ALT BİRİMLERİ

Hidrojel ve Kompozit hazırlama Laboratuvarı

Polimer Modifikasyon Laboratuvarı

Sıvı kristal malzeme sentez ve karakterizasyon laboratuvarı

Optoelektronik laboratuvarı

 

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr.Bahire Filiz ŞENKAL(İTÜ) 
0212-2853152
bsenkal@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr.Candan ERBİL (İTÜ)                               0212-2853234                               erbil@itu.edu.tr

Prof.Dr.Yeşim GÜRSEL (İTÜ)                             0212-2853165                          hepuzer@itu.edu.tr

Doç.Dr.Mustafa OKUTAN (YTÜ)                          0543 4844414                       mokutan@gmail.com

Doç.Dr.Gülcemal YILDIZ (İTÜ)                             0532 7090997                            gyildiz@itu.edu.tr

Dr.Erdem YAVUZ (İTÜ)                                       0534 8239648                            yavuzerd@itu.edu.tr

Dr. Yalçın YILDIZ (Derkim kimya)                       0532 774 40 31           yalcin.yildiz@derkimkimya.com

Dr. Fatma DURAP (setchem)                         0533 765 60 40                     fadurap@setchem.com

B. Kurtuluş(BÜ) (Doktora öğr. )            0507 820 76 99                   bestenur.kurtulus@bahcesehir.edu.tr

Öğr.Gör.E.  AHLATÇIOĞLU (YTÜ) (Doktora)      0533 4624547                     esmahlatcioglu@gmail.com

Uzman Fatih BİLDİK (İTÜ) (Doktora)                    0532 5062746                             bildikfatih@itu.edu.tr

Ar.Gör.Gülçin T.TURAN  (İTÜ, Doktora)             0539 3972127                          torunoglug@itu.edu.tr

C. KOZBEKÇİ (İTÜ, Y.Lisans)                         0506 5609016                    Cansu.kozbekci@gmail.com

Ceyda ŞİMŞEK (İTÜ, Y.Lisans)                      0554 206 49 05                         cydasimsek@gmail.com

 Zeynep E. EREL (İTÜ) (Y.Lisans)                  0554 7924022                                      erelz@itu.edu.tr

 
Esra Buğra  (İTÜ,Y.Lisans)                     0554 4933423                                   ebugra09@hotmail.com

Umut BENZER (İTÜ Lisans)                      0537 354  68 43                                  ubenzer@gmail.com

Çiçek ENDEŞAV (İTÜ Lisans)                    0535 870 7567                        cicekendesav90@gmail.com

Mevcut Laboratuvar İmkanları

LABORATUVAR DONANIMI

Hounsfield HK5S Mekanik Test Cihazı (5 N, 5kN ve  10 kN yük hücreleri ve HTE1, HW10 ve HT51 sıkıştırma ve çekme çeneleri donanımlı)

Eppendorf Masaüstü Soğutmalı Santrifüj (5804R)

Bandelin Ultrasonik Sonikatör (Sonopuls HD 2070/2200)

Homojenizatör (Fisher Scientific, Power Gen 125)

 MilliPore Destile-Deiyonize Su Sistemi

 Ultrasonik Banyo ( Elma, Transsonic 460/H)

 UV-Vis.Spektrofotometre (Perkin Elmer Lamda 25)

 FT-IR (Nicholet)

 Polarize Optik Mikroskop (Leica)

 Potansiyostat
 
Vakum Etüvü ( Binder)-Vakum Pompası (Buchi)

 Etüv (Binder, E2 ve E5)

 Kriyostat (Julabo FP-50)

 pH-metre ve Kondüktometre (WTW)

 Eppendorf Pipet Seti (ayarlanabilir hacimli)

 Teraziler (3 ve 4 dijitli )

 Fotoreaktör

 Elek sarsma cihazı

 Cam Reaktör (5 boyunlu) (1 L)

 Döner buharlaştırıcı

 Çalkalayıcı

Başlıca Çalışmalar ve Projeler
PROJELER

Bahire Filiz ŞENKAL (Yürütücü), Erdem YAVUZ “Yeni sülfonamid esaslı polimerlerin hazırlanması ve uygulamaları” İ.T.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, (2004-2007)

Bahire Filiz ŞENKAL(Yürütücü), Erdem YAVUZ, Yeşim GÜRSEL, Ayfer SARAÇ, Mehmet KANDAZ “Tekstil Boyalarının Giderilmesi İçin Yeni Polimer ve Reaktiflerin Sentezlenmesi Preparation and modification of organosoluble polyaniline” TÜBİTAK PROJESİ , Proje Yöneticisi, (2006-2008)

Fahrettin YAKUPHANOĞLU, Bahire Filiz ŞENKAL, Mehmet KANDAZ “Bor İçeren Yarıiletken Polimerlerin Elektriksel Karakterizasyonu Ve P-N Eklem-Schottky Diyotlarının Fabrikasyonu” (2007-2008), Boren, projede çalışan

 Ayfer SARAÇ, Bahire Filiz ŞENKAL, Yeşim GÜRSEL, Erdem YAVUZ, Kadir TURHAN, Hale BERBER ”Yeni inisurflerin sentezi ve emülsiyon polimerizasyonundaki uygulamaları””DPT Projesi (2005-2007 ) projede çalışan

E. SEZER, B.F. SENKAL, E. YAVUZ, T. A. GOKCEOREN “Preparation and modification of organosoluble polyaniline“ I.T.Ü. Research Foundation, (2005-2008) projede çalışan

“GTP ile Sentezlenen Homopolimer ve Kopolimerlerin Dielektrik ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi”, İTÜ BAP 1992.

 “Türkiye Piritlerinin Fotoaktif Karakterleri ve Bunların İyileştirilmesi” DPT 1994

 “İlaç taşıyıcı sistemler olarak poli( N-izopropil akrilamid-ko-itakonat) ve poli( N-izopropil akrilamid-ko-karboksilik asit) kopolimerlerinin sentezi: sıcaklık ve pH etkisinin doğrusal ve çapraz bağlı malzemeye etkisi” İTÜ- BAP, 2003.

 N-vinil karbazol’ün değişik karbon allotropları ve takakalı silikatlar varlığında oksidatif polimerizasyon ile iletken kompozitlerinin sentezi, İTÜ-BAP, 2008.

Yeşim GÜRSEL,Bahire Filiz ŞENKAL,Fahrettin YAKUPHANOĞLU “Yeni Sıvı Kristal Polimerlerin Sentezi ve Elektro-optik  Özelliklerinin İncelenmesi”(108T722)TÜBİTAK Projesi 2009

Yeşim GÜRSEL, "Kiral Sıvı Kristal PoliakrilatlarınSentezi ve Mezomorfik Özelliklerinin Dielektrik Spektroskopisi ile Tayini” İTÜ BAP Projesi 2005-2007

 

 

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Saraç, A.S., Erbil, C., Soydan, A.B., “Polymerization of Acrylamide Electrogenerated Cerium (IV) in the Presence of EDTA”, J.Appl Initiated with. Polym. Sci. 44, 877 (1992).

Çatalgil – Giz, H., Uyanık, N., Erbil, C., “Statistical Group Transfer Copolymerization. Monomer Reactivity Ratios for Allylmethacrylate and n-Butyl methacrylate”, Polymer 33 (3), 655 (1992).

Erbil, C., Ustamehmetoğlu, B., Uzelli, G., Saraç, A.S., “Conductometric Determination of the End Group Ionization in Acrylamide and Acrylonitrile Polymers Initiated by Carboxylic Acids”, Eur. Polym. J. 30 (2), 149 (1994).

Erbil, C. “Block Copolymerization and Chain Extension by Using PAAm Prepolymer Initiated with Ce (IV)-Malonic Acid Redox Pair”, Eur. Polym. J., 35,1747 (1999).

Erbil, C., Akpınar, F.D., Uyanık, N., “Investigation of the Thermal Aggregations in Aqueous Poly (N-isopropylacrylamide-co- Itaconic Acid) Solutions”, Macromol. Chem. and Phys. 200, 2448 (1999).

Erbil, C., “Effect of Poly (N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) on the Chemical Polymerization with (NH4)2 [Ce (NO3)6] of Pyrrole”, Polym. Int. 48, 1155 (1999).

 Erbil, C., Aras, S., Uyanık, N., “Investigation of the Effect of Type and Concentration of Ionizable Comonomer on the Collapse Behaviour of N-isopropylacrylamide Copolymer Gels in Water”, J.Polym. Sci. Part A: Polym. Chem., 37, 1847 (1999).

 Erbil, C.,  Yıldız, Y., Uyanık, N., “Effects of Synthesis – Solvent Composition and Initiator Concentration on the Swelling Behaviours of Poly (N-Isopropylacrylamide) (NIPAAM), Poly (NIPAAM-co-dimethyl itaconate) and Poly (NIPAAM-co-itaconic acid) Gels “, Polym Int 49, 795 (2000).

 Erbil, C., Saraç, A. S., “Description of the Turbidity Measurements Near the Phase Transition Temperature of Poly(N-isopropyl acrylamide) Copolymers: the effect of pH, concentration, hyrophilic and hydrophobic content on the turbidity” , Eur. Polym. J.  38,1305 (2002).

Yıldız, Y., Uyanık, N., Erbil, C. ”Compressive elastic moduli of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels crosslinked with poly(dimethylsiloxane)” Journal of Macromolecular Science. Part A: Pure and Applied Chemistry A43,1091 (2006).

Erbil, C., Yıldız, Y., Uyanık, N “N-isopropylacrylamide/monoalkyl itaconate copolymers and N-isopropylacrylamide / itaconic acid / dimethyl itaconate terpolymers” Polymers for Advanced Technologies 2009, 20(12): 926-933.

Erbil, C., Topuz, D.,  Gökçeören, A. T.,  Şenkal, B. F., “Network parameters of poly(N-isopropylacrylamide)/montmorillonite  hydrogels: effects of accelerator and clay content” Polymers for Advanced Technologies 2011, 22(12): 1696-1704.

Gökçeören, A.T., Erbil, C., “Electrochemical impedance spectroscopy and in-situ  UV-vis spectroelectrochemistry studies of Poly(N-vinyl carbazole) / Polydimethylsiloxane  composite electrodes” Surface and Interface Analysis 2011, 43(11): 1403-1411.

Gökçeören, A.T., Erbil, C., “Morphological Characterization and Electrochemical / Electrical properties of Poly(N-vinyl carbazole)/Montmorillonite Composites” Polymer Composites 2011, 32(9):1325-1335

Gökçeören, A.T., Erbil, C., “Poly(N-vinyl carbazole) (PNVCz)-Based Composite Materials: Electrical Properties, Morphologic and Thermal Characterization of PNVCz/MWCNTs and PNVCz/o-GLs Systems” Polymer Composites 2013, 34(12): 1986-1998.

E. Yavuz, Y. Gürsel, BF. Senkal.” Modification of Poly(glycidyl methacrylate) Grafted onto Crosslinked PVC with Iminopropylene Glycol Group and Us efor Removing Boron from Water” Desalination 310, 145-150 (2013)

Yesim H. Gursel, B.Filiz Senkal, M. Kandaz, Fahrettin Yakuphanoğlu “Poly (N-vinyl  imidazole) based hydrogen bonded side chain liquid crystalline polymers , Polymers for Advanced Technologies 22, 90-93 (2011)

Yesim Gursel, Erdem Yavuz, Gulsah Gokay, Bahire Filiz Senkal “Preparation of the sulfonamide Containing Block Copolymer as Polymeric Sorbent for Removal of Mercury From Aqueous Solutions, Seperation Science and Technology 45, 2406–2412 ( 2010).

YH. Gursel,  B.F Senkal, M Kandaz, F. Yakuphanoglu, “Synthesis and liquid crystal  properties of phthalocyanine bearing a star polytetrahydrofuran moiety”, Polyhedron 28,1490–1496 (2009).

Mustafa Okutan, S. Eren San, Oğuz Köysal, and Fahrettin Yakuphanoglu, Investigation of refractive index dispersion and electrical properties in carbon nano – balls’ doped nematic liquid crystals, Physica B:Condensed Matter, Volume 362, 180-186, 2005.

Gülbaş, HE, Ocak H., Gürsel YH, Bilgin Eran B. “Synthesis and Mesomorphic Properties of New Side Chain Liquid Crystalline Oligomers Containing Salicylaldimine Mesogenic Groups” Molecular  Crystals and Liquid Crystals.  574, 40-49  2013

F.Yakuphanoğlu, B.F.Senkal “Electronic and Thermoelectric Properties of Polyaniline Organic Semiconductor and Electrical Characterization of Al/PANI MIS Diode” , J. Phys. Chem. C, 111, 1840-1846, 2007.

Fahrettin Yakuphanoglu, B. Filiz Senkal, Ayfer Sarac “Electrical Conductivity, Thermoelectric Power, and Optical Properties of Organo-Soluble Polyaniline Organic Semiconductor” Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 37, No. 6, 2008.

Bahire Filiz Senkal, Emir Tugrul Tekin and Erdem Yavuz “Preparation of pyridine sulphonamide resin for the removal of dyes from aqueous solutions” Polym. Adv. Technol. 2008

Meryem N. Yarasir, Mehmet Kandaz, B. Filz Senkal, Atıf Koca, Bekir Salih “Selective heavy metal receptor functional phthalocyanines bearing thiophenes: Synthesis,characterization, spectroscopy and electrochemistry” Dyes and Pigments 77 (2008) 7-15

Bahire Filiz Senkal, E. Yavuz “Sulfonamide based polymeric sorbents for selective mercury extraction” Reactive & Functional Polymers  67 (2007) 1465

Bahire Filiz Senkal, Fatih Bildik, Erdem Yavuz, Ayfer Sarac “Preparation of poly(glycidyl methacrylate) grafted sulfonamide based polystyrene resin with tertiary amine for the removal of dye from water” Reactive & Functional Polymers 67 (2007) 1471

B. Filiz Senkal, Muharrem Ince, Erdem Yavuz, Mehmet Yaman, “The synthesis of new polymeric sorbent and its application in preconcentration of cadmium and lead in water samples “ Talanta 72 (2007) 962–967

E.Başaran, B.F.Senkal, E.Sezer” Electrical and Optical Properties of an Organic Semiconductor Based on Polyaniline Prepared by Emulsion Polymerization and Fabrication of Ag/Polyaniline/n-Si Schottky Diode”  J.Phys.Chem.B,110,16908 (2006) G101

B F Senkal, D. Erkal, E. Yavuz, , “Removal of Dyes from Water by Polyvinyl pyrrolidone Hydrogel “Polym.for adv.tech.17,924 (2006)

B F Senkal, E Yavuz “Preparation of Poly(vinyl pyrrolidone) Grafted Sulphonamide Based Polystyrene Resin and Its Use for the Removal of Dye from Water “Polym.for adv.tech. 17, 928 (2006)

Gulcemal Yildiz,Nevin Oztekin,Ayca Orbay,Filiz Senkal, “Voltammetric determination of nitrite in meat products using polyvinylimidazole modified carbon paste electrode”Food Chemistry, 152, 2014, 245–250.

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ