ALT BİRİMLERİ

Einstein Manifoldları
Yarı Einstein Manifoldları
Simetrik Metrik Konneksiyonlu Manifoldlar
Yarı-Simetrik Metrik Konneksiyonlu Manifoldlar

YÜRÜTÜCÜLER

 Prof.Dr. Füsun ÖZEN ZENGİN                             fozen@itu.edu.tr
 
 

ARAŞTIRMACILAR

1) Prof.Dr. Füsun ÖZEN ZENGİN                                                 fozen@itu.edu.tr
2) Prof.Dr. Sezgin ALTAY DEMİRBAĞ                                          saltay@itu.edu.tr
3) Doç.Dr. Güler GÜRPINAR ARSAN                                            ggarsan@itu.edu.tr
4) Doç. Dr. Gülçin ÇİVİ                                                                  civi@itu.edu.tr
5) Araş.Gör. Bahar KIRIK                                                              bkirik@itu.edu.tr
6) Araş.Gör. Sinem GÜLER                                                           singuler@itu.edu.tr
7) Araş.Gör. Ayşe YAVUZ TAŞÇI(Doktora Öğr.)                         ayseyavuz@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ