ALT BİRİMLERİ

Radyoizotop Laboratuvarı
Tahribatsız Muayene Laboratuvarı
Örnek Hazırlama Laboratuvarı
XRF Laboratuvarı
Malzeme Üretim ve Hazırlama Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. A. Beril Tuğrul

ARAŞTIRMACILAR

İTÜ Enerji Ens. Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı'ndan
Prof.Dr. A. Filiz Baytaş
Prof.Dr. Sema Erentürk
Prof.Dr. Nilgün Baydoğan
Prof.Dr. Nesrin Altınsoy
Doç.Dr. Sevilay Hacıyakupoğlu
End.Des.Araş.Gör.Dr. Bülent Büyük
Araş.Gör. Ertuğrul Demir

İTÜ Enerji Ens.'den
Prof.Dr. Nilgün Karatepe Yavuz
Dr. Muhittin Okka
Fiz.Lis. Mehmet Genceli
Selahattin Yıldırım (Yük.Lis.Öğr.)

İTÜ İçinden
Prof.Dr. Hüseyin Çimenoğlu (İTÜ Kimya Met. Müh. Fak. Malzeme Bil. Böl.)
Prof.Dr. Eyüp Sabri Kayalı (İTÜ Kimya Met. Müh. Fak. Malzeme Bil. Böl.)
Prof.Dr. Filiz Şahin (İTÜ Kimya Met. Müh. Fak. Malzeme Bil. Böl.)
Doç.Dr. Murat Baydoğan İTÜ Kimya Met. Müh. Fak. Malzeme Bil. Böl.)

İTÜ Dışından

Yurt İçinden
Prof.Dr. Nuran Ay (Anadolu Üniv. Müh.Fak. Malz. Böl.Bşk.)

Yurt Dışından
Prof.Dr.V.V.Uglov (Belarusian State U.)
Prof.Dr. Noorhana Yahya (Malezya-University of PETRONAS)

 

Mecvut Laboratuvar İmkanları
* X-Işını Floresans Spektrometresi  ve aksesuarları
* Sintilasyon algılayıcıları
* Yüksek voltaj kaynakları
* Ön yükselticiler
* Yükselticiler
* Digibase-Çok kanallı analizör
* Tek kanallı analizör
* Sayıcılar
* Geiger Müller algılayıcıları
* Ön yükselticiler
* Beta Sayıcıları
* Viskozimetre
* Infrared Termometreler
* Vibratör
* Dijital alarmlı dozimetre
* Taşınabilir Refraktometre
* Distile su cihazı
* Hereaus Etüv T 5042
* Sartorius Terazi
* HP 121 Isıtıcı
* MK 218 Isıtıcılı magnetik karıştırıcı
* Elektromag Isıtıcı
* Ikamag Isıtıcılı magnetik karıştırıcı
* HP 150 Isıtıcı
* Heraeus Santrifüj
* Açılır başlık (santrifüj için)
* Tüp taşıyıcı(santrifüj için)
* Nüvefüj 415 Santrifüj

Başlıca Çalışmalar ve Projeler
* "Kendini Çok Yönlü Onarabilen Nanokompozit Gelistirilmesi Ve Zırh Malzemesi Olarak Mekanik
   Davranıslarının Incelenmesi, TÜBITAK PROJESI,
(Yürütücü Prof.Dr. Nilgün BaYDOĞAN Danışman:
    Prof.Dr. A. Beril Tuğrul), 01.10.2015- Devam Ediyor TÜBİTAK Projesi 

“Aluminyum Alasımlarının Radyasyon Karsısındaki Davranıslarının Incelenmesi”  Prof.Dr. A. Beril
    Tuğrul
 (Yürütücü), Selahattin Yıldırım, İTÜ-BAP Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi,
     24 Kasım 2015- Devam Ediyor.
 
* “Özel Kompozit Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi, XCOM Bilgisayar  
    Programı İle İrdelenmesi” Prof.Dr. A. Beril Tuğrul  (Yürütücü), Ayhan Akkaş, İTÜ Doktora Tezi
    Araştırma Projesi, Mayıs 2014- Devam Ediyor.

* “Isıya Dayanıklı ve Yüksek Mukavemetli Borlu Özel Malzemelerin Geliştirilmesi ve Özelliklerinin
    Araştırılması”, Prof.Dr. A. Beril Tuğrul  (Yürütücü), B.Büyük, EDAP-EDAG Projesi, Destekleyen
    Kuruluş: ALTAŞ Alüminyum İmalat ve Sanayi A.Ş. Ocak 2014- Devam ediyor.
 *“Tungsten, Titanyum, Bor İçeren Bazı Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi,
    XCOM Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi ve Yeni Bir Öneri”, Prof.Dr. A. Beril Tuğrul (Yürütücü),
    Bülent Büyük, İTÜ-BAP Doktora Tezi Projesi, Nisan 2012- Mart 2014.
* “Çesitli B4C-Metal Kompozitlerin Tek Kademeli Spark Plazma Sinterleme Yöntemi İle Balistik Ve
   Nükleer Amaçlı Kullanıma Yönelik Eldesinin Optimizasyonu Nükleer Amaçlı Kullanıma Yönelik
    Eldesinin Optimizasyonu”, TÜBİTAK-BOREN 1003 Projesi, Prof.Dr. Filiz Şahin (Yürütücü),
    Prof.Dr. A. Beril Tuğrul
    (Danışman), 2014-Devam ediyor.
*  Karbon Nanotüp Üretiminde Hidrojen Redüksiyon Etkisinin İncelenmesi, İTÜ BAP Projesi, 2012.
*  “Farklı Malzemelerin Beta Geçirgenliklerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. A. Beril Tuğrul(Yürütücü),
     Tayfun BEL, İTÜ-BAP Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 2010 – Şubat 2011,
* “Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve  
    Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK
    Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Prof.Dr. Nilgün Baydoğan (Proje Yürütücüsü),
    Prof.Dr. A. Beril Tuğrul (Proje Danışmanı)., Hüseyin Çimenoğlu, G. Albayrak, Nesrin Altınsoy,
    M.Baydoğan, H. Sengel, F.Akmaz, A.H. Parlar, Proje No: 107M545, Projeye Şubat 2008 – Mart
    2011.
* Carbon Nanotube Synthesis with Different Catalysts, İTÜ BAP Projesi, Prof.Dr. Nilgün Karatepe
   Yavuz (Proje Yürütücüsü), 2011.
* Fındık Kabuğundan Fiziksel ve Kimyasal Aktivasyonla Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu,
  İTÜ-BAP Projesi, Prof.Dr.Nilgün Karatepe Yavuz (Proje Yürütücüsü) 2011.
* Karbon Nanotüplerin Çeşitli Yöntemlerle Saflaştırılması, İTÜ-BAP Projesi, Prof.Dr.Nilgün Karatepe
   Yavuz (Proje Yürütücüsü), 2010.
* Aktif karbon Üretim Sürecinin Termogravimetrik Analiz ile İncelenmesi, İTÜ-BAP Projesi,
   Prof.Dr.Nilgün Karatepe Yavuz (Proje Yürütücüsü), 2009.
* Kimyasal Buhar Birikimi Yöntemiyle Karbon Nanotüp Üretimi ve Hidrojen Depolamada
   Kullanılabilirliğinin Araştırılması, İTÜ-BAP Projesi, Prof.Dr.Nilgün Karatepe Yavuz (Proje Yürütücüsü),
    2007
   -2009.
* “Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı
    Kullanılmalarının Değerlendirilmesi, Yeni Bir Korelasyon”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Nilgün (DOĞAN)
    BAYDOĞAN, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2001 – 2003.
* Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Karbonlu Yapı Çeliklerinin Değerlendirilmesi”, Prof.Dr.A. Beril
   TUĞRUL  (Yürütücü), Hakkı Durmaz, İTÜ-BAP Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2002 –
    2003

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
* Radyasyon zırh malzemesi geliştirilmesi (ticarileşme potasiyeli)
* Radyasyonla malzeme mukavemetinin arttırılması (ticarileşme potasiyeli)
* Kimyasal buhar birikimi yöntemi ile karbon nanotüp üretimi (ticarileşme potasiyeli)
* Zeytin çekirdeğinden aktif karbon üretimi (ticarileşme potasiyeli)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
* Kompozit Malzeme üzerine Radyasyon etkisi
* İnce Film Kaplamalar üzerine Radyasyon etkisi
* Aktif Karbon Üzerine Radyasyon etkisi
* Karbon Nanotüp Üzerine Radyasyon etkisi
* Malzemede Radyasyon Hasarı
* Malzemede Radyasyonla Transformasyon
Yayınlar, Patentler vb.

A.B. Tugrul, E. Demir, O. Yılmaz, S. Sönmez, M.L. Öveçoglu, B.Büyük, “An Investigation on the
  Mass Attenuation Coefficients of W-VC-C and W-VC-TiC-C Composites for Gamma Radioisotopes, 
   Acta Physica Polonica A, Vol  129 , No 4 , pp. 813-815 ,
2016
S. Yıldırım, A.B. Tugrul, B. Buyuk, E. Demir, Gamma Attenuation Properties of Some Aluminum
   Alloys,  Acta Physica Polonica A, Vol  129 , No 4 , pp. 724-727 ,
2016.
*  
B. Buyuk, A.B. Tugrul, M. Cengiz, O. Yucel, G. Goller, F.C. Sahin, Radiation Shielding Properties of
   Spark Plasma Sintered Boron Carbide–Aluminium Composites, Acta Physica Polonica A, Vol.128,
    No.2-B, pp B-132-B134,
2015. RK
*  M. Cengiz, S.C. Ozer, B. Buyuk, A.B. Tugrul, O. Yucel, G. Goller and F.C. Sahin, Processing,
   Mechanical and Nuclear Characterization of Boron Carbide Ceramics Consolidated by Spark Plasma
    Sintering, Acta Physica Polonica A, Vol.128, No.2-B, pp B-187-B189,
2015.  NT
  A.Akkaş, A.B. Tuğrul, A.O. Addemir, M. Marşoğlu, B. Ağacan, Shielding Effect of Boron
    Carbide 
Aluminium Metal Matrix Composite Against Gamma and Neutron Radiation, Acta Phsica
     Polonica A.
     Vol. 128, No 2B, pp. B-176-B179. 2015
* Ertuğrul Demir, A.Beril Tuğrul, Sultan Sönmez, Lutfi Öveçoğlu, Bülent Büyük, Ozan Yılmaz, Gamma     Attenuation Behavior of W-VC-C and W-VC-TiC-C Composites for Co-60 Radioisotope, Advanced
  and 
 Functional Material Technologies, AFMAT-2015, 26-28 Oct.2015, Antalya.
*  N. Tuna, C. Yildirim, M. Baydogan, N. Baydogan, H. Cimenoglu, A.B. Tugrul, (2015),
   “Manufacturing 
of Nanocomposite Tetraethyl Orthosilicate (TEOS) Silica Aerogels  for Energy
     Applications”, INERMA 
“International Energy Raw Materials and Energy Confex”, 1-3 Ekim 2015,
    Istanbul. 
*   Bulent Buyuk, Meral Cengiz, A. Beril Tugrul, S. Cagri Ozer, S.B. Lastovski, Onuralp Yucel,
     Gultekin
 Goller, Filiz C. Sahin,  Neutron Irradiation Effects On Spark Plasma Sıntered Boron
     Carbide, 
11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015,
      Minsk,
Belarus, Proc. pp.85-87.
G. Cevikbas,A. B. Tugrul, U. Onen, T. Boyraz, B. Buyuk, “An investigation of aluminum titanate-spinel
   composites behavior in radiation”
, , APMAS-2014, 24-27 April 2014 Fethiye-Turkey, AIP Conference
    Proceedings 1653, 020029 1-7 (2015);  DOI: 10.1063/1.4914220.
* Emrah Gunaydin, Utku Canci Matur, Nilgun Baydogan, A. Beril Tugrul, Huseyin Cimenoglu,
    (2015), 
Chapter 16, I–V Characterization of the Irradiated ZnO:Al Thin Film on P-Si Wafers By
    Reactor 
Neutrons, Energy Systems and Management, Springer 2015, Chapter 16, pp 171-178 AIP
    Conference
  Proceedings 1653, 020029 1-7 (2015);  DOI: 10.1063/1.4914220   
B. Buyuk,A.B.Tugrul, M. Cengiz, G. Goller, O. Yucel, F.C. Sahin,  Effects of  Irradiation On Spark   
   Plasma Sintered Boron Carbide-Aluminium Composites”, The Nuclear Materials Conference, 27-30
 
   Oct.2014, Florida-USA
*  B. Buyuk, V. V. Uglov, A.B.Tugrul, S.B. Lastovski, N. Ay, M. Okka, N.D.Baydogan, V.Shymanski,S.
   Zlotski,  “Electron and Neutron Irradiation Effects on Hexagonal Boron Nitri
-Titanium Diboride
   Composites”, The Nuclear Materials Conference (NU-MAT 2014), 27-30
 Oct.2014, Florida-USA. 
*  V.V. Uglov, G. Abadias, P. Gaiduk, S. Zlotsk, S.S. Leshkevich, A.B.Tugrul, B. Bulent, “Stability
    of
 the  Phase Composition of Nanocomposite System Ti-Zr-Si-N after of Xe Ion Irradiation”, The
    Nuclear 
Materials Conference, 27-30 Oct.2014, Florida-USA. n>Neutron Irradiation Effects On Spark
    Plasma
 Sıntered Boron Carbide, 11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”,     September 23-25, 2015, Minsk, Belarus, Proc. pp.85-87

B.Büyük, A.B. Tugrul, “An Investigation on Gamma Attenuation Behaviour of Titanium diboride
  Reinforced Boron Carbide-Silicon carbide Composites”, Radiation Physics and Chemistry, Vol.97,
   pp.354-359, April 2014.
* N.D. Baydogan, A.B. Tugrul, The Effect of Neutron and Mixed Gamma/Neutron Irradiation on The
  Solar Parameters of Borosilicate Glass [2014], Research on Chemical Intermediates Vol.40, Issue 1,
   pp.299-306
* H. Durmaz, A.B. Tuğrul, B. Büyük,  Evaluation of Gamma Penetration Through Plain Carbon Steels,
   Acta Physica Polonica A, Vol.125, No.2, pp 469-472, 2014.
* B. Büyük, A.B. Tuğrul, Comparision of  Lead and WC_Co Materials Against Gamma Irradiation, Acta
  Physica Polonica A, Vol.125, No.2, pp 423-425, 2014
* B. Büyük, A.B. Tuğrul, A. Okan ADDEMIR, N. Ay, Gamma Attenuatıon Behavıour of H-Bn And
  H-Bn-Tib2 Composıtes, Acta Physica Polonica A, Vol.125, No.2, pp 420-422, 2014     
* N. Baydogan, A.B. Tugrul, Dose depth and penetration of light dependence in the irradiated optical
  glass by reactor neutrons, Optical Materials, 2013, 36, 2 pp. 489-494.
* N. Baydoğan, Banu Erkan, A.B.Tugrul, H.Cimenoglu, Irradiation Effect on Ta2O5 thin films, Defect
   and Diffusion Forum, 2013.
* N. Baydogan, T. Ozdurmusoglu, H. Cimenoğlu, A.B. Tuğrul, Refractive Index and Extinction
  Coefficient of dZnO:Al Thin Films Derived by Sol-Gel Dip Coating Technique Defect and Diffusion
   Forum Vols. 334-335 (2013) pp 290-293,2013.
 N. Baydogan, K. Çilingiryan, A.B. Tugrul, H. Çimenoğlu, S.S. Yeşilkaya, Surface, Characterization of
   Irradiated ZnO:Al Thin Film by Reactor Neutrons, Defect and Diffusion Forum Vols. 334-335 (2013)
    pp 290-293,2013.
*
N.Karatepe, N. Yuca, B.F. Şenkal, “Synthesis of Carbon Based Nano Materials for Hydrogen
  Storage”, Fullerens, Nanotubes and Carbon nanostructures, Vol:21, No:1, 31-46, 2013.
*   B. Buyuk, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu and A.O. Addemir, “Investigation of Behaviour of Titanium
    Diboride Reinforced Boron Carbide–Silicon Carbide Composites against Cs-137 Gamma
    Radioisotope Source by Using Gamma Transmission Technique” Acta Physica Polonica A, Vol.121,
    No.1, pp.135-138 2012. 
* B. Büyük,, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu, A.O. Addemir, Investigation on the Effects of Titanium Diboride
  Particle Size on Radiation Shielding Properties of Titanium Diboride Reinforced Boron Carbide-Silicon
  Carbide Composites, Journal of Nano- And Electronic Physics, Vol. 4 No 1, 01010(4pp), 2012.
* B. Büyük, A.B. Tuğrul, S. Aktop, A.O. Addemir, Investigation on the Effects of Boron Carbide
  Particle Size on Radiation Shielding Properties of Boron Carbide_Titanium Diboride Composites. Acta
   Physica Polonica A, Vol.123, pp177-179 2012.
* N. Baydoğan, A.B. Tugrul, "Borosilicate Glass for Gamma Irradiation Fields",  Solid State Sciences,
  Vol. 14, No: 11-12, pp 1692-1697, 2012.
* N. Baydoğan, A.B. Tuğrul, “The Effect of Neutron and Mixed Neutron /Gamma Irradiation on The Solar
  Parameters of Borosilicate Glass”, 12th. International Symposium on Novel and Nono Materials -
  ISNNM, 26-30 August 2012, İstanbul.
* Y. Örkün, N.Karatepe, R.Yavuz, “Influence of Temperature and Impregnation Ratio of H3PO4 on the
  Production of Activated Carbon from Hazelnut Shell”, Acta Physica Polonica A, 121 (1), 277-280,
   2012.
* N.Yuca, N. Karatepe, B.Şenkal, “Synthesis and Thermal Properties of Boric Acid Doped
  Polyaniline /Carbon Nanotube Composites”, International Journal of Arts & Sciences conference for
  academic disciplines.IJAS -2012, Florence,  June 19-22, 2012.
* B. Karagoz, O. Ozdemir, O. Karacasu, N. Baydogan, H. Cimenoglu, E. S. Kayali, A. B. Tuğrul,
  N. Altinsoy, S. Haciyakupoglu, S.Kiziltas, M. Okka, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz,
  A. Parlar, “Determination of Gamma Transmittance and Density Assessment for AI Doped ZnO Thin
  Films By Using Gamma Transmission Technique”, Defect and Diffusion Forum, Vols.312-315, 
  pp.830-835 2011.
* L. Sepet, N. Baydogan, H. Cimenoglu, E. S. Kayali, A. B. Tuğrul, N. Altinsoy, G. Albayrak,
   H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, “Electromagnetic Radiation Effect on ZnO Nanocrystallites”,
   Defect and Diffusion Forum, Vols.312-315, pp.836-841 2011.
* B. Büyük, A.B.Tugrul, A.C. Akarsu, O. Addemir, “Investigation on The Effects of Titanium-diBoride
  Particle Size on Radiation Shielding Properties of  of Titanium-diBoride Reinforced Boron Carbide
  Composites, 1st International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties, NAP-2011,
   27-30 Sept.2011. Proc.Vol 2,Part II,  pp. 381-384.
* Dogan, N., Tugrul, A.B., 2011, “Borosilicate Glass for Gamma Irradiation Fields.”, ISBB 2011, 17th
  International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 11–17September 2011, Istanbul,
  Turkey.
* M. Tekin, H. Tugral, O. Ozdemir, N. Baydogan, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. B. Tuğrul, 
  M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, The Crystallization and
  Physical Properties of Irradiated Al Doped ZnO Thin Film, EUROMAT 2009, 7-10 September 2009:
  SECC, Glasgow, UK.
* H. Tugral, N. Baydogan, H. Cimenoglu, S.Kayali,  B. Tuğrul, M.Baydogan, N. Altinsoy,  G. Albayrak, 
  H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2009, Evaluation of Optical and Colour Parameters on Induced Al
  Dopped Nanostructured ZnO Thin Film By Beta Radiation For The Commercialization of ZnO:Al in
  Civilian and Military Industries, Nanoelectronic Devices for Defense & Security (NANO-DDS)
  Conference, 28 Eylül -2 Ekim, 2009, Fort Lauderdale, Florida USA.
* Ö. Özdemir, H. Çimenoğlu, B. Tuğrul, G. Albayrak, N. Baydoğan, N. Altınsoy, M. Baydoğan,
  H.Sengel, F. Akmaz, A. Parlar, 2008, The Optical Behavior of ZnO Films Against The Radiation,
  14th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2008), 16-18 October 2008, Semp.CD.
* N.D. Baydoğan , E. Özkan Zayim, A.B. Tuğrul, (2007), Solar Parameters of Induced WO3-Coated
  Glass, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B, 264 pp. 302-310, 2007.
* N. Doğan, A.B. Tuğrul, “Evaluation of Optical Changes for Soda-Lime-Silicate Glass Exposed to
  Radiation”, Glass Physics and Chemistry, Vol.32, No.3, pp: 309-314, 2006.
*. N.D. Baydoğan, M.Baydoğan, A.B. Tugrul, HÇimenoğlu H., "Low Cycle Fatigue Behaviour of
   Irradiated Stainless Steel As Shielding Material", (2006) International Congress on the Advances in
   Nuclear Power Plants (ICAPP '06), pp.2101-2104, June 4-8, 2006, Reno, Nevada, USA.
* A. Kurtoğlu, A.B. Tuğrul, “Gold Analysis By The Gamma Absorption Technique”, Applied Radiation
  and Isotopes
, Vol. 58, N0. 1 pp. 5-8, 2003.

.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ