ALT BİRİMLERİ

Çapraz Bağlı Malzemeler Araştırma Lab.
Polimerizasyon Kinetiği ve Polimer Çözelti Özellikleri Lab.

YÜRÜTÜCÜLER

Doç. Dr. F. Gülay ACAR
0212 285 31 85
acarg@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Araştırmacılar
1 Hilal Özdemir (YL Öğrencisi)   hozdemir@itu.edu.tr
2 Hacire Uğur (YL Öğrencisi)   hacireugur@itu.edu.tr
3 Nazlı Ceren Dağyar (YL Öğrencisi)   cerendagyar@gmail.com
4 Elif Dicle Fırat (Lisans Öğrencisi)   firate@itu.edu.tr
5 Tuğçe Çetin (Lisans Öğrencisi)   tugcecetin.itu@gmail.com
6 Selahattin Dinç (Lisans Öğrencisi)   selahattin.dinc@gmail.com
7  Barış Demirbay (Lisans Öğrencisi)
  demirbay@itu.edu.tr
8
 Aylin Franko (Lisans Öğrencisi)
  aylinfranko@gmail.com
9
Hilal Tanrıkulu (Lisans Öğrencisi)
  hilal-tanrikulu@hotmail.com
10
 Levent Özdemir (Lisans Öğrencisi)
  leventozdemir23@gmail.com
       
Ortak Çalışmalar Yaptığımız Öğretim Üyeleri
1 Prof. Dr. Huceste Giz
  catalgil@itu.edu.tr
2
Prof. Dr. Ahmet Togo Giz   giz@itu.edu.tr
3
 Yrd. Doç. Dr. Gülşen Akın Evingür
  gulsen.evingur@gmail.com
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Projeler
 • İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (2011-2013)
 • İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (2014-….)

Ticarileşen , Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
1-Keratokonus tedavisi için UV-duyarlı solüsyon
2-Çevre için zehirli atık olan zeytin karasuyundan koruyucu güneş kremi
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.

Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

 1. ACAR, F.G., ÖZEN, G., MUSTAFAOĞLU, N., CANBAZ, F., EVİNGÜR, G.A., KAYA, V., “Photopolymerization Processes in Corneal Collagen Cross-Linking”, Abstract Book of8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, NN11-Workshop3, 76, Thessaloniki, Greece, 2011.

   

 2. MUSTAFAOĞLU, N., ACAR, F.G., ÖZEN, B., ÖZEN, G., CANBAZ, F., EVİNGÜR, G.A., “Diffusion Modeling Of Photocuring Depth For Collagen Cross-Linking On Cornea”, Abstract Book of8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, NN11-Workshop3, 447, Thessaloniki, Greece, 2011.

   

 3. ACAR, F. G., MUSTAFAOĞLU, N.,EVINGÜR, G. A.,ÖZEN, G., KAYA,V., “A Spectroscopic Investigation of Riboflavin in the Dextran and Dextrin Solvents”, Abstracts of Bioceramics 23, 23rd Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine (Bioceramics 23), Istanbul, Turkey, 2011.

   

 4. ILDIR, I., ALTINGÜN, A.M., MUSTAFAOĞLU, N., EVİNGÜR, G. A., ÖZEN, B., ACAR, F. G., “Investigation of Thermal Effects and Physical Parameters on Crosslinking by Different Riboflavin Solutions and UV-A”,Abstracts of 6th ICTEA, 100, Istanbul, Turkey, 2012.
 5. ÖZEN, B., EVİNGÜR, G. A., MUSTAFAOĞLU, N., ACAR, F. G., “Thermal Effects on Cornea During Keratoconus Treatment”, Abstracts of 6th ICTEA, 107, Istanbul, Turkey, 2012.
 6. ÖZTÜRK, İ.K., ACAR, F.G, BAŞAR, Gö., BAŞAR, Gü., KRÖGER, S.,“The recalculation of the magnetic dipole splitting constants with new measurements of neutral Manganase”, Abstracts of Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum, Turkey, September  5 – 8, 2012.

   

 7. EVİNGÜR, G.A., ACAR, F.G., “Progress in Keratoconus Treatment for Alternative Solutions”, Abstract Book of Tenth International Symposium on Frontiers in Biomedical Polymers,FBPS 2013- Biomimetic and Natural Biomaterials, Vancouver, Canada, 2013.

   

 8. UĞUR, H., ACAR, F.G., “Investigation of Physical Deformation In Collagen Fibril Structure Using Finite Element Method”, Turkey 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference, NanoTR-9, Nanomechanics, 421, Erzurum, Turkey, 2013.

   

 9. KARAKUŞ, B.H., TURAN, G., EVİNGÜR, G.A., ACAR. F.G., “Part I: Temperature Exchange of Alternative Solutions For Keratoconus Treatment”, Abstract Book of10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, NN13-Workshop3, 292, Thessaloniki, Greece, 2013.

   

 10. TURAN, G., KARAKUŞ, B.H., EVİNGÜR, G.A., ACAR. F.G., “Part II: Temperature Behaviour During Collagen Cross-Linking Process On Cornea”,AbstractBookof10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, NN13- Workshop3, 292, Thessaloniki, Greece, 2013.

   

 11. EVİNGÜR, G.A., ACAR, F.G., “The Effect Of Crosslinking To Elasticity Of Cornea For Various Composite Solutions”, 1st International Conference on Mechanics of Composites, MECHCOMP2014, Long Island, NY State, USA, , June 8-12, 2014.

   

 12. ÖZDEMİR, H., DAĞYAR, N.C., EVİNGÜR, G.A., ACAR, F.G., “Exchange of Temperature and pH with Different Solutions During Corneal Cross-Linking”,Abstract Book of 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, NanoTR-10, THM14.9, Istanbul, Turkey, June 17-21, 2014.

   

 13. ÖZDEMİR, H., DAĞYAR, N. C., ACAR, F.G., “Some Physical Parameters Of Cross-Linking Solutions For Corneal Deformation Treatment”, Abstract Book of International Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation (NaNoNG2014), Elazığ, Turkey, August 20-22, 2014.

   

 14. EVİNGÜR, G.A., ÖZDEMİR, H., DAĞYAR, N. C., ACAR, F.G., “EffectofTemperature and pH on the Corneal Crosslinking”, Abstract Book ofFourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (HYMA2015),Sitges (near Barcelona), Spain, March 9-13 March, 2015.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 1. ACAR, F. G., HUNDUR, Y., “Nanomateryallerin Hesaplamalı Simulasyonu“, İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıştayı Özetler Kitabı, 29, İstanbul, 2009.

   

 2. MUSTAFAOĞLU, N., EVİNGÜR, G. A., ÖZEN, B., ACAR, F. G., ÖZEN, G.,“Part I. Experimental Study of Riboflavin – Dextran and Riboflavin – Dextrin Solutions”,

  15nci Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu Konuşma ve Bildiri Özetleri, 13, İstanbul, Türkiye, 2011.

   

 3. ÖZEN, B., MUSTAFAOĞLU, N., EVİNGÜR, G. A.,ACAR, F. G., ÖZEN, G.,“Part II. TheoreticalStudy of Riboflavin – Dextran and Riboflavin – Dextrin Solutions”,15nci Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu Konuşma ve Bildiri Özetleri, 14, İstanbul, Türkiye, 2011.

   

 4. ÖZDEMİR, H., DİNÇ, S., ACAR, F.G., “Part I. Cross-Linking Of Skin Collagen”, 17nci Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri, 49, İstanbul, Türkiye, December 13-14, 2013.

   

 5. DİNÇ, S., ÖZDEMİR, H., ACAR, F.G., “Part II. The Effect Of Fractional Laser With 5-Ala and Riboflavin”, 17nci Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri, 50, İstanbul, Türkiye, December 13-14, 2013.

   

 6. ÖZDEMİR, H., DAĞYAR, N.C., EVİNGÜR, G.A., ACAR, F.G., “Keratoconus Treatment:SomePhysicalParametersofDifferentSolutions for Corneal Cross-Linking", Abstract Book ofXIth Chemical Physics Congress (CPC-11), İstanbul, Turkey, October 17-18, 2014.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ