ALT BİRİMLERİ

YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Ahmet GÜL

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Makbule BURKUT KOÇAK
Prof. Dr. Esin HAMURYUDAN
Prof. Dr. Zehra ALTUNTAŞ BAYIR
Doç. Dr. Şebnem SESALAN
Doç. Dr. Ayfer KALKAN BURAT
 Yard. Doç. Dr. Özgül SAĞLAM
Araş. Gör. Dr. Rabia Z. USLU KOBAK
Araş. Gör. Dr. İbrahim ÖZÇEŞMECİ
Araş. Gör. Dr. H. Yasemin YENİLMEZ
Araş. Gör. Dr. Hande R. PEKBELGİN KARAOĞLU
Araş. Gör. Dr. Mukaddes ÖZÇEŞMECİ
Araş. Gör. Dr. Altuğ Mert SEVİM
Uz. Dr. Barbaros AKKURT
Araş. Gör. Armağan ATSAY
Araş. Gör. Ilgın NAR
Araş. Gör. Nürüfe KEMİKLİ
Mevcut Laboratuvar İmkanları
FT-IR (UATR)
UV-Vis (diyot dizi dedektörlü)
Döndürmeli kaplama cihazı
Mikrodalga reaktörü
Potansiyostat-galvanostat / UV-Vis-NIR diyot dizi dedektörü
Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi
Vakum etüvü
Santrifüj cihazı
Cam malzeme kurutma etüvü
Buz makinesi
Derin dondurucu
Muhtelif karıştırıcı-ısıtıcılar
Vorteks karıştırma cihazı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Ftalosiyanin, porfirazin ve benzer makrohalkaları içeren yapıların hazırlanması, yapısal karakterizasyonu ve fotodinamik terapi, moleküler kataliz gibi uygulama alanlarının incelenmesi.

Tübitak (1001) Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Projelerini Destekleme Programı
Yürütücü: Y. Doç. Dr. B. Şebnem Sesalan
Araştırmacı: Y. Doç. Dr. Ayfer Kalkan Burat
Araştırmacı: Dr. Pınar Atukeren (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Biyokimya Anabilimdalı)
Danışman: Prof. Dr. M. Koray Gümüştaş (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Biyokimya Anabilimdalı)
Danışman: Doç.Dr.Mahmut Durmuş (Gebze Yük.Tek. Ens. Kimya Bölümü)
Proje Kabul Tarihi: 01/04/2011-01/04/2013
Proje No: 110T800
Proje Adı: Suda Çözünür Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tübitak Katkısı: 194.270 TL  

Tübitak (1002) Hızlı Destek Projesi
Yürütücü: Y. Doç. Dr. B. Şebnem Sesalan  
Proje Başlama/Bitiş Tarihi: 01/04/2010-01/04/2011
Proje No: 110T527
Proje Adı: Yeni Tip Suda Çözünür Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Tübitak Katkısı: 17.455 TL

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Yayınlar, Patentler vb.
*Akkurt, H.Y.Y., Okur, A.I., Gul, A., 2012. Unsymmetrical phthalocyanines with cyclopalladated azo functions. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 16, 192–199. doi:10.1142/S1088424612004525

*Arslanoglu, Y., Hayran, E., Hamuryudan, E., 2013. Synthesis, electrochemical and photophysical studies of axially substituted quarternizable titanyl phthalocyanines. Dyes and Pigments 97, 340–346. doi:10.1016/j.dyepig.2012.12.022

*Atsay, A., Gul, A., Kocak, M.B., 2014. A new hexadeca substituted non-aggregating zinc phthalocyanine. Dyes and Pigments 100, 177–183. doi:10.1016/j.dyepig.2013.09.012

*Birsöz, B., Efremenko, A.V., Ignatova, A.A., Gül, A., Feofanov, A.V., Sivaev, I.B., Bregadze, V.I., 2013. New Highly-Boronated Zn(II)-Phthalocyanine: Synthesis and in vitro Study. Biochemical and Biophysical Journal of Neutron Therapy & Cancer Treatments 1, 8–14.

*Birsoz, B., Nar, I., Gul, A., 2014. Synthesis, characterization and electrochemical investigation of phthalocyanines carrying 96 boron atoms. Journal of Organometallic Chemistry 755, 64–71. doi:10.1016/j.jorganchem.2014.01.004

*Burat, A.K., Bayir, Z.A., Koca, A., 2012a. Synthesis and Electrochemical and In Situ Spectroelectrochemical Characterization of Chloroindium(III) and Chloromanganese(III) Phthalocyanines Bearing 4-((4’-Trifluoromethyl)phenoxy)phenoxy Substituents. Electroanalysis 24, 338–348. doi:10.1002/elan.201100388

*Burat, A.K., Oz, Z.P., Bayir, Z.A., 2012b. Synthesis and electronic absorption studies of novel (trifluoromethyl)phenoxy-substituted phthalocyanines. Monatshefte Fur Chemie 143, 437–442. doi:10.1007/s00706-011-0614-3

*Canak, T.C., Hamuryudan, E., Serhatli, I.E., 2013. Synthesis and characterization of perfluorinated acrylatemethyl methacrylate copolymers. Journal of Applied Polymer Science 128, 1450–1461. doi:10.1002/app.38128

*Canak, T.C., Selcukoglu, M., Hamuryudan, E., Serhatli, I.E., 2012. Atom transfer radical polymerization of methylmethacrylate and styrene initiated by 3,5-bis(perfluorobenzyloxy)benzyl 2-bromopropanoate. Journal of Applied Polymer Science 124, 1683–1694. doi:10.1002/app.35199

*Demirkapı, D., Şirin, A., Turanlı-Yıldız, B., Çakar, Z.P., Sesalan, B.Ş., 2014. The synthesis of new silicon phthalocyanines and analysis of their photochemical and biological properties. Synthetic Metals 187, 152–159. doi:10.1016/j.synthmet.2013.11.001

*Evren, D., Burat, A.K., Özçeşmeci, İ., Sesalan, B.Ş., 2013a. Synthesis of novel tetracationic phthalocyanines and investigation of their DNA-binding properties. Dyes and Pigments 96, 475–482. doi:10.1016/j.dyepig.2012.09.018

*Evren, D., Özçeşmeci, İ., Sesalan, B.Ş., Burat, A.K., 2013b. Investigation of the biological properties of water soluble quinoline substituted phthalocyanines. Synthetic Metals 168, 31–35. doi:10.1016/j.synthmet.2013.02.015

*Gumrukcu, G., Karaoglan, G.K., Erdogmus, A., Gul, A., Avciata, U., 2012. A novel phthalocyanine conjugated with four salicylideneimino complexes: Photophysics and fluorescence quenching studies. Dyes and Pigments 95, 280–289. doi:10.1016/j.dyepig.2012.05.005

*Gumrukcu, G., Karaoglan, G.K., Erdogmus, A., Gul, A., Avciata, U., 2014. Photophysical, Photochemical, and BQ Quenching Properties of Zinc Phthalocyanines with Fused or Interrupted Extended Conjugation. Journal of Chemistry UNSP 435834. doi:10.1155/2014/435834

*Guzel, E., Atsay, A., Nalbantoglu, S., Saki, N., Dogan, A.L., Gul, A., Kocak, M.B., 2013. Synthesis, characterization and photodynamic activity of a new amphiphilic zinc phthalocyanine. Dyes and Pigments 97, 238–243. doi:10.1016/j.dyepig.2012.12.027

*Güzel, E., Atsay, A., Nalbantoglu, S., Şaki, Ş., Dogan, L., Gül, A., Burkut Koçak, M., 2013. Synthesis, characterization and photodynamic activity of a new amphiphilic zinc phthalocyanine. Dyes and Pigments 97, 238–243. doi:10.1016/j.dyepig.2012.12.027

*Karaoglu, H.R.P., Koca, A., Kocak, M.B., 2012. Synthesis, electrochemical and spectroelectrochemical characterization of novel soluble phthalocyanines bearing chloro and quaternizable bulky substituents on peripheral positions. Dyes and Pigments 92, 1005–1017. doi:10.1016/j.dyepig.2011.07.021

*Karaoglu, H.R.P., Koca, A., Kocak, M.B., 2013. The synthesis and electrochemistry of novel, symmetrical, octasubstituted phthalocyanines. Synthetic Metals 182, 1–8. doi:10.1016/j.synthmet.2013.08.016

*Keskin, B., Denktas, C., Altindal, A., Avciata, U., Gul, A., 2012. Synthesis of Ni(II) porphyrazine peripherally 4-tert-butylbenzylthio moiety and electronic Schottky barrier diode octa-substituted with the properties of the Al/Ni(II)Pz/p-Si Schottky barrier diode. Polyhedron 38, 121–125. doi:10.1016/j.poly.2012.02.033

*Kilicarslan, F.A., Erdogmus, A., Coskun, N.Y., Yalcin, S.M., Gul, A., 2013. Synthesis, spectral and photophysical investigation of porphyrazines with eight 3-quinolinecarboxy esters. Journal of Coordination Chemistry 66, 4316–4329. doi:10.1080/00958972.2013.867035

*Kılıçarslan, F.A., Erdoğmuş, A., Yılmaz Coşkun, N., Manav Yalçın, S., Gül, A., 2013. Synthesis, spectral and photophysical investigation of porphyrazines with eight 3-quinolinecarboxy esters. Journal of Coordination Chemistry 66, 4316–4329. doi:10.1080/00958972.2013.867035

*Kurt, O., Ozcesmeci, I., Gul, A., Kocak, M.B., 2014. Synthesis and photophysical properties of novel hexadeca-substituted phthalocyanines bearing three different groups. Journal of Organometallic Chemistry 754, 8–15. doi:10.1016/j.jorganchem.2013.12.044

*Ozcelik, S., Gul, A., 2012. Boronic ester of a phthalocyanine precursor with a salicylaldimino moiety. Journal of Organometallic Chemistry 699, 87–91. doi:10.1016/j.jorganchem.2011.11.016

*Ozcelik, S., Gul, A., 2013. Different phenylboronic acid azaester formation modes in a substituted zinc phthalocyanine and its precursor. Polyhedron 50, 461–466. doi:10.1016/j.poly.2012.11.044

*Özçelik, Ş., Gül, A., 2013. Different Phenylboronic Acid Azaester Formation Modes in a Substituted Zinc Phthalocyanine and Its Precursor. Polyhedron 50, 461–466. doi:10.1016/j.poly.2012.11.044

*Ozcelik, S., Karaoglan, G.K., Gumrukcu, G., Gul, A., 2012a. A novel soluble phthalocyanine capable of binding four boronic esters. Turkish Journal of Chemistry 36, 899–906. doi:10.3906/kim-1204-47

*Ozcelik, S., Koca, A., Gul, A., 2012b. Synthesis and electrochemical investigation of phthalocyanines with dendritic bulky ethereal substituents. Polyhedron 42, 227–235. doi:10.1016/j.poly.2012.05.025

*Ozcesmeci, I., Burat, A.K., Bayir, Z.A., 2014a. Synthesis and photophysical properties of novel unsymmetrical metal-free and metallophthalocyanines. Journal of Organometallic Chemistry 750, 125–131. doi:10.1016/j.jorganchem.2013.11.004

*Ozcesmeci, I., Burat, A.K., Ipek, Y., Koca, A., Bayir, Z.A., 2013. Synthesis, electrochemical and spectroelectrochemical properties of phthalocyanines having extended pi-electrons conjugation. Electrochimica Acta 89, 270–277. doi:10.1016/j.electacta.2012.11.015

*Ozcesmeci, I., Gelir, A., Gul, A., 2012. Synthesis and photophysical properties phthalocyanine-pyrene dyads. Dyes and Pigments 92, 954–960. doi:10.1016/j.dyepig.2011.08.013

*Ozcesmeci, I., Gelir, A., Gul, A., 2014b. Synthesis and photophysical properties of indium(III) phthalocyanine derivatives. Journal of Luminescence 147, 141–146. doi:10.1016/j.jlumin.2013.11.003

*Ozcesmeci, I., Tekin, A., Gul, A., 2014c. Synthesis and aggregation behavior of zinc phthalocyanines substituted with bulky naphthoxy and phenylazonaphthoxy groups: An experimental and theoretical study. Synthetic Metals 189, 100–110. doi:10.1016/j.synthmet.2014.01.003

*Ozcesmeci, M., Ecevit, O.B., Surgun, S., Hamuryudan, E., 2013a. Tetracationic fluorinated zinc(ii)phthalocyanine: Synthesis, characterization and DNA-binding properties. Dyes and Pigments 96, 52–58. doi:10.1016/j.dyepig.2012.06.018

*Ozcesmeci, M., Ozkan, E., Hamuryudan, E., 2013b. Synthesis, characterization, and aggregation properties of functionalized polyfluorinated metallo-phthalocyanines. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 17, 972–979. doi:10.1142/S1088424613500764

*Ozcesmeci, M., Sorar, I., Hamuryudan, E., 2012. Synthesis, optical and structural studies of tetrakis[4-(2 ’,3 ’,4 ’,5 ’,6 ’-pentafluorobenzyloxy)benzyloxy]-substituted metallo-phthalocyanines. Synthetic Metals 162, 154–161. doi:10.1016/j.synthmet.2011.11.025

*Sevim, A.M., Arikan, S., Koca, A., Gul, A., 2012a. Synthesis and spectroelectrochemistry of new phthalocyanines with ester functionalities. Dyes and Pigments 92, 1114–1121. doi:10.1016/j.dyepig.2011.07.015

*Sevim, A.M., Arikan, S., Ozcesmeci, I., Gul, A., 2013a. Photophysical properties of anthracenylmethyloxycarbonylmethylsulfanyl-phthalocyanines. Synthetic Metals 183, 1–7. doi:10.1016/j.synthmet.2013.09.012

*Sevim, A.M., Hojiyev, R., Gul, A., Celik, M.S., 2012b. Preparation of novel heterogeneous catalysts by adsorption of a cationic tetrapyrrole on to bentonite: equilibrium, kinetics, and thermodynamics. Monatshefte Fur Chemie 143, 385–400. doi:10.1007/s00706-011-0599-y

*Sevim, A.M., Keskin, A.S., Gul, A., 2013b. Preparation and characterization of silver nanoparticle-porphyrazine composites. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 17, 928–933. doi:10.1142/S1088424613500405

*Sevim, A.M., Keskin, A.S., Gül, A., 2013a. Preparation and characterization of silver nanoparticle-porphyrazine composites. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 17, 928–933. doi:10.1142/S1088424613500405

*Sevim, A.M., Ozcesmeci, I., Gul, A., 2013c. Synthesis and photophysical properties of a novel ethynyl zinc(II) phthalocyanine and its functionalized derivative with click chemistry. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 17, 540–547. doi:10.1142/S1088424613500260

*Sevim, A.M., Özçeşmeci, İ., Gül, A., 2013b. Synthesis and photophysical properties of a novel ethynyl zinc(II) phthalocyanine and its functionalized derivative with click chemistry. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 17, 540–547. doi:10.1142/S1088424613500260

*Sevim, A.M., Yenilmez, H.Y., Bayir, Z.A., 2013d. Synthesis and photophysical properties of novel (trifluoromethyl) phenylethynyl-substituted metallophthalocyanines. Polyhedron 62, 120–125. doi:10.1016/j.poly.2013.06.037

*Surgun, S., Arslanoglu, Y., Hamuryudan, E., 2014. Synthesis of non-peripherally and peripherally substituted zinc (II) phthalocyanines bearing pyrene groups via different routes and their photophysical properties. Dyes and Pigments 100, 32–40. doi:10.1016/j.dyepig.2013.07.027

*Tuncer, S., Koca, A., Gul, A., Avciata, U., 2012. Synthesis, characterization, electrochemistry and spectroelectrochemistry of novel soluble porphyrazines bearing unsaturated functional groups. Dyes and Pigments 92, 610–618. doi:10.1016/j.dyepig.2011.05.023

*Uslan, C., Oppelt, K.T., Reith, L.M., Sesalan, B.Ş., Knör, G., 2013. Characterization of a non-aggregating silicon(iv) phthalocyanine in aqueous solution: toward red-light-driven photocatalysis based on earth-abundant materials. Chemical Communications 49, 8108. doi:10.1039/c3cc44674c

*Uslan, C., Şebnem Sesalan, B., 2012. Synthesis of novel DNA-interacting phthalocyanines. Dyes and Pigments 94, 127–135. doi:10.1016/j.dyepig.2011.12.003

*Uslan, C., Şebnem Sesalan, B., 2013. The synthesis, photochemical and biological properties of new silicon phthalocyanines. Inorganica Chimica Acta 394, 353–362. doi:10.1016/j.ica.2012.08.004

*Uslan, C., Sesalan, B.Ş., Durmuş, M., 2012. Synthesis of new water soluble phthalocyanines and investigation of their photochemical, photophysical and biological properties. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 235, 56–64. doi:10.1016/j.jphotochem.2012.03.010

*Yenilmez, H.Y., Sevim, A.M., Bayir, Z.A., 2013. Synthesis and photophysics of new metallo phthalocyanine complexes with thiazole groups and their fluorescence quenching studies with benzoquinone. Synthetic Metals 176, 11–17. doi:10.1016/j.synthmet.2013.05.025

*Yildirim, O., Sevim, A.M., Gul, A., 2012. Novel water-soluble metallophthalocyanines supported on cotton fabric. Coloration Technology 128, 236–243. doi:10.1111/j.1478-4408.2012.00368.x
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ