ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Dr. Seden Beyhan
Tel: +90 212 285 7270
Fax:+90 212 285 6386
e-mail: beyhanse@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Nihat Ege Şahin
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • Nano boyutlu katalizör sentezleme metodlarının geliştirilmesi
 • Katalizörlerin fiziksel ve elektrokimyasal karakterizasyonu
 • Yakıt pili performans testleri
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 1. S. Beyhan, "Electrocatalytic properties of Au(h k l) electrodes towards oxidation of ethanol in alkaline media", International Journal of Electrochemical Science, "9", 3259-3268 pp., Mart-2014.
 2. S. Beyhan, S. Pronier, "The effect of Ni addition on the structure of Pt-Sn/C nanoparticles by electron microscopy", Materials Research Bulletin, "50", 246-248 pp., Şubat-2014.
 3. S. Beyhan, J.-M. Léger, F. Kadırgan, "Understanding the influence of Ni, Co, Rh and Pd addition to PtSn/C for the oxidation of ethanol by in situ Fourier transform infrared spectroscopy", Applied Catalysis B: Environmental, "144", 66-74 pp., Ocak-2014.
 4. S. Beyhan, J.-M. Léger, F. Kadırgan, "Adsorption and oxidation of acetaldehyde on carbon supported Pt, PtSn and PtSn-based trimetallic catalysts by in situ Fourier transform infrared spectroscopy", Journal of Power Sources, "242", 503-509 pp., Kasım-2013.
 5. S. Beyhan, K. Uosaki, J. M. Feliu, E. Herrero, "Electrochemical and in situ FTIR studies of ethanol adsorption and oxidation on gold single crystal electrodes in alkaline media", Journal of Electroanalytical Chemistry, "707", 89-94 pp., Ekim-2013.
 6. S. Beyhan, C. Coutanceau, J. -M. Léger, T. W. Napporn, F. Kadırgan, "Promising anode candidates for direct ethanol fuel cell: Carbon supported PtSn-based trimetallic catalysts prepared by Bönnemann method", International Journal of Hydrogen Energy, "38", 6830-6841 pp., Mayıs-2013.
 7. S. Beyhan, J.-M. Léger, F. Kadırgan, "Pronounced synergetic effect of the nano-sized PtSnNi/C catalyst for ethanol oxidation in direct ethanol fuel cell", Applied Catalysis B: Environmental", "130", 305-313 pp., Şubat-2013.
 8. F. Kadırgan, A.M. Kannan, T. Atilan, S. Beyhan, S. S. Ozenler, S. Suzer, A. Yorur, "Carbon supported nano-sized Pt-Pd and Pt-Co electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells", International Journal of Hydrogen Energy, "34", 9450-9460 pp., Aralık-2009.
 9. F. Kadırgan, S. Beyhan, T. Atilan, "Preparation and characterization of nano-sized Pt-Pd/C catalysts and comparison of their electro-activity toward methanol and ethanol oxidation", International Journal of Hydrogen Energy, "34", 4312-4320 pp., Mayıs-2009.
 10. S. Beyhan, S. Suzer, F. Kadırgan, "Complexing agent effect on the stoichiometric ratio of the electrochemically prepared CuInSe2 thin films", Solar Energy Materials and Solar Cells , "91", 1922-1926 pp., Aralık-2007.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ