ALT BİRİMLERİ

 • Laser Spektroskopi Laboratuarı
 • Ultrahızlı ve Doğrusal Olmayan Optik Laboratuvarı

YÜRÜTÜCÜLER

 • Prof. Dr. Günay Başar
 • Doç. Dr. Selçuk Aktürk

ARAŞTIRMACILAR

 • Tansu Ersoy
 • Berna Yalızay
 • Ramazan Şahin
 • Uğur Parlatan
 • Nima Bavili
 • Tuğçe Öztürk
Mecvut Laboratuvar İmkanları
 • Femtosaniye lazer
 • Işık mikroskobu
 • Darbe ölçüm cihazı
 • Üç boyutlu, stepper doğrusal hareket merhalesi
 • CI L*a*b* renk ölçüm cihazı
 • Optik masa
 • Osiloskop
 • Dijital Fonksiyon Üreteci
 • UV-VIS-NIR Spektrometre
 • Raman Spektrograf
 • Diyot Laser (785nm ve 671 nm)
 • Ters Mikroskop
 • Ultrasonik Banyo
 • Optik ve Optomekanik Elemanlar
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • TÜBİTAK TBAG 110T330 Şekillendirilmiş femtosaniye lazer hüzmeleri ile malzeme işleme.
 • İBB Projem İstanbul: Tarihi Sanat Eserlerinin Femtosaniye Lazerle Temizlenmesi
 • İTÜ BAP Femtosaniye Lazerle Nanoparçacık Dizini Üretimi
 • A cw tunable infrared spectrometer based on DFG in AgGaS 2 with diode lasers as pump sources , The Third World Academy of Sciences (TWAS) ,Proje Yöneticisi, 1998
 • III-V Tipi İki Diod Laser ile Fark Frekans Temelli Kızılötesi Laser Kaynağı Yapımı ve Bu Kaynakla çok bileşkeli Gaz Tespiti, DPT, Proje Yöneticisi, 1999.
 • TÜBİTAK 1001 105T482, Membran ve nöropeptitlerin “ Raman tweezers” spektrumunun incelenmesi
 • IÜ BAP, Bazi Biyolojik Aktif Moleküllerin Raman Cimbiz Spektrometresi ile Titresim Enerjilerinin ve Etkilesmelerinin incelenmesi, Yardımcı Araştırmacı
 • IÜ BAP, Kobalt Elementinin Asiri Ince Yapisinin Laserle Uyarilmis Floresans Spektroskopi Metodu Ile Incelenmesi, Yardımcı Araştırmacı
 • IÜ BAP, Laser Spektroskopik Metodlarla Atomlarin Asiri Ince Yapilarinin Incelenmesi, Yardımcı Araştırmacı
 • IÜ BAP, Atık foliküler sıvı ve embriyo kültür medyasında metabolomiklerin ve implantasyonda etkili olabilecek markerların spektroskopik ve Elisa yöntemlerle analizi ve IVF başarı sonucuna etkileri, Yardımcı Araştırmacı
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 • T. Ersoy, T. Tunay, M. Uğuryol, G. Mavili, and S. Akturk, "Femtosecond laser cleaning of historical paper with sizing," Journal of Cultural Heritage (n.d.).
 • A. S. Kabas, T. Ersoy, M. Gülsoy, and S. Akturk, "Femtosecond laser etching of dental enamel for bracket bonding," J. Biomed. Opt 18, 098003–098003 (2013).
 • R. Sahin, Y. Morova, E. Simsek, and S. Akturk, "Bessel-beam-written nanoslit arrays and characterization of their optical response," Applied Physics Letters 102, 193106–193106–4 (2013).
 • S. Akturk, "Tailored-Beam Ultrashort Laser Pulses," Quant. Phys. Lett. 1, 97–112 (2012).
 • A. K. Türkoğlu, T. Ersoy, F. Canbaz, and S. Akturk, "Effects of waveguide behavior during femtosecond-laser drilling of metals," Applied Physics A 108, 935–941 (2012)
 • T. Ersoy, B. Yalizay, and S. Akturk, "Self-reconstruction of diffraction-free and accelerating laser beams in scattering media," Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 113, 2470–2475 (2012).
 • B. Yalizay, T. Ersoy, B. Soylu, and S. Akturk, "Fabrication of nanometer-size structures in metal thin films using femtosecond laser Bessel beams," Applied Physics Letters 100, 031104–031104–3 (2012).
 • Başar G., Başar G., Öztürk İ., Er A., Güzelçimen F., Kröger S., "Hyperfine Structure Investigations Of Atomic Niobium With Optogalvanic And Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy In The Near-Infrared Wavelength", ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, vol.556, pp.1-10, 2013
 • Günay Başar, Uğur Parlatan, Şeyma Şeninak, Tuba Günel, Ali Benian, İbrahim Kalelioğlu, Investigation of preeclampsia using Raman spectroscopy, Spectroscopy An International Journal,27, 4, 239-252, 2012.
 • F. Güzelçimen, Gö. Başar, İ.K. Öztürk, S. Kröger, R. Ferber, A. Jarmola, M. Tamanis, Gü. Başar, Hyperfine Structure of the 3d34s4p 6G multiplet of atomic vanadium, Journal of Physics B: Atomic, Molecular & Optical Physics, 44 (2011) 215001.
 • Günay Başar, Basar G, Kroger S., Guthöhrlein GH., Hyperfine structure investigation of 187Os atomic levels via optical-optical double resonance, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 43, 7, 74008, 2010
 • Sevim Akyuz, Gonul Basar, Gunay Basar, Seda Kin, Sophie Kröger, Studies on kyotorphin and d-kyotorphin in aqueous solution by Raman spectroscopy, Journal of Molecular Structure, 924-926,42-46, 2009
 • Günay Başar, Gönül Başar, Sophie Kröger, "High resolution measurements of the hyperfine structure of atomic Lanthanum for energetically low lying levels of odd parity", OPTICS COMMUNICATIONS, 282, 4, 562-567, 2009.
 • Günay Başar, Gönül Başar, S Burçin Bayram and Sophie Kröger, "High-resolution laser spectroscopy of the hyperfine structure of high-lying levels of Nb I".PHYSICA SCRIPTA, 78, 1, 15303, 2008.
 • Günay Başar, Seda Kin, Monitoring of spectroscopic changes of a single trapped fission yeast cell by using a Raman tweezers set-up".OPTICS COMMUNICATIONS, 281, 19, 4998-5003, 2008.
 • İpek K. Öztürk, F. Gülay Acar, Günay Başar, Gönül Başar, Sophie Kröger, Hyperfine structure investigation of Sc I, part II: theoretical studies of the odd Configurations Phys. Scr. 75, 624 (2007)
 • Günay Başar, Gönül Başar, Alev Er, Sophie Kröger, Experimental hyperfine structure investigation of atomic La, Phys. Scr. 75,572 (2007)
 • S. Kröger, I. K. Öztürk, F. G. Acar, G. Başar, G. Başar, and J.-F. Wyart,Fine and Hyperfine structure in the atomic spectrum of niobium, Theoretical analysis of the odd configurations and further new levels, Eur. Phys. J. D 41, 61 (2007)
 • S. Kröger, I. K. Öztürk, F. G. Acar, G. Başar, G. Başar, and J.-F. Wyart,Fine and Hyperfine structure in the atomic spectrum of niobium, Theoretical analysis of the odd configurations and further new levels, Eur. Phys. J. D 41, 61 (2007)
 • Gö. Başar, Gü. Başar, İ. K. Öztürk, G. Acar, S. Kröger, “Hyperfine Structure of High Lying Levels of Tm I” Physica Scripta, 71, 159-162 (2005)
 • Gö. Başar, Gü. Başar, G. Acar, İ. K. Öztürk, S. Kröger, “Experimental Investigation of the Hyperfine Structure and Theoretical Studies of the Even Configurations of Sc I,” Physica Scripta, 69, 189-195 (2004).
 • Gü. Başar, Gö. Başar, G. Acar, İ. K. Öztürk, S. Kröger, “Hyperfine structure investigations of Mn I, Part I: Experimental and theoretical studies of the hyperfine structure in the even configurations,” Physica Scripta, 67, 476-484 (2003)
 • Gö. Basar, Gü. Basar, S. Bütgenbach, S. Kröger, H.-D. Kronfeldt, “Parametric investigations of the isotope shift in odd configurations of Ne I,” Z. Phys.D, 39, 283-289 (1997).
 • H.-D. Kronfeldt, G. Basar, B. Sumpf, “Application of a cw tunable infrared spectrometer based on the difference-frequency generation in AgGaS2 for self-broadening investigations of NO at 5µm,” J.Opt.Soc.Am, B 13, 1859-1863 (1996).
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ