ALT BİRİMLERİ

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Mevlüt TEYMÜR

ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Semra AHMETOLAN
Öğr. Gör. Dr. Ali DEMİRCİ
Araş. Gör. Dilek DEMİRKUŞ
Araş. Gör. Ekin DELİKTAŞ
YL Öğr. Neşe ÖZDEMİR
Mecvut Laboratuvar İmkanları
 • İTÜ Matematik Bölümü 20 kişilik kapasiteli 2 Bilgisayar Labaratuvarı.
 • İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Labaratuvarı.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • Tabakalı Bazı Ortamlarda Nonlineer Dalga Yayilması Problemlerinin Asimptotik Analizi, Ekin Deliktaş, Halen Devam Ediyor. (Doktora Tezi)
 • Tabakalı Ortamlarda Nonlineer Dalga Yayılması, Dilek Demirkuş, Halen Devam Ediyor. (Doktora Tezi)
 • Nonlineer Dispersif Elastik Dalgalar, Ali Demirci, 2013. (Doktora Tezi)
 • Elastik Bir Tabakada Nonlineer SH Yüzey Dalgalarının Etkileşimi, Esra Akman, 2012. (Yüksek Lisans Tezi)
 • Propagation of Nonlinear SH Waves in an Incompressible Hyperelastic Plate Covered with a Thin Layer, Burcu Zehra Boza Karul, 2010. (Yüksek Lisans Tezi)
 • İnce Bir Tabaka ile Kaplı Elastik Bir Yarım Uzayda Yüzey SH Dalgalarının Yayılması, 2007. (Yüksek Lisans Tezi)
 • Tabakalı Bir Yarım Uzayda Nonlineer Rayleigh Dalgalarının Yayılması, Semra Ahmetolan, 2004. (Doktora Tezi)
 • İki Tabakalı Elastik Ortamlarda Nonlineer Dalga Modülasyonu, Semra Ahmetolan, 1996. (Yüksek Lisans Tezi)

Yayınlar
 • Demirci, A., Teymur, M., Nonlinear modulation of longitudinal waves in a Kelvin-Voigt Solid. 21st International Congress on Sound and Vibration, Beijing, China,2014.
 • Ahmetolan, S.,  Demirci, A. Interaction of nonlinear SH waves in a two layered elastic plate, International Congress on Sound and Vibration, Beijing, China, Temmuz 2014.
 • Teymur, M., Demirci, A., Nonlinear modulation of extensional waves in an elastic layer. 8 th EUROMECH, Graz, Avusturya,2013.
 • Teymur,M., Demirci, A., Ahmetolan, S., Propagation of surface SH waves on a half space coated with a nonlinear thin layer.International Congress of Theoretical and Applied Mechanics}, Adelaide, Australia, Aug. 2008, pp.260 in Abstract book Ed. by J. Denier, M.D. Finn and T. Matter.
 • Teymur, M., Ahmetolan, S., Nonlinear modulation of SH waves in an incompressible hyperelastic plate. Jou. Appl. Math. and Phys. (ZAMP), 58, 457-474, 2007.
 • Teymur, M., Propagation of long extensional nonlinear waves in a hyper-elastic layer,
  7th International Conference on Vibration Problems (ICOVP 2005), Sep. 05-09, 2005, Sile ,
  Istanbul, Turkey,( in Vibration Problems ICOVP 2005,  Book Series: SPRINGER PROCEEDINGS IN PHYSICS   Volume: 111   Pages: 481-486, 2007.
 • Teymur, M., Ahmetolan, S., Nonlinear modulation of SH  waves in a two layered
  plate and formation of surface SH waves. Int. Jou. Nonlinear Mechanics,38, 1237-1250, 2003.
 • Teymur, M., Ahmetolan, S., Nonlinear Modulation of Rayleigh Waves in a Layered Elastic Half-Space. 16 th International Congress of Nonlinear Acoustics}, Moscow, Russia, August 19-23, 2002,( in Nonlinear Acoustics at the beginning of the 21st Century, pp.73-76, Eds. O. V. Rudenko and O.A. Sapozhnikov, Moscow, Russia, 2002.)
 • Teymur, M., Nonlinear Interaction of Two Codirectional Surface SH Waves on a Layered
  Elastic Half-Space.16 th International Congress of Nonlinear
  Acoustics, Moscow,Russia, August 19-23, 2002 (in Nonlinear Acoustics at the
  beginning of the 21st Century, pp.69-72, Eds. O. V. Rudenko and O.A. Sapozhnikov, Moscow, Russia, 2002.)
 • Teymur, M., Ahmetolan, S., Nonlinear Wave Modulation in a Two-Layered Elastic Medium. Ninth International Symposium on Continuum Models and Discrete Systems,} 29 Haziran -3 Temmuz 1988, İstanbul,Türkiye.(in Proceedings of the Ninth International Symposium on Continuum Models and Discrete Systems, s.812-814, Eds. E. İnan and K. Z. Markov, World Scientific, 1998.)
 • Teymur, M., Var, H.İ., Propagation of nonlinear surface SH waves in a layered hyperelastic half-space. Ninth International Symposium on Continuum Models and Discrete Systems,} 29 Haziran -3 Temmuz 1988, İstanbul, Türkiye.(in Proceedings of the Ninth International Symposium on
  Continuum Models and Discrete Systems,s.413-420, Eds. E. İnan and K. Z. Markov, World Scientific, 1998.
 • Teymur, M., A note on higher order surface radiation conditions, I.M.A. Jou. Applied Maths., 57, 137-163,1996.
 • Teymur, M., Small but finite amplitude waves in a two-layered incompressible elastic medium, Int. Jou. Engng. Sci., 34, 227-241,1996.
 • Teymur, M.,  A comparative investigation of the surface radiation condition in electromagnetics, Wave Motion, 16 ,1-21, 1992.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar , Ürünler, Yönetmelikler
 • Nonlineer Sınır-Değer Problemlerin Asimptotik Çözümleri için Mathematica Paket Programı Uygulamaları
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ