ALT BİRİMLERİ

FELSEFE
SOSYOLOJİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TARİH

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Aydan Turanlı
http://akademi.itu.edu.tr/turanliay/   
+90 212 285 7307

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Cüneyd Okay

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Prof. Dr. Asuman Suner Zontul    

http://web.itu.edu.tr/asuner/

Prof. Dr. Gürcan Koçan

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç. Dr. Burçkin Dal

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç. Dr. Tuncay Zorlu

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç. Dr. Elvan Gülöksüz

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç. Dr. Umut Uzer

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç. Dr. Fatih Özbay

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç. Dr. Geoffrey Bove

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Doç.Dr. Doğan Gürpınar

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Yrd. Doç. Dr. Kerem Eksen

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Yrd. Doç. Dr. Sevil Baltalı Tırpan

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Yrd. Doç.Dr. Barry Stocker

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Yrd.Doç.Dr. Aslı Çalkıvik

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Akalın

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Serdar

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Doğan  http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33
 Yrd.Doc.Dr.Giovanni Mion  http://akademi.itu.edu.tr/mion/

Öğr.Gör. Dr. Emin Alper

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Öğr. Gör.Dr. Stefo Benlisoy

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Öğr.Gör.Dr. Bilge O'Hearn

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Öğr.Gör. Dr.Beril Sözmen

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

Öğr.Gör. Dr. Burcu Kurt

http://akademi.itu.edu.tr/Dizin#33

 
 
Mevcut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1. 2000  yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen "Science Technology and Society" (A. Turanlı)
2. Sürdürülebilir Gelişme Kavramında Temiz Enerjinin Rolü ve Tolumsal Kabulü. 2007-2009. İTÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 32094 nolu proje. Bütçe: 30.000 TL (A. Erbil)
3. Çevresel Adaletin Mekansal Boyutu, Mart 2013-devam ediyor . İTÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından destekleniyor (1 yıl). Bütçe: 17.000 TL (A.  Erbil)
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

1.Suner, Asuman. "Between Magnificence and Monstrosity: Turkishness in Recent Popular Cinema," New Perspectives on Turkey, No. 45 (Fall 2011), pp. 123-154  (Indexed in Social Science Citation Index).
2.Suner, Asuman and Ayşe Öncü. "Thinking Through Images: Turkishness and its
Discontents (Editorial Introduction)," New Perspectives on Turkey, No. 45 (Fall 2011), pp. 5-8  (Indexed in Social Science Citation Index).
3.Mehmet Ali Doğan, “Elias Riggs and the Missionary Activities of the American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) in Greece (1832-1838),” International Review of Turkology 4:8 (Summer 2011): 5-22.
4. Serdar, Ayşe.,“Strategies for Revitalizing Labour Movement: Union Organizing and Building Alliances with Community in Argentina”, Economic and Industrial Democracy, Vol. 33 (3) August 2012: 403-420.

5. Aydan Turanli, "“A Critique of John Searle’s View of the Logic of Fictional Discourse”", Analecta Husserliana, No. 112, 07/2012, s. 49-61, Springer, http://www.springerlink.com/content/x73g17g015750624/, PHILOSOPHER'S INDEX
6.Aydan Turanli, ""On Jurgen Habermas's Misinterpretation of J.L.Austin"", PHILOSOPHY RESEARCH INDEX Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy, No. 39, 2012, s. 237-243, http://secure.pdcnet.org/wcp22/content/wcp22_2008 
7. Erbil, Aslı Öğüt. 2011. “Social acceptance of the clean energy concept: Exploring the clean energy understanding of Istanbul residents”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, cilt 15, sayı 9, 4498-4506 (Aralık). DOI: 10.1016/j.rser.2011.07.101.
8. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya İlişkileri: 1992-2010. Bilge Strateji, Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011, s. 37-81. (Ozbay, F.,)
9. Felsefe Tartismalari (Philosopher's Index – A2 Dergi) “Socrates ve Yedi Bilgi” Vol 47, pp 66-108 (G.Bove)

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ