ARAŞTIRMA KONULARI

Doğrusal Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler
Sayısal Analiz
Spektral Yöntemler
Doğrusal Olmayan Dalga Yayılımı


YÜRÜTÜCÜ

Doç. Dr. Gülçin Mihriye MUSLU,
+90 212 2853257 
gulcin@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Ceni BABAOĞLU,                 ceni@itu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Handan BORLUK,       handan.borluk@kemerburgaz.edu.tr
Araş. Gör. Göksu Topkarcı,               topkarci@itu.edu.tr
Araş. Gör. Emine Kesici,                     dulgerem@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları:
1. İTÜ Matematik Bölümü 20 kişilik kapasiteli 2 Bilgisayar Labaratuvarı
2. İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Labaratuvarı
İçerik hazırlanmaktadır.
Projeler ve Çalışma Grubumuzca Yaptırılan Bitirme Çalışmaları:

1. Yerel Olmayan Dalga Denkleminin bir Fourier Spektral Yöntem Yardımıyla Sayısal İncelemesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, Bütçe:146.705 TL, 15.08.2014-

2. Doğrusal ve Yerel Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Matematiksel Analizi, TÜBİTAK 1001 Projesi, Bütçe:126.420, 01.01.2010-01.09.2013.

3. Water Waves with Weak Dispersion and Nonlinearity, Young Guest and Doctoral Researchers Annual Scholarships for Investigation and Learning in Norway.  Bütçe: 160.000 NOK, Eylül 2010- Haziran 2011.

4. Kuple Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemleri: Bazı korunum yasaları ve bir sayısal yöntem, 2012 Bitirme Çalışması (G. M. Muslu)

5. Bazı Sınır Değer Problemleri icin Sonlu Fark Yaklaşımları, 2012 Bitirme Çalışması (G. M. Muslu)

6. Uzun-dalga kısa dalga etkişeşim denklemlerinin bazı özel çözümleri, 2009 Bitirme Çalışması (C. Babaoglu)

7. Existence of Standing Wave Solutions for Nonlinear Schrödinger Equation,  2012 Bahar, Bitirme Çalışması (H. Borluk)

8. Travelling Wave Solution of the Korteweg-de Vries Equation, 2011 Güz, Bitirme Çalışması (H. Borluk)
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
-
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar

1. H. Borluk, G. M. Muslu, "A Fourier pseudo-spectral  method for the generalized improved Boussinesq equations", Numerical Methods for Partial Differential Equations DOI 10.1002/num.21928; (to appear).

2. C. Babaoglu, H.A Erbay, A. Erkip, "The Cauchy problem for a class of nonlocal Boussinesq type equations", Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Appl. 77 (2013) 82-93.
 
3. Borluk, H., Kalisch, H., "Particle dynamics in the KdV approximation",  Wave Motion 49 (2012) 691-709.

4. A. Erkip, H. A. Erbay, G. M. Muslu, "The Cauchy problem for a one dimensional nonlinear peridynamic model", Journal of Differential Equations 252 (2012) 4392-4409.

5. Borluk, H., Erbay S., “Stability of solitary waves for three coupled long wave-short wave interaction equations” IMA Journal of Applied Mathematics 76 (2011) 582-598.

6. G. M. Muslu, H. A. Erbay, "Numerical simulation of blow-up solutions for the generalized Davey-Stewartson system", International Journal of Computer Mathematics 88 (2011) 805-815.

7. Borluk, H., Erbay H. A., Erbay, S., "Non-existence and existence of localized solitary waves for the two-dimensional long wave-short wave interaction equations", Applied Mathematics Letters 23 (2010) 356-360.

8. C. Babaoglu,  "Long-wave short-wave resonance case for a generalized Davey-Stewartson system", Chaos, Solitons and Fractals. 38 (2008) 48-54.

9. A. Eden, H. A. Erbay, G. M. Muslu, "Closing the gap in the purely elliptic generalized Davey-Stewartson system", Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications  69 (2008) 2575-2581.

10. H. Borluk, G. M. Muslu, H. A. Erbay, "A numerical study of the long wave-short wave interaction equations", Mathematics and Computers in Simulation 74 (2007) 113-125.

11. C. Babaoglu, "Some special solutions of a generalized Davey-Stewartson system", Chaos, Solitons and Fractals. 30 (2006) 781-790.

12. A. Eden, H. A. Erbay, G. M. Muslu, "Two remarks on a generalized Davey-Stewartson system", Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 64 (2006) 979-986.

13. G. M. Muslu, H. A. Erbay, "Higher-order split-step Fourier schemes for the generalized nonlinear Schrödinger equation", Mathematics and Computers in Simulation 67 (2005) 581-595.

14. C. Babaoglu, A. Eden, S. Erbay, "Global existence and nonexistence results for a generalized Davey-Stewartson system", J. Phys. A: Math. Gen.  37 (2004) 11531-11546.

15. C. Babaoglu, S. Erbay, Two-dimensional wave packets in an elastic solid with couple stresses", Int. J. Non-Linear Mech. 39 (2004) 941-949.

16. G. M. Muslu, H. A. Erbay, "A split-step Fourier schemes for the complex modified Korteweg-de Vries equation", Computers & Mathematics with Applications 45 (2003) 503-514.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ