ALT BİRİMLERİ

1

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı


2

Atomik Spektroskopi Laboratuvarı


3

Kromatografi Laboratuvarı


4

Antioksidan  Laboratuvarı


5

Nanomalzeme Laboratuvarı


6

Çevre Analiz Laboratuvarı


7

Ürün geliştirme Laboratuvarı


YÜRÜTÜCÜLER


Prof.Dr. Birsen Demirata Öztürk
212 2853248/5327964992
demirata@itu.edu.tr


Prof.Dr.Reşat Apak (İÜ)
212 4737070/17628
rapak@istanbul.edu.tr

 

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr.Erol Erçağ (İÜ)

212 4737070/17788

ercag@istanbul.edu.tr

Doç.Dr. Gülçin Gümüş (İTÜ)

212 285 3150

ggumus@itu.edu.tr

Doç.Dr.Kubilay Güçlü (İÜ)

212 4737070/17627

gkubilay@istanbul.edu.tr

Doç.Dr. Mustafa Özyürek (İÜ)

212 4737070/17627

mozyurek@istanbul.edu.tr

Doç.Dr. İkbal Koyuncu (YTÜ)

212 383 4144

ikoyuncu@yildiz.edu.tr

Dr. Dilek Özyurt  (İTÜ)

212 285 7278

ozyurtd@itu.edu.tr

Dr. Araş.Gör. Işıl Kadriye Berker (İTÜ)

212 285 7278

berker@itu.edu.tr

F.Ayça Özdemir (doktorant-İTÜ)

212 285 7278

ozdemirfa@itu.edu.tr

Orhan Destanoğlu (doktorant-İTÜ)

212 285 7272

destanoglu@itu.edu.tr

14

Ass Prof. Najma Menan Univ of Sindh

92 (22) 9213429

najmamenan@gmail.com

15

Çiğdem Aras (doktorant-Eczacıbaşı)

216 581 64 77

cigdem.aras@eczacibasi.com.tr

   MEVCUT LABORATUVAR İMKANLARI

Spektrofotometre

 


 

Spektroflorometre

 


 

HPLC/Diod Array
Dedektör

pH Metre

 

Kondüktimetri

 

İyon Kromatografi

Varian AA FS 280 F                                                                                                                 

8

Ultrasonik Su Banyosu

9

Vorteks

10

Analitik Terazi

11

Peristaltik Pompa

12

Etüv

13

Kül Fırını

14

Su arıtma sistemi

İçerik hazırlanmaktadır.

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1

Melaminden yeni bir iyon değiştirici reçine sentezi ve bu reçine ile iyon değişimi dengelerinin incelenmesi (1991-İTÜ BAP)

2

Bridgman Yöntemi ile Nonlineer Kristallerin Sentezi (1995-İTÜ BAP)

3

Laser kristallerinin Üretimi (1995-TTGV)

4

Bitkilerin Toplam Antioksidan Kapasitelerinin Tayini için Yeni bir Yöntem Geliştirilmesi-31377 (2007-İTÜ BAP)

5

 “Yeni Bir Antioksidan Aktivite İndeksi Geliştirilmesi Yoluyla Gıda Maddelerinin Antioksidan İçeriklerine Göre Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi”,  R. Apak, E. Tütem, K. Güçlü, K. Sözgen, S. Demirci-Çekiç, M. Özyürek, B. Demirata-Öztürk, İstanbul Üniversitesi İleri Araştırma Projesi Destekli, DPT Projesi, 2005K120430, Ocak-2005.

İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

1

Laser cam malzemeleri sentezi

2

Antioksidan tayin yöntemi (CERAC-İTÜ Grubu)

3

Antioksidan tayin yöntemi (CUPRAC-İÜ Grubu)

4

Melamin Formaldehit Üre reçineleri ile (metal ve boya) adsorpsiyon çalışmaları

İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

1

Effect of oven and microwave heating on the total antioxidant capacity of dietary onions grown in Turkey
Dilek Özyurt, Binnur Goc, Birsen Demirata, Resat Apak INTERNATİONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTİES,  (2013) 16: 536-548

2

Determination of Synthetic Food Colorants in Water-Soluble Beverages individually by HPLC and totally by Ce(IV)-Oxidative Spectrophotometry, Ayça Olgun, Birsen Demirata, Reşat Apak, Food Analytical Methods (2012), 5:1335-1341

3

Determination of Total Antioxidant Capacity of Lipophilic and Hydrophilic Antioxidants In the Same Solution by Using Ferric–Ferricyanide Assay, K.Isıl Berker, Birsen Demirata, Resat Apak, Food Analytical Methods (2012), 5(5):1150-1158

4

Determination of Total Antioxidant Capacity by a New Spectrofluorometric Method Based on Ce(IV) Reduction: Ce(III) Fluorescence Probe for CERAC Assay, Dilek Özyurt, Birsen Demirata, Resat Apak, Journal of Fluorescence (2011) 21:2069-2076

5

Total Antioxidant Capacity Assay Using Optimized Ferricyanide/Prussian Blue Method
Kadriye Işıl Berker, Kubilay Güçlü, İzzet Tor, Birsen Demirata, Reşat Apak
Food Analytical Methods, (2010), 3, 154-168

6

A novel antioxidant assay of ferric reducing capacity measurement using ferrozine as the colour forming complexation reagent;Kadriye Isıl Berker, Kubilay Güçlü,  Birsen Demirata and Resat Apak;Analytical Methods, (2010), 11: 1770-1778

7

Modified cerium(IV)-based antioxidant capacity (CERAC) assay with selectivity over citric acid and simple sugars. Ozyurt, D., Demirata, B., Apak, R.,J. Food Compos. Anal. (2010), 23: 282-288

8

Adsorptive Removal of Methylene Blue from Simulated Dyeing Wastewater with Melamine-Formaldehyde-Urea Resin, F.A. Ozdemir, B. Demirata, R. Apak; Journal Of Applied Polymer Science, (2009), 112(6): 3442-3448

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ