ALT BİRİMLERİ

 

              
1 Organik Sentez ve Mekanizma Araştırma Grubu Laboratuvarı 
2 Organik Kimya sentez laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Naciye TALINLI

ARAŞTIRMACILAR

1 Prof.Dr. Okan Sirkecioğlu
2 Ar. Gr. Dr. İbrahim Volkan Kumbaracı (İTÜ)
3 Hande Gündüz (Doktora öğrencisi)
4 Alper Uras ( YL öğrencisi)
5 semra Özdemir (YL öğrencisi)
1 Rotary evaparator/Döner buharlaştırıcı
2 Gaz Kromatografi Kütle Spektroskopi Cihazı (Thermo-Finnigan)
3 Etüv
4 Kriyostat    
5 Vakum Etüvü    
6 Vakum pompası
7 El tipi UV reaktör    
8 UV Fotoreaktör    
9 Hassas Terazi
10 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
11 Mekanik Karıştırıcı
İçerik hazırlanmaktadır.
1 Benzodioksinon Üzerinden Ester Fonksiyonlu Makromoleküllerin Sentezi, BAP-31868, 21/11/2006-21/11/2007, Bütçe: 10770
2 Dioksinonlar Üzerinden Bioaktif Bileşik Sentezi, BAP, 25/01/2013-devam, Bütçe: 15000
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
2003 Yılından İtibaren Yapılan Yayınlar 
 

Reactions of Quino-Ketenes with C-Nucleophiles: Syntheses of (2-Hydroxyphenyl)methanols and 2-Hydroxyphenyl Ketones By: Gunduz, Hande; Kumbaraci, Volkan; Talinli, NaciyeHELVETICA CHIMICA ACTA  Volume: 97   Issue: 8   Pages: 1097-1106
       
  Reactions of Quino-Ketenes with C-Nucleophiles: Syntheses of (2-Hydroxyphenyl)methanols and 2-Hydroxyphenyl Ketones 

 Gunduz, Hande; Kumbaraci, Volkan; Talinli, Naciye

HELVETICA CHIMICA ACTA  Volume: 97   Issue: 8   Pages: 1097-1106, 2014.
  Amberlyst-15-Catalyzed One-Pot Synthesis of 2-Aryltetrahydrofurans from Tetrahydrofuran;

Gunduz, Hande; Kumbaraci, Volkan; Talinli, Naciye;

SYNLETT, 17, 2473-2476, 2012. 
  Photoinduced Grafting of Polystyrene onto Silica Particles by Ketene Chemistry; 

Gorkem Yilmaz, Volkan Kumbaraci, Naciye Talinli, Pinar Tatar, A. Levent Demirel,

Yusuf Yagci;

JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY,  50 , Issue: 13, 2517-2520  2012.  Naphthodioxinone-1,3-benzodioxole as Photochemically Masked One-Component Type II Photoinitiator for Free Radical Polymerization; 

Kumbaraci, Volkan; Aydogan, Binnur; Talinli, Naciye Talinli, Yusuf Yagci*,

JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY, 50,   Issue: 13,  2612-2618, 2012. 
  NOVEL N-O TYPE OXAZOLINE LIGANDS, 

Ergunes, Duygu; Kokce, Zeynep; Sirkecioglu, Okan, Talinli, Naciye;

REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 55,  Issue: 8,  455-458, 2010.
  Graft Copolymers by the Combination of ATRP and Photochemical Acylation Process by Using Benzodioxinones,

Durmaz, YY; Kumbaraci, V; Demirel, AL ; Talinli, N; Yagci, Y;

MACROMOLECULES, 42, Issue: 11, 3743-3749, 2009.  Investigation on the Reactions of o-Hydroxybenzyl Alcohols with Vinyl Ethers Under Acidic and/or Thermal Conditions,

Kumbaraci, V; Ergunes, D; Midilli, M; Begen, S; Talinli, N;

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, 46, Issue: 2, 226-230, 2009.  Photoacid generation by stepwise two-photon absorption: Photoinitiated cationic polymerization of cyclohexene oxide by using benzodioxinone in the presence of iodonium salt,

Tasdelen, MA; Kumbaraci, V; Jockusch, S; Turro, NJ; Talinli, N; Yagci, Y;

MACROMOLECULES, 41, Issue: 2, 295-297, 2008. 
  A new method for the synthesis of bicyclic pyran acetals,

Ergunes, D; Kumbaraci, V; Karliga, B; Talinli, N;

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, 44 ,  Issue: 6   Pages: 1493-1495, 2007.
  Photoinduced cross-linking polymerization of monofunctional vinyl monomer without conventional photoinitiator and cross-linker,

Tasdelen, Mehmet Atilla; Kumbaraci, Volkan; Talinli, Naciye; Yagci Yusuf;

MACROMOLECULES, 40,   Issue: 13   Pages: 4406-4408, 2007.  Photoinduced crosslinking of polymers containing pendant hydroxyl groups by using bisbenzodioxinones,

Kumbaraci, Volkan; Talinli, Naciye; Yagci, Yusuf;

MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS, Volume: 28   Issue: 1, 72-77.   
  Photochemically masked benzophenone: Photoinitiated free radical polymerization by using benzodioxinone,

Tasdelen, Mehmet Atilla; Kumbaraci, Volkan; Talinli, Naciye; Yagci Yusuf;

POLYMER, 47, Issue: 22, 7611-7614, 2006. 
  Photoinduced synthesis of oligoesters, 

Kumbaraci, Volkan; Talinli, Naciye; Yagci, Yusuf;

MACROMOLECULES, 39, Issue: 18, 6031-6035, 2006.

  Synthesis of model compounds for the investigation of biomarker's thermal behaviour, 

Sirkecioglu, O; Karliga, B; Talinli, N; Snape, C;

INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY, 45, Issue: 8, 1894-1899, 2006.

  Synthesis and biological evaluation of N-(arylsulfanyl)carbonyl analogues of paclitaxel (Taxol,) 

Karliga, B; Schilling, JK; Kingston, DGI; Bane, S; Ravindra, R; Talinli, N;

CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 3, Issue: 4, Pages: 396-404, 2006.

  Synthesis of dinaphtho[2,1-d, g][1,3] dioxocin derivatives from alpha,alpha-bishydroxymethyl-2-butanone,

Kumbaraci, V; Karliga, B; Kumbaraci, A; Akar, A; Talinli, N;

REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 49, Issue: 7, Pages: 603-606, 2004. 

  Investigation on the condensation of alpha and beta ketoaldehydes with hydroxyaromatic compounds,

Talinli, N; Karliga, B;

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, 41, Issue: 2,  205-209, 2004.

  Benzylation of alcohols by using bis[acetylacetonato]copper as catalyst ,

Sirkecioglu, O; Karliga, B; Talinli, N;

TETRAHEDRON LETTERS, 44, Issue: 46, 8483-8485, 2003.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ