ALT BİRİMLERİ

Araştırma konuları

Kontrollü radikal polimerizasyon sistemleri (ATRP, RAFT, iniferter, initer vb)
Radikal, fotokimyasal, yaşayan katyonik ve anyonik polimerizasyonlar
Fonksiyonel polimer, blok ve aşı kopolimer sentezi
Membran sentezleri (yakıt pili, su temizleme vb)
Polimerizasyon başlatıcısı ve ligand sentezleri
Nanomalzeme ve nanopartikül sentezleri
Polimerlerin organik reaksiyonları
Baroplastik malzemeler

Prof.Dr. Metin Hayri Acar

Prof. Dr. Nurseli Uyanık
Prof. Dr. Naciye Talınlı
Doç. Dr. Sermet Koyuncu (ÇOMU)
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Oral ((ÇOMU)
Y.Kimyager Gökşen Ukuşer
Y.Kimyager Buket Alkan
Kimyager Ahmet Yasir Demir
Zeynep Songur
Emine Yıldırım

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ