ALT BİRİMLERİ

1- Organik Kimya Sentez Laboratuvarı
2- Organik Kimya Mekanizma Araştırma Laboratuvarı

GRUP YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Olcay ANAÇ

Tel: +90 212 2853229
E-mail: anac@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. Özkan SEZER (İ.T.Ü.), oosezer@itu.edu.tr    
Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR (İ.T.Ü.), daut@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Gökçe MEREY (Hitit Ü.), mereyg@gmail.com
Ar.Gr.Dr. Füsun Şeyma KIŞKAN (İ.T.Ü.), gungorfus@itu.edu.tr
MSc. Emre ÖZGÜZ (Doktora öğrencisi), ozguzemre@gmail.com
MSc. Hatice Nur KUBİLAY (Doktora öğrencisi) hkubilay@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları

1- Gaz kromatografi cihazı (Agilent 6850)
2- Kromatotron
3- Flash kolon kromatografi cihazı
4- Etüv
5- Vakum pompası
6- Hassas terazi
7- Isıtıcılı manyetik karıştırıcı
8- Dönel buharlaştırıcı
9- Kriyostat
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

"Konjuge Karbonil İlidlerden Heterosiklik Halkalar Oluşturma Reaksiyonunda Etkin Parametreler", BAP-33340, 02.12.2009-02.06-2011, Bütçe: 50,000 TL

"Enamino Karbonil Bileşiklerinin Metallo-Karben Ara Ürünlerine Karşı Reaktivitesi", TÜBİTAK TBAG projesi, 1.5.2006-1.5.2008, Bütçe: 123,265 TL

"Karben kaynaklı enon ilidlerin 1,5-halka kapanma reaksiyonları”, BAP-31087, 17.12.2004-17.12.2006, Bütçe: 18,584 TL

"Biyolojik Aktif Bileşiklerdeki Furan Kökenli Motiflerin Oluşturulmasında Perisiklik Yöntemlerin İrdelenmesi", BAP-30885, 28.5.2004-28.5.2006, Bütçe: 29774 TL
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Yayınlar, Patentler vb.

1- F. Ş. Güngör, N. Hancıoğlu, O. Anaç, Reactions of Enaminones with Diazocarbonyl Compounds, Helvetica Chimica Acta 2013, 96, 488-493.

2- G. Merey, M. Kaya, O. Anaç, The Reactions of alpha-Ylidene (Vinylidene, Benzylidene, Styrylmethylidene) Bis[carbonyls] with Copper, Helvetica Chimica Acta 2012, 95, 1409-1424.

3- F. Ş. Güngör, O. Anaç, Ö. Sezer, Synthesis of the Naphthalenone, Dihydroquinoline, and Dihydrofuran Derivatives, Helvetica Chimica Acta 2011, 94, 1115-1129.

4- G. Merey, O. Anaç, Copper-Catalyzed Bis(methoxycarbonyl)carbene Reactions of α,β-Unsaturated Carboxamides, Helvetica Chimica Acta 2011, 94, 1053-1064.

5- O. Anaç, F. Ş. Güngör, Electrocyclization reactions of vinyl, styryl, and butadienyl conjugated carbonyl/azomethine ylides, Tetrahedron 2010, 66, 5931-5953.

6- O. Anaç, Ö. Sezer, Ö. Candan, F. Ş. Güngör, M. Ş. Cansever, Carbonyl ylide reactions of alpha-benzylidene-beta-dicarbonyl compounds: competitive formation of dihydrofurans and dihydrobenzoxepines, Tetrahedron Letters 200849, 1062-1065.

7- D. B. England, J. M. Eagan, G. Merey, O. Anac, A. Padwa, The Rhodium(II) Carbenoid Cyclization–Cycloaddition Cascade of α-Diazo Dihydroindolinones for the Synthesis of Novel Azapolycyclic Ring Systems, Tetrahedron 2008, 64, 988-1001.

8- O. Anaç, F. Ş. Güngör, Ö. Sezer, Observations on the Copper(II) Catalyzed Reactions of Enaminones and Dimethyl Diazomalonate, Tetrahedron Letters 2007, 48, 4883-4886.

9- M. Yurtsever, M. A. Celik, N. Ş. Tüzün, F. Ş. Güngör, Ö. Sezer, O. Anaç, Metal-Catalyzed Cyclization Reactions of Carbonyl Ylides: Synthesis and DFT Study of Mechanisms, Organometallics 2007, 26, 2978-2985.

10- O. Anaç, F. Ş. Güngör, G. Merey, Synthesis of Highly Functionalized γ-Lactones via 1,5-Electrocyclic Ring Closure, Helvetica Chimica Acta 2006, 89, 1231-1240.

11- O. Anaç, F. Ş. Güngör, Ç. Kahveci, M. Ş. Cansever, Reaction of alpha, beta-Enones with Diazo Compounds Part 4, Helvetica Chimica Acta 2004, 87, 408-414.

12- N. Talınlı, O. Anaç, İ. V. Kumbaracı, Competing formations of oxonium and carbonyl ylides with carbonylcarbenes, Helvetica Chimica Acta 2003, 86, 2779-2783.

13- K. Dabak, Ö. Sezer, A. Akar, O. Anaç, Synthesis and investigation of tuberculosis inhibition activities of some 1,2,3-triazole derivatives, Euro.J. Medi. Chem 2003, 38, 215- 218.

14- O. Anaç, A. Daut, Ö. Sezer, Reactions of α, β-Enones with Diazo Compounds On the Nature of the 1,5-Ring Closure of α, β-Enone Ylides, Helvetica Chimica Acta 2003, 86, 290-298.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ