ALT BİRİMLERİ

 
Doku mühendisliği ve biyomalzeme  (Biyouyumlu yüzeylerin hazırlanması)
Biyosensörler 
Biyoplastikler (üretim ve uygulamalar)
Moleküler biyobenzetim (biyomimetik, yeni biyoaktif malzemelerin genetik mühendisliği ile hazırlanması)
İlaç/biyoaktif madde enkapsülasyonu ve salımı (tıbbi ve endüstriyel uygulamalar)
Protein mühendisliği ve metabolik mühendislik

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR (cakarp@itu.edu.tr)
Prof. Dr. Hakan BERMEK (bermek@itu.edu.tr)
Doç. Dr. Fatma Neşe KÖK (kokf@itu.edu.tr)
Prof. Dr. Ayten YAZGAN KARATAŞ (karatasay@itu.edu.tr)
Doç. Dr. Nevin GÜL KARAGÜLER (karaguler@itu.edu.tr)
Doç. Dr. Alper Tunga AKARSUBAŞI (akarsubasi@itu.edu.tr)

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR
Prof. Dr. Hakan BERMEK
Doç. Dr. Fatma Neşe KÖK
Prof. Dr. Ayten YAZGAN KARATAŞ
Doç. Dr. Nevin GÜL KARAGÜLER
Doç. Dr. Alper Tunga AKARSUBAŞI
Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU (İTÜ Kimya-Metalurji Fak.)
Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN (İTÜ Kimya-Metalurji Fak.)
Doç. Dr. Kürşat KAZMANLI (İTÜ Kimya-Metalurji Fak.)
Prof. Dr. Sezai SARAÇ (İTÜ Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Süleyman AKMAN (İTÜ Kimya Bölümü)
Y. Doç. Dr. Neşe YEŞİLÇUBUK (İTÜ Kimya-Metalurji Fak.)
Prof. Dr. Gamze TORUN KÖSE (Yeditepe Üniversitesi)
Ar. Gör. Abdülhalim KILIÇ
Ar. Gör. Dr. Deniz ŞAHİN
Ar. Gör. Dr. Burcu TURANLI YILDIZ
Dr. Ceren ALKIM (Toulouse Üniversitesi)
Dr. Öykü İRİGÜL (İyontek A.Ş.)
Ar. Gör. Dr. Esra YÜCA (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Ar. Gör. Mevlüt ARSLAN
Ar. Gör. Esra TÜTÜNCÜOĞLU
Sakip ÖNDER
Uzm. Vet. Dr. Yetkin Öztürk
Mecvut Laboratuvar İmkanları

 

İTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuarları
İTÜ-Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji Merkezi (İTÜ-MOBGAM) Laboratuarları
İTÜ Kimya Bölümü, Elektrokimya/Elektropolimerizasyon Laboratuarı
İTÜ Kimya Bölümü, Analitik Kimya Laboratuarı  
İTÜ Metalürji ve Malzeme Bölümü, Yüzey Teknolojileri Laboratuarı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 

Yürütücü (FNKök), Araştırmacılar (K.Kazmanlı, G.Köse), Danışman (M.Ürgen) "(Ti,Mg)N İnce Film Kaplamaların Yüzeylerinde Magnezyum Katkılı Hidroksiapatit Büyütülmesi Ve Sert Doku İmplant Malzemesi Olarak Potansiyellerinin Araştırılması" TÜBİTAK Projesi, 2012-2014, 222.200 TL
Yürütücü (H.Çimenoğlu) Danışman: GT Köse, NG Karagüler) "Biyomedikal uygulamalar için titanyum ve alaşımlarının yüzeyinde biyoaktif, antibakteriyel ve mikroporöz  oksit tabakasının oluşturulması" (Tübitak 1001) 2012-2014, 308.720 TL
Danışman (FNKök), “Non-woven Tekstil Yüzeylerine Mikro Kanal Sistemi Entegrasyonu ile Biyosensör Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu ” TUBITAK Projesi, 2012-2014, 236.110 TL
Yürütücü (FNKök), Araştırmacı (G.Köse) "Memeli hücresi-yüzey etkileşimlerinin SPR ile tespiti" BAP Araştırma Projesi, 2011-2013, 40.000 TL
Yürütücü (FNKök), Araştırmacı (S.Saraç), "Büyüme faktörü yüklü mikrokürelerin koaservasyon yöntemi ile hazırlanması ve doku mühendisliği uygulamaları için polimerik fiberlere yerleştirilmesi", (TÜBİTAK-hızlı destek) 2011-2012, 24.800 TL
Yürütücü (H.Bermek) "Kordon kanı mezenkimal hücrelerinden damar mühendisliğinde kullanılabilmek üzere damar cidarı hücre farklılaşması" TÜBİTAK-hızlı destek, 2010-2011, 25.000 TL
Management Committee (MC) üyesi: (ZP.Çakar)  "Molecular Machineries for Ion Translocation Across Biomembranes" (Avrupa Birliği COST projesi), 2009-halen
Yürütücü (ZP Çakar), "Metabolik mühendislik yaklaşımıyla mikroorganizmalara bor direnci kazandırılması ve bor direncinin ve bora bağlanmanın moleküler mekanizmasının biyobenzetim ve nanobiyoteknolojik uygulamalar amaçlı incelenmesi" Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN),  (2008-2011)

Yürütücü (FNKök), “Immobilization of Laccase Enzyme on PTFE Membranes by Different Methods” (ITU-BAP Projesi), 2008-2009, 42.000 TL

Yürütücü (FNKök), "Bir Zar Proteini Olan P-Glikoproteininin Yapay Lipit Zarlara Yerleştirilmesi ve Statin Bazlı Kolesterol Düşürücü İlaçlarla Etkileşimi" TÜBİTAK projesi, 2008-2011, 198.591TL
C.Tamerler, A.Karataş, H.Bermek, Z.P.Çakar, N. G.Karagüler, "Biyobenzetim Yolu ile Nanoteknolojik Fonksiyonel Malzeme Üretimi" DPTprojesi. 2004‐2006, 445000 YTL.
Araştırmacı (H.Bermek) "Fungal Enzymes on the Production of Whitelined Chipboard: Technological and Economical Implications, Eureka Projesi (E! 2484) 2000‐2004, 34500 USD
Araştırmacı (H.Bermek) "Production of swainsonine by immobilized cultures of Metarhiziumm anisopliae" İTÜ Araştırma fonu projesi, 2001‐2004, 12000 TL
Araştırmacı (FNKök) “The production and application of microbial polyesters in the construction of biodegradable controlled antibiotic release systems and bone fracture repair rods”, NATO Science for Stability Project (Project no: SA.SFS/TU_POLYESTERS), 1996-2000
Araştırmacı (FNKök) “Controlled pesticide release and microbial detoxification, Biotechnology-Environmentally Safer Pesticides”, British Council Research Link, 1993-1996
Araştırmacı (FNKök), "Construction of acetylcholinesterase-choline oxidase biosensor for the detection of aldicarb, a carbamate pesticide”(TUBITAK) 1999-2002
Araştırmacı (A.Karataş) "Biyoaktif peptidlerin sentezi için enzimatik bir yöntem geliştirilmesi" AFP-97-02-03 (1997-1999)
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

 

Medikal, gıda ve çevre biyosensörleri (ticarileşme potansiyeli)
Medikal implantlar (ticarileşme potansiyeli)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

 

Enzim biyosensörleri başta olmak üzere biyosensör tasarımı
Nanofiberlerin doku mühendisliği ve biyosensör alanında kullanımı
Yapay lipid zarlar ile ilaç taraması için çalışmalar
Biyoaktif maddelerin (ilaç, aroma, protein) enkapsülasyonu ve kontrollü salımı
Biyomalzeme/implant yüzeylerinin biyouyumluluğunun arttırılması
Mikrobiyal biyoplastik üretimi ve kullanımı
Metal-canlı etkileşim ve taşınım süreçlerinin aydınlatılması  
Biyobenzetim yolu ile nanoteknolojik fonksiyonel malzeme üretimi
Yayınlar, Patentler vb.

 

Hnilova, M ; Liu, X; Yuca, E ; Jia, C; Wilson, B ; Karatas, AY ; Gresswell, C ; Ohuchi; Kitamura, K ; Tamerler, C, Multifunctional Protein-Enabled Patterning on Arrayed Ferroelectric Materials, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES,4: 1865-1871, 2012 
Agaogullari, D ; Kel, D; Gokce, H; Duman, I; Ovecoglu, ML; Akarsubasi, AT; Bilgic, D; Oktar, FN, Bioceramic Production from Sea Urchins, ACTA PHYSICA POLONICA A,  121: 23-26, 2012 
Aral, A., Gunyuz, M., Baydogan, M., Karaguler, NG., Olcay, E., Cimenoglu,H., Anti-bacterial Microporous Ceramic Coating for Ti6Al4V Alloys, Key Engineering Materials Vols. 493-494, pp 916-919, 2012.
E. Tastan, S. Onder, F.N.Kök, Immobilization of Laccase on Polymer Grafted Polytetrafluoraelthylene Membranes for Biosensor Construction, Talanta, 84: 524-530, 2011 
S. Onder, K. Kazmanli, F.N.Kök, Alteration of PTFE Surface to Increase Its Blood Compatibility, J. Biomaterials Science: Polymer Ed, 22:1443–1457, 2011
Aydemir, N; Tokman, N; Akarsubasi, AT; Baysal, A; Akman, S, Determination of some trace elements by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration and separation by Escherichia coli immobilized on multiwalled carbon nanotubes, MICROCHIMICA ACTA, 175: 185-191, 2011 
A.B. Ertan, P. Yılgor, B. Bayyurt, A.C. Çalıkoğlu, F.N. Kök, G.T. Kose, V. Hasirci, Effect of double growth factor release on cartilage tissue engineering, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2011
 Sen, M; Yilmaz, U; Baysal, A; Akman, S; Cakar, ZP, In vivo evolutionary engineering of a boron-resistant bacterium: Bacillus boroniphilus, Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General And Molecular Microbiology, Vol: 99  Pages: 825-835, 2011
Cimenoglu,H.,Meydanoglu,O.,Baydogan,M.,Bermek,H.,Huner,P.Kayali,E.S., Surface Characterization of Thermally Oxidized Ti6Al7Nb Alloy. Metals and Materials International. 17(5):765‐770, 2011
Yuca, E ; Karatas, AY; Seker, UOS; Gungormus, M; Dinler-Doganay, G; Sarikaya, M; Tamerler, C, In Vitro Labeling of Hydroxyapatite Minerals by an Engineered Protein, BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING,  108: 1021-1030, 2011 
Çakar, Z.P., Alkım, C., Turanlı, B., Tokman, N., Akman, S., Sarıkaya, M., Tamerler, C., Benbadis, L., François, J.M. Isolation of cobalt hyper-resistant mutants of Saccharomyces cerevisiae by in vivo evolutionary engineering approach. J. Biotechnol. 143: 130-138, 2009
Kacar, T., Zin, MT., So, C., Wilson, B., Ma, H., Gul-Karaguler, N., Jen, A.K.Y., Sarikaya, M., Tamerler, C., “Directed Self-immobilization of alkaline phosphatase on micro-patterned substrates via genetically fused metal binding peptide,” Biotechnology and Bioengineering, 103 (4), 696-705, 2009
Arslan E, Igdil MC, Yazici H, Tamerler C, Bermek H, Trabzon L, Mechanical properties and biocompatibility of plasma-nitrided laser-cut 316L cardiovascular stents, Journal of Materials Science-Materials in Medicine, 19 (5), 2079-2086, 2008
Liu, H., Yazici, H., Ergun, C., Webster, T.J., Bermek, H. (2008) An in vitro evaluation of the Ca/P ratio for the cytocompatibility of nano-to-micron particulate calcium phosphates for bone regeneration. Acta Biomaterialia 4, 1472‐1479
Akar, A., Üçışık Akkaya, E., Yeşiladalı, S.K., Çelikyılmaz, G., Ubay Çokgör, E., Tamerler, C., Orhon, D., Çakar, Z.P. 2006. Accumulation of polyhydroxyalkanoates by Microlunatus phosphovorus under various growth conditions. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 33: 215-220
E.-K. Sinner, U.Reuning, F.N.Kök, B.Saccà, L.Moroder, W.Knoll and D. Oesterhelt, Incorporation of integrins into artificial planar lipid membranes characterization by plasmon-enhanced fluorescence spectroscopy, Analytical Biochemistry, 333(2): 216-224, 2004
F.N.Kök , V.Hasirci, Determination of binary pesticide mixtures by an acetylcholinesterase-choline oxidase biosensor, Biosensors and Bioelectronics, 19(7): 661-665, 2004

F.N.Kök, F.Bozoglu, V.Hasirci, Construction of an acetylcholinesterase-choline oxidase biosensor for aldicarb determination, Biosensors and Bioelectronics, 17(6-7): 531-539, 2002
F.N.Kök, F.Bozoglu, V.Hasirci, Immobilization of acetylcholinesterase and choline oxidase in on pHEMA membrane for biosensor construction, Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, 12(11): 1161-1176, 2001
F.Türesin, Z.Gümüsyazici, F.N.Kök, I.Gürsel, G.Alaeddinoglu, V.Hasirci, Biosynthesis of polyhydroxybutyrate and its copolymers and their use in controlled drug release, Turkish Journal of Medical Sciences, 30(6): 535-541, 2000
F.N.Kök, R.M.Wilkins, R.B.Cain, M.Y.Arica, G.Alaeddinoglu and V.Hasirci, Controlled release of aldicarb from a lignin loaded ionotrophic hydrogel, Journal of Microencapsulation, 16(5): 613-623, 1999
F.N.Kök, M.Y.Arica, O.Gencer, K.Abak and V.Hasirci, Controlled Release of aldicarb from carboxymethylcellulose microspheres in vitro and field applications, Pesticide Science, 55:1194-1202, 1999
F.N.Kök, M.Y.Arica, C.Halicigil, G.Alaeddinoglu and V.Hasirci, Biodegradation of aldicarb in a packed bed reactor by immobilized Methylosinus, Enzyme and Microbial Technology, 24:291-296, 1999
F.N.Kök, V.Hasirci, Polyhydroxybutyrate and its copolymers: applications in the medical field, in: Tissue Engineering and Novel Delivery Systems, eds. M.J. Yaszemski, D.J.Trantolo, K-U. Lewandrowski, V. Hasirci, D.E. Altobelli and D.L. Wise, Marcel Dekker, Inc., pp 543-561, USA, 2004
F.N.Kök, M.Y.Arica and V.Hasirci, In situ bioremediation of xenobiotics: immobilized biocatalysts in bioreactors, in: Bioremediation of Contaminated Soils, eds. D.L. Wise, D.J.Trantolo, E.J.Cichon, H.I.Inyang and U.Stottmeister, pp 133-150, Marcel Dekker, Inc., USA, 2000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ