ALT BİRİMLERİ

Yeni metal-organik malzemelerin sentezi
Yeni elektrokatalizörlerin geliştirilmesi
Seçici metal tayinine yönelik spektrofotometrik ve voltametrik çalışmalar

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. İsmail YILMAZ

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Metin Dağdevren

Yusuf Alçay

Seçil Kırlangıç

Vildan Ayar

Özgür Yavuz

Mecvut Laboratuvar İmkanları
UV Kabin
Santrifüj
Vakum etüvü
Potansiostat/Galvanostat
UV-Vis Spektrofotometre
Etüv
Döner Kaplama Cihazı
Soğutmalı Sirkülatör
Bidestile Su Cihazı
Mekanik Karıştırıcı
pH metre
Floresans Spektrofotometre
Hassas Terazi
Erime Noktası Cihazı
Döner Buharlaştırıcı
Vakum Pompası
Karl Fischer Su ve Nem Tayini Cihazı
İyonmetre
Ultrasonik Banyo

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Çok fonksiyonlu ferrosenil naftakinon bileşiklerinin sentezi: Eser miktarda su tayini ve seçici katyon bağlama özelliklerinin incelenmesi (TÜBİTAK, 113Z309 nolu proje, 2013-)
Taç Eter Bileşiklerinin sentezi elektro-spektroelektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi (BAP projesi)
Fonksiyonel makrosiklik bileşiklerinin sentezi ve elektrokatalizör özelliklerinin incelenmesi
Seçici metal tayini için elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesi
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ