ALT BİRİMLERİ

 • Bakteriyoloji 
 • Maya 
 • Küf Mantarları 
 • Fermentasyon
 • Mikrobiyal Ekoloji ve Çevre Biyoteknolojisi
 • Protein Mühendisliği
 • Endüstriyel Uygulamalar ve Akredite Endüstriyel Hizmetler

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR cakarp@itu.edu.tr, tel: 0212 285 7263
Prof. Dr. Hakan BERMEK bermek@itu.edu.tr, tel: 0212 285 7301
Prof. Dr. Ayten YAZGAN KARATAŞ karatasay@itu.edu.tr, tel: 0212 285 7245
Doç. Dr. Nevin GÜL KARAGÜLER karaguler@itu.edu.tr, tel: 0212 285 7264
Doç. Dr. Alper Tunga AKARSUBAŞI akarsubasi@itu.edu.tr, tel: 0212 285 7300
Doç. Dr. Fatma Neşe KÖK kokf@itu.edu.tr, tel: 0212 285 7246

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Prof. Dr. Hakan BERMEK (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Prof. Dr. Ayten YAZGAN KARATAŞ (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Doç. Dr. Nevin GÜL KARAGÜLER (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Doç. Dr. Alper TUNGA AKARSUBAŞI (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Doç. Dr. Fatma Neşe KÖK (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Prof. Dr. Süleyman AKMAN (İTÜ- Kimya Bölümü))
Prof. Dr. Melek TÜTER (İTÜ Kimya Metalurji Fak.)
Doç. Dr. Nurgül ÇELİK BALCI (İTÜ Maden Fak.)
Doç. Dr. Mustafa TÜRKER (Pakmaya)
Doç. Dr. B. Şebnem SESALAN (İTÜ-Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Jean Marie FRANÇOIS (Toulouse Üniversitesi)
Dr. Burcu TURANLI YILDIZ (Massachusetts Institute of Technology)
Dr. Ceren ALKIM (Toulouse Üniversitesi)
Ar. Gör. Mevlüt ARSLAN (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Ar. Gör. Yusuf SÜRMELİ (İTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Ar. Gör. Naciye DURMUŞ-İŞLEYEN (İTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Ar. Gör. Burcu (SÖNMEZ) HACISALİHOĞLU ((İTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Ar. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Dr. Öykü İRİGÜL (İyontek)
Ar. Gör. H. Esra TÜTÜNCÜOĞLU (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Ar. Gör. Mehmet Sefa ULUTAŞ (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
Uzm. Vet. Dr. Yetkin ÖZTÜRK (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)
İpek ERGAL (İTÜ- Moleküler Biyoloji ve Genetik)

Mevcut Laboratuvar İmkanları

 

İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuarları  
İTÜ-Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji Merkezi (İTÜ-MOBGAM) Laboratuarları
İTÜ Kimya Bölümü, Analitik Kimya Laboratuarı  
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • “Sıvı CO2 Koşullarına Uygun Yeni Enzim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Hijyen Gerektiren Alanlarda Kullanımı” 2010-2011 (TÜBİTAK 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı) (Danışmanlar: M. Tüter, NG Karagüler)
 • “Canlılarda Metal İyonlarının Taşınım Süreçlerinin ve Metal İyonlarına Direncin Moleküler Mekanizmalarının S. Cerevisiae mayası model organizma olarak kullanılarak deneysel ve hesapsal olarak incelenmesi” (TÜBİTAK-COST) 2010-2012 (MC üyesi: ZP Çakar) (245.680 TL)
 • “B. subtilis’te Mikroarray Analizi ile Basilisin Yokluğunda Istatiksel Olarak Anlamlı Ölçüde Etkilendiği Ortaya Çıkarılan Farklı Gen/Operon Sistemlerine Ait Bulguların RT-qPZR Metodu ile Doğrulanması” (TUBITAK 1002) 2011-2012, Proje Yürütücüsü: AT Karataş
 • “Mikrobiyal yakıt hücrelerinde farklı atık suların arıtımı esnasında mikrobiyal kompozisyonun analizi ve enerji verimi” (İTÜ-BAP) 2011-2013, Yürütücü: H.Bermek, AT Akarsubaşı
 • "Göl Kıyısı Güncel Biomineralizasyon Oluşum Alanlarının ve Göl Havzası Hidrojeokimyasal Parametrelerinin Yerinde ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Değerlendirilmesi: Acıgöl, Denizli, Batı Anadolu, Türkiye" (TÜBİTAK) Araştırmacı: AT Akarsubaşı, 2011
 • "Bakteriyel Biyofilm inhibisyonunu engellemeye yönelik E ve veya Furanon türevlerini kullanarak kaplama yöntemlerinin geliştirilmesi" (Tübitak) Proje Yürütücüsü: NG Karagüler, Araştırmacı: M Tüter, 2010-2012 , 224987 TL
 • "Asit Maden sahalarının oluşumunu kontrol eden biyojeokimyasal faktörlerin araştırılması" Tübitak-ÇAYDAG-108Y177 (2009-2012), Yürütücü: NÇ Balcı, Araştırmacı: NG Karagüler
 • “Amonyağı oksitleyen arkelerin atıksu arıtımındaki rolünün moleküler tekniklerle belirlenmesi” (TÜBİTAK-1001) 2009-2011, Yürütücü: AT Akarsubaşı, (250.900 TL)
 • “Molecular Machineries for Ion Translocation Across Biomembranes” Avrupa Birliği COST projesi, 2009-halen, Management Committee (MC) member: ZP.Cakar, Dr. Massimo Trotta, Bari Üniversitesi, İtalya’nın genel koordinatörlüğünde çok uluslu işbirliği 
 • “New Hygiene Services in Medical Device Cleaning and Reprocessing by the Use of Liquid Carbon Dioxide and Extremophile Enzymes” Avrupa Birligi-CORNET 2009-2012, (Turkiye-Almanya) M. Tüter, NG. Karaguler (454.000TL)
 • “Amonyağı oksitleyen arkelerin atıksu arıtımındaki varlığının gösterilmesi ve rolünün diğer nitrojen döngüsü mikroorganizmalarına karşı moleküler tekniklerle belirlenmesi” (İTÜ-BAP) 2010-2012, Yürütücü: AT Akarsubaşı (38.000 TL)
 • “Electrophoretic Mobility Shift Assay Metodu ile Basilisin Biyosentetik Operon BacABCDE Üzerindeki Global Regülasyon Mekanizmasının  Belirlenmesi” (TUBITAK 1002) 2009- 2010, Proje Yürütücüsü: AT Karataş
 • “Anaeorobik Amonyum Oksidasyonu (Anammox) Prosesi İle Atıksulardan Biyolojik Olarak Azot Gideriminin İncelenmesi” (TUBİTAK-1001), 2008-2011, Danışman: AT Akarsubaşı
 • "Bölge Saturasyon Mutagenez Yöntemi Kullanılarak candida methylica format dehidrogenaz enziminin koenzim spesifisitesinin değiştirilmesi", TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü: NG Karagüler 2008-2010
 • "İ.T.Ü. Maslak Göletinin Mikrobiyolojik Topluluğu ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması" İ.T.Ü. BAP, Araştırmacı: NG Karagüler, 2008-2009
 • “The recombinant expression of wild-type and mutated laccases from different sources” TUBITAK/Italy Joint project 2008-2011, C.Tamerler, G. Sannia (Uni. Napoli), A Karataş 
 • "Development and Characterization of New Biocatalists by rational and random mutagenesis of laccases from different sources" TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı: NG Karagüler, 2008-2011
 • “Yönlendirilmiş Evrim Yolu ile Endüstriyel Streslere Karşı Direnç Kazandırılmış Saccharomyces cerevisiae Mayasının Direnç Mekanizmasının Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu” TÜBİTAK-EGIDE (Türkiye-Fransa) PIA-BOSPHORUS Uluslararası Projesi, (2008-halen) proje yürütücüsü (TR): ZP.Cakar, Prof. Dr. Jean-Marie François ortaklığı ile (University of Toulouse, Fransa)
 • "Çamaşır Makinelerinde düşük sıcaklıkta makine hijyeni sağlama" Endüstride Uygulama Destekli Tez Programı kapsamında ARÇELİK A.Ş. tarafından desteklenmiştir, Proje Danışmanı: M. Tüter, NG Karagüler, 2007-2009
 • "İlaç Endüstrisine Yönelik Enzim Bazlı Hammadde Üretimi" DPT Projesi, Proje Yürütücüsü: NG Karagüler, 2006-2008
 • "Novel sustainable bioprocesses for the European colour industries" 6th Framework European Union-Integrated Project, SME IP, Arastırmacı: NG Karagüler, H Bermek, A Karataş, ZP Çakar, 2004-2008
 • “Sülfatlı Atıksuların Anaerobik Arıtımında Etkin Olan Mikrobiyal Türlerin FISH Yöntemiyle Tanımlanması ve Biyogaz Üretiminin Optimizasyonu”  İTÜ-BAP, Araştırmacı: AT Akarsubaşı, 2004-2006
 • “Gerçek Ölçekli Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yatağı Reaktörlerinde Etkin Olan Metan Arkea Türlerinin FISH Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi” Boğaziçi Üniversitesi AFP, Araştırmacı: AT Akarsubaşı, 2004-2006 
 • "Bacillus stearothermophilus`tan izole edilen laktat dehidrogenaz enziminin substrat spesifikliğinin DNA shuffling yöntemi kullanılarak genişletilmesi" TÜBİTAK Projesi,  Proje Yürütücüsü: NG Karagüler, 2007
 • "Bacillus stearothermophilus`tan izole edilen L-laktat dehidrogenazın substrat inhibisyonunun bölgeye spesifik özel mutasyon tekniği ile engellenmesi" İTÜ-BAP, Proje Yürütücüsü: NG Karagüler, 2006
 • "Yönlendirilmiş Evrim Yolu ile Saccharomyces cerevisiae Mayasına Birden Fazla Endüstriyel   Strese Karşı Direnç Kazandırılması ve Direnç Mekanizmasının Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu’’, TÜBİTAK Kariyer Projesi,  Proje Yöneticisi: ZP Çakar, 2006-2010
 • "Endüstriyel Mikroorganizmaların Çeşitli Stress Koşullarına Dirençli Hale Getirilmesi" İTÜ-BAP, Proje Yöneticisi: ZP Çakar, 2002-2005
 • "Sübstrat Bileşimi ve Besleme Biçimlerinin Biyokimyasal Depolama Üzerindeki Etkileri"TÜBİTAK Projesi, Proje Yöneticisi: ZP Çakar, 2002-2005
 • "Ağır Metallerin Oluşturduğu Stress Koşullarının Aktif Çamur Metabolizmasına Etkilerinin İncelenmesi" TÜBİTAK Projesi, Araştırıcı: ZP Çakar, 2002-2005
 • “Diversity 4 Hypotheses: Çamur yaşı değişimine bağlı olarak mikrobiyal toplulukların değişmesi ve sisteme giren AOB topluluklarının sistemdeki AOB toplulukları ile yer değiştirmesi”; Engineering and Physical Sciences Council (EPSRC), Severn Trent Water, Shell Research Ltd, Araştırmacı: AT Akarsubaşı, 2001-2007
 • "Fungal Enzymes on the Production of Whitelined Chipboard: Technological and Economical Implications, Eureka Projesi (E! 2484) 2000‐2004, Araştırmacı: H Bermek, 34500 USD 
 • "Production of swainsonine by immobilized cultures of Metarhiziumm anisopliae" İTÜ Araştırma fonu projesi, 2001‐2004, Araştırmacı: H Bermek, 12000 TL
 • “Controlled pesticide release and microbial detoxification, Biotechnology-Environmentally Safer Pesticides”, British Council Research Link, 1993-1996, Araştırmacı: FN Kök
 • "Construction of acetylcholinesterase-choline oxidase biosensor for the detection of aldicarb, a carbamate pesticide” (Proje no: TUBITAK TOGTAG TARP-2191 (1980290)) 1999-2002, Araştırmacı: FN Kök


Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
 • Sağlık Bakanlığı için Standart Dışı Ürünlere Antimikrobiyal Test Geliştirilmesi
 • Özellikleri iyileştirilmiş endüstriyel enzimler
 • Özellikleri iyileştirilmiş endüstriyel suşlar
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
 • Genetik yöntemlere dayalı tür tayini
 • Protein mühendisliği ile endüstriyel enzimlerin özelliklerinin iyileştirilmesi
 • Metabolik mühendislik ile endüstriyel öneme sahip organizmaların özelliklerinin iyileştirilmesi
 • Mikrobiyal antibiyotiklerin üretilme mekanizmalarının araştırılması
 • Mikrobiyal yakıt hücreleri hazırlanması, optimizasyonları
 • Fermentasyon teknolojisi ile üretim sağlanması
 • Atık arıtma performanslarının Mikrobiyal Türlerle İlişkilendirilmesi
 • Biyouyumluluk ve Biyodegredasyon testleri OECD standartlarına uygun olarak
 • Anti-mikrobiyal, anti-viral ve anti-fungal yüzey ve kimyasalların ISO standartlarında testlerinin gerçekleştirilmesi
 • Anti-mikrobiyal etkili yeni makromoleküllerin sentezi, biyolojik ve tıbbi uygulamalarda kullanım potansiyellerinin araştırılması
Yayınlar, Patentler vb.
 • Biros, Y., Çokgör, E.U., Yağcı, N., Pala-Özkök, İ., Çakar, Z.P., Sözen, S., Orhon, D. ‘’Effect of acetate to biomass ratio on simultaneous polyhydroxybutyrate generation and direct microbial growth in fast growing microbial culture.’’, BIORESOURCE TECHNOL., 171, 314-322, (2014)

 • Pala-Özkök, İ., Ubay-Çokgör, E., Çakar, Z.P., Orhon, D. ‘’Acute impact of erythromycin on substrate utilization by activated sludge: effect of sludge age.’’. J. CHEM. TECHNOL. BIOTECHNOL., 89, 1091-1102, (2014) 

 • Demirkapı, D., Şirin, A., Turanlı-Yıldız, B., Çakar, Z.P., Sesalan, B.S. ‘’ The synthesis of new silicon phthalocyanines and analysis of their photochemical and biological properties.’’, SYNTHETIC METALS, 187, 152-159, (2014)

 • Küçükgöze, G., Alkım, C., Yılmaz, Ü., Kısakesen, H.İ., Gündüz, S., Akman, S., Çakar, Z.P. ‘’Evolutionary engineering and transcriptomic analysis of nickel-resistant Saccharomyces cerevisiae.’’, FEMS YEAST RES., 13, 731-746, (2013) 

 • Alkım, C., Benbadis, L., Yılmaz, Ü., Çakar, Z.P., François, J.M. ‘’ Mechanisms other than activation of the iron regulon account for the hyper-resistance to cobalt of a Saccharomyces cerevisiae strain obtained by evolutionary engineering.’’, METALLOMICS, 5, 1043-1060, (2013)
 • Cakar, ZP; Turanli-Yildiz, B; Alkim, C; Yilmaz, U (2012) Evolutionary engineering of Saccharomyces cerevisiae for improved industrially important properties  FEMS YEAST RESEARCH  Vol: 12   Pages: 171-182
 • Hnilova, M ; Liu, X; Yuca, E ; Jia, C; Wilson, B ; Karatas, AY ; Gresswell, C ; Ohuchi; Kitamura, K ; Tamerler, C, Multifunctional Protein-Enabled Patterning on Arrayed Ferroelectric Materials, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES,4: 1865-1871, 2012 
 • Kumru, M., Eren, H., Catal, T., Akarsubaşı, A.T., Bermek, H. (2012) Study of Azo Dye Decolorization and Determination of Cathode Microorganism Profile in Air-Cathode Microbial Fuel Cells. Environmental Technology. IFirst, 1-9. DOI: 10.1080/09593330. 2012.660655
 • Ordu, EB; Yelboga, E; Secundo, F; Sessions, RB; Karaguler, NG (2012) The effect of methionine to cysteine substitution on the stability of formate dehydrogenase from Candida methylica,  Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic, Vol: 82   Pages: 109-114
 • Balci, N; Vardar, N; Yelboga, E; Karaguler, NG (2012) Bacterial community composition of sediments from Artificial Lake Maslak, Istanbul, Turkey,  Environmental Monitoring and Assessment, Vol: 184, Pages: 5641-5650
 • Cetinel, S; Dincer, S; Cebeci, A; Oren, EE; Whitaker, JD; Schwartz, DT; Karaguler, NG; Sarıkaya, M; Tamerler, C (2012) Peptides to bridge biological-platinum materials interface, Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials, Vol:1, Pages:143-153
 • Kahraman, M; Ordu, EB; Yesiladali, K; Karaguler, NG; Tamerler, C (2012) Improved Candida Methylica Formate Dehydrogenase Fermentation Through Statistical Optimization Of Low-Cost Culture Media, Preparatıve Biochemistry & Biotechnology  Vol: 42: 507-519
 • Aydemir, N; Tokman, N; Akarsubasi, AT; Baysal, A; Akman, S, Determination of some trace elements by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration and separation by Escherichia coli immobilized on multiwalled carbon nanotubes, MICROCHIMICA ACTA, 175: 185-191, 2011 
 • Catal, T., Fan, Y., Li, K., Bermek, H., Liu, H. (2011) Utilization of Mixed Monosaccharides for Power generation in Microbial Fuel Cells. Journal of chemical technology and biotechnology, 86:570-574
 • Oktay, HI; Heperkan, D; Yelboga, E; Karaguler, NG (2011) Aspergillus flavus - primary causative agent of aflatoxins in dried figs, Mycotaxon,  Vol: 115   Pages: 425-433
 • Köroğlu, T. E., Öğülür, İ., Mutlu, S., Yazgan-Karataş, A., (2011) Global Regulatory Systems Operating in Bacilysin Biosynthesis in B. subtilis. J. Mol. Microbiol. Biotechnol., 20:144-155
 • Turanli-Yildiz, B; Sezgin, T; Cakar, ZP; Uslan, C; Sesalan, BS; Gul, A (2011) The use of novel photobleachable phthalocyanines to image DNA, SYNTHETIC METALS  Vol: 161  Pages: 1720-1724
 •  Sen, M; Yilmaz, U; Baysal, A; Akman, S; Cakar, ZP (2011) In vivo evolutionary engineering of a boron-resistant bacterium: Bacillus boroniphilus, Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General And Molecular Microbiology, Vol: 99  Pages: 825-835
 • Çakar, Z.P., Alkım, C., Turanlı, B., Tokman, N., Akman, S., Sarıkaya, M., Tamerler, C., Benbadis, L., François, J.M. 2009. Isolation of cobalt hyper-resistant mutants of Saccharomyces cerevisiae by in vivo evolutionary engineering approach. J. Biotechnol. 143: 130-138.
 • Çakar, Z.P. 2009. Metabolic and evolutionary engineering research in Turkey and beyond. Biotechnol. J. 4: 992-1002 (review article). 
 • Üçışık-Akkaya, E., Ercan, O., Yeşiladalı, S.K., Öztürk, T., Ubay-Çokgör, E., Orhon, D., Tamerler, C., Çakar, Z.P. 2009. Enhanced polyhydroxyalkanoate production by Paracoccus pantotrophus from glucose and mixed substrate. Fresenius Environ. Bulletin 18: 2013-2022.
 • Binay, B., Shoemark, D.K., Sessions, R.B. Clarke, A.R. ve N.G. Karaguler “Increasing the substrate specificity of Bacillus stearothermophillus lactate dehydrogenase by DNA shuffling” Biochemical Engineering Journal 48, 118–123 (2009)
 • Ordu, EB., Cameron, G., Clarke, AR., Karagüler, NG. “Kinetic and thermodynamic properties of the folding and assembly of formate dehydrogenase” FEBS Letters,  (2009).
 • Akarsubasi, A. T., O. Eyice, I. Miskin, I. M. Head ve T. P. Curtis,  “Effect of Sludge Age on the Bacterial Diversity of Bench Scale Sequencing Batch Reactors,” Environ. Sci. Technol., 43, 2950–2956 (2009)
 • Pala, I., Kolukırık, M., İnsel, G., İnce, O., Çakar, Z.P., Orhon, D. 2008. Fluorescence in situ hybridization for the assessment of nitrifying bacteria in a pilot-scale membrane bioreactor. Fresenius Environ. Bulletin 17: 2255-2261
 • Köroğlu, T.E., Kurt-Gür, G., Ünlü E. C., Yazgan-Karataş, A. 2008.  The novel gene yvfI in Bacillus subtilis is essential for bacilysin biosynthesis. Antonie Van Leeuwenhoek, 94:471-479
 • Binay,B. ve N.G. Karaguler, “Attempting to remove the substrate inhibition of L-lactate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus by site-directed mutagenesis,” Applied Biochemistry & Biotechnology, 141 (2-3), 265-272 (2007). 
 • Karaguler, N.G., R.B. Sessions, B. Binay, E.B. Ordu ve A.R. Clarke “Protein Engineering Applications on Industrially Important Enzymes: bacillus stearothermophilus LDH and candida methylica FDH,” Biochemical Society Transactions, 35 (6), 1610-1615 (2007). 
 • Insel, G., Çelikyılmaz, G., Ucisik-Akkaya, E., Yesiladali, K, Çakar, Z.P., Tamerler, C., Orhon, D. 2007. Respirometric evaluation and modeling of glucose utilization by Escherichia coli under aerobic and mesophilic cultivation conditions. Biotechnol. Bioengin. 96: 94-105
 • Ordu, E.B. ve N.G. Karaguler, “Improving the purification of NAD+-dependent formate dehydrogenase from candida methylica,” Preparative Biochemistry and Biotechnology, 37 (4), 333 – 341 (2007).
 • Karaguler, N.G., R.B. Sessions ve A.R. Clarke, “Effects of disulphide bridges onto stability of formate dehydrogenase from candida methylica,” Biotechnology Letters, 29, 1375-1380 (2007). 
 • Batıoğlu M., P. J. Sallis, E. U. Çokgör, C. Tamerler ve A T, Akarsubasi, “Quantitative FISH of Acetoclastic Methanogens in Two Different Anaerobic Wastewater Treatment Reactors,” Advances in Molecular Medicine, 3, (2007)
 • İrigül, Ö., Yazgan-Karataş, A., 2006. Sporulation specific expression of the yvgW (cadA) gene    and the effect of blockage on spore properties in Bacillus subtilis. Gene (Section Functional Genomics), 382:71-78 
 • Akar, A., Üçışık Akkaya, E., Yeşiladalı, S.K., Çelikyılmaz, G., Ubay Çokgör, E., Tamerler, C., Orhon, D., Çakar, Z.P. 2006. Accumulation of polyhydroxyalkanoates by Microlunatus phosphovorus under various growth conditions. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 33: 215-220
 • Akarsubasi A. T., O. Ince, N. Sayı, O. Eyice, S. Ovez ve B. K. Ince, “Analysis of Anaerobic Microbial Diversity in Halic (marine inlet) Sediments by Molecular Tools,” Advances in Molecular Medicine, 2(2), 71-77 (2006)
 • Akarsubasi A. T., O. Ince, N. A. Oz, B. Kırdar ve B. K. Ince, “Evaluation of Performance, Acetoclastic Methanogenic Activity and Archaeal Composition of Full-scale UASB Reactors Treating Alcohol Distillery Wastewaters,” Process Biochemistry, 41, 28-35 (2006)
 • Akarsubasi AT, Ince O, Kirdar B, Oz NA, Orhon D, Curtis TP, Head IM, Ince BK. Effect of wastewater composition on archaeal population diversity. Water Res. Apr;39(8):1576-84. (2005)
 • Çakar, Z.P., Şeker, U.Ö.Ş., Tamerler, C., Sonderegger, M., Sauer, U. 2005. Evolutionary engineering of multiple-stress resistant Saccharomyces cerevisiae. FEMS Yeast Res. 5: 569-578
 • Karaguler, N.G., R.B. Sessions, K.M. Moreton, A.R. Clarke ve J.J. Holbrook, “Estimating the energetic contribution of hydrogen bonding to the stability of C. methylica formate dehydrogenase by using double mutant cycles” Biotechnology Letters, 14, 1137-1140 (2004). 
 • Chatenay-Rivauday, C., Çakar, Z.P., Jeno, P., Kuzmenko, E.S., Fiedler, K. 2004.  Caveolae: biochemical analysis. Mol. Biol. Rep. 31: 67-84
 • Kuzmenko, E.S., Djafarzadeh, S., Çakar, Z.P., Fiedler, K. 2004.  LDL transcytosis by protein membrane diffusion. Int. J. Biochem. Cell Biol. 36: 519-534
 • Oz, N. A., O. Ince, B. Ince, A. T. Akarsubasi ve O. Eyice, “Microbial Population Dynamics in an Anaerobic CSTR Treating a Chemical Based Pharmaceutical Wastewater,” Journal of Environmental Science and Health, 38, 2029-2042 (2003)
 • Fiaux, J., Çakar, Z.P., Sonderegger, M., Wuethrich, K., Szyperski, T., Sauer, U. 2003. Metabolic flux profiling of the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Pichia stipitis. Eukaryotic Cell. 2: 170-180
 • Işıl Tüzün, Ayten Y. Karataş, Özge Şeşenoğlu, Ayhan S. Demir and Gülay Özcengiz.2003. 2-Amino-N-(2-furylmethyl)propanamide as a novel alanylglycine equivalent synthesized by bacilysin synthetase. Enzyme and Microbial Technology. 33 (5-8): 725-728
 • Karataş-Yazgan,A., Çetin, S. and Özcengiz, G. 2003.The effects of insertional mutations in comQ, comP,srfA,spo0H,spo0A and abrB genes on bacilysin biosynthesis in Bacillus subtilis. Biochimica et Biophysica Acta -Gene Structure and Expression (BBA-Gene Struct. Expr.)1626: 51-56
 • Yazgan, A., Özcengiz, G., Özcengiz, E., Marahiel, M. A., Kılınç, K. and Alaeddinoğlu, N. G. 2001.Bacilysin biyosynthesis by a partially purified enzyme fraction from B. subtilis  Enzyme and Microbial Technology (Enzyme Microb. Tech.) 29:400-406
 • Yazgan, A., Özcengiz, G., and Marahiel, M. A. 2001. Tn10 insertional mutations of Bacillus subtilis that block the biosynthesis of bacilysin. Biochimica et Biophysica Acta -Gene Structure and Expression (BBA-Gene struct. Expr.)1518:87-94
 • Gul-Karaguler, N., R.B. Sessions ve J.J. Holbrook, “Role of glutamate-52 in the mechanism of L-lactate dehydrogenase from bacillus stearothermophilus” Biotechnology Letters, 23, 395-399 (2001)
 • Gul-Karaguler, N., R.B. Sessions, A.R. Clarke ve J.J. Holbrook, “A single mutation in the NAD-specific formate dehydrogenase from candida methylica allows the enzyme to use NADP” Biotechnology Letters, 23, 283-287 (2001).
 • Maaheimo, H., Fiaux, J., Çakar, Z. P., Bailey, J. E., Sauer, U., Szyperski, T. 2001. Central carbon metabolism of Saccharomyces cerevisiae explored by biosynthetic fractional 13C labeling of common amino acids. Eur. J. Biochem. 268: 2464-2479
 • Çakar, Z. P., Sauer, U., Bailey, J. E., Mueller, M., Stolz, M., Wallimann, T., Schlattner, U. 2000. Vacuolar morphology and cell cycle distribution are modified by leucine limitation in auxotrophic Saccharomyces cerevisiae. Biol. Cell 92: 629-637
 • Çakar, Z. P., Sauer, U., Bailey, J. E. 1999. Metabolic engineering of yeast: the perils of auxotrophic hosts. Biotechnol. Lett. 21: 611-616
 • Yıldırmak, T., Yazgan A and Özcengiz, G. 1998. Multiple drug resistance patterns and plasmid profiles of non-typhi Salmonellae in Turkey. Epidemiology and Infection (Epidemiol. Infect) 121:303-330
 • Yazgan, A., Özcengiz, G. and Alaeddinoğlu, N. G. 1993. Studies on metal-resistance system in Kluyveromyces marxianus. Biological Trace Element Research (Biol. Trace Elem. Res.) 38:117-127
 • F.Türesin, Z.Gümüsyazici, F.N.Kök, I.Gürsel, G.Alaeddinoglu, V.Hasirci, Biosynthesis of polyhydroxybutyrate and its copolymers and their use in controlled drug release, Turkish Journal of Medical Sciences, 30(6): 535-541, 2000
 • F.N.Kök, M.Y.Arica, C.Halicigil, G.Alaeddinoglu and V.Hasirci, Biodegradation of aldicarb in a packed bed reactor by immobilized Methylosinus, Enzyme and Microbial Technology, 24:291-296, 1999
 • F.N.Kök, M.Y.Arica and V.Hasirci, In situ bioremediation of xenobiotics: immobilized biocatalysts in bioreactors, in: Bioremediation of Contaminated Soils, eds. D.L. Wise, D.J.Trantolo, E.J.Cichon, H.I.Inyang and U.Stottmeister, pp 133-150, Marcel Dekker, Inc., USA, 2000

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ