ALT BİRİMLERİ

Kompozit Malzeme Hazırlama Laboratuvarı
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr.Güleren DÖNER
0212 285 6997
doner@itu.edu.tr
İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr.Özgül TAŞPINAR 0212 285 6865 ozguloz@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Özgül SAĞLAM 0212 285 3282 ozgulg@itu.edu.tr
Dr.Gülcihan ÖZDEMİR 0212 285 6052 gulcihan.ozdemir@be.itu.edu.tr
Bilal ÇETİN (Y.Lisans Öğrencisi) 0212 473 2600 Bilal-Cetin@taek.gov.tr
Ayça ÇOBANOĞLU (Y Lİsans Öğ.) 0538 520 1551 cobanogluayca@gmail.com
Mevcut Laboratuvar İmkanları
Çalkalayıcılı Su Banyosu
pH metre
Çeker Ocak
SEM
BET
XRD
FT-IR
ICP-OES
İçerik hazırlanmaktadır.

1. Haliç Dip Suyunun ve Çamurunun Özelliklerinin Belirlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Destekli, Araştırıcı, 1997

 2. Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde Girişim Mekanizmalarının İncelenmesi, İTÜ Fen-Bilimleri Enstitüsü Destekli, Araştırıcı, 1994

 3. Deniz Suyu ve Mineral Sulardaki Bakır, Kadmiyum ve Kurşunun Aluminyum Hidroksitle Birlikte Çöktürüldükten Sonra Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini, İ.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Proje Yöneticisi, Proje No:30771, 2005

 4. Bazı Makro Alglerin Eser Elementlerin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, İ.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Proje Yöneticisi, Proje No:6334, 2013

5. Manyetik kompozit malzeme hazırlanması ve ağır metal adsorpsiyonunda kullanımı, İ.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Proje Yöneticisi, Proje No:34539, 2013

 6. Marin Tip Motorlardan Kaynaklanan Egzost Gazlarının Denizsuyu ile Arıtılmasına Yönelik Sistemlerin Teknolojik Olarak Geliştirilmesi, Araştırıcı, SANTEZ-Proje No: 346 (2013 devam ediyor)

 

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

G. Döner and S.Akman, "Effect of Cobalt Chloride on the Atomization of Zinc in Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry", J.Anal.Atom. Spectrom., 9, 333 (1994)

S.Akman and G.Döner, "Interference Mechanisms of Sodium Chloride on Zinc and Cobalt in Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry Using a Dual Cavity Platform", Spectrochim.Acta Part B, 49, 665 (1994)

Ü.Köklü, S.Akman, Ö.Göçer and G.Döner, "Separation and Preconcentration of Cobalt and Nickel with 3-(trimethoxsilyl)-1-propanethiol Loaded on Silica Gel", Analytical Letters, 28, 357 (1995)

S.Akman and G.Döner, "Nickel Chloride Interference on Zinc and Cobalt in Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry Using a Dual Cavity Platform", Spectrochim.Acta, Part B , 51, 975 (1995)

G.Döner and S.Akman, "Mechanisms of the Magnesium Chloride Interferences on Zinc in Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Using a Dual Cavity Platform" Spectrochim.Acta, Part B, 51, 181 (1996)

S.Akman and G.Döner, "Mechanisms of the Interference of Calcium Chloride on Zinc in Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry Using a Dual Cavity Platform", Spectrochim.Acta Part B, 51, 1163 (1996)

G.Doner, C.W.McLeod and D.Bax, “Gold determination in human blood serum by flow injection–inductively coupled plasma-mass spectrometry” Plasma Source Mass Spectrometry,Developments and ApplicationsFifth International Conference on Plasma Source Mass Spectrometry, Proceedings, Edited by Grenville Holland and Scott D.Tanner  sayfa:175-181, (1997)

G.Döner and F.Çoban, "Simultaneous Determination of Major and Trace Elements in Sepiolites by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry" Annali di Chimica (Roma), 89, 445, 1999

G.Döner and S.Akman, "Modifier Effect of Aluminum Sulfate on the Zinc  Determination by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, Annali di Chimica, Roma, 90, 489 (2000)

U.Köklü, S.Akman, and G.Döner, "Investigation of the heavy metal pollution of Istanbul Bosphorus sea-water and mussels", Fresenius Environ. Bull., 9, 759-765 (2000)

G.Döner and S.Akman, "A comparison of sample preparation procedures for the determination of iron and zinc in bulgur wheat by graphite furnace atomic absorption spectrometry", Analytical Letters, 15(33) 3333-3341 (2000)

G.Döner and S.Akman, “The removal of cadmium, copper and lead by rice husk ash”, Fresenius Environ. Bull., 12(7), 736-739 (2003)

G.Döner and A.Ege, “Evaluation of digestion procedures for the determi-nation of iron and zinc in biscuits by flame atomic absorption spectrometry”, Anal. Chim Acta., 520, 217-222 (2004)

G.Doner and A.Ege, “Determination of copper, cadmium and lead in seawater and mineral water by flame atomic absorption spectrometry after coprecipitation with aluminum hydroxide” 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings, Editor Prof.Dr.Mustafa DEMİR, sayfa 245-247 (2004)

G.Döner and A.Ege, “Determination of copper, cadmium and lead in seawater and mineral water by flame atomic absorption spectrometry after coprecipitation with aluminum hydroxide, Anal. Chim. Acta, (2005) 547,14-17

A.Ege and G.Doner, “A new biosorbent for the removal of Cu(II) from aqueous solution;red marine alga, Ceramium rubrum, The 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET 2012) E3S Web of Conferences 1, 25009 p.1-3 ( 2013), DOI:10.1051/e3sconf/20130125009Roma

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ