızıltaş,S. Pirelli Lastik San.
   A.Ş., 5000 TL, Mart-Nisan 2010.
* S. Erentürk, Ş. Aytaş, M. Bengisu, Radyoaktif Atıkların İmmobilizasyonunda Vitrifikasyon Tekniğinin
  Uygulanması, TÜBİTAK Projesi,  80.00 TL, 2010-2012.
* Aytaş Ş., Erentürk Akyıl S., Aslani M.A.A., Karali T., Doyurum S., Gökçe M., Turkozu D.A., Gök C.,
   Radiological and Chemical Monitoring of the Rivers Common for Turkey and Bulgaria, TÜBİTAK
   Projesi, Proje No: 106Y201, 187.995 TL, 2010.
* Granitik Kayaçların Radyolojik ve Mineralojik Yönden Değerlendirilmesi, İTÜ-BAP Y. Lisans Projesi,
  Nesrin Altınsoy (Yürütücü) Emel Çetin, 2010.
* Farklı Malzemelerin gama Zırhlama Özelliklerinin Belirlenmesi , A. Beril Tuğrul (Yürütücü), Nesrin
   Altınsoy, Nilgün Baydoğan, Sevilay Hacıyakupoğlu, 2000 TL Mart-Mayıs 2009
* Zeytin Cekirdeğinden Üretilen Aktif Karbonun SO2 Adsorpsiyonunda Kullanılması, İTÜ-BAP Projesi,
   2008.
* Akyıl S., Türközü D.A., Aycan H.A., Aslani M.A.A., Işık M.A., Aytaş Ş., Tolluoğlu U., Eral M., Ölgen
  K., Van Gölünün Radyolojik ve Hidrojeokimyasal Risk Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi,
  Proje No: 104Y072, 2009.
* Aslani M.A.A., Doyurum S., Gök C., Akyıl S., Aytaş Ş., Bazı Organometalik Adsorbanların
  Hazırlanması, Karekterize Edilmesi ve Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi, Ege Üniv. BAP Projesi,
   Proje No: 2006 NBE 007, 2009.
* Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi”, A. Beril Tuğrul
   (Yürütücü), Filiz Baytaş, Nesrin Altınsoy, Birsen Ayaz,  Nilgün Doğan (Baydoğan), Sudiye Şahin,
   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Araştırma Projesi, 1999 – 2004
* “Radyoaktivite Tayini İle Havza Suyu Yüzey Kirliliği İncelemesi, Yeni Bir Değerlendirme ve
   Uygulaması”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Berna ATAKSOR, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, 
    Mayıs 2002 – 2004.
* “Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı
   Kullanılmalarının Değerlendirilmesi, Yeni Bir Korelasyon”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Nilgün (Doğan)
   Baydoğan, İTÜ-BAP Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2001 – 2003


Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
* Aktif karbonun radyoaktif madde gideriminde kullanımı (ticarileşme potasiyeli)
* Karbon nanotüplerin radyoaktif madde gideriminde kullanımı (ticarileşme potasiyeli)
* Yerleşime açılacak bölgelerin radyoizotop ölçümleriyle belirlenmesi (ticarileşme potasiyeli)
* Radyasyon zırh malzeme geliştirilmesi (ticarileşme potasiyeli)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
* Selenyumun aktif karbon ile tutulumu
* Selenyumun bentonit ile tutulumu
* PET Dozimetresi için Marinelli Metodu Uygulaması
* Toprak erozyonunun Cs ile belirlenmesi
* Toprakta difüzyon
Yayınlar, Patentler vb.
Gulten Yilmaz, A. Beril Tugrul, Mustafa Demir, Dogan Yasar, Bayram Demir, Ertuğrul Demir. “Dose
  Evaluation for Patients and Personnel of  Positron Emission Tomography (PET), Advanced and
   Functional Material Technologies, AFMAT-2015, 26-28 Oct.2015, Antalya, p.60

* B. Buyuk, A.B.Tugrul, M. Cengiz, O. Yucel, G. Goller, F.C. Sahin, Radiation Shielding Properties of
   Spark Plasma Sintered Boron Carbide–Aluminium Composites, Acta Physica Polonica A, Vol.128,
    No.2-B, pp B-132-B134, 2015
.
* A. Akkas, A.B.Tugrul, O. Addemir, M. Marsoglu, B. Agacanb, B. Büyük,  Radiation Shielding Effect
  of Boron Carbide Aluminum Metal Matrix Composite, Acta Physica Polonica A, Vol.127, No.4, pp
   947-949, 2015.     
* B. Buyuk, A.B.Tugrul, M. Cengiz, O. Yucel, G. Goller, F.C. Sahin, Radiation Shielding Properties of
  Spark Plasma Sintered Boron Carbide–Aluminium Composites, Acta Physica Polonica A, Vol.128,
   No.2-B, pp B-132-B134, 2015

 * N. Zaim, A.B.Tugrul, H. Atlas, B. Buyuk, E.Demir, N.Baydogan, N. Altınsoy, “Investigation of Natural
  
Radioctivity for Surface Soil Samples in the Vicinity of Edirne-Turkey”, 2nd International Conference
   of 
Computational and Experimental Science and Engineering-ICCESEN-2015, 14-19 Oct.2015,
   Antalya
* A.B.Tugrul, N. Altinsoy, E. Demir, S. Akyil Erentürk, N. Karatepe, S. Haciyakupoğlu, B. Büyük,
   N. Baydoğan, A.F. Baytaş, Z.Er, Investigation for Removal of Methylene-Blue in Aqueous
    Environment 
by Using Different Membranes, Fifth International Conference on Environmental
    Management,  
Engineering,Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference,
    Mykanos-Greece,
Proc. pp. 344-349, 2015. 

* Nilgün Baydoğan, A. B.Tuğrul, Dose depth and penetration of light dependence in the irradiated
   optical glass by reactor neutrons, Optical Materials, 2013, 36, 2 pp. 489-494.
* Gülten Yılmaz, A.B. Tugrul, Mustafa Demir, DoğanYasar, Bayram Demir, Bülent Buyuk, ”PET/CT
  Patient Dosage Assay”, International Journal of Medical Science and Engineering Vol:7 No:12,  pp.
  106-110,  2013.
* Deniz Kısınma, A.B. Tuğrul, Thyroid Dose Evaluation and Calculation of Backscatter Factors for
   Co-60 Irradiations, International Journal of Physical Science and Engineering Vol:7 No:9, 
   pp.622-625,  2013.
* E.Demir, A.B. Tuğrul, Investigation of Rubidium Dispersion in Soil By The View of Environment, The
   International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE’2013), Kuşadası, 21-24 Sept.
   2013,CD Proc. 261/1-4
 * Sevilay Hacıyakupoğlu, Sema Erentürk, Nesrin Karatepe, A.Beril Tuğrul, A. Filiz.Baytaş, Nesrin
    Altınsoy,  Nilgün Baydoğan, Bülent Büyük, Ertuğrul Demir, “Remediation Investigation on Selenium
    in  Aqueous Environment With Using Activated Carbon” Global Conference on Global Warming,
    GCGW-2012, Istanbul-Turkey, 8-12 July 2012, Proc. pp. 940-949.
* Kapdan, E., Altınsoy, N., A comparative study of indoor radon concentrations between dwellings and
   schools, Radiation Physics and Chemistry, 81/4, 383–386, 2012.
* Çetin, E., Altinsoy, N., Örgün, Y., Natural Radioactivity Levels of Granites used in Turkey, Radiation
   Protection Dosimetry, 151/2,299-305, 2012.
* Kapdan, E., Altınsoy, N., Karahan, G., Taşkın, H., Determination of health hazards due to background
   radiation sources in the city of Adapazarı, Northwestern Turkey, Isotopes in Environmental and Health
   Studies, 47/1, 93-100, 2011.
* .S. Çile, N. Altınsoy,N. Çelebi,Radon concentrations in three underground lignite mines in Turkey,
   Radiation Protection Dosimetry 138(1),78-82, 2010.
* Yavuz, R., Akyıldız, H., Karatepe, N., Çetinkaya, E., “Influence of Preparation Conditions on Porous
   Structures of Olive Stone Activated by H3PO4”, Fuel Processing Technology, Vol: 91, No:1, 80-87,
   2010.
* M.S., Kızıltaş, S.  Hacıyakupoğlu, F., Gökbulak, A., Hızal, “Determination of Soil Loss with Caesium
  -137 Fallout Radionuclide in Ömerli Watershed of Istanbul”, Turk J Agric For, 33, 295-303 2009.
* Porto P, Walling DE, Callegari G, S.Hacıyakupoğlu et al. • Using caesium-137 and unsupported lead-
   210 measurements to explore the relationship between sediment mobilisation, sediment delivery and
   sediment yield for a Calabrian catchment, Marine And Freshwater Research  Volume: 60   Issue: 7  
   Pages: 680-689  2009.
* Walling DE, Schuller P, Zhang Y, et al.”Extending the timescale for using beryllium 7 measurements
   to document soil redistribution by erosion, Water Resources Research Volume: 45 Article Number:
   W02418   Published: FEB 14 2009.
* S. Hacıyakupoğlu, Ahmet Hizal, Ferhat Gokbulak, M.Sahip Kiziltas, Comparison of Soil Losses
   Estimated By Fallout Radionuclides Methodology, And Usle Equation in Omerli Watershed,
   LANDCON 0905 Conference,  Tara Mountain/Serbia, 26-30 May 2009. Sempozyum Cd No: 3-35.
* E.Meriç, N.Avşar, M.B. Yokeş, A.B. Tuğrul, S.Bayarı, N. Özyurt, İ.F. Barut, N. Balkış, K.Uysal, 
   E. Kam,  “Morphological Abnormalities in Benthic Foraminifers of the Antalya Coast”, 
    Micropaleontology, Vo. 54, No: 3-4, pp. 241-276, 2008.
* Akbal S., Baytaş F., Effects of non-uniform porosity on double diffusive natural convection in a porous
   cavity with partially permeable wall, International Journal of Thermal Sciences, 47, 875-885, 2008.
* Karatepe, N., Orbak, İ,Yavuz, R., Özyuğuran, A., “Sulfur Dioxide Adsorption by Activated Carbons
   having different textural and Chemical Properties”, Fuel, Vol:87, No:15-16, 3207-3215, 2008.
* Örgün, Y., Altınsoy, N., Şahin S. Y., Ataksor, B., Çelebi, N., “A Study Of Indoor Radon Levels In
   Rural Dwelling Of Ezine (Çanakkale, Turkey) Using Solid State Nuclear Track Detectors”, Radiation
   Protection Dosimetry,131, 379-384, 2008.
* N. Karatepe, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Doğan Baydoğan, B. Tuğrul, “Investigation of
  Radioiodine Isotope Adsorption on Activated Carbon” V. Eurasia Nuclear Science and Applications
  Conference, pp. 144, Ankara-Turkey, 14-17 Oct. 2008.
* Örgün, Y., Altınsoy, N., Şahin S. Y., Güngör, Y., Gültekin, A. H., Karahan, G., Karacık, Z.,Natural
   and anthropogenic radionuclides in rocks and beach sands from Ezine region (Canakkale), Western
   Anatolia, Turkey. Applied Radiation and Isotopes, 65, 739-747, 2007.
* M.S. Kiziltas, S. Haciyakupoglu, F. Gokbulak, D. E.Walling, T.A. Ertek, A.E.Erginal, A. Hizal,
  Prediction Of Soil Erosion From Different Landuse Types In The Omerli Watershed Using Fallout
  Radionuclides Methodology. International Conference Erosion And Torrent Control As A Factor In
  Sustainable River Basin Management University Of Belgrade, Conference Proceedings CD 4 1-6,
  Faculty Of Forestry, Belgrade – September, 25-28, 2007.
* S.A.Asm, M.Demir, H.B.Sayman, A.B. Tuğrul, E. Dirlik, I.Uslu, “Quantitative Evaluation of The
   Masking Effect Arising From Proximity of Injection Site to The Adjacent Lymph Nodes in
   Lympohsintigraphy: A Phantom Study” World Journal of Nuclear Medicine, Vol.5, No.2, pp. 119-128,
   2006.
* Yavuz, R., Orbak, İ., Karatepe, N., “Factors Affecting the Adsorption of Chromium (VI) on Activated
   Carbon”, Journal of Environmental Science and Healt (Part A), Vol. 41, No.9, 1967-1980,  2006.
* Merdanoğlu, B., Altınsoy, N., “Radioactivity concentrations and dose assessment for soil samples
   from Kestanbol granite area, Turkey.” Radiat Prot Dosimetry. 2006;121(4):399-405.
* N. Altınsoy, A.B. Tuğrul, “Simulation Study for Scenario of Radionuclide Releasing in a Open Channel”,
  International Symposium  “In-Sıtu Nuclear Methodology as A tool For Radioecology – Insunume”
  radioprotection of Environment, pp. 63, 6-8 Sept. 2006, İzmir.
* D. Yaşar, A.B. Tuğrul,  “A New Approach for The Calculation of Critical Organ Dose in Nuclear
   Medicine Applications”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 62, pp. 405-410, 2005.
* Örgün, Y., Altınsoy, N., Gültekin, A.H., Karahan, G. and Çelebi, N. “Natural radioactivity levels in
   granitic plutons and groundwaters in Southeast part of Eskisehir, Turkey”, Applied Radiation and
    Isotopes, Vol. 63, Issue 2 , August 2005, pp. 267-275.
* S. Haciyakupoglu, T.A., Ertek, D.E., Walling, F.Ozturk, G., Karahan, A.E., Erginal, N., Celebi,
   Interpretation Of The Erosion Effect With Caesium-137 Profiles Measurements In Western Side Of
   Istanbul (NW Turkey), CATENA, 64/2-3 222-231 2005.
* Sevgi Akbal and A. F. Baytaş, ‘Numerical Analysis of Gas Transfer by Natural  Convection in a Fluid
   Saturated Porous Medium, Fourth International Conference on Computational Heat and Mass
   Transfer, May 17-20, 2005, Proceedings of 4th  ICCHMT, Progress in Computational Heat and Mass
   Transfer, pp 313-315.
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ