Laboratuarlar

Atomik Absorpsiyon Spektrometri Laboratuarı 
Atomik Emisyon Spektrometri Laboratuarı 

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Süleyman AKMAN
Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN
Yar. Doç. Dr. Ferah ÇALIŞIR

ARAŞTIRMACILAR

Araş. Gör. Nil ÖZBEK
nil.ozbek@itu.edu.tr
0212 285 7271

Araş. Gör. Sema GÜNDÜZ-IŞIK
semagunduz@itu.edu.tr
0212 285 7279

Yar. Doç. Aslı BAYSAL (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Laboratuvar İmkanları
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Proje Adı

Kurum

Tarih

Proje Türü

Türk Tütünlerinde Bazı Toksik Elementlerin Atomik Absorpsiyon ile Tayini ve Grafit Fırında Atomlaşma Mekanizmalarının Tayini

1981

Uluslararası

Bazı Eser Elementlerin Adsorpsiyonla Zenginleştirilmesi ve Atomik Absorpsiyonla Tayini

İTÜ

1991

Ulusal

İstanbul Boğazında Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotmetrisi ile Bazı Eser Elementlerin Tayini

İTÜ

1992

Ulusal

Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde Selenyum, Kobalt ve Çinko Tayininde Çeşitli Tuzların Yaptığı Girişim Mekanizmalarının İncelenmesi

İTÜ

1994

Ulusal

Nitrilotriasetikasit Uç Gruplu Poliakrilamidin Eser Element Analizinde Kullanımı

İTÜ

1995

Ulusal

Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Katıların Doğrudan Analizi İçin Yöntem Geliştirilmesi

İTÜ

2006

Ulusal

Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Yardımıyla Bizmut ve Demir Elementinin Çeşitli Tuzlar varlığındaki Analizi ve Bu Tuzların Tayin Sırasındaki Etkilerinin Araştırılması

İTÜ

2007

Ulusal

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde Bazı Eser Elementlerin Tayin Öncesi Çeşitli Yöntemlerle Ayrılması ve Zenginleştirilmesi

İTÜ

2008

Ulusal

Grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresinde bizmut ve demir üzerine bazı inorganik tuzların girişim etkilerinin araştırılması

İTÜ

2008

Ulusal

Karbon Nanotüplere Tutturulmuş Escherichia coli ile Bazı Eser Elementlerin Ayrılması / Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi ile Tayin Edilmesi

İTÜ

2009

Ulusal

Ayva ve Salatalıkta Tarım İlacı Amitrazın Bozunma Sürecinin İzlenmesi ve Bozunma Ürünlerinin Karakterizasyonu

İTÜ

2010

Ulusal

Fındık Bahçelerinde Toprak Ve Ürünlerdeki Mikro Element Dağılımının Ve Aralarındaki Korelasyonun İncelenmesi

İTÜ

2010

Ulusal

Kentsel Aerosollerin Kimyasal Karakterizasyonu 

 

01.10.2009-01.10.2011

Uluslararası 

Yüksek Çözünürlüklü Süreklı Işık Kaynaklı Atomık Absorpsıyon Spektrometresi (HR-CS-AAS) İle Sütlerde Flor Tayını İçin Yöntem Geliştirilmesi

ITU

2012

Ulusal

Analiz Hizmetleri
Sularda metal içeriği tayini
Yayınlar

Gunduz, S., Akman, S.,  Sulfur determination in some nuts and dried fruits sold in Turkey by high resolution graphite furnace molecular absorption spectrometry, LWT-Food Science and Technology, 59, 718-723, (2014).

Morcali, M.H. , Zeytuncu, B., Akman, S., Yucel, O.,  Sorption of Gold from Electronic Waste Solutions by a Commercial Sorbent,  Chemical Engineering Communications, 201, 1041-1053, (2014). 

Ozbek, N., Akman, S., Determination of fluorine in milk and water via molecular absorption of barium monofluoride by high-resolution continuum source atomic absorption spectrometer, Microchemical Journal, 117, 111-115, (2014).

Morcali M. H., Zeytuncu, B., Baysal, A., Akman, S., Yucel, O., Adsorption of copper and zinc from sulfate media on a commercial sorbent, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2, 1655-1662, (2014).

Gunduz, S., Akman, S. Determination of bromine by high resolution molecular absorption of strontium mono bromide generated in a graphite furnace, Microchemical Journal, 116, 1-6, (2014).

Ozbek, N., Akman, S., Molecule Formation Mechanisms of Strontium Mono Fluoride in High-Resolution Continuum Source Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, Analytical Sciences,  29, 741-746 (2013).

Ozbek, N., Akman, S., Determination of Total Sulphur in Food Samples by Solid Sampling High-Resolution Continuum Source Graphite Furnace Molecular Absorption Spectrometry,  Journal of Agricultural Food Chemistry,  61, 4816-4821 (2013).

Gunduz, S., Akman, S., Determination of lead in rice grains by solid sampling HR-CS GFAAS, Food Chemistry, 141, 2634-2638 (2013).

Gunduz, S., Akman, S., Investigation of Arsenic and Cadmium Contents in Rice Samples in Turkey by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, Food Analytical Methods, 6, 1693-1696 (2013).

Gunduz, S., Akman, S.,  Investigation of lead contents in lipsticks by solid sampling high resolution continuum source electrothermal atomic absorption spectrometry,  Regulatory Toxicology and Pharmacology,  65, 34–37 (2013)

Ozbek, N., Akman, S., Determination of fluorine in milk samples via calcium-monofluoride by electrothermal molecular absorption spectrometry, Food Chemistry, 138, 650-654 (2013).

Szigeti, T., Mihucz V. G., Óvári M., Baysal A., Atılgan S., Akman,  S., Záray G., Chemical characterization of PM2.5 fractions of urban aerosol collected in Budapest and Istanbul, Microchemical Journal, 107, 86–94 (2013).

Balaban,  B. G., Yılmaz, Ü., Gündüz, S., Akman, S., Çakar, Z.P., Physiological and molecular characterization of iron stress-resistant Saccharomyces cerevisiae mutant obtained by evolutionary engineering, New Biotechnology, 29, S144, (2012)

Küçükgöze, G., Alkim, C., Yilmaz, U., Kisakesen, H.I., Gündüz, S., Akman, S., Çakar, Z.P,  Evolutionary engineering and transcriptomic analysis of nickel-resistant Saccharomyces cerevisiae,  FEMS Yeast Research, 13, 731-746, (2013).

Keleştemur, S., Kilic, E., Uslu, Ü., Cumbul, A., Ugur, M., Akman, S., Culha, M.,  Wound healing properties of modifiedsilver  nanoparticles and their distribution in mouse organs after topical application,  Nano Biomed Engineering, 4, 164-170 (2012).

Atilgan, S., Akman, S., Baysal, A., Bakircioglu,  Y., Szigeti, T., M. Óváric, Záray, G., Monitoring of Pd in airborne particulates by solid sampling high-resolution continuum source electrothermal atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 70, 33-38 (2012).

Ozbek, N., Akman, S. ‘Method development for the determination of fluorine in toothpaste via molecular absorption of aluminum mono fluoride using a high-resolution continuum source nitrous oxide/acetylene flame atomic absorption spectrophotometer’, Talanta 96, 246-250 (2012).

Ozbek, N., Akman, S. ‘Method development for the determination of fluorine in water samples via the molecular absorption of strontium monofluoride formed in an electrothermal atomizer’, Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy 69, 32-37 (2012).

Ozbek, N., Akman, S., ‘A slurry sampling method of iron and zinc in baby food by flame atomic absorption spectrometry’,  Food Additives & Contaminants: Part A :Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment 29, 208 (2012).

Aydemir, N., Tokman, N., Akarsubaşı, A., Baysal, A., Akman, S., ‘Determination of some trace elements by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration and separation by escherichia coli immobilized on multiwalled carbon nanotubes’, Microchimica Acta 175, 185 (2011).

Baysal, A., Akman,S., ‘ A practical method for the determination of sulphur in coal samples by high-resolution continuum source flame atomic absorption spectrometry’, Talanta 85, 2662 (2011).

Baysal A., Demir S., Kahraman M., Akman S. ‘Slurry sampling electrothermal atomic absorption spectrometric determination of chromium after separation/enrichment by mercaptoundecanoic acid modified gold coated TiO2 nanoparticles’, Microchemical Journal 99,421 (2011).

Baysal A., Saatci A.D., Kahraman M., Akman S. ‘ FAAS slurry analysis of lead and copper ions preconcentrated on titanium dioxide nanoparticles coated with a silver shell and modified with cysteamine’ Microchimica Acta 173, 495 (2011).

Baysal A., Akman S. ‘Comparison of Solid, Slurry and Solution Sampling Techniques for the Determination of Lead and Copper in Black and Red Pepper’ International Journal of Food Science and Technology 46, 1515 (2011).

Baysal A., Ozcan M., Akman S. ‘A rapid method for the determination of Pb, Cu and Sn in dried tomato sauces with solid sampling electrothermal atomic absorption spectrometry’ Food and Chemical Toxicology 49, 1399 (2011).

Sen M.,Yilmaz U.,Baysal A., Akman S.,Cakar Z.P.‘In vivo evolutionary engineering of a boron-resistant bacterium: Bacillus boroniphilus’ Antonie van Leeuwenhoek 99, 825 (2011).

Gunduz S., Akman S., Kahraman M. ‘Slurry analysis of cadmium and copper collected on 11-mercaptoundecanoic acid modified TiO2 core-Au shell nanoparticles by flame atomic absorption spectrometry’ Journal of Hazardous Materials 186, 212 (2011)

Baysal A., Akman S. ‘A rapid solid sampling method for determination of nickel and copper along human hair by ETAAS’ Microchemical Journal 98, 291 (2011).

Gunduz S., Akman S., Baysal A., Culha M. ‘The use of gold nanoparticles as an effective modifier for the determination of arsenic and antimony by electrothermal atomic absorption spectrometry’ Microchimica Acta 172, 403 (2011).

Baysal A., Özbek N., Akman S. ‘A Pratical Solid Sampling Method for the Determination of Lead in Chewing Gum by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry’ Food Chemistry 123-3, 901 (2010)

Baysal A., Akman S. ‘Determination of lead in hair and its segmental analysis by solid sampling electrothermal atomic absorption spectrometry’ Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 65, 340 (2010)

Gunduz S., Akman S., Baysal A., Kahraman M. ‘The use of silver nanoparticles as an effective modifier for the determination of arsenic and antimony by electrothermal atomic absorption spectrometry’ Spectrochemical Acta Part B 65-4, 297 (2010).

Baysal A., Akman S ‘Solid-phase extraction of Mn(II) and slurry analysis of the sorbent by electrothermal atomic absorption spectrometry’, Environ Monit Assess, 160, 199 (2010).

İletişim
Prof. Dr. Süleyman AKMAN

0212 285 31 60 
akmans@itu.edu.tr
http://akademi.itu.edu.tr/akmans/
http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/personel/suleyman-akman.html

Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN

0212 285 32 90 
ozcanm@itu.edu.tr
www.kimya.itu.edu.tr/ozcanm
http://akademi.itu.edu.tr/ozcanm/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ