ALT BİRİMLERİ

Manyetik Malzemeler Üretim Birimi
Düşük Sıcaklık Ölçümleri Laboratuvarı
Manyetik Karakterizasyon Birimi
İleri Malzemeler Araştırma Birimi

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Yıldırhan Öner
Prof. Dr. Orhan Kamer
Doç. Dr. Baki Altuncevahir
Yrd. Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Bekir Aktaş (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Prof. Dr. Mehmet Acet (Duisburg-Essen University)
Prof. Dr. Yalçın Elerman (Ankara Üniversitesi)
Murat Sertkol (Doktora Öğrencisi)
Hasan Can Aydoğan (Doktora Öğrencisi)

Mecvut Laboratuvar İmkanları
Vibrating Sanple Magnetometer (VSM)
AC alınganlık ölçüm cihazı- 4K – 300 K (home made)
Elektriksel iletkenlik ölçüm cihazı – 4K-300K (home made)
Isıl Genleşme Ölçüm Sistemi – 300K- 1000K
Öğütücü (Ball Milling)- mikron mertebesinde
Isıl buharlaştırıcı
Ark Ergitme fırını (home made)
RF Fırını
Tavlama Fırını
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Tübitak 1001- FeAs tabanlı süper iletken malzemelerde yapısal ve manyetik karakterizasyon(2012-2014)

Tübitak Kariyer: 106T511 – Platinium bazlı manyetik alaşımlarda kendi şeklini hatırlama etkisinin
araştırılması ve Karakterizasyonu (2007-2011)

BAP - Yeni manyetik şekil hafıza alaşımlarının geliştirilmesi (2013-2014)
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar (2011 sonrası)

2014
-G. Sadullahoğlu, B.Altuncevahir, A. Okan Addemir, Effect of intergranular phase segregation on magnetic properties of NdFeB Magnet, Electronic Materials Letters, 10 (2014) 153-157.
-S. Sonusen, O. Karci, M. Dede, S. Aksoy , A. Oral, "Single layer graphene Hall sensors for scanning Hall probe microscopy (SHPM) in 3-300 K temperature range", Applied Surface Science, Vol. 308, 2014, s. 414

2013

-M. M. Can, G. H. Jaffari, S. Aksoy, S. I. Shah and T. Firat, Synthesis and characterization of ZnGa2O4 particles prepared by solid state reaction, JAC, 549 (2013) 30549, 303, 2013.
-B. Emre, I. Dincer, Y. Elerman and S. Aksoy, An investigation of magnetocaloric effect and its implementation in critical behavior study of La1-xNdxMn2Si2 compounds, Solid State Sciences, 22 (2013) 1.
-A. Akyuz, O. Kamer, A. Giz, Online viscometric Monitoring of Ultrasonic SodiumPolyScission, Journal of Macromolecular Science Part A- Pure and Applied Chemistry, 50 (2013) 535-540.
-G. Sadullahoğlu, B. Altuncevahir, A. Okan Addemir, Investigation of grain boundry compositions and magnetic properties of Hot-worked Nd18Tb1Fe66.5Co5A1.5B8 Magnets, Acta Physica Polonica A, 123 (2013) 233-234.
- M. Guillot, O. Yildirhan, High field magnetization study of ErCo2, Journal of the Korean Physical Society, 62 (2013) 1525-1529.

2012
- S. Aksoy et al., Chapter 4:Magnetic Interactions governing the inverse magnetocaloric effect in martensitic Ni-Mn-based shape memory alloys, Springer Series in Material Science, Disorder and Strain Induced Complexity in Functional Materials, DOI 10.1007/978-3-642-20943-7
- Y. Oner, M. Guillot, Magnetic disordered in Ti doped ErCo2 alloys: Griffiths-like behavior, JMMM, 324, 3313, 2012
- Y. Oner, Magnetism and superconductivity in the Heusler alloy Pd2YbPb, JAP, 111, 07E111, 2012.

2011
- O. Kamer, Simple spark erosion device based on optical disk or hard disc drive actuators, Review of scientific Instruments, 82, 123906, 2011
- E. Tasarkuyu, A.Coskun, A.E. Irmak, S. Akturk, G. Unlu, Y. Samancıoglu, C. Sarikurkcu, S. Aksoy et al., Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1.4Ca1.6Mn2O7, JAC, 509, 3717, 2011

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ