ALT BİRİMLERİ

 

İnce Film Hazırlama ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Elektrokimyasal Ölçüm Laboratuvarı
MEMS Laboratuvarı
İletken Polimer Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Kimyasal Sentez ve Analiz Laboratuvarı

 


YÜRÜTÜCÜLER

Dr. Onur Alptürk oalpturk@itu.edu.tr
Dr. Zmagul Karazhanov smagulk@ife.no
Dr. Esra Özkan  ozesra@itu.edu.tr
Dr. Bilsay Sümer  bsumer@hacettepe.edu.tr
Dr. İbrahim Türhan  turhan@itu.edu.tr
Dr. Hüseyin B. Yıldız  yildizhb@kmu.edu.tr

 


ARAŞTIRMACILAR

 Derya Malkoç
 Vildan Gürbüz
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
1. Onur Alptürk, S. Çağlar Başlamışlı, Bilsay Sümer, Özgür Ünver, İbrahim Türhan. “MEMS-Based Electrochemical Device To Selectively Recognize and Quantify (Bio) molecules”. Turkish Patent 2012/12128, issued 22/10/2012. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ