ALT BİRİMLERİ

Riemann Uzayları
Riemann Olmayan Uzaylar
Gravitasyon
Alternatif Gravitasyon Teorileri

YÜRÜTÜCÜLER

figure19
hypersheet2_600_scaled

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Neşe Özdemir                                   nozdemir@itu.edu.tr
Doç.Dr. Hakan Mete Taştan  (İÜ)                   hakmete@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr. Tolga Birkandan                       birkandant@itu.edu.tr
Mustafa Deniz Türkoğlu                                 mdturkoglu@itu.edu.tr
Cem Sayar  
                                                  sayarce@itu.edu.tr


Mevcut Laboratuvar İmkanları
1 İTÜ Matematik Bölümü,20 kişi kapasiteli 2 Bilgisayar Laboratuvarı
2 İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı
Bilimsel Araştırma Projeleri
1 ``Bir Cebirsel Programlama Dili Kullanarak Diferansiyel Denklem Çözümü: Tanım Aralıkları ve Asimptotik Davranışlarını Belirleme'' 2002-2004, İTÜ-BAP, Yürütücü.
2 Metrik Uzaylarda Yakınsaklık ve Süreklilik, Soner Aydınlık, 2014 Bitirme Çaışması (F. Özdemir)
3 Vector Analysis on Applied Analysis, Gencer Yılmaz, 2014 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
4 Theory of Curvature on General Manifolds, Emre Usta ,2009 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
5 Tensor Algebra, Emre Çakmak, 2009 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
6 Curvature and Torsion, Sevde Erus, 2009 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
7 Curves in Spaces, Cenk Özgür, 2013 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
8 Calculus on Manifolds, Bahar Gezici, 2011 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
9 Differential Forms, Sibel Tanoğlu, 2010 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
10 Temel Kuadratik Formlar, Mehmet Mahir Ünal, 2014 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
11 Coordinates, Vectors, Tensors and Riemannian Metric, Zehrin Şen, 2015 Bitirme Çalışması (F. Özdemir)
Yayınlar, Uluslararası - Öz - Ulusal Bildiriler, Kitaplar, Patentler
1 F. Özdemir, H. Demirbüker, ``Almost Hermitian, Almost Kaehlerian and Almost Semi- Kaehlerian Structures in Weyl Spaces", Buletinul Şthntific al Universitath Politechnica Din Timişoara Mathematica-Fizica, Tom 43(57), (1998), 1-7.
2 F. Özdemir, G. Çivi, ``On Conformally Recurrent Kaehlerian-Weyl Spaces", Topology and Its Applications Vol.153, No.2-3, (2005), 477-484. (SCI-Expanded)
3 F. Özdemir, A. Uysal, ``On D-Recurrent Spaces With Semi-Symmetric Recurent-Metric Connection", International Mathematical Forum, Vol.4, No.16, (2009), 757-765.
4 F. Özdemir, E. Ö. Canfes, ``On Generalized Concircularly Recurrent Kaehlerian Weyl Spaces", International Mathematical Forum 6, (2011), 2975-2983.
5 F. Özdemir, E. Ö. Canfes, ``On Generalized Conformally Recurrent Kaehlerian Weyl Spaces", Iranian Journal Of Science And Technology, IJST A3:, (2012), 299-304. (SCI)
6 F. Özdemir, M. D. Türkoğlu, ``On Nearly-Kaehlerian Weyl Spaces " International Mathematical Forum, Vol.8, No.29, (2013), 1445-1454.
7 F. Özdemir, ``A Note On Semi-Symmetric Spaces With Metric F-Connection, BSG Proceedings, 19 PP. 100-109, 2012.
8 F. Özdemir, M.D. Türkoğlu, ``Generalized Einstein Tensor for L-Weyl Spaces, Aplimat 2013, 12th Conference On Applied Mathematics, Bratislava, Slovakya, February, 5-7, 2013.
9 F. Özdemir, G. Çivi, "On Conformally Recurrent Kaehlerian-Weyl Spaces", International Conference on Geometric Topology II, September 2002, Zagreb, Crotia.
10 F. Özdemir, E. Ö. Canfes, ``On Generalized Recurrent Kaehlerian Weyl Spaces", International Conference On Topology And Its Applications, June 23-26, 2006, Aegion, Greece.
11 F. Özdemir, A. Uysal, ``On D-Recurrent Spaces With Semi-Symmetric Recurent-Metric Connection", International Conference On Topology And Its Applications, June 23-26, 2006, Aegion, Greece.
12 F. Özdemir, A. Altundağ, ``Semi-Symmetric Metric F-Connection Spaces", VII International Collequium On Differential Geometry, July 7-11, 2008, Santiago de Compostela, Spain.
13 F. Özdemir, E. Şengelen ``Kaehlerian Spaces With Semi-Symmetric F-Metric Connection", Workshop On Riemannian And Non-Riemannian Geometry, Indiana University - Purdue University at Indianapolis, July 28, 2010, Indiana, USA.
14 F. Özdemir, ``On D-Recurrent Spaces With Semi-Symmetric Metric F-Connection Metric Connection", Differential Geometry-Dynamical Systems, DGDS-2011, October 6-9 2011, Bucharest, Romania.
15 F. Özdemir, E. Ö. Canfes, B. Kırık, ``On Generalized Concircularly Recurrent Kaehlerian Weyl Spaces", Riemannian Geometry And Applications RIGA 2011, Bucharest, Romania.
16 F. Özdemir, E. Ö. Canfes, B. Kırık, ``On Semi-Kaehlerian And Tachibana Structures On Weyl Spaces", International Conference On Applied Analysis And Algebra, ICAAA 2011, 29 June-2 July, 2011 Istanbul.
17 F. Özdemir, ``On Weyl Manifolds With Semi-Symmetric Recurrent Metric Connection", IECMSA-2012, 1st International Eurasian Conference On Mathematical Sciences And Applications, September,03-07, 2012, Pristine, Kosova.
18 F. Özdemir, M.D. Türkoğlu, ``A Note On L-Structures On Weyl Spaces", International Conference On Applied Analysis And Mathematical Modelling, ICAAMM 2013, 2-5 June-2 July, 2013, Istanbul.
19 F. Özdemir, A. Uysal, ``Yarı-Simetrik Rekürant-Metrik Konneksiyonlu D-Rekürant Uzaylar", III. Geometri Sempozyumu, Eskişehir, 4-6 Temmuz, 2005.
20 F. Özdemir, `` Almost L-Structures And Nearly Kaehlerian Structures On Weyl Spaces", Lambert Academic Publishing, October 2013.
21 H. M. Taştan, "Some Results On A Riemannian Submersion", İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mat. Fiz. Astron. Derg. (N.S.), No.1, SS.115-126, 2005.
22 H. M. Taştan, "Riemann Alt-Kapsamalar", III. Geometri Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, SS.59-59, 4-6 Temmuz 2005.
23 H. M. Taştan, Y. Polatoğlu, "Growth Properties For Weierstrass-Enneper Representations Of A Minimal Surfaces", Acta Universitatis Apulensis, Vol.20, PP.55-62, 2009.
24 H. M. Taştan, "On The Axiom Of Planes And The Axiom Of Spheres In Kaehlerian Geometry", International Conference On Theory And Applications In Mathematics And Informatics (ICTAMI-2011), Alba Iulia, Romanya, pp.30-30, 21-24 Temmuz 2011.
25 H. M. Taştan, Y. Polatoğlu, "An Investigation On Minimal Surfaces Of Multivalent Harmonic Functions", General Mathematics, Vol.19, No.1, PP.99-107, 2011.
26 H. M. Taştan, "Riemannian Submersion From S^7-Sphere", General Mathematics, Vol.19, No.3, PP.31-40, 2011.
27 H. M. Taştan, "Some Criterions For Constancy Of Almost Hermitian Manifolds", X. Geometri Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, SS.95-95, 13-16 Haziran 2012.
28 H. M. Taştan, "Some Characterizations Of Almost Hermitian Manifolds", International Electronic Journal Of Geometry, Vol.5, No.2, PP.59-66, 2012.
29 H. M. Taştan, Y. Polatoğlu, "On Harmonic Mappings Lifting To Minimal Surfaces", Mathematica Cluj, Vol.54, No.77, PP.185-190, 2012.
30 H. M. Taştan, "Cartan-Type Criterions For Constancy Of Almost Hermitian Manifolds", Mathematical Sciences And Applications E-Notes, Vol.2, PP.1-9, 2013.
31 H. M. Taştan, "A Note On Lagrangian Submerions", XI. Geometri Sempozyumu, Ordu, Türkiye, SS.31-31, 1-5 Temmuz 2013.
32 H. M. Taştan, Y. Polatoğlu, "On Quasiconformal Harmonic Mappings Lifting To Minimal Surfaces", Turkish Journal Of Mathematics, Vol.37, No.2, PP.267-277, 2013.
33 H. M. Taştan, "Anti-Holomorphic Semi-Invariant Submersions From Kaehlerian Manifolds", XII. Geometri Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, SS.52-52, 23-26 Haziran 2014.
34 H. M. Taştan, "On The Geometry Of Warped Product Submanifolds In Locally Product Riemannian Manifolds", International Workshop On Finite Type Submanifolds, İstanbul, Türkiye, PP.12-12, 3-5 Eylül 2014.
35 H. M. Taştan, "Hemi-Slant Submanifolds Of A Locally Conformal Kaehler Manifold", Analele Stiintifice Ale Universitatii Al I Cuza Din IASI-Serie Noua-Matematica, PP.1-13, 2014.
36 H. M. Taştan, "The Axiom Of Hemi-Slant 3-Spheres In Almost Hermitian Geometry", Bulletin Of The Malaysian Mathematical Sciencies Society, Vol.37, No.2, PP.555-564, 2014.
37 H. M. Taştan, "On Lagrangian Submersions", Hacettepe Journal Of Mathematics And Statictic, No.1, PP.1-11, 2014.
38 N. Özdemir, M. Hortacsu, “Reduction Of Space-time By A Constraint for C(0) Metrics”, Journal of Mathematical Physics 35 (1994)-1.
39 N. Özdemir, M. Hortacsu, “Quantum Fluctuations Of A Spherical Gravitational Shock Wave II”, Classical And Quantum Gravity 12 (1995) 1221 – 1227.
40 N. Özdemir, A. H. Bilge, M. Hortacsu, “Particle Creation If A Cosmic String Snaps”, General Relativity And Gravitation, 28 (1996) 511 – 525.
41 N. Özdemir, A. N. Aliev, M. Hortacsu, “Vacuum Fluctuations Of A Massles Spin-1/2 Field Around Multiple Cosmic Strings”, Classical And Quantum Gravity 14 (1997) 3215 – 3224.
42 N. Özdemir, Y. Enginer, M. Hortacsu, “Quantum Fluctuations For A Scalar Field In The Spacetime Of Gravitational Impulsive Waves”, International Journal of Modern Physics A 13 (1998) 1201 – 1211.
43 N. Özdemir, A. H. Bilge, M. Hortacsu, “Can An Unruh Detector Feel A Cosmic String?”, General Relativity And Gravitation, 30 (1998) 861 - 876.
44 N. Özdemir, A. N. Aliev, “Semiclassical Corrections To The Metric Of Multiple Cosmic Strings”, Classical And Quantum Gravity, 15 (1998) 3937-3940.
45 N. Özdemir, Y. Enginer, M. Hortacsu, R. Kaya, K. Ülker, B. Yapışkan, “Quantum Fluctations Of Some Gravitational Waves”, Indian J. Pure Appl. Math, 29 (1998) 1029.
46 N. Özdemir, M. Hortacsu, “Cancellation Of Ultraviolet Divergences For Locally Flat Metrics”, Mod. Phys. Lett. A 13 (1998) 3081-3090.
47 N. Özdemir, “Exact Metric Around A Wiggly Cosmic String”, General Relativity And Gravitation, 33 (2001) 603-606.
48 N. Özdemir, A. N. Aliev, “Motion Of Charged Particles Around A Rotating Black Hole In A Magnetic Field”, Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society 336 (2002) 241-248.
49 N. Özdemir, “Gravitomagnetic Effects And Cosmic Strings”, Class.Quant.Grav. 20 (2003) 4409-4417.
50 N. Özdemir, F. Özdemir, B.T. Kaynak, “Multi-Black Hole Solution With Cosmic String”, International Journal Of Modern Physics A 19 (2004) 1549-1157.
51 N. Özdemir, F. Özdemir, “Maxwell Equations In The Spinning Cosmic String Spacetimes”, General Relativity And Gravitation 36 (2004) 2053-2062.
52 N. Özdemir, “Spinning Cosmic Strings: A General Class Of Solutions”, International Journal Of Modern Physics A Kabul.
53 N. Özdemir, M. Hortacsu, R. Kaya, "Quantum Fluctuations In The Presence Of Gravitational Waves", Lecture Notes In Physics; Strings And Symmetries, Springer-Verlag, 297 - 302, (1995).
54 N. Özdemir, A. N. Aliev, "Semiclassical Metric Perturbations Around Multiple Cosmic Strings", Marcell-Grosmann Meeting, Jerussalem (1997).
55 N. Özdemir, A. N. Aliev, M. Hortacsu, "Vacuum Fluctuations Of Massles Vector And Spinor Fields Around Cosmic Strings", Gr-15, India (1997).
56 N. Özdemir, M. Hortacsu, "Divergence Cancellation, Analitycity And Generalized Strings", Quantum Groups, Deformations And Contactions, Tr. Journal Of Phys., (1997).
57 N. Özdemir, A. N. Aliev, M. Hortacsu, “Vacuum Fluctuations Of A Massless Vector And Spinor Fields Around Multiple Cosmic Strings”, Abstracts Of The 8th Marsel Grossmann Meeting On General Relativity, Jerusalem, Israel, (1997).
58 N. Özdemir, A.N. Aliev, “Stable Circular Orbits Around A Black Hole In A Uniform Magnetic Field”, Proceedings Of The 16th International Conference On General Relativity And Gravitation (2001) pp.136, Durban, South Africa.
59 N. Özdemir, “Spinning Strings”, Proceedings Of The 17th International Conference On General Relativity And Gravitation (2004) pp.29, Dublin, Ireland.
60 T. Birkandan, M. Hortaçsu, "Three Dimensional Gravity In The Presence Of Scalar Fields", General Relativity And Gravitation, 35 (3), 457 (2003).
61 T. Birkandan, M. Hortaçsu, "Examples Of Heun And Mathieu Functions As Solutions Of Wave Equations In Curved Spaces", Journal Of Physics A: Math. Theor. 40, 1105 (2007).
62 T. Birkandan, M. Hortaçsu, "Dirac Equation In The Background Of The Nutku Helicoid Metric", Journal Of Mathematical Physics 48, 092301 (2007).
63 T. Birkandan, "A Newman-Penrose Calculator For Instanton Metrics", International Journal Of Modern Physics C 19 (8), 1277 (2008).
64 T. Birkandan, M. Hortaçsu, "Singularity Structure And Stability Analysis Of The Dirac Equation On The Boundary Of The Nutku Helicoid Solution", Published As Comment On "Dirac Equation In The Background Of The Nutku Helicoid Metric", Journal Of Mathematical Physics 49, 054101 (2008).
65 T. Birkandan, M. Cvetic, "Conformal Invariance And Near-Extreme Rotating AdS Black Holes", Physical Review D 84, 044018 (2011).
66 T. Birkandan, "Physical Examples Of The Heun-To-Hypergeometric Reduction", (2014).
67 T. Birkandan, M. Cvetic "Addentum To: Conformal Invariance And Near-Extreme Rotating AdS Black Holes", Phys. Rev. D 90, 067504 (2014).
68 T. Birkandan, M. Cvetic, "Wave Equation For The Wu Black Hole", JHEP 09 (2014) 121.
69 T. Birkandan, M. Hortaçsu, "Examples Of Heun And Mathieu Functions As Solutions Of Wave Equations In Curved Spaces", EAS Publications Series 30, 265 (2008).
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ